Intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 23 – 30 wrzesień 2018

NIEDZIELA – 23.09.2018 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Adama Kołodziej z okazji 50-tych urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w całej rodzinie.

10.30 Za + Dariusza Jendrychowskiego od siostry i brata.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów dla rocznych dzieci: Alicji Spyra, Filipa Mańka, Zuzanny Garbarz, ich rodziów i bliskich,

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, jego rodziców Katarzynę, Augustyna, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Bogusława Szczepański, Martę, Piotra Wójcik, Franciszka, Marię Jędryczka, Lidię, Teresę, Jana Promny, ++ z pokrewieństwa Kasperczyk i Bartoszek.

PONIEDZIAŁEK – 24.09.2018 – 

6.30 

18.00 
1. Za + Teresę Matula od wnuków i prawnuków.
2. Za + Eugeniusza Jonda w 3 rocznicę śmierci,++ rodziców, teściów, szwagrów; ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 25.09.2018 – 

6.30 Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, 2 synów, Kacpra, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła, Marię, Wojciechę Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Stanisława, Krystynę Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Huberta Kotulla, Jana, Kornelię Ilnicki, Adelajdę Patoń, Stefanię Grymel, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.
2. Za ++ Alojzego Paździor w rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Pawła, Anielę, Grzegorza Krzysteczko, 3 szwagrów, Annę, Franciszka Badura, Gertrudę, Teodora Macha i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 26.09.2018 – 

6.30 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Alfreda Teichgraber, ich rodziców, rodzeństwo, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Jadwigę Finke, Małgorzatę Swoboda, Monikę Kozubek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

17.00
1. Za + Arkadiusza Wróbel na pamiątkę urodzin.
2. Za ++ Zofię, Jana, Czesława Małysiak, Marię, Ludwika Oleks, Arkadiusza Wróbel, Danutę, Janusz Bąk, Gertrudę, Józefa Benisz, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, ++ dziadków z obu stron i ++ kapłanów.

CZWARTEK – 27.09.2018 – Wsp. św. Wincentego a Paolo

6.30 Za ++ Franciszka, Zofię, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Teresę Matula, Wiktorię, Józefa, Jana, Pawła Pilny, Helenę, Ryszarda, Martę, Jadwigę Matula, 3 synów, Franciszka, Piotra Roj, Ryszarda Bonk, Pawła, Annę Janota, Jana Liwa, Michała Rosa i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Różę, Alojzego, Agnieszkę, Małgorzatę, Pawła, Henryka Swoboda, Matyldę, Alojzego, Stefanię Jezusek, Rafała, Zofię, Jana Mucha, Marcina, Władysława Chraścina, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Ryszarda Woźnica na pamiątkę urodzin, brata, rodziców, teściów, Agnieszkę Krzysteczko, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++ Teresę i rodziców z obu stron.

PIĄTEK – 28.09.2018 – Wsp. św. Wacława 

6.30 Za ++ Pawła Roj w rocznicę śmierci, ojca Alojzego, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Roj, Jachnik, Spyra, Kurpas, Bujara, Chwiołka Kołodziej, Fajkis i Malina oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Marię, Franciszka Jędrycza, Jadwigę, Konrada, Henryka, Antoniego, Urszulę, Leonarda Kuchta, ++ dziadków, ++ z rodzin Zdzieblok, Widuch, Bartoszek, Józefa Strzodka, Rafała Kasperczyk.
2. Za ++ Leokadię, Jana Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Gertrudę, Stefana, Józefa Strzodka, Franciszka, Marię Jędryczka, Eryka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok, Kuchta, Kasperczyk i ++ kapłanów.
3. Za + Stefana Badoń w 30. dzień po jego śmierci.

SOBOTA – 29.09.2018 – Świeto św. Archaniołów 

6.30 Za ++ Rozalię, Tomasza Pyka, Łucję, Henryka Gołeczka, Konrada Długaj, Antoninę Makselon, Martę Kot, Jana Kopel, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Pyka, Kula, Gołeczka, Jędrzejczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

13.00 Ślub rzymski: Marcin Książek – Agata Łukwińska.

18.00
1. W intencji Sabiny i Marcina Mryka z okazji 20-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla całej rodziny.
2. W intencji Michaliny i Marka Woźnica z okazji 15-tej rocznicy ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego dla dzieci i zdrowie w rodzinie.

NIEDZIELA – 30.09.2018 – XXVI Niedziela Zwykła 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów września.

10.30 Za ++ Lidię Gancarczyk w 3. rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ tatę Andrzeja Rożek, Augustyna, Sabinę Rożek, Pawła Malik, Dominika Spadek, Michała Rosa, ++ z pokrewieństwa Malik, Woźnica, Romik, Kot i dusze w czyśccu cierpiące.

