Intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 18 – 25 listopad 2018

NIEDZIELA – 18.11.2018 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Franciszka, Teofila, Martę, Olgę Mijacz, Eryka, Herberta, Henryka, Matyldę, Jadwigę Hahn, Leona Majowskiego, ++ rodziców, Jana, Teresę, Ernesta, Lidię Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marty Pawlas z okazji 18-tych urodzin.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Kajetana Woźnica, Miłosza Piecha, ich rodziców, rodzeństwo, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Henryka, Różę, Eugeniusza Jonda, ++ z rodzin Jonda i Podsiadło oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 19.11.2018 – 

6.30 Za ++ Kunegundę, Jana Zawisza, Ryszarda, Różę, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Leokadię, Jana Mryka, Teresę Matula, Piotra, Franciszka Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Zawisza, Lempa, Kuberek, Mryka, Falkus, Galwas, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Erykę, Romana, Franciszka, Gertrudę Macha, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Florentynę, Leopolda, Stefana Tomecki, Anielę, Franciszka Loska, Alojzego Bryłka, Edwarda, Anielę, Józefa, Herberta Loska, Franciszka, Piotra Roj, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Skiba i Macha.
2. Za ++ Waldemara, Jerzego, Annę, Jerzego Gawliczek, Zofię, Alojzego Nalepa, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Grzegorza Romik od kolegów i koleżanek z rocznika 1964.

WTOREK – 20.11.2018 – Wsp. św. Rafał Kalinowskiego

6.30

18.00
1. Za ++ Norberta Kowol na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Elżbietę, Herberta Gajda, ++ dziadków, Pawła Szymeczko, ++ z rodzin Paździor, Kuchta, Ratka, Szołtysek i Gajda.

ŚRODA – 21.11.2018 – Wsp. Ofiarowania NMP

6.30

17.00
1. W intencji ministrantów i ich rodzin z okazji wspomnienia św. Tarsycjusza.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.

CZWARTEK – 22.11.2018 – Wsp. św. Cecylii

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo, przez wstawiennictwo św. Cecylii w intencji chórzystów, ich rodzin, członków wspierających i organistów, a także o wieczną radość dla ++ członków Chóru „Cecylia”: Dominika Spadek, Horsta Koim, Zbigniewa Romik, Joachima Kowol, Ernesta Promny, Edmunda Szołtysek, Wiktora Szołtysek, Rozalię Jojko, Matyldę Janota, Marię Janota, Różę Gajda, Agnieszkę Mijacz, Anielę Romik, Łucję Michalski, Łucję Szołtysek, Irenę Furgoł, Martę Wendler i Irenę Długaj.
2. Za + Jana Kopel na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Kopel, Kubiesa, Gołeczka i Pyka.

PIĄTEK – 23.11.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Horsta Koim w rocznicę śmierci, żonę Marię, Leokadię, Wincentego Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Koim, Musioł i Nocoń.
2. Za ++ Ernesta Promny na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 24.11.2018 – Wsp.św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

6.30 Za ++ Marię, Roberta, Gerarda, Marka Herisz, Kornelię, Joachima Wypiór, Annę, Wilhelma Kisiel, Jana Sadecki, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, ++ dziadków z rodzinh Morawiec, Paździor, Kisiel i Herisz.

18.00
1. Za ++ Cecylię, Henryka Wranik, ich rodzeństwo, Marię, Tadeusza Wranik, Marię, Antoniego, Kazimierza Strojny, Edmunda Kowol, Annę, Alojzego Kula, Tadeusza Toman, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Annę Piecha w 6. rocznicę śmierci, męża Józefa, teściów Krystynę, Stefana Badoń, dziadków Marię, Alojzego Dudek, Jadwigę, Joachima Piecha, Czesława Zalewskiego i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 25.11.2018 – XXXIV Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów listopada.

10.30
1. Za parafian w rocznicę poświecenia kościoła.
2. W intencji Małgorzaty Sary z okazji 18-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz potrzebne Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 60-tej rocznicy ślubu Anny i Norberta Walus, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Gabriel Szołtysek.

16.30 Za + Arkadiusza Falkus w 12. rocznicę śmierci, + ojca Ryszarda i ++ z pokrewieństwa. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11 – 18 listopad 2018

NIEDZIELA  – 11.11.2018 – XXXI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka w rocznicę śmierci, Jadwigę, Roberta Mryka, Marię, Ludwika Skrzypczyk, ++ dziadków, Adelę, Erwina Franik, ++ z rodzin Polnik, Hanusz, Mryka, Żur, Krawczyk, Skrzypczyk i dusze opuszczone.

