Intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19 – 26 listopada 2017

NIEDZIELA – 19.11.2017 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 
1. Za + Jana Kopel na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Kopel, Kubiesa, Pyka i Gołeczka.
2. Za ++ Waldemara, Jerzego, Annę, Jerzego Gawliczek, Zofię, Alojzego Nalepa, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

11.00
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kacpra Musioł, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.
2. Za ++ Franciszka, Teofila, Martę, Olgę Mijacz, Henryka, Herberta, Eryka, Matyldę, Jadwigę Hahn, Teresę, Jana, Ernesta, Lidię Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Leona Majowski, ++ rodziców, ++ z rodzin Mijacz, Promny i Hahn.

 16.30 Za ++ Antoniego, Kornelię Karcz, rodziców z obu stron, + wnuka Tomasza Karcz.

PONIEDZIAŁEK – 20.11.2017 – Wsp. św. Rafała Kalinowskiego

18.00
1. Za ++ Norberta Kowol na pamiątkę urodzin, rodziców, siostrę Halinę, brata Alfreda, Annę, Eryka Kowol, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Annę Badura w rocznicę śmierci, męża Franciszka, Alojzego, Zofię, Pawła Paździor, Gertrudę, Teodora Macha, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Henryka Kuchta i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Alojzego Szołtysek w 30. dzień po jego śmierci.

WTOREK – 21.11.2017 – Wsp. Ofiarowania NMP

6.30
1. Za ++ Erykę, Romana, Franciszka, Gertrudę Macha, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Florentynę, Leopolda, Stefana Tomecki, Franciszka Loska, Alojzego Bryłka, Edwarda, Aniele, Józefa, Herberta Loska, Franciszka, Piotra Roj, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Skiba i Macha.
2. Za ++ Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Alfreda Teichgraber, ich rodziców, rodzeństwo, Monikę Kozubek, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Jadwigę Finke, Małgorzatę Swoboda, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

ŚRODA – 22.11.2017 – Wsp. św. Cecylii

17.00
1. O Boże błogosławieństwo, przez wstawiennictwo św. Cecylii w intencji chórzystów, ich rodzin, członków wspierających i organistów, a także o wieczną radość dla ++ członków chóru „Cecylia”: Dominika Spadek, Horsta Koim, Zbigniewa Romik, Joachima Kowol, Ernesta Promny, Edmunda Szołtysek, Wiktora Szołtysek, Rozalię Jojko, Matyldę Janota, Marię Janota, Różę Gajda, Agnieszkę Mijacz, Anielę Romik, Łucję Michalski, Łucję Szołtysek, Irenę Furgoł i Martę Wendler.
2. Za ++ Ernesta Promny na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
3. Za ++ Henryka, Różę, Eugeniusza Jonda, ++ rodziców, krewnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 23.11.2017 – 

18.00
1. Za ++ Anielę, Grzegorza, Henryka Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Elżbietę, Herberta Gajda, ++ dziadków, Pawła Szymeczko, ++ z rodzin Paździor, Kuchta, Ratka, Szołtysek i Gajda.
2. Za ++ Martę, Ryszarda, Alfreda, Romana Teichgraber, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, Jadwigę Finke, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Dariusza Ciszewskiego i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 24.11.2017 -Wsp. św. Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

18.00
1. Za ++ Irenę Furgoł w 2. rocznicę śmierci, Józefa Furgoł, Józefa Dragon, ++ dziadków Mika, Furgoł, Dragon, Musioł, Jachnik, Jadwigę, Alfonsa Włodarz i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Horsta, Marię, Rudolfa Koim, Klarę, Gerarda Kempiński, Wiktora, Krystynę, Martę, Agnieszkę Nocoń, Gerdę Szpilman, Irenę, Stefana, Sylwestra Pasoń, Łucję, Henryka Labus, Leokadię, Wincentego Musioł, ++ z pokrewieństwa Koim, Nocoń i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 25.11.2017 – 

6.30 Za + Arkadiusza Falkus w 11. rocznicę śmierci, ojca Ryszarda i ++ z rodzin Falkus i Rybka.

18.00
1. Za ++ Lidię, Annę, Teodora Lauterbach, 7 synów, Małgorzatę, Herberta Bartoszek, Karolinę Lauterbach, Sebastiana Wróbel, Franciszka Botor, Mariana Wyrobek, Annę, Jana, Aleksandra Janakowskich, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Anielę, Henryka Mryka, Jana, Annę Połap, Henryka, Annę Kandziora, Pawła Bartoszek, Mirosława Pawlas, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 26.11.2017 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  Rocznica poświęcenia kościoła.

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów miesiąca listopada.

