Duszpasterze pochodzący z Paniówek

ks. Jan Kurpas

Urodził się 11 kwietnia 1935 w Paniówkach. Jego ojciec Alfons pochodził z Paniowów, matka Zofia z d. Kowol z Paniówek. Ma młodszą siostrę Lidię. Szkołę Podstawową ukończył w Paniówkach, później uczęszczał do I liceum Ogólnokształcącego im.Więcej →

Ks. prof. Zygmunt Hajduk SDS

Życiorys naukowy

         Urodzony 3 kwietnia 1935 roku w Łodzi. Po ukończeniu szkoły średniej (1952) oraz Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów i przyjęciu święceń kapłańskich (1959) w tymże zgromadzeniu zakonnym (Societas Divini Salvatoris) studiuje filozofię na Wydziale Filozofii KUL (1959-1963). … Więcej →

ks. kanonik Leonard Swoboda

Urodził się 5 listopada 1928 w Paniówkach. Był synem Szczepana i Konstancji zd. Kurzok. Ochrzczony został w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Paniowach 11 listopada 1928. Tam także przyjął 9 maja 1939 sakrament bierzmowania.… Więcej →

Ks. Alfred Botor

(1914-1973)

Urodził się 8 września 1914 w Paniówkach. Był synem górnika Ignacego i Agnieszki z d. Musioł. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Paniówkach i Przyszowicach. Następnie uczył się w gimnazjum w Mikołowie. W 1935 roku zdał egzamin dojrzałości.Więcej →

Sługa Boży ks. Roman Kozubek SVD

(1908 – 1940)

W dniu, w którym wywożono księży z Górnej Grupy, dużo ludzi zgromadziło się przy Domu Misyjnym. Tego dnia był silny mróz. Wśród ludzi stał starszy człowiek bez czapki. Gdy o. Roman go zobaczył, rzucił mu swoją czapkę i sam został z gołą głową.… Więcej →

ks. Józef Szołtysek

Urodził się w Paniówkach 23 marca 1812 roku. Jego ojcem był sołtys Mikołaj Scholtyssek, a matką Helena z domu Soblik (pochodząca z Bujakowa). Ks. Józef był czwartym dzieckiem z dziewięciorga.

Wyświęcony 27 marca 1837 r., jego pierwszą placówką duszpasterską był Wodzisław Śląski, gdzie pracował jako wikary.… Więcej →