10.30 Za Ojczyznę.

12.00 Do MB Nieustającej Pomocy, Serca Jezusowego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 85-tych urodzin Elżbiety Kowol, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.

16.30 Za wstawiennictwem Matki Bożej z intencji Katarzyny Spyra w 45. rocznicę urodzin oraz o błogosławieństwo w rodzinie.

PONIEDZIAŁEK – 12.11.2018 – Wsp. św. Jozafata

6.30

18.00
1. Za ++ Eryka, Marię Spyra, Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, dziadków, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Jana Karwat, Pawła Kucjas, Wernera Wochnik, ++ z pokrewieństwa Malcherczyk, Kucjas, Piszczelok, Spyra, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ rodziców Anielę i Franciszka Loska, Gertrudę, Franciszka Macha, Agnieszkę, Pawła Loska, ++ z pokrewieństwa Macha, Loska i Kubicki.

WTOREK – 13.11.2018 – Wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

6.30
1. W intencji Stanisława Lempa z okazji 50-tej rocznicy urodzin z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego dla solenizanta i całej rodziny.
2. Do MB Nieustającej Pomocy, za wstawiennictwem św. Cecylii jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin Cecylii Bartoszek, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę w rodzinie.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Pawła, Franciszkę, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, Jerzego, Łucję Stalica, ++ rodziców, siostrę Edeltrautę i Helmuta Cieplik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 14.11.2018 – 

6.30 Za ++ Annę, Piotra Żymełka, Marię, Karola Wrzask, Emila Sosna, Stanisława Sznajder, ++ z rodzin Żymełka i Michalski.

17.00
1. Za ++ Martę Wójcik w rocznicę śmierci, męża Piotra, rodziców z obu stron, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Jadwigę Helios, Wilhelma Włodarz, Jana, Gertrudę Plewnia, Rafała Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Jana i Helenę Krauze.

CZWARTEK – 15.11.2018 – 

6.30 Za ++ Łucję, Władysława Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, +++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis oraz ++ kapłanów.

18.00
1. Za + Zygmunta Kowol od sąsiadów z ul. Gliwickiej.
2. Za ++ matkę Małgorzatę i córkę Bogusławę Ludwig.
3. Za + Łucję Szołtysek w 30. dzień po jej śmierci.

PIĄTEK – 16.11.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Antoniego, Kornelię Karcz w rocznice śmierci, wnuka Tomasza Karcz, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Martę, Ryszarda, Alfreda, Romana Teichgraber, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, Jadwigę Finke, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Dariusza Ciszewskiwego, Mariana Małeczek i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 17.11.2018 – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej

6.30 Za ++ Romana, Ryszarda, Weronikę, Pawła Bartoszek, Ernesta, Martę Słupik, Bernarda, Lidię Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Marcina Malec w rocznicę śmierci, Henryka Malik, Janinę, Jana Nocoń, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Teresę, Helenę, Ryszarda, Martę, Jadwigę Matula, 3 synów, Franciszka, Piotra Roj, Ryszarda Bonk, Annę, Pawła Janota, Jana Liwa, Michała Rosa i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 18.11.2018 – XXXIII Niedziela Zwykła 

8.00 Za ++ Franciszka, Teofila, Martę, Olgę Mijacz, Eryka, Herberta, Henryka, Matyldę, Jadwigę Hahn, Leona Majowskiego, ++ rodziców, Jana, Teresę, Ernesta, Lidię Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marty Pawlas z okazji 18-tych urodzin.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Kajetana Woźnica, Miłosza Piecha, ich rodziców, rodzeństwo, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Henryka, Różę, Eugeniusza Jonda, ++ z rodzin Jonda i Podsiadło oraz dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 – 11 listopad 2018

NIEDZIELA – 4.11.2018 – XXXI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ męża Alojzego Mijacz, Agnieszkę, Alfonsa, Bernarda Mijacz, Angoniego, Alfonsa, Cecylię Dragon, Annę, Eryka Unverricht, Edwarda Kostrz, Mariolę Szymecką, Zygmunta Kowol, Urszulę, Henryka Łotysz, ++ z rodzin Mryka, Krzyźowski, Uciecha i Mijacz.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 75-tej rocznicy urodzin Eryka Woźnica oraz 22-giej rocznicy urodzin wnuczki Weroniki, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.

