Intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17 – 24 czerwiec 2018

NIEDZIELA – 17.06.2018 – XI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Myśliwiec, 2 synów, synową, Cecylię, Alojzego Szymura, Różę, Bernarda Tilke, Emilię Bartoszek, męża i syna, Jadwigę Danowski, Teresę, Rudolfa Luks, Joachima Szołtysek, Marię, Teklę Poloczek i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za + Edmunda Szołtysek na pamiątkę urodzin.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Szymona Musioł, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Marię i Józefa Janik.

PONIEDZIAŁEK – 18.06.2018 – 

6.30 Za ++ rodziców Jana, Kornelię Ilnicki, dziadków Szołtysek, Długaj, Ilnicki, Stanisława Kupczak, Eryka Szołtysek, Mateusza Kowol, Wiktora, Mariana Długaj i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Władysława w rocznicę śmierci, mamę Marię Kozioł, Krystynę, Jana, Edwarda, Zofię, Władysława, Irenę, Tadeusza Wawro, Annę, Franciszka Badura, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Badura i Kozioł.
2. Za ++ Jana Dubietko w 1. rocznicę śmierci, rodziców, dziadków z obu stron i ++ z rodzin Dubietko i Widuch.

WTOREK – 19.06.2018 – 

6.30 O zdrowie dla męża Przemysława.

18.00 Za ++ Martę, Pawła Musioł na pamiątkę urodzin, Jana Musioł, Stanisława Wróblewskiego, jego rodziców, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdoka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Fajkis, Musioł, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka i ++ kapłanów.

ŚRODA – 20.06.2018 – 

6.30 Za ++ Julię, Alojzego Draga, Rafała, Henryka, Elfrydę Stalica, ++ dziadków, Gertrudę Kraiński, Franciszkę Macha, Bernarda i Alfreda Wilk.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Marię Strzyżewską na pamiątkę urodzin, męża Franciszka, wnuczkę Dorotkę, rodziców, ++ z rodzin Niestrój, Krzysteczko, Henryka Kochut i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. O Boże błogosławieństwo w intencji katechetek p. Karoliny Wyciślik i p. Danuty Gospodarek z okazji urodzin.

CZWARTEK – 21.06.2018 – Wsp. św. Alojzego Gonzagi

6.30 Za ++ Wilhelma, Gertrudę, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Jana, Różę Nocoń, ++ dziadków, Edwarda Kula, Jana, Kunegundę Hirsz, Łucję, Wiktora, Lucynę Szołtysek, Różę, Alojzego, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot, ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za + ks. Henryka Sajdoka od parafian.
2. Za ++ Gerarda Szołtysek w 4. rocznicę śmierci, żonę Marię, braci Roberta i Rajmunda, ++ rodziców i dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Edwarda Kostrz od kolegi Eugeniusza.

PIĄTEK – 22.06.2018 – 

6.30 Za ++ Piotra, Franciszka, Waleskę, Franciszka, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Erykę, Romana Macha, Ludwika, Janinę Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

9.00 Do Opatrzności Bożej, Ducha Świętego, MB Królowej Rodzin i św. Jana Pawła II w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach z podziękowaniem za kończący się rok szkolny i z prośbą o błogosławieństwo w okresie wakacyjnym.

18.00
1. Za + Jana Bartoszek, Teodora, Otylię, Stefana Fajkis, ++ dziadków, Stanisława, Martę, Ewalda, Łucję Bartoszek, Józefa Korcela, Józefa, Anielę Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Czerner i Suliga.
2. Za ++ Gertrudę, Jana, Marię, Apolonię, Alfonsa Smorz, Otylię, Roberta Koleczko, Marię, Antoniego Krystek, Alojzego Baraniok, Henryka Woźnica, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 23.06.2018 – 

6.30
1. Za ++ Alojzego Roj w rocznicę śmierci, syna Pawła, rodziców, teściów, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Roj, Jachnik, Spyra, Kurpas, Krzysteczko, Bujara, Chwiołka, Kołodziej, Malina i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach Niedziela i Teichgraber.
3. O Boże błogosławieństwo w intencji pielgrzymów wyruszających na Jasną Górę.

18.00 Za ++ Gertrudę, Wilhelma, Zygmunta, Mirosława Mika, Ryszarda Wojciechowski, Genowefę Mijacz, Bogusława Leśnik, Damanzego Lauterbach, Antoniego Mazurek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kula, Mika i Wojciechowski.

NIEDZIELA – 24.06.2018 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

8.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Danuty i Rafała Majowskich oraz o Dary Ducha Świętego dla Łukasza i Krzysztofa.