Po Mszy św: Chrzest Święty – Alicja Obetkon.

16.30 Za ++ Alojzego, Serafinę Długaj, Zygmunta, Janinę Skrzydeł, Krystynę Skrzydeł, Pawła Bartoszek, Ryszarda Kowalczyk, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł i Pawlas. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16 – 23 wrzesień 2018

NIEDZIELA – 16.09.2018 – XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Krystynę Kaczmarczyk w 3. rocznicę śmierci, męża Ewalda, ++ dziadków Kaczmarczyk, Chwiołka, Jojko, Dębiński, Bolesława Duży, Lucjana Wuzik, Tomasza Mryka, Leona, Ludwika Pilny i ++ z pokrewieństwa.

10.30 O radość wieczną dla + Teresy Matula od kuzynek i kuzynów.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Maja Rynkiewicz, Dominik Lisowicz, Szymon Krzysteczko, ich rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

14.00 Ślub rzymski: Michał Kraska – Natalia Choroba.

16.30 Za ++ Andrzeja Muszalik w rocznicę śmierci, ojca Jana Muszalik, teścia Eugeniusza Niedobecki, Dariusza Sarkowicz, kuzynów Tadeusza i Barbarę oraz dziadków z obu stron.

PONIEDZIAŁEK – 17.09.2018 – 

6.30 Za ++ rodziców Franciszka i Anielę Loska w rocznicę śmierci ojca oraz na pamiątkę urodzin matki, Pawła, Agnieszkę Loska, Rafała, Barbarę Kubicki, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę Macha, Emila Kubicki, Stefana, Elżbietę Rodewald, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha, Loska, Kowol.

18.00
1. Za ++ Helenę, Franciszka Pilny, Jadwigę, Pawła Duda, chrzestnych z obu stron, Stefana Kuberek, Annę Brol, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ teściów, męża, rodziców i siostrę.
3. Za + Mariolę Szymecką – Kostrz od koleżanek i kolegów z klasy.

WTOREK – 18.09.2018 – Święto św. Stanisława Kostki

6.30 O Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów wyjeżdzających na Ukrainę i przewodnika dr Jana Przybyła.

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 25-tej rocznicy ślubu Emanueli i Bogdana Matula, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny.
2. Za ++ rodziców Alfreda, Różę Mryka, Franciszka Rybka, dziadków z obu stron, Oswalda Bartnik, Dorotę Mryka, Andrzeja Nowak i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 19.09.2018 – 

6.30

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Anielę, Ignacego, Edmunda Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, ++ dziadków, ++ sąsiadów, ++ s pokrewieństwa Krzysteczko, Janota i Lis.

CZWARTEK – 20.09.2018 – Wsp. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

6.30 Za + Dariusza Jendrychowskiego od sąsiadów.

18.00
1. Za + Karolinę Lauterbach na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Galwas, Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ ojca Dominika Spadek na pamiątkę urodzin, Wiktora Mazurek, Walentego Marzec, Gertrudę Spadek, Józefa Pixa, ++ dziadków Spadek, Mazurek, Marzec i Nocoń.

PIĄTEK – 21.09.2018 – Święto św. Mateusza 

6.30 Za ++ Wiktora, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię, Stanisława Szczygiel, Łucję Szołtysek, Edwarda Kula, Helenę, Zygfryda Musioł, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Rybka, Kowol, Szołtysek i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Wiktora, Alfonsa Pyka w rocznicę śmierci, Annę, Marte, Alfreda, Pawła Pyka, Alojzego Nocoń, Gertrudę Słaboń, Paulinę, Antoniego Niedorny, ++ z pokrewieństwa Pyka, Niedorny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Agnieszkę Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców Konrada i Gertrudę, Alfonsa, Krystynę, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, Annę, Józefę Mryka, Franciszkę, Teodora Promny, Arkadiusza Falkus, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 22.09.2018 – 

6.30 Za ++ męża Ryszarda w rocznicę śmierci, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Różę Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Teresę Matula, Leokadię, Jana Mryka, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Falkus, Mryka, Lempa, Kuberek, Galwas, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Konrada Szołtysek, Jerzego, Ernestynę Szczyrba, Jana Żymełka, dziadków Bartoszek, Szołtysek, Hadula, Szczyrba, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Teresę, Jana Kochaneckich, rodziców i rodzeństwo z obu ston, Michała Włodarz, rodziców i rodzeństwo, Krzysztofa Leszczyńskiego, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, Konrada, Otylię Kot, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Larek, Wójcik, Żukowski i Włodarz.