12.00 Za ++ Wiktora, Marię Promny, Wilhelma, Jadwigę Kopel, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel i Szuła.

16.30 Za ++ rodziców Anielę, Zbigniewa Romik, ojca Emila Piszczelok, Michała Rosa, Pawła Malik, Dorotę, Ryszarda Kupka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 5.11.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Antoniego Ratka w rocznicę śmierci, syna Kazimierza, Florentynę, Józefa Ratka, Zofię, Roberta, Eugeniusza Jagła, Emilię, Edwarda, Bernarda Bartoszek, Anielę, Grzegorza, Henryka Krzysteczko, Roberta Szołtysek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Sebastiana, Arkadiusza i Jana Wróbel o wieczną radość w Domu Pana.

WTOREK – 6.11.2018 – 

6.30 W pewnej intencji.

18.00
1. Za ++ Leona, Romana, Julię, Józefa Szołtysek, Teodora, Franciszkę, Leona, Janinę, siostrę Arnoldinę Mryka, Bernarda, Joachima Pyka, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok, Henryka Malik, Łucję, Alfreda Michalski, Edwarda Harazim, Iwonę Wawoczny i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Annę, Teodora, Stanisława, Henryka, Bernarda Stachura, Feliksa Dymarz, Wandę, Alberta Kowol, Annę, Franciszka Kowol.

ŚRODA – 7.11.2018 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Marka Herisz, jego ojca Gerarda, dziadków z obu stron, Ryszarda, Leona Łukwiński, Stefanię, Jerzego Gajda, ++ z rodzin Nagengast, Herisz, Kisiela, Wypiór i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Teresę Swoboda w rocznicę śmierci, rodziców Alojzego, Elfrydę Swoboda i ++ z rodzin Swoboda i Macha.
3. Za ++ Kornelię, Antoniego, Tomasza Karcz, ++ z pokrewieństwa Karcz, Loska i Hajduk.

CZWARTEK – 8.11.2018 – 

6.30 Za + Zygmunta Kowol ofiarowana od sióstr.

18.00
1. Za ++ Elżbietę, Wilhelma Długaj, dziadków, ++ z rodzin Matuszczyk, Długaj, Kowol, Achtelik, Kołodziej, Janota, Luks, Kaczmarczyk i Wieczorek.
2. Za ++ Kurta, Annę, Pawła, Waltra Kuta, Gertrudę, Ryszarda Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 9.11.2018 – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

6.30

18.00
1. Za ++ Bożenę Musiał w 5. rocznicę śmierci, jej rodziców, Jerzego, Annę Kowol, Huberta Piecha, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, Józefa Organiściok.
2. Za ++ Pawła, Julię, Marię, Alfonsa, Emila Belok, Czesława, Klaudię Reszel, ich rodziców, rodzeństwo, Mieczysława, Grzegorza Pierzyna, Mieczysława, Cecylię Kowalczyk, Urszulę, Stefana Króliczek, Gertrudę Kraiński i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 10.11.2018 – Wsp. św. Leona Wielkiego

6.30 Za ++ Eryka Sobota w rocznicę śmierci, Marię, Leona, Renatę, Franciszka Sobota, Jerzego, Helenę Stelmach, Stanisława Sowa, ++ z pokrewieństwa Sobota i Badura.

18.00
1. Za ++ Jana Liwa w 10. rocznicę śmierci, Ryszarda, Helenę, Martę, Jadwigę, Teresę Matula, 3 synów, ++ z rodzin Matula, Szindler i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Anielę, Henryka Mryka, Jana, Annę Połap, Annę, Henryka Kandziora, Pawła Bartoszek i dziadków z obu stron.

NIEDZIELA – 11.11.2018 – XXXII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ męża i ojca Zygmunta Mryka w rocznicę śmierci, Jadwigę, Roberta Mryka, Marię, Ludwika Skrzypczyk, ++ dziadków, Adelę, Erwina Franik, ++ z rodzin Polnik, Hanusz, Mryka, Żur, Krawczyk, Skrzypczyk i dusze opuszczone.

10.30 Za Ojczyznę.

12.00 Do MB Nieustającej Pomocy, Serca Jezusowego z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 85-tych urodzin Elżbiety Kowol, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla solenizantki i całej rodziny.

16.30 Za wstawiennictwem Matki Bożej z intencji Katarzyny Spyra w 45. rocznicę urodzin oraz o błogosławieństwo w rodzinie. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28 październik – 4 listopad 2018

NIEDZIELA – 28.10.2018 – XXX Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów października.