11.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji wszystkich parafian.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji dziecka do Chrztu Świętego Zuzanny Grabarz, jej rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ rodziców Annę, Józefa Piecha, Krystynę Badoń, dziadków Marię, Alojzego Dudek, Joachima Piecha, Czesława Zalewskiego, ++ z pokrewieństwa. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12 – 19 listopada 2017

NIEDZIELA – 12.11.2017 – XXXII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Pawła, Franciszkę, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, Łucję, Jerzego Stalica, siostrę Edeltrautę Cieplik, ++ rodziców, dziadków i ++ z pokrewieństwa.

11.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 80-tej rocznicy urodzin Edmunda Jachnik, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny.

16.30
1. Za ++ Agnieszkę, Wiktora, Małgorzatę, Henryka Bednar, Paulinę, Jacka, Gertrudę, Józefa Kurda, Paulinę, Izydora, Stanisława Lasota, Waldemara Wojtasek, Józefa Tomanek, ++ z rodziny oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Gertrudę, Józefa Benisz, Zofię, Jana, Czesława Małysiak, Marię, Ludwika Oleks, Arkadiusza Wróbel, Kunegundę, Romana Musioł, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodzin Bartoszek, Oleks i ++ kapłanów.

PONIEDZIAŁEK – 13.11.2017 – Wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Franciszkę, Piotra, Halinę, Alfreda, Norberta, Wilhelma, Marię, Martę Kowol, Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Leokadię, Wacława Sztuba, Zofię, Emila Goławski, Ignacego Nocoń, ++ dziadków z obu stron, ks. Jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa Szindler, Kurpas, Roskosz i Moskała.
3. Za ++ Marię, Eryka Spyra, Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, dziadków, ++ z pokrewieństwa Malcherczyk, Kucjas, Piszczelok i Spyra, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Jana Karwat, Wernera Wochnik, Zygmunta Porembski, Krzysztofa Dobrowolskiego, sąsiadów,++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Za + ks. Jana Kurpasa od Róż Różańcowych.

WTOREK – 14.11.2017 – 

6.30
1. Za ++ Martę Wójcik w rocznicę śmierci, meża Piotra, rodziców z obu stron, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Jadwigę Helios, Wilhelma Włodarz, Jana, Gertrudę Plewnia, Rafała Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Annę, Piotra Żymełka, Marię, Karola Wrzask, Emila Sosna, Stanisława Sznajder, ++ z rodzin Żymełka i Michalski.

ŚRODA – 15.11.2017 – 

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Grupy modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za + Pawła Roik w 2. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Roik, Jurysek, Mierzwa i Dziubany.
3. Za ++ Jadwigę, Pawła Kotyczka, dziadków Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 16.11.2017 – 

18.00
1. Za ++ Zofię, Piotra, Zenona, Ewę Konc, Julię, Joachima, Henryka Minkowski, Stefanię, Kurta Wegner, Zofię, Annę Kot i ++ z pokrewieństwa.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę w rodzinie Musioł.
3. Za + Mirosława Pawlas od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

PIĄTEK – 17.11.2017 – Wsp. św. Elżbiety

18.00
1. Za ++ Zofie, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Wiktorię, Józefa, Jana, Pawła Pilny, Helenę, Ryszarda, Martę, Jadwigę Matula, 3 synów, Franciszka, Piotra Roj, Ryszarda Bonk, Annę, Pawła Janota, Jana Liwa, Michała Rosa, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Marcina Malec w rocznicę śmierci, Janinę, Jana Nocoń, Henryka Malik, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++ Marię, Wiktora Promny, Jadwigę, Wilhelma Kopel, ++ dziadków, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel i Szuła.

SOBOTA – 18.11.2017 – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny

6.30 Za ++ Romana, Ryszarda, Weronikę, Pawła Bartoszek, Ernesta, Martę Słupik, Bernarda, Lidę Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, ++ z rodziny i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Kunegundę, Jana Zawisza, Różę, Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Jana, Leokadię, Alojzego Mryka, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z pokrewieństwa Zawisza, Falkus, Mryka. Lempa, Kuberek, Galwas, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Cecylię, Henryka Wranik, ich rodzeństwo, Marię, Tadeusza Wranik, Kazimierza, Marie, Antoniego Strojny, dziadków, Edmunda Kowol, Annę, Alojzego Kula, Tadeusza Tomann, ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 19.11.2017 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00
1. Za + Jana Kopel na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Kopel, Kubiesa, Pyka i Gołeczka.
2. Za ++ Waldemara, Jerzego, Annę, Jerzego Gawliczek, Zofię, Alojzego Nalepa, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
11.00
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Kacpra Musioł, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.
2. Za ++ Franciszka, Teofila, Martę, Olgę Mijacz, Henryka, Herberta, Eryka, Matyldę, Jadwigę Hahn, Teresę, Jana, Ernesta, Lidię Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Leona Majowski, ++ rodziców, ++ z rodzin Mijacz, Promny i Hahn.

16.30 Za ++ Antoniego, Kornelię Karcz, rodziców z obu stron, + wnuka Tomasza Karcz. (więcej…)