NIEDZIELA – 23.09.2018 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Adama Kołodziej z okazji 50-tych urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w całej rodzinie.

10.30 Za + Dariusza Jendrychowskiego od siostry i brata.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów dla rocznych dzieci: Alicji Spyra, Filipa Mańka, Zuzanny Garbarz, ich rodziów i bliskich,

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, jego rodziców Katarzynę, Augustyna, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Bogusława Szczepański, Martę, Piotra Wójcik, Franciszka, Marię Jędryczka, Lidię, Teresę, Jana Promny, ++ z pokrewieństwa Kasperczyk i Bartoszek. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 9 – 16 wrzesień 2018

NIEDZIELA – 09.09.2018 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Augustynę, Alfonsa Woźnica, Emilię, Alojzego, Erwina Kalus, Agnieszkę, Stanisława Nieradzik, Zygmutna Adamski, Jerzego Frycz, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa za otrzymane łaski dla Józefa Mrozek z okazji 70-tych urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w całej rodzinie.

12.00 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50-tej rocznicy ślubu Bronisławy i Stefana Janota, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę na przyszłe lata dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Teresę Kaszek w rocznicę śmierci, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kaszek, Kowol i Musioł.

PONIEDZIAŁEK – 10.09.2018 – 

6.30 Za + Dariusza Jendrychowskiego od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

18.00
1. Za ++ Pawła Bartoszek w rocznicę śmierci, Weronikę, Ryszarda, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, Józefa Stabik, Henryka Janoszczyk, Konrada Żymełka, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Walentego, Marię, Helenę, Pawła Musioł, Joannę, Wilhelma Wieczorek, Urszulę, Henryka Sopala, Józefa Ciupke, Ignacego Bartoszek, Szymona Gawlik, Gizelę, Józefa Strzodka oraz dziadków z obu stron.

WTOREK – 11.09.2018 – 

6.30

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie oraz o pomyślne zakończenie sprawy.
2. Za ++ Nikodema, Eufemię, Wawrzyna Fajkis, Teklę, Franciszka Cipa, Pawła Matula, jego rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 12.09.2018 – Uroczystość NMP Piekarskiej

6.30

17.00
1. Za ++ Otylię Fajkis w 30. rocznicę śmierci, Teodora, Stefana, Franciszka, Marię Fajkis, Jana, Stanisława, Martę Bartoszek, Ignacego, Józefę Musioł, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka, Czerner i Suliga.
2. Za ++ Wilhelma, Różę Karwat, 2 synów, rodzeństwo, rodziców z obu stron, Agnieszkę, Alojzego Mryka, ++ z pokrewieństwa Karwat, Drabik i Mryka.

CZWARTEK – 13.09.2018 – Wsp. św. Jana Chryzostoma

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Wilhelma, Franciszkę Malik, Ernesta, Martę Słupik, Wandę, Gerarda Szołtysek, Józefa, Mariana Krawiec, ++ dziadków, Romana Bartoszek, Benedykta Kupka, Alojzego Winkler, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Łukwiński, Kot, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 14.09.2018 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6.30

18.00
1. Za ++ Pawła, Różę, Wiktora, Zofię Mazurek, Marię, Wilhelma, Ignacego Bartoszek, Konrada Malcherek, Konrada Szołtysek, Dominika Spadek, Jana Muszalik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Annę, Alojzego Kula, rodzeństwo, dziadków, Zofię, Wincentego Nocoń, Marcina Promny, Cecylię, Henryka Wranik, Teresę, Pawła Rybka, ++ z pokrewieństwa Kula i Krzysteczko.
3. Za + Teresę Matula od koleżanek i kolegów z rocznika 1939.

SOBOTA – 15.09.2018 – WSp. MB Bolesnej 

6.30 Za ++ Annę Krzysteczko w rocznicę śmierci, jej rodzicow Jadwigę i Pawła Żur, teściów Ernestynę i Jana Krzysteczko.

12.00 Ślub rzymski: Karol Rajca – Monika Hyba,

18.00
1. Za ++ ojca Pawła Domin na pamiątkę urodzin, dziadków Hahn, Domin, Mjacz, Rychter, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Jana, Zofię, Pawła Mryka, Anielę, Stanisława, Edwarda Deszczyński, Kazimierę, Jana Stalica, Gerarda Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Unfericht, Uciecha i Macha.

NIEDZIELA – 16.09.2018 – XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Krystynę Kaczmarczyk w 3. rocznicę śmierci, męża Ewalda, ++ dziadków Kaczmarczyk, Chwiołka, Jojko, Dębiński, Bolesława Duży, Lucjana Wuzik, Tomasza Mryka, Leona, Ludwika Pilny i ++ z pokrewieństwa.