10.30 Za ++ Tadeusza Wranik, jego rodziców, siostrę, szwagra, Henryka, Katarzynę Lazar, Irenę Omozik, Mariana Leszek, Eugeniusza Jarczyk, Andrzeja Talecki, ++ dziadków, rodziców chrzestnych i ++ sąsiadów.

12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 60-tej rocznicy ślubu Gertrudy i Zdzisława Łukwińskich, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
2. Za ++ Marię, Franciszka, Leona, Ryszarda Łukwińskich, Stanisławę, Stefana, Jana, Zygmunta, Danutę, Agnieszkę Nagengast, Marię, Rudolfa Wilk, Gerarda Dawid, ++ dziadków z obu stron, Marka Herisz, ++ z rodzin Jachnik, Malik, Pyka i ++ kapłanów.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Maja Alicja Żur.

16.30 Za ++ Lidię Promny w 10. rocznicę śmierci, jej rodziców Agnieszkę, Stanisława Rożek, Jana, Teresę, Ernesta Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Franciszka Mijacz, Zygmunta Kostka, Edwarda Harazim, Rafała Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa Promny i Płaszczyk.

PONIEDZIAŁEK – 29.10.2018 – 

6.30 Za + Zygmunta Kowol od kuzynek i kuzynów.

18.00
1. Za ++ Barbarę, Juliusza, Augustyna, Emilię, Alojzego, Łucję, Alfreda Michalski, Marię, Alfreda, Annę, Władysława, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Grzegorza Krzysteczko, Rafała Nocoń, Annę, Piotra Żymełka, Gertrudę, Ludwika, Renatę Pyka, Franciszka, Karolinę Mijacz, ++ z pokrewieństwa Michalski i Gancarczyk.
2. Za ++ Stefana, Jerzego, Anielę, Klarę Krzymyk, Józefa Organiściok, jego rodziców, Annę, Jerzego, Józefa Kowol, Huberta Piecha, Elfrydę Kleczka, ++ z rodzin Kowol, Krzymyk i Gawlik.

WTOREK – 30.10.2018 – Święto rocznicy poświęcenia kościoła katedralnego 

6.30

18.00
1. Za ++ Paulinę, Antoniego Niedorny, Annę, Wiktora, Alfonsa, Alfreda, Martę, Pawła Pyka, Joannę, Tomasza, Pawła Knosala, Gerarda Bartocha, ++ z pokrewieństwa Pyka i Niedorny.
2. Za ++ Józefa Strzodka w rocznicę śmierci, jego rodziców Gertrudę i Stefana, Leokadię, Jana Mryka, rodziców z obu stron, dziadków, Eyka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok, Kuchta, Kasperczyk, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 31.10.2018 – 

6.30

17.00
1. Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i św. Charbela w podziękowaniu za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w całej rodzinie z okazji urodzin Katarzyny Cyroń.
2. Za + Zygmunta Kowol w 30. dzień po jego śmierci.
3. Za ++ Zygmunta, Mateusza, Franciszka, Annę Kowol, Eryka Szołtysek, Zygmunta, Stefana Gołąb, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Szołtysek, Długaj, Mijacz, Pilny, Hynisz, Kostrz, Ilnicki i Achtelik.

CZWARTEK – 1.11.2018 – Uroczystość Wszystkich Świętych

8.00 Za ++ członków Żywego Różańca.

10.30 Za ++ Pawła Szymeczko na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, 2 szwagrów, ks. kanonika Alfreda Botor, ++ dziadków, kuzynów i ++ z pokrewieństwa.

12.00 W intencji ++ kapłanów pracujących w Paniówkach i pochodzących z naszej parafii.

15.00 Za ++ zalecanych.

PIĄTEK – 2.11.2018 – Wspomnienie Wiernych Zmarłych  

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czicieli NSPJ.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
2. Za ++ Franciszkę Promny w rocznicę śmierci, siostry Annę, Gertrudę i Józefę, 3 braci, Teodora, Romana, Katarzynę, Alojzego, Kornelię, wnuka Leona Promny, Rajmunda, Marię, Wiktora, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, Oskara Mryka, Teodora Szołtysek, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 3.11.2018 – 

6.30 
1. O Boże błogosławieństwo w intejncji członków Żywego Różańca.
2. Za + Łucję Szołtysek od Wspólnoty Różańcowej.

