Author Archives: proboszcz

Ważna informacja Urzędu Gminy.

Urząd Gminy Gierałtowice zwraca się z prośbą o podanie informacji.

UWAGA – ZMIANA INDYWIDUALNYCH NUMERÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH!!!

Od 30.07.2021 r. wpłat podatków i opłaty za odbiór odpadów należy bezwzględnie dokonywać na NOWE INDYWIDUALNE numery rachunków bankowych otrzymane na piśmie z Urzędu Gminy Gierałtowice, a do czasu ich otrzymania na rachunki ogólne których numery są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice oraz tablicach ogłoszeń w całej Gminie.… Więcej →

O. Tarsycjusz Niestrój OFM.

Święcenia przyjął 12 czerwca 2021 roku w Bazylice w Panewnikach z rąk ks. arcybiskupa Wiktora Skworca.… Więcej →

PRYMICJE

o. Tarsycjusz (Adam Niestrój) przyjął święcenia prezbiteratu.

Polecamy go modlitwie parafian.

W niedzielę 13 czerwca o 12.00 w naszym kościele odprawił swoją Mszę św. prymicyjną.

Było to wielkie święto całej naszej Wspólnoty!… Więcej →

Pogrzeb

Zmarła nasza parafianka

śp. Halina Korzuszek.

Przeżyła 63 lata.

Mieszkała na ul. Leśnej 10

Datę pogrzebu podamy w poniedziałek

Wieczny odpoczynek racz jej Dać Panie,

a światłość wiekuista niechaj jej świeci.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.Więcej →

Kto może być rodzicem chrzestnym?!

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. w kan. 874 daje wyraźny przepis, który mówi o warunkach koniecznych, jakie odnoszą się do funkcji chrzestnego i świadka Chrztu Świętego.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.Więcej →

Kancelaria parafialna – zaświadczenia

Kancelaria parafialna jest urzędem. Funkcjonuje ona według zasad, które nas obowiązują i wypełnia normy prawa kanonicznego. Jeżeli ktoś prosi nas o jakikolwiek dokument, np. zaświadczenie, zostaje ono wystawione na podstawie istniejących zapisów w księgach parafialnych, w kartotece, albo na podstawie bezpośredniej wiedzy duszpasterza.… Więcej →

Pielgrzymka do Włoch.

Z przyczyn losowych i ze względu na zmianę terminu wyjazdu, część uczestników zrezygnowała. Mamy kilkanaście miejsc wolnych. Chętnych zapraszamy do udziału.

Zapisy do 12 lipca w kancelarii parafialnej (w godzinach urzędowania).Więcej →

Setna rocznica III Powstania Śląskiego.

Film dokumentalny „Śląscy bohaterowie” w reż. Kamila Niesłonego – Debiut producencki Panteonu Górnośląskiego we współpracy z TVP3.

  • Dokument ten jest przypomnieniem kontekstu historycznego i dramatycznych wydarzeń III powstania śląskiego, uzupełnionym o relacje członków rodzin powstańców. Autorom udało się również odnaleźć archiwalne wypowiedzi uczestnika tamtych wydarzeń oraz przypomnieć dokumenty zachowane w polskich i niemieckich archiwach.
Więcej →