10.30 O radość wieczną dla + Teresy Matula od kuzynek i kuzynów.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Maja Rynkiewicz, Dominik Lisowicz, Szymon Krzysteczko, ich rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

14.00 Ślub rzymski: Michał Kraska – Natalia Choroba.

16.30 Za ++ Andrzeja Muszalik w rocznicę śmierci, ojca Jana Muszalik, teścia Eugeniusza Niedobecki, Dariusza Sarkowicz, kuzynów Tadeusza i Barbarę oraz dziadków z obu stron. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 2 – 9 wrzesień 2018

NIEDZIELA – 02.09.2018 – XXII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę Matula, Michała Rosa, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, ks. Jana Kurpas, ++ z rodzin Janota, Matula, Falkus, Kołodziej, Pilny, ++ kapłanów i siostry zakonne.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji Klubu LKS „Tempo” Paniówki.

12.00 Za parafian.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Jagoda Wenda.

16.30 Za ++ rodziców Teresę, Ewalda Hynisz, Gerarda Woźnica, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Hynisz, Woźnica, Mijacz, Kopernik, Szołtysek, Kowol, Kostrz, Rusin, Rudnik, Matuszewski i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 03.09.2018 – Wsp. św. Grzegorza Wielkiego

6.30 Za ++ Władysława, Dariusza, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Gertrudę, Ottona Bryłka, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 Przez wstawiennictwo Św. Jana Pawła II o błogosławieństwo Boże i wszelkie dary Ducha Świętego na rozpoczynający się nowy rok szkolny dla całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.

18.00
1. Za ++ Annę, Eryka, Norberta, Franciszkę, Piotra, Alfreda, Halinę, Alojzego Kowol, ++ dziadków, Annę, Jana Zalewski, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Bronisława Musioł na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów, szwagra i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 04.09.2018 – 

6.30 Za ++ Genowefę, Antoniego, Franciszka, Ryszarda, Walentego, 2 żony Woźnica, Franciszka, Antoninę, Agnieszkę Krzysteczko, Jana Malcherek, Henryka, Olgę, Leona Kłos, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśććcu sierpące.

18.00 Za ++ Edwarda Loska w 19. rocznicę śmierci, żonę Anielę, syna Józefa i Herberta, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Karola Mryka, Olgę Tkocz, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka, ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 05.09.2018 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ ojca Franciszka Badura na pamiątkę urodzin, żonę Annę, Alojzego Paździor, Władysława, Marię Kozioł, Krystynę, Jana, Edwarda, Zofię, Wojciecha, Wiktorię, Władysława, Irenę, Tadeusza Wawro, ++ z pokrewieństwa Badura, Kozioł i Rybka.
2. Za ++ Genowefę, Romana Nocoń, Teresę, Rudolfa Badoń, Krystynę, Stefana Badoń, Jadwigę Wyciślik, Annę, Józefa Piecha, ++ krewnych, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Teresę Matula w 30. dzień po jej śmierci.

CZWARTEK – 06.09.2018 – 

6.30 Za ++ Franciszka, Piotra, Franciszka, Waleskę, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana Macha, Ludwika, Janinę Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Falkus, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

18.00 
1. Za ++ Rajmunda Szołtysek, jego rodziców, 2 braci, bratową, Franciszkę, Teodora Promny, 2 synów, synowe, wnuka Leona, ++ z rodzin Mryka, Szołtysek, Promny, ++ kapłanów, Teresę Matula i dusze czyśćcowe.
2. Za ++ Józefa Szołtysek w 4. rocznicę śmierci, Romana, Julię, Leona Szołtysek, Annę, Emanuela Musioł, Jadwigę, Alfonsa Włodarz, Gerarda Grodoń, Pawła Bartoszek, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 07.09.2018 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

14.00
Ślub: Robert Jajszczok – Alicja Bęben.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
2. Za ++ Waldemara, Kazimierza i Wiktora Długaj oraz + z rodzin Długaj, Krzysteczko, Kowol i Achtelik.

SOBOTA – 08.09.2018 – Świeto Narodzenia NMP

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

15.00 Msza św. dziękczynna za tegoroczne plony.

18.00 Za ++ Jerzego, Hildegardę, Stanisława, Gerarda, Mirosława, Elfrydę, Irenę Musioł, Pawła, Gertrudę Kędziorczyk, Magdalenę, Alojzego Nocoń, Różę Alojzego, Antoniego Sikora, Mariana Nieroba, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 09.09.2018 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Augustynę, Alfonsa Woźnica, Emilię, Alojzego, Erwina Kalus, Agnieszkę, Stanisława Nieradzik, Zygmutna Adamski, Jerzego Frycz, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa za otrzymane łaski dla Józefa Mrozek z okazji 70-tych urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w całej rodzinie.