8.00 W intencji członków Koła Łowieckiego „Bór” i ich rodzin.

18.00

NIEDZIELA – 4.11.2018 – XXXI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ męża Alojzego Mijacz, Agnieszkę, Alfonsa, Bernarda Mijacz, Angoniego, Alfonsa, Cecylię Dragon, Annę, Eryka Unverricht, Edwarda Kostrz, Mariolę Szymecką, Zygmunta Kowol, Urszulę, Henryka Łotysz, ++ z rodzin Mryka, Krzyźowski, Uciecha i Mijacz.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 75-tej rocznicy urodzin Eryka Woźnica oraz 22-giej rocznicy urodzin wnuczki Weroniki, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.

12.00 Za ++ Wiktora, Marię Promny, Wilhelma, Jadwigę Kopel, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel i Szuła.

16.30 Za ++ rodziców Anielę, Zbigniewa Romik, ojca Emila Piszczelok, Michała Rosa, Pawła Malik, Dorotę, Ryszarda Kupka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21 – 28 październik 2018

NIEDZIELA – 21.10.2018 – XXIX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Jadwigę, Pawła Kotyczka, dziadków Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30
1. Za ++ Janusza Głodała w rocznicę śmierci, Julię Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, Bugusława Palenga, ks. Jana Kurpas, ++ dziadków, ++ z rodzin Kowol, Sztuba, Goławski, Nocoń i Szindler.
2. W intencji nowożeńców Aleksandry i Roberta Gajda oraz ich rodzin, z podziękowaniem rodzicom za dar życia, wiarę i trud wychowania.
3. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji dziecka do Chrztu Świętego Michała Tabath, jego rodziców, chrzestnych i bliskich.

12.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Fatimskiej i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50-tej rocznicy ślubu Marii i Wiktora Jachnik, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę na przyszłe lata dla całej rodziny.

16.30 Za ++ rodziców Agnieszkę, Roberta Bartoszek, Szczepana, Jana, Annę Musioł, Mariana, Wiktora, Gerarda, Annę Buchała, ++ dziadków i ++ z rodzin Pilny, Musioł, Bartoszek i Ratka.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Antoni Garcorz.

PONIEDZIAŁEK – 22.10.2018 – Wsp. św. Jana Pawła II

6.30 Za ++ Gertrudę, Wilhelma, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Jana, Różę Nocoń, ++ dziadków, Łucję, Wiktora, Łucję Szołysek, Edwarda Kula, Jana, Kunegundę Hirsz, Różę, Gertrudę, Józefa, Alojzego, Norberta Kot, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

18.00
1. Za ++ Jana, Andrzeja Muszalik, Ulryka Galański, Władysława Sarkowicz, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Alojzego, Annę Kula, Jana, Joannę, Pelagię Warzecha, ++ dziadków, Wincentego, Zofię, Irenę Ruda, Henryka, Cecylię Wranik, Pawła, Teresę Rybka, ++ z pokrewieństwa Kula, Krzysteczko i Warzecha.

WTOREK – 23.10.2018 – 

6.30 Za ++ Tomasza, Rozalię Pyka, Konrada Długaj, Zofię, Konstantego, 6 synów,, synową Elżbietę Długaj, Annę, Franciszka, Zygmunta, Mateusza Kowol, Martę Achtelik, Waldemara, Kazimierza Długaj, Marię Pilny, Karola Strzoda, Jana Lenża i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Pawła, Anielę Henryka, Łucję Domin, Matyldę, Eryka Hahn, ++ dziadków, Janinę Piecha, Ignacego Bartoszek, Wilhelma Musioł, ++ krewnych z obu stron, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Wiktora, Zofię, Eugeniusza, Wiesławę, Marię Słaboń, Adelajdę, Józefa Paszek, Pawła Mazurek, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 24.10.2018 – 

6.30

17.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski w rodzinie Foks, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Za ++ rodziców Wandę, Bernarda Podmarański, Zofię, Alojzego Nalepa, Waldemara Gawliczek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 25.10.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Alojzego, Wiktora, Józefę, Agnieszkę, Marię, Wincentego, Julię, Władysława, Łucję Kołodziej, Jana, Rozalię, Emilię, Stefana, Magdalenę Stachura, Elżbietę, Wilhelma Długaj, Małgorzatę, Pawła Swoboda, Annę, Pawła Janota, Monikę, Konrada Hawełka, Agnieszkę, Wiktora Morgała i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę w rodzinie Musioł.