10.30 Za ++ Tomasza, Romana, Marię Mryka, Martę, Wincentego Chwiołka, Jadwigę, Pawła Kotyczka, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Ludwika, Leona Pilny, Alfreda, Bernarda Wilk, Teresę, Bernarda Ciupka, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Bujara, Jachnik i Musioł.

12.00 Za + Teresę Luks w rocznicę śmierci, męża Rudolfa, ++ z rodzin Luks, Janota, Masłocha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Marię, Teofila Matula, Zygmunta Szindler, Annę, Karola, Romana Roskosz, Martę, Ludwika Wróblewski, ks. Jana Kurpas, Halinę Alojzego Kowol, Janusza Głodała, Wiesława Jaszkowic i ++ z pokrewieństwa. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10 – 17 czerwiec 2018

NIEDZIELA – 10.06.2018 – X Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Edwarda, Piotra, Alinę Kostrz, Renatę Pyka, Agnieszkę, Alfonsa, Alojzego, Bernarda, Romana Mijacz, Marię, Bronisława Witała, Antoniego Dragon, Anielę Kowol, Agnieszkę, Alojzego Mryka, ++ z rodzin Hynisz, Szołtysek, Żymełka i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Pawła, Jana, Henryka Malik, Józefa, Gertrudę, Martę Woźnica, Anielę, Zbigniewa Romik, Andrzeja, Sabinę Rożek, Michała Rosa, Matyldę, Pawła Kot syna Pawła, Krystynę, Albinę, Aleksandra Richter, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Bartosz Rosak, Wiktor Stolarz, Klementyna Górecka, ich rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Emila Kubicki, jego rodziców i rodzeństwo, Agnieszkę, Pawła, Anielę, Franciszka Loska, Jana, Kunegundę Hirsz, Franciszka, Gertrudę Macha i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 11.06.2018 – Wsp. św. Barnaby

6.30

18.00
1. Za ++ Alojzego, Annę Kula, Jana, Joannę, Pelagię Warzecha, ++ dziadków, Wincentego, Zofię Nocoń, Irenę Ruda, Henryka, Cecylię Wrank, Pawła, Teresę Rybka, ++ z pokrewieństwa Kula, Krzysteczko i Warzecha.
2. Za ++ Szczepana Swoboda w rocznicę śmierci, Konstantynę Swoboda, ks. Leonarda, Marię i Józefa Pakura, Jadwigę, Łucję i Wacława Kurpas, Anielę i Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath i Teichgraber, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 12.06.2018 – Wsp. bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka

6.30

18.00 Za ++ Pawła Paluch w rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, córkę Anastazję Sobota, Małgorzatę, Alojzego Kruszyna, Iwonę Wawoczny, Leona, Jolantę Mryka, ++ z pokrewieństwa Paluch i Musioł.

ŚRODA – 13.06.2018 – Wsp. św. Antoniego z Padwy

6.30 

17.00 
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Alojzego Niestrój na pamiątkę urodzin, żonę Annę, Elfrydę Kleczka, Adelajdę, Franciszka Musioł, Jana, Agnieszkę, Gotfryda Morawiec, Różę, Jerzego Czech, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Piotra Nowak, ++ kapłanów i ++ franciszkanów.

CZWARTEK – 14.06.2018 – Wsp. bł. Michała Kozala

6.30 Za ++ rodziców Renatę, Zygmunta Kozubek w rocznicę śmierci, teścia Henryka, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

13.30 Ślub rzymski: Łukasz Baron – Małgorzata Błaszczyk.

18.00
1. Za ++ Helenę, Józefa, Huberta Piecha, Annę, Jerzego, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożęnę Musiał, ++ z rodzin Piecha, Kowol, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćću cierpiące.
2. Za ++ Katarzynę, Romana Promny, dziadków z obu stron, Jadwigę, Ludwika Szołdra, ++ rodziców chrzestnych, ++ sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Promny i Mijacz.

PIĄTEK – 15.06.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Zbigniewa Romik na pamiątkę urodzin, mamę Anielę, ojca Mieczysława Bryzik, szwagra Krzysztofa Szymoszek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Pawła, Weronikę, Ryszarda, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, Józefa Stabik, Henryka Janoszczyk, Konrada Żymełka i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 16.06.2018 – 

6.30

18.00
1. Za + Andrzeja Nowak w I rocznicę po jego śmierci.
2. Za ++ Michała Włodarz, jego rodziców, rodzeństwo, Teresę, Jana Kochaneckich, rodziców, Krzysztofa Leszczyńskiego, Otylię, Konrada Kot, Emilię Bartoszek, męża i syna, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Bartoszek i Wójcik.