12.00 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50-tej rocznicy ślubu Bronisławy i Stefana Janota, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę na przyszłe lata dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Teresę Kaszek w rocznicę śmierci, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kaszek, Kowol i Musioł. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26 sierpień – 2 wrzesień 2018

NIEDZIELA – 26.08.2018 – XXI Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów miesiąca sierpnia.

10.30 Za ++ Romana Bartoszek w 5. rocznicę śmierci, Ryszarda, Weronikę, Pawła Bartoszek, Ernesta, Martę Słupik, Bernarda, Lidię Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

16.30 Za + Szymona Gawlik na pamiątkę urodzin.

PONIEDZIAŁEK – 27.08.2018 – Wsp. św. Moniki

18.00
1. Za ++ Rozalię, Tomasza Pyka, Łucję, Henryka Gołeczka, ++ dziadków, Konrada Długaj, Martę Kot, Antoninę Makselon, Jana Kopel, ++ z pokrewieństwa Pyka, Gołeczka, Kula i Jędrzejczyk.
2. Za + Teresę Matula od koleżanek.

WTOREK – 28.08.2018 – Wsp. św. Augustyna

6.30 Za ++ Romana Fajkis w 60. rocznicę śmierci, żonę Anielę, ++ rodziców, Franciszka, Marię Fajkis, Adama, Katarzynę Szołtysek, ++ rodzeństwo z obu stron, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 29.08.2018 – Wsp. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela 

17.00 Do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo MB Fatimskiej i św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Małgorzaty Wiśniewskiej z okazji 50-tych urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w całej rodzinie.

CZWARTEK – 30.08.2018 – 

18.00
1. Za ++ Marię, Walentego Musioł, Szymona Gawlik, Jana, Pawła, Henryka Malik, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Ignacego Bartoszek, Karola, Hildegardę Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Teresę Matula od parafian.

PIĄTEK – 31.08.2018 – 

18.00
1. Za ++ Stanisława, Jana, Rozalię Rybka, jego rodzeństwo, Jana, Marię Jana, Martę Marcisz, Stanisława, Gertrudę Mrozek, ++ z pokrewieństwa i ++ sąsiadów.
2. Za + Dariusza Jendrychowskiego w 30. dzień po jego śmierci.

SOBOTA – 1.09.2018 – 

6.30 Za + Teresę Matula od sąsiadów.

18.00
1. Za ++ Annę Kandziora w 2. rocznicę śmierci, męża Henryka, rodziców, Franciszka Botor i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Zdzisława Michoń w 1. rocznicę śmierci, jego żonę Teresę i ++ rodziców.

NIEDZIELA – 2.09.2018 – XXII Niedziela Zwykła 

8.00 Za ++ Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę Matula, Michała Rosa, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, ks. Jana Kurpas, ++ z rodzin Janota, Matula, Falkus, Kołodziej, Pilny, ++ kapłanów i siostry zakonne.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji Klubu LKS „Tempo” Paniówki.

12.00 Za parafian.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Jagoda Wenda.

16.30 Za ++ rodziców Teresę, Ewalda Hynisz, Gerarda Woźnica, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Hynisz, Woźnica, Mijacz, Kopernik, Szołtysek, Kowol, Kostrz, Rusin, Rudnik, Matuszewski i dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19 – 26 sierpień 2018

NIEDZIELA – 19.08.2018 – XX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Waldemara, Jerzego, Annę, Jerzego Gawliczek, Zofię, Alojzego Nalepa, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Jana Sklorz, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Alojzego Bryłka, jego rodziców, Franciszkę, Alojzego Dyrbuś, Erykę, Romana Macha, Aniele, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Teresę, Józefa Król, Rudolfa Niemiec i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 20.08.2018 – wsp. św. Bernarda

18.00
1. Za ++ Annę, Brunona, Franciszka, Alojzego, Romana Szołtysek, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Salomeę Dudek, Wawrzyna, Elfrydę Gajda, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Teresę Matula od Wspólnoty Różańcowej.

WTOREK – 21.08.2018 – wsp. św. Piusa X

6.30 Za ++ ojca Leona i Jolantę Mryka, Iwonę Wawoczny, Alfreda, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Mryka, Miczka, Nocoń, Kotlorz i dusze opuszczone.