PIĄTEK – 26.10.2018 – 

6.30 Za ++ Joachima Szołtysek w rocznicę śmierci, Rozalię, Wilhelma, Alojzego Szołtysek, Helenę, Józefa Błaszczyk, Leokadię, Franciszka Hopek, Rudolfa Widuch, Mariana Organiściok, Józefa Piecha, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Piotra Nowak na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów, szwagrów, dziadków, ++ z rodzin Czech, Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, Roberta Kaplik, Jadwigę Kiełkowski, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćću cierpiące.
2. Za ++ Jana Morawiec w rocznicę śmierci, żonę Agnieszkę, syna Gotfryda, Piotra, Annę, Pawła Nowak, ++ dziadków, ++ z rodzin Czech, Musioł, Niestrój, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Gertrudę, Henryka, Stefana Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 27.10.2018 – 

6.30 Za ++ Józefa, Elżbietę, Marię, Józefa Mryka, Wiktora, Gertrudę Badura, Gretę Wita, Wiktora, Joannę Bryłka, Anielę, Ewalda Szymura, Elfrydę Kleczka, Anielę, Emila Michalski i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ syna Michała Rosa na pamiątkę urodzin, ojca Pawła Malik, Edwarda Rosa, Andrzeja Rożek i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Anetę Waniek w rocznicę śmierci, + ojca Leona i ++ dziadków z obu stron.
3. Za + Annę Szołtysek w 30. dzień po jej śmierci.

NIEDZIELA – 28.10.2018 – XXX Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów października.

10.30 Za ++ Tadeusza Wranik, jego rodziców, siostrę, szwagra, Henryka, Katarzynę Lazar, Irenę Omozik, Mariana Leszek, Eugeniusza Jarczyk, Andrzeja Talecki, ++ dziadków, rodziców chrzestnych i ++ sąsiadów.

12.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 60-tej rocznicy ślubu Gertrudy i Zdzisława Łukwińskich, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
2. Za ++ Marię, Franciszka, Leona, Ryszarda Łukwińskich, Stanisławę, Stefana, Jana, Zygmunta, Danutę, Agnieszkę Nagengast, Marię, Rudolfa Wilk, Gerarda Dawid, ++ dziadków z obu stron, Marka Herisz, ++ z rodzin Jachnik, Malik, Pyka i ++ kapłanów.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Maja Alicja Żur.

16.30 Za ++ Lidię Promny w 10. rocznicę śmierci, jej rodziców Agnieszkę, Stanisława Rożek, Jana, Teresę, Ernesta Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Franciszka Mijacz, Zygmunta Kostka, Edwarda Harazim, Rafała Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa Promny i Płaszczyk. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14 – 21 października 2018

NIEDZIELA – 14.10.2018 – XXVIII Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa jako podziękowanie za 55 lat małżeństwa Róży i Józefa Malik z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

10.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane łaski dla Arkadiusza Pawlas z okazji 40-tych urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Antoniego Nocoń, jego rodziców i chrzestnych.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dzicka Mateusza Kowol, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Do MB Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą oraz Dary Ducha Świętego dla Kamila Włodarczyk z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

PONIEDZIAŁEK – 15.10.2018 – Wsp. św.Teresy od Jezusa

6.30

18.00
1. Za ++ Józefa, Marię Pawlas, Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Anielę, Zbigniewa Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Anielę Janota, ++ dziadków, ++ kapłanów, ++ sąsiadów i ++ z pokrewieństwa Pawlas, Woźnica i Kasperczyk.
2. Za ++ Dominka, Małgorzatę, Franciszka, Gertrudę Spadek, Józefa Pixa, Różę, Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, Stanisławę Borowiecką, Franciszka Gizdol, Andrzeja Rożek, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 16.10.2018 – Urocz. św. Jadwigi Ślaskiej

6.30

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Za ++ Wiktora, Krystymę, Martę, Agnieszkę Nocoń, Pawła, Jerzego, Zofię Woźnica, Ryszarda, Helenę, Martę, Jadwigę, Teresę Matula, 3 synów, Henryka, Jadwigę Szmit, Prokopa Klimus, Horsta, Marię Koim, Łucję, Henryka Labus, 2 mężów, Jana Liwa, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Nocoń, Matula, Pasoń i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 17.10.2018 – Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego

6.30

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Jana, Pawła, Henryka Malik, Marię, Walentego Musioł, Szymona Gawlik, Ignacego Bartoszek, Karola, Hildegardę Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków, kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 18.10.2018 – Święto św. Łukasza

6.30 Za ++ Tomasza, Emilię, Anielę Kowol, Andrzeja, Annę, Eugeniusza Kosiński, Łucję Szołtysek, Benedykta Swoboda, Pawła Bartoszek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa Szołtysek i Kowol.

