Intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 24 września – 1 października 2017

NIEDZIELA – 24.09.2017 – XXV Niedziela Zwykła

8.00
1. Za + Karolinę Lauterbach na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Lauterbach i Galwas.
2. Za + Eugeniusza Jonda w 2 rocznicę śmierci ++ Różę , Henryka Jonda, Marię, Pawła, Piotra Copik, Wilhelma Krawczyk ++ dziadków, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00
1.O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Alicja Spyra, Julian Martowski, Franciszek Drymlak, ich rodziców, chrzestnych, rodzeństwo i wszystkich bliskich.
2. Za ++ Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Anielę, Ignacego, Edmunda Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, ++ dziadków, ++ sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Janota i Lis

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, rodziców Katarzynę, Augustyna Kasperczyk, Marię, Hermana Bartoszek, Bogusława Szczepański, Marię, Piotra Wójcik, Marię, Franciszka Jędryczka, Jana, Teresę, Lidię Promny i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 25.09.2017 – 

18.00
1. Za + Arkadiusza Wróbel na pamiątkę urodzin.
2. Za ++ Jana, Martę, Helenę Krauze.
3. Za + Zdzisława Michoń od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich.

WTOREK – 26.09.2017 – 

6.30
1. Za ++ Rozalię, Tomasza Pyka, Łucję, Henryka Gołeczka, Konrada Długaj, Antoninę Makselon, Martę Kot, Jana Kopel, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Pyka, Kula, Gołeczka i Jędrzejczyk.
2. Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

ŚRODA – 27.09.2017 – Wsp. św. Wincentego a Paulo

17.00
1. Za ++ Franciszka, Zofię, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Wiktorię, Józefa, Jana, Pawła Pilny, Helenę, Ryszarda, Martę, Jadwigę Matula, 3 synów, Franciszka, Piotra Roj, Ryszarda Bonk, Annę, Pawła Janota, Jana Liwa, Michała Rosa, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Alojzego Paździor w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa Jagła, Kuchta, Krzysteczko i Macha.
3. Za + Teresę Szczygioł i ++ rodziców z obu stron.

CZWARTEK – 28.09.2017 – Wsp. św. Wacława

18.00
1. Za ++ Różę, Alojzego, Agnieszkę, Małgorzatę, Pawła, Henryka Swoboda, Matyldę, Alojzego, Stefanię Jezusek, Rafała, Zofię, Jana Mucha, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Ryszarda Woźnica na pamiątkę urodzin.
3. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę Bożą oraz Dary Ducha Świętego dla Mateusza Roj z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

PIĄTEK – 29.09.2017 – Święto św. Archaniołów

18.00
1. Za ++ Leokadię, Jana Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Gertrudę, Stefana, Józefa Strzodka, Franciszka, Marię Jędryczka, Eryka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok, Kuchta, Kasperczyk i ++ kapłanów.
2. Za ++ Erykę na pamiątkę urodzin, męża Romana, Franciszka, Gertrudę Macha, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Florentynę, Leopolda, Stefana Tomecki, Franciszka Loska, Alojzego Bryłka, Edwarda, Anielę, Józefa, Herberta Loska, Franciszka, Piotra Roj, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Skiba i Macha.
3. Za + Zdzisława Michoń w 30. dzień po jego śmierci.

SOBOTA – 30.09.2017 – Wsp. św. Hieronima

6.30 Za ++ Pawła Roj w rocznicę śmierci, ojca Alojzego, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

13.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej z okazji 50-tej rocznicy ślubu Gertrudy i Jana Wyrobek oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Alojzego Długaj na pamiątkę 100. urodzin, żonę Serafinę, ++ z rodzin Długaj, Skrzydeł i Pawlas.
2. Za ++ tatę Andrzeja Rożek, Augustyna, Sabinę Rożek, Pawła Malik, Dominika Spadek, Michała Rosa, ++ z pokrewieństwa Malik, Woźnica, Romik, Kot i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 1.10.2017 – XXVI Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów września.

11.00
1. Za ++ Marię, Wilhelma, Ignacego Bartoszek, Różę, Pawła, Zofię, Wiktora Mazurek, Konrada Malcherek, Konrada Szołtysek, Dominika Spadek, Jana Muszalik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Lidię Gancarczyk w 2. rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ dziadków, Anielę, Emila Michalski, Marię, Alfreda Gancarczyk, Romana Bartoszek, Edmunda Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

13.00 Ślub rzymski: Tomasz Garcorz – Anna Nocoń.

16.30 Za ++ rodziców Gertrudę, Józefa Matula, Sebastiana Wróbel, Magdalenę, Pawła Mariana Wyrobek, Teresę, Ludwika Cholewa, ++ dziadków z obu stron, Lidię Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17 – 24 września 2017

NIEDZIELA 17.09.2017 XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za + Marię Koim w 30. dzień po jej śmierci.