ŚRODA – 22.08.2018 – wsp. NMP Królowej

17.00
1. Za ++ Franciszkę Promny, męża Teodora, 2 synów, synowe i wnuka Leona, Rajmunda Szołtysek, rodziców Wiktora i Marię, 2 braci, bratową Marię, Annę, Józefę, Oskara Mryka, ++ dziadków, Teresę Matula, Teodora Szołtysek, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ ojców Tadeusza Maciorowskiego i Eugeniusza Jonda, ++ dziadków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 23.08.2018 – 

18.00
1. Za ++ Marię, Wilhelma, Ignacego Bartoszek, Jana, Andrzeja, Teodora, Paulinę, Hildegardę, Waltera Muszalik, Konrada Szołtysek, Wiktora Mazurek, Władysława, Dariusza Sarkowicz, Ulryka Galański, Dorotę, Stefana Piesiur, Maksymiliana Korkus, Eugeniusza Niedobecki i ++ dziadków.
2. Za + Teresę Matula od służby kościelnej.

PIĄTEK – 24.08.2018 – Święto św. Bartłomieja

18.00
1. Do NSPJ, przez wstawiennictwo Matki Bożej jako podziękowanie za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę archanioła Rafała oraz Dary Ducha Świętego dla Rafała Wyrobka z okazji 18-tych urodzin.
2. Za + Stefanię Szołtysek w 1. rocznicę śmierci.

SOBOTA – 25.08.2018 – 

6.30 Za ++ Rafała Stalica w dniu urodzin, Julię, Alojzego Draga, Henryka, Elfrydę Stalica, ++ dziadków z obu stron, siostrę Gertrudę i ++ z pokrewieństwa.

13.00
1. Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy, Aniołów Stróżów, św. Urbana, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50-tej rocznicy ślubu Weroniki i Leonarda Spyra z prośbą o dalszą opiekę na przyszłe lata dla całej rodziny i gości.
2. Za ++ mamę Angelę Piszczelok na pamiątkę 100. rocznicy urodzin, ojca Emila, brata Jerzego, rodziców Marię, Eryka Spyra, dziadków, chrzestnych, Achilesa, Dolores i Gerhata, ++ z pokrewieństwa Kucjas, Malcherczyk, Piszczelok, Spyra, Kaszek, Kisiel, Kabiczke, Czerny, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Lidię Promny na pamiątkę urodzin, jej rodziców Agnieszkę, Stanisława Rożek, Teresę, Jana, Ernesta Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Franciszka Mijacz, Zygmunta Kostka, Rafała Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa Promny i Płaszczyk.

NIEDZIELA – 26.08.2018 – XXI Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów miesiąca sierpnia.

10.30 Za ++ Romana Bartoszek w 5. rocznicę śmierci, Ryszarda, Weronikę, Pawła Bartoszek, Ernesta, Martę Słupik, Bernarda, Lidię Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

16.30 Za + Szymona Gawlik na pamiątkę urodzin. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12 – 19 sierpień 2018

NIEDZIELA – 12.08.2018 – XIX Niedziela Zwykła

8.00 Za + Karolinę Lauterbach w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Lauterbach i Galwas oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Mateusza Kilka, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Jerzego Czech w rocznicę śmierci, żony Różę i Kornelię, Agnieszkę, Jana Morawiec na pamiątkę urodzin, syna Gotfryda, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Annę, Alojzego Niestrój, Adelajdę, Franciszka Musioł, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ z rodzin Paździor, Herisz, Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 13.08.2018 – 

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Gerarda Woźnica, rodziców, teściów, Leona Rudnik i ++ z rodzin Woźnica, Kopernik i Hynisz.

WTOREK – 14.08.2018 – Wsp. Maksymiliana Kolbego

6.30 Za ++ Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Wiktora, Annę, Wiktora Piszczelok, 2 synów, synową, Henryka Nieradzik, ++ dziadków, Jana, Gerdę Grzywok, Justynę Rybka, ++ z pokrewieństwa Kowol, Piszczelok i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 15.08.2018 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

8.00 Za ++ Mariana Buchała w rocznicę śmierci, Annę, Gerarda, Wiktora Buchała, Szczepana Musioł, ++ dziadków Bartoszek, Musioł, Buchała, Kot, ++ chrzestnych, Grażynę Pilny, Janusza Fojt, Sabinę Sobota oraz ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Józefa Pakura w rocznicę śmierci, żonę Marię, Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, Jadwigę, Łucję, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath, Teichgraber oraz ++ kapłanów.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy modlitewnej św. Ojca Pio.

CZWARTEK – 16.08.2018 – 

18.00
1. Za + Marię Koim w 1. rocznicę śmierci i + męża Horsta.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski w rodzinie, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę dla całej rodziny.