18.00
1. Za + Alojzego Szołtysek w 1. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Marię i Romana.
2. Za ++ Otylię Kot w rocznicę śmierci, męża Konrada, ++ dziadków, Stefana Widera, ++ rodziców, 2 siostry, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Sebastiana Pach, Helenę, Lucjana, Lidię, Jana, Wilhelma, Michała, Zofię, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Andrzeja Mijacz od koleżanek i kolegów z rocznika 1952.

PIĄTEK – 19.10.2018 – 

6.30 Za + Annę Szołtysek od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

18.00 Za ++ Irenę, Erwina Jeziorski, Lidię, Erwina Waluga, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Jeziorski, Waluga, Kierzek, Białas i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 20.10.2018 – Wsp. św. Jana Kantego

6.30 Za ++ Stefana Szołtysek ze wspomnieniem jego urodzin, rodziców Henryka i Gertrudę, rodziców chrzestnych, Czesława Tybor, ++ dziadków z obu stron, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa Szołtysek.

10.00 W intencji rocznika 1973 oraz + Mariana Małeczek.

13.00 Ślub rzymski: Aleksandra Zaremba – Robert Gajda.

16.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i dalsze błogosławieństwo Boże dla kolegów i koleżanek z rocznika 1978 w 40. rocznicę urodzin oraz + z rocznika Grzegorza Krzysteczko.

18.00 
1. Za ++ Marię, Teklę, Jana Poloczek, Cecylię, Gertrudę Kasperczyk, Agnieszkę, Franciszka Myśliwiec, Cecylię, Alojzego Szymura, Różę, Bernarda Tilke, Emilię Bartoszek, męża i syna, Teresę, Rudolfa Luks, Jadwigę Danowski, Joachima Szołtysek, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Jana, Marię, Sylwestra Żymełka, Konrada Szołtysek, Amalię Mryka, ++ z pokrewieństwa i dziadków Żymełka, Mryka, Bartoszek i Szołtysek.

NIEDZIELA – 21.10.2018 – XXIX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Jadwigę, Pawła Kotyczka, dziadków Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30
1. Za ++ Janusza Głodała w rocznicę śmierci, Julię Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, Bugusława Palenga, ks. Jana Kurpas, ++ dziadków, ++ z rodzin Kowol, Sztuba, Goławski, Nocoń i Szindler.
2. W intencji nowożeńców Aleksandry i Roberta Gajda oraz ich rodzin, z podziękowaniem rodzicom za dar życia, wiarę i trud wychowania.
3. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji dziecka do Chrztu Świętego Michała Tabath, jego rodziców, chrzestnych i bliskich.

12.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Fatimskiej i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50-tej rocznicy ślubu Marii i Wiktora Jachnik, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę na przyszłe lata dla całej rodziny.

16.30 Za ++ rodziców Agnieszkę, Roberta Bartoszek, Szczepana, Jana, Annę Musioł, Mariana, Wiktora, Gerarda, Annę Buchała, ++ dziadków i ++ z rodzin Pilny, Musioł, Bartoszek i Ratka.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Antoni Garcorz. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 7 – 14 październik 2018

NIEDZIELA – 7.10.2018 – XXVII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Stefana Badoń od sąsiadów z ul. Gliwickiej, Zwycięstwa, Kłodnickiej i Dworskiej.

10.30 Za ++ Ryszarda, Romana, Dariusza, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Eryka Sobczyk, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, Sybilę Koczuła, Karola Mandrela, ++ dziadków, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk, Roj i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo dla dziecka do Chrztu Świętego Mateusza Jerzego Kawa, jego rodziców i chrzestnych.
2. W podziękowaniu za dar życia dziecka do Chrztu Świętego Miłosza Józefa Fick oraz o Boże błogosławieństwo dla jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ rodziców Małgorzatę, Alojzego Kruszyna, Alfonsa Piekiełko, ++ dziadków Kruszyna, Paluch, Piekiełko, Justynę, Andrzeja Czapla, Henryka Szkatuła, Anastazję Sobota, ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 8.10.2018 – 

6.30 Za ++ rodziców Jadwigę, Rafała Woźnica, Łucję, Józefa Hyba, ++ dziadków z obu stron, Pawła Szołtysek, Matyldę Kot i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Arkadiusza Falkus na pamiątkę urodzin, ojca Ryszarda i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Dariusza Jendrychowskiego od koleżanek i kolegów z rocznika 1979.