NIEDZIELA – 17.06.2018 – XI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Myśliwiec, 2 synów, synową, Cecylię, Alojzego Szymura, Różę, Bernarda Tilke, Emilię Bartoszek, męża i syna, Jadwigę Danowski, Teresę, Rudolfa Luks, Joachima Szołtysek, Marię, Teklę Poloczek i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za + Edmunda Szołtysek na pamiątkę urodzin.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Szymona Musioł, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Marię i Józefa Janik. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 czerwca 2018

NIEDZIELA – 3.06.2018 – IX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Katarzynę, Adama, Stefana Szołtysek, Franciszka, Rozalię, Jana Rybka, rodzeństwo z obu stron, Różę, Alfreda Mryka, Wikora Dylus i ++ z pokrewieństwa.

10.30 W intencji rodzin złączonych w różach różańcowych rodziców modlących się za dzieci.

12.00 Do MB Nieustającej Pomocy, Serca Jezusowego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80-tych urodzin Eryki Papkala, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Nikodem Wenda.

16.30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy, św. Ojca Pio jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach Szołtysek i Miliczek.

PONIEDZIAŁEK – 4.06.2018 – 

6.30 Za + Edwarda Kostrz w 30. dzień po jego śmierci.

18.00
1. Za ++ Teresę Pindur w 7. rocznicę śmierci, rodziców Pawła, Franciszkę, Ewalda, Erykę Pindur, Jerzego, Łucję Stalica, ++ rodziców, siostrę Edeltrautę Cieplik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Alojzego Kołodziej na pamiątkę urodzin, dziadków, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Stachura, Swoboda, Długaj, Janota, Hawełka i Morgała.

WTOREK – 5.06.2018 – Wsp. św. Bonifacego

6.30 

18.00 Za ++ Roberta, Otylię Koleczko, Gertrudę, Marię, Jana, Apolonię Smorz, Marię, Antoniego Krystek, Alojzego Baraniok, Henryka Woźnica, Pawła Adamczyk, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 6.06.2018 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ dziadków Wandę i Waltra Szaforz, Kornelię i Jana Radek, syna Bernarda, Elfrydę, Alfonsa Musioł, Emilię i Wilhelma Rożek.
2. Za ++ Gertrudę, Ryszarda Musioł, Kurta, Annę, Pawła, Waltra Kuta, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 7.06.2018 – 

6.30 Za ++ Gertrudę Pyka w rocznicę śmierci, Ludwika, Renatę Pyka, ++ teściów, Barbarę, Juliusza Michalski, Tomasza, Genowefę Pyka, ++ z pokrewieństwa Pyka i Michalski.

14.00 Ślub rzymski: Mateusz Sitko – Magdalena Kuźnik.

18.00
1. Za ++ syna Leona w rocznicę śmierci, Alfreda Nocoń, Anetę Waniek, Iwonę Wawoczny, ++ rodziców, ++ z rodzin Nocoń, Kotlorz, Gemander, Moryc, Szołtysek, Musioł, Mryka i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Anetę Waniek na pamiątkę urodzin, ojca Leona Nocoń i ++ z rodziny.

PIĄTEK – 8.06.2018 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

6.30

16.00 W intencji uczniów klas III gimnazjum, wychowawców, nauczycieli i rodziców jako podziękowanie na zakończenie edukacji gimnazjalnej, z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata nauki.

18.00
1. Za ++ Marię, Wiktora, Edmunda Szołtysek, Annę, Michała Pisarek, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Anielę, Emila Michalski, Jolantę Mryka, Romana Bartoszek, ks. Jana Kurpas i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Anielę, Emila Michalski, Elżbietę, Józefa Mryka, ++ dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Gretę Wita, Edmunda Szołtysek, Anielę, Ewalda Szymura, Ignacego Bartoszek, Emilię Kleczka, Łucję Czopek i ++ kapłanów.