PIĄTEK – 17.08.2018 – Uroczystość św. Jacka

18.00 Za ++ Teresę, Jana, Ernesta, Lidię Promny, Walerię, Antoniego, Konrada, Norberta Żymełka, Franciszka Mijacz, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Anielę, Edmunda Pyka, Elżbietę, Emila Kleczka, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 18.08.2018 – 

6.30 Za ++ Annę, Franciszka, Mateusza Kowol, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Kowol, Długaj, Achtelik, Sobota, Dymarz i Badura.

18.00 Za + Grzegorza Krzysteczko na pamiątkę urodzin i ++ rodziców Anielę i Henryka.

NIEDZIELA – 19.08.2018 – XX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Waldemara, Jerzego, Annę, Jerzego Gawliczek, Zofię, Alojzego Nalepa, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża dla rocznego dziecka Jana Sklorz, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Alojzego Bryłka, jego rodziców, Franciszkę, Alojzego Dyrbuś, Erykę, Romana Macha, Aniele, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Teresę, Józefa Król, Rudolfa Niemiec i ++ z pokrewieństwa. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 5 – 12 sierpień 2018

NIEDZIELA – 5.08.2018 – XVIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Emilię Bartoszek, syna Edwarda, męża Bernarda, Adama, Pawła, Zbigniewa Piekara, Roberta Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Krzysteczko i Ratka.

10.30 Za ++ Halinę Kowol na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, zięcia Janusza Głodała, braci Alfreda, Norberta Kowol, Zofię, Emila Goławski, Ignacego Nocoń, ks. Jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa Sztuba, Głodała, Kurpas, Szindler i Roskosz.

16.30 Do Bożej Opatrzności, MB Częstochowskiej z podziekowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Bronisławy i Grzegorza z okazji 30-tej rocznicy ślubu i 55-tej rocznicy urodzin Grzegorza.

PONIEDZIAŁEK – 6.08.2018 – Święto Przemienienia Pańskiego

18.00 

WTOREK – 7.08.2018 – 

6.30 Za ++ Walerię, Antoniego, Konrada, Norberta Żymełka, Jana, Annę, Emiliana Sigulski, Pawła Bartoszek, Ernesta Promny, ++ z rodziny Żymełka.

ŚRODA – 8.08.2018 – Wsp. św. Dominika

17.00
1. Za + Marię Jachnik w 6. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Rajca, Kot, Swoboda, Nieradzik, Cyroń i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Marię Szołtysek w 2. rocznicę śmierci, męża Gerarda, ++ rodziców, dziadków, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 9.08.2018 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

18.00 Za ++ Eryka, Emila, Annę, Gerarda Bujara, Jana, Leokadię Mryka, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Elżbietę, Ernesta Kaczmarek, Adolfa, Różę Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 10.08.2018 – Świeto św. Wawrzyńca

18.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo, zdrowie oraz Dary Ducha Świętego dla Łukasza Majowskiego z okazji 18-tych urodzin.

SOBOTA – 11.08.2018 – Wsp. św. Klary

6.30 Za ++ Fryderyka Swoboda w rocznicę śmierci, Jana, Marię Swoboda, Emanuela, Annę Przybyła, ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Kazimierza Ratka w rocznicę śmierci, ojca Antoniego, ++ rodziców Zofię, Roberta, Eugeniusza Jagła, Emilię Bartoszek, męża i syna, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Roberta Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Ratka i Krzysteczko.

NIEDZIELA – 12.08.2018 – XIX Niedziela Zwykła

8.00 Za + Karolinę Lauterbach w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Lauterbach i Galwas oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Mateusza Kilka, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Jerzego Czech w rocznicę śmierci, żony Różę i Kornelię, Agnieszkę, Jana Morawiec na pamiątkę urodzin, syna Gotfryda, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Annę, Alojzego Niestrój, Adelajdę, Franciszka Musioł, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ z rodzin Paździor, Herisz, Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 29 lipiec – 5 sierpień 2018

NIEDZIELA – 29.07.2018 – XVII Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów lipca.

10.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i Aniołów Stróżów jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinach Lempa, Noras i Bartoszek.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo św. Marty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Małgorzaty i Konrada Bartnickich z okazji 1. rocznicy ślubu.

PONIEDZIAŁEK – 30.07.2018 – 

18.00
1. Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo św. Marty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo dla Koła Gospodyń Wiejskich z Paniówek.
2. Za ++ Elfrydę, Henryka, Rafała Stalica, Alfreda, Bernarda, Adolfa, Marię Wilk, Franciszkę Macha, Gertrudę Kraiński, Tomasza Mryka, Agnieszkę Nocoń, Małgorzatę Kruszyna, Piotra, Jadwigę Drobik oraz dusze opuszczone.