11.00 Za parafian.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Kamil i Sara Loska.

13.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Fatimskiej, św. Ojca Pio z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 40. rocznicy ślubu Genowefy i Romana Hawełka, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

16.30
1. Za ++ Pawła Bartoszek w rocznicę śmierci, Weronikę, Ryszarda, Romana Bartoszek, Izydora, Józefa Cholewa, Józefa Stabik, Henryka Janoszczyk, Konrada Żymełka, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Wiktora, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię Szczygieł, Łucję Szołtysek, Edwarda Kula, Zygfryda, Helenę Musioł, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Rybka, Kowol, Szołtysek, ++ dziadków i ++ kapłanów.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Filip Mańka

PONIEDZIAŁEK 18.09.2017 Świeto św. Stanisława

18.00
1. Za ++ ojca Dominika Spadek, Wiktora Mazurek, Walentego Marzec, ++ dziadków Spadek, Mazurek, Marzec i Nocoń.
2. Za + Alfonsa Pyka w I rocznicę po jego śmierci, ++ rodziców, brata i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Stefanię Szołtysek od koleżanek i kolegów z rocznika 1944.

WTOREK 19.09.2017

6.30 Za ++ Julię, Alojzego Draga, Rafała, Elfrydę, Henryka Stalica, ++ dziadków z obu stron, Gertrudę Kraiński, Alfreda, Bernarda Wilk, Franciszkę Macha i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA 20.09.2017 Wsp.Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Jadwigę, Alfonsa, Stefana, Woźnica, Pawła, Zofię, Jadwigę Górecki, szwagra Hermana, Damiana Szołtysek, Pawła Bartoszek, Franciszka Kowol, Annę, Pawła Biskupek, Annę, Henryka Kandziora, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Bogusławę Ludwig w 30. dzień po jej śmierci.

CZWARTEK 21.09.2017 Święto św. Mateusza

18.00
1. Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem Matki Bożej i Aniołów Stróżów jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą oraz Dary Ducha Świętego dla Pawła Domin z okazji 18-tej rocznicy urodzin.
2. Za + Marię Jachnik, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Rajca, Kot, Swoboda, Nieradzik, Cyroń i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + ks. Jana Kurpasa od mieszkańców ul. Zwycięstwa.
4. Dziękczynna w intencji uczestników Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy.

PIĄTEK 22.09.2017

18.00
1. Za ++ Konrada Szołtysek, Jerzego, Ernestynę Szczyrba, Jana Żymełka, ++ dziadków Bartoszek, Szołtysek, Szczyrba, Hadula i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Agnieszkę Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Konrada, Alfonsa, Krystynę, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, ++ dziadków, Annę, Józefa Mryka, Pawła Langer, Franciszkę, Teodora Promny, Arkadiusza Falkus, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za + Stefanię Szołtysek w 30. dzień po jej śmierci.

SOBOTA 23.09.2017 Wsp. św. Ojca Pio

6.30 Za ++ męża Ryszarda w rocznicę śmierci, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Ryszarda, Różę, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Leokadię, Jana, Alojzego Mryka, Piotra, Franciszka Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Falkus, Mryka, Lempa, Kuberek, Galwas, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

15.00 Z okazji 65-tej rocznicy istnienia Koła Łowieckiego „Bór” Ruda Śląska podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę św. Huberta dla członków koła i ich rodzin oraz o szczęście wieczne dla kolegów, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów.

18.00
1. Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, 2 synów, Kacpra, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła, Marię, Wojciechę Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Krystynę Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Huberta Kotulla, Jana, Kornelię Ilnicki, Adelajdę Patoń, Stefanię Grymel, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.
2. Za ++ Marię, Eryka Spyra na pamiątkę urodzin, Angelę, Emila, Jerzego Pieszczelok, dziadków, ++ z rodzin Kucjas, Malcherczyk, Piszczelok, Spyra, Achilesa Związek, Dolores, Gerhata Grześka, Jana Karwat, Wernera Wochnik, Zygmunta Porembski, Krzysztofa Dobrowolskiego, ++ sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Iga Ewelina Sobota.

NIEDZIELA 24.09.2017 XXV Niedziela Zwykła

8.00
1. Za + Karolinę Lauterbach na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Lauterbach i Galwas.
2. Za + Eugeniusza Jonda w 2 rocznicę śmierci ++ Różę , Henryka Jonda, Marię, Pawła, Piotra Copik, Wilhelma Krawczyk ++ dziadków, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

11.00
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Alicja Spyra, Julian Martowski, Franciszek Drymlak, ich rodziców, chrzestnych, rodzeństwo i wszystkich bliskich.
2. Za ++ Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Anielę, Ignacego, Edmunda Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, ++ dziadków, ++ sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Janota i Lis

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, rodziców Katarzynę, Augustyna Kasperczyk, Marię, Hermana Bartoszek, Bogusława Szczepański, Marię, Piotra Wójcik, Marię, Franciszka Jędryczka, Jana, Teresę, Lidię Promny i ++ z pokrewieństwa. (więcej…)