SOBOTA – 9.06.2018 – Wsp. Niepokalanego Serca NMP

6.30 Za ++ Wiktora Piszczelok w 3. rocznicę śmierci, Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Annę, Wiktora Piszczelok, 2 synów, synową, Henryka Nieradzik, Jana, Gerdę Grzywok, Justynę Rybka, ++ z rodzin Kowol, Piszczelok i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Agnieszkę, Bernarda, Franciszka Fajkis, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Marię Belok w rocznicę śmierci, Julię, Pawła, Amandę, Alfonsa Belok, Czesława, Klaudię, Józefa, Teresę Reszel, ich rodziców, rodzeństwo, Grzegorza, Mieczysława Pierzyna, Cecylię, Mieczysława Kowalczyk, Urszulę, Stefana Króliczek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 10.06.2018 – X Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Edwarda, Piotra, Alinę Kostrz, Renatę Pyka, Agnieszkę, Alfonsa, Alojzego, Bernarda, Romana Mijacz, Marię, Bronisława Witała, Antoniego Dragon, Anielę Kowol, Agnieszkę, Alojzego Mryka, ++ z rodzin Hynisz, Szołtysek, Żymełka i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Pawła, Jana, Henryka Malik, Józefa, Gertrudę, Martę Woźnica, Anielę, Zbigniewa Romik, Andrzeja, Sabinę Rożek, Michała Rosa, Matyldę, Pawła Kot syna Pawła, Krystynę, Albinę, Aleksandra Richter, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Bartosz Rosak, Wiktor Stolarz, Klementyna Górecka, ich rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Emila Kubicki, jego rodziców i rodzeństwo, Agnieszkę, Pawła, Anielę, Franciszka Loska, Jana, Kunegundę Hirsz, Franciszka, Gertrudę Macha i ++ z pokrewieństwa. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 27 maj – 3 czerwiec 2018

NIEDZIELA – 27.05.2018 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów maja.

10.30 Z okazji Dnia Matki o wieczną radość nieba dla naszej mamy Iwony Wawoczny.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji parafian.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego i zdrowie w rodzinie.

PONIEDZIAŁEK – 28.05.2018 – 

6.30 Za ++ Kunegundę, Jana Hirsz, Wandę, Jana Kisiela, Ilonę Laczek, ++ dziadków Kisiela, Hirsz, Swoboda i Nocoń.

18.00
1. Za ++ Łucję, Franciszka, Herberta Musioł, Stefana, Klarę Musioł, dziadków Swoboda, Musioł i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Gotfryda Morawiec w rocznicę śmierci, jego rodziców, dziadków, Piotra, Annę, Pawła Nowak, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Herisz, Paździor, Roberta Kaplik, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Gertrudę, Henryka, Stefana Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 29.05.2018 – Wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej

6.30

18.00 Za ++ Emilię, Tomasza, Anielę Kowol, Elżbietę, Józefa, Bernarda, Franciszkę Matula, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa, Sylwię Juraszek i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 30.05.2018 – Wsp. św Jana Sarkandra

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji urodzin i rocznicy ślubu dla Krystyny i Andrzeja oraz całej rodziny.

17.00
1. Za ++ Alojzego, Agnieszkę Mryka, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Agnieszkę, Alfonsa Mijacz, Różę, Augustyna Gajda, ++ z rodzin Mryka, Karwat i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Różę Kot na pamiątkę urodzin, Alojzego, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot, Wilhelma, Gertrudę, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus, ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 31.05.2018 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

8.00

9.00 O Boże błogosławieństwo w intencji parafian.

16.30 Za + ks. Jana Kurpasa od kolegów z rocznika.

PIĄTEK – 1.06.2018 – Wsp. św. Jusytna

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicili NSPJ.

13.00 Ślub rzymski: Paweł Trocha – Daria Czyżewska.

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 40-tych urodzin Marka Kopel, z prośbą o zdrowie, opiekę na dalsze lata oraz błogosławieństwo Boże i zdrowie dla żony i synów.
2. Za ++ Gertrudę Macha w rocznicę śmierci, męża Teodora, Alojzego, Zofię Pawła Paździor, Annę, Franciszka Badura, ++ z rodzin Jagła, Krzysteczko i Kuchta.

SOBOTA – 2.06.2018 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

12.30 Ślub rzymski: Łukasz Dworaczek – Joanna Kowalczyk.

14.00 Ślub rzymski: Paweł Franczak – Barbara Musioł.

15.00 Do Bożego Miłosierdzia, za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie w intencji Jana Tabath z okazji urodzin.

18.00 Za ++ Gertrudę Musioł w rocznicę śmierci, męża Jana, Edmunda Kowol, ++ rodziców, 3 braci, Alojzego, Roberta, Rutę Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, wnuczkę, Kazimierza Strojny, Józefa Organiściok i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 3.06.2018 – IX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Katarzynę, Adama, Stefana Szołtysek, Franciszka, Rozalię, Jana Rybka, rodzeństwo z obu stron, Różę, Alfreda Mryka, Wikora Dylus i ++ z pokrewieństwa.

10.30 W intencji rodzin złączonych w różach różańcowych rodziców modlących się za dzieci.

12.00 Do MB Nieustającej Pomocy, Serca Jezusowego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80-tych urodzin Eryki Papkala, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Nikodem Wenda.

16.30 Do Bożej Opatrzności za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy, św. Ojca Pio jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach Szołtysek i Miliczek. (więcej…)