WTOREK – 31.07.2018 – Wsp. św. Ignacego z Loyoli

6.30 Za ++ Łucję Szołtysek, Wiktora, Łucję Szołtysek, Feliksa, Jadwigę Brzozok, Henryka Kuchta, Anielę Filipek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Swoboda, Kowol, Szczygieł i Rybka.

ŚRODA – 1.08.2018 – Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Jadwigę Mryka w rocznicę śmierci, męża Roberta, syna Zygmunta, Ludwika, Marię Skrzypczyk, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Piotra Dubietko w 30. dzień po śmierci, rodziców Bernarda i Różę Dubietko, brata Antoniego i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 2.08.2018 – 

18.00
1. Za ++ Alfreda Gancarczyk w rocznicę śmierci, żonę Marię, ++ rodziców, Grzegorza Krzysteczko, Rafała Nocoń, ++ z pokrewieństwa Gancarczyk i Michalski.
2. Za + Jadwigę Szmidt od znajomych.

PIĄTEK – 3.08.2018 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

18.00 Za ++ mamę Anielę Romik w rocznicę śmierci, ojców Zbigniewa i Emila Piszczelok.

SOBOTA – 4.08.2018 – Wsp. św. Jana Marii Vianney’a

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

18.00 Za ++ Łucję, Franciszka, Herberta Musioł, Pawła, Różę Wiktora, Zofię Mazurek, Dominika Spadek, ++ dziadków Musioł, Swoboda, Mazurek, Kaszek i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 5.08.2018 – XVIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Emilię Bartoszek, syna Edwarda, męża Bernarda, Adama, Pawła, Zbigniewa Piekara, Roberta Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Krzysteczko i Ratka.

10.30 Za ++ Halinę Kowol na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, zięcia Janusza Głodała, braci Alfreda, Norberta Kowol, Zofię, Emila Goławski, Ignacego Nocoń, ks. Jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa Sztuba, Głodała, Kurpas, Szindler i Roskosz.

16.30 Do Bożej Opatrzności, MB Częstochowskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Bronisławy i Grzegorza z okazji 30-tej rocznicy ślubu i 55-tej rocznicy urodzin Grzegorza. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 22 – 29 lipiec 2018

NIEDZIELA – 22.07.2018 – XVI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Franciszkę, Karola Musioł, Jadwigę, Baltazara, Stanisława Mryka, Stanisława Sowa, Jana Nawrat, Stanisława Rusin, ++ z pokrewieństwa Kula, Musioł oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo, przez wstawiennictwo Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Wojciech Jojko, Julian Martowski, Amelia Szczyrba.

16.30 Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy z okazji 70-tych urodzin Reginy Mryka, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

PONIEDZIAŁEK – 23.07.2018 – Święto św. Brygidy

18.00
1. Za ++ Krystynę Machura, Annę, Eryka Kowol, Norberta Kowol, ++ dziadków, ++ z rodzin Kowol i Szołtysek.
2. Za + Piotra Dubietko od sąsiadów.

WTOREK – 24.07.2018 – 

6.30 Za ++ Henryka, Gertrudę, Edwarda Kula, Romualda, Annę Wodara, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 25.07.2018 – Święto św. Jakuba

17.00 Za + Alfreda Michalskiego w 1. rocznicę śmierci oraz + żonę Łucję.

CZWARTEK – 26.07.2018 – Wsp. św.Joachima i Anny

18.00
1. Za ++ Anielę, Emila Michalski, Helgę, Zygfryda Marek, ++ dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, Ignacego Bartoszek i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Piotra Dubietko od rodzin Szołtysek, Konopka i Drewniok.

PIĄTEK – 27.07.2018 – 

18.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziekowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Marii Rybka z okazji 85-tej rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

SOBOTA – 28.07.2018 – 

6.30 Za ++ Ryszarda Woźnica, brata Franciszka, rodziców Antoniego i Genowefę, Agnieszkę Krzysteczko, Henryka Kłos, Ignacego, Małgorzatę, Augustynę, Bronisławę Skrzypczyk, Franciszka, Teresę Froncek, Klarę Szyma, Ernesta Jaworek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Skrzypczyk, Błaszczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Zofię Musioł w rocznicę śmierci, męża Pawła, Otylię, Romana Jachnik, Marię, Pawła Pyka, Kornelię, Alojzego, Leona Promny, Józefa, Irenę Furgoł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 29.07.2018 – XVII Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów lipca.

10.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i Aniołów Stróżów jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w rodzinach Lempa, Noras i Bartoszek.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo św. Marty z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Małgorzaty i Konrada Bartnickich z okazji 1. rocznicy ślubu. (więcej…)