WTOREK – 9.10.2018 – 

6.30 Za + Mariolę Szymecką z d. Kostrz od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Wodnej oraz znajomych.

18.00
1. Za ++ Franciszka Musioł w rocznicę śmierci, żonę Adelajdę, Leona Nocoń na pamiątkę urodzin, Anetę Waniek, Alfreda Nocoń, Iwonę Wawoczny, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Morawiec, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Alojzego Kot na pamiątkę urodzin, Różę, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot, Wilhelma, Gertrudę, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 10.10.2018 – 

6.30

17.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą z okazji 60-tej rocznicy urodzin Eugeniusza Loska.
2. Za ++ Rudolfa Luks na pamiątkę urodzin, żonę Teresę, Mariannę, Władysława Masłocha, ++ dziadków, ++ z rodzin Luks, Janota, Masłocha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 11.10.2018 – 

6.30 Za + Annę Szołtysek od sąsiadów z ul. Leśnej.

18.00
1. Za ++ Pelagię, Jana, Leokadię, Wincentego Musioł, Marię, Wincentego, Rajmunda Adamczyk, ++ dziadków, ks. Bernarda Bartoszek, Romana, Anastazję Bobek, Matyldę, Joachima Kowol, Teresę Kaszek, Szczepana Fojt, ++ z rodzin Musioł, Adamczyk, Bartoszek i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Łucję, Benedykta Szołtysek w rocznicę śmierci, Henryka, Gertrudę, Szczepana Gemander, ++ dziadków, ++ z rodzin Szołtysek, Wladarz, Gemander, Rusin, ++ kapłanów i dusze opuszczone.

PIĄTEK – 12.10.2018 – 

6.30 Za ++ Marię, Wiktora, Rajmunda, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, Rafała Stalica, Mieczysława Kajpust, Katarzynę, Roberta Kowol, ++ z rodzin Szołtysek, Janota, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00 Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w intencji pracowników i uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach.

18.00
1. Za + ojca Edwarda Kula na pamiątkę urodzin i ++ dziadków Nocoń, Kula, Rybka i Swoboda.
2. Na pamiątkę urodzin za ++ Alfreda Długaj, żonę Jadwigę, rodziców z obu stron, rodzeństwo, 3 synów Leona Reinholda i Herberta, 2 synowe Magdalenę i Edeltrautę, ++ z pokrewieństwa, Annę Krzysteczko, ++ sąsiadów i dusze w czyśćću cierpiące.

SOBOTA – 13.10.2018 – Wsp.bł. Honorata Koźmińskiego

6.30

13.00 Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem MB Fatimskiej jako podziękowanie za odebrane łaski z okazji 40-tej rocznicy ślubu Eugenii i Leona Janota z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za + Teresę Matula od koleżanek z zespołu charytatywnego.

NIEDZIELA – 14.10.2018 – XXVIII Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa jako podziękowanie za 55 lat małżeństwa Róży i Józefa Malik z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

10.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane łaski dla Arkadiusza Pawlas z okazji 40-tych urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Antoniego Nocoń, jego rodziców i chrzestnych.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dzicka Mateusza Kowol, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Do MB Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą oraz Dary Ducha Świętego dla Kamila Włodarczyk z okazji 18-tej rocznicy urodzin. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 30 wrzesień – 7 październik 2018

NIEDZIELA – 30.09.2018 – XXVI Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów września.

10.30 Za ++ Lidię Gancarczyk w 3. rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ tatę Andrzeja Rożek, Augustyna, Sabinę Rożek, Pawła Malik, Dominika Spadek, Michała Rosa, ++ z pokrewieństwa Malik, Woźnica, Romik, Kot i dusze w czyśccu cierpiące.
Po Mszy św: Chrzest Święty – Alicja Obetkon.

16.30 Za ++ Alojzego, Serafinę Długaj, Zygmunta, Janinę Skrzydeł, Krystynę Skrzydeł, Pawła Bartoszek, Ryszarda Kowalczyk, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł i Pawlas.

PONIEDZIAŁEK – 1.10.2018 – Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

6.30 Za ++ Erykę na pamiątkę urodzin, Romana, Franciszka, Gertrudę Macha, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Florentynę, Leopolda, Stefana Tomecki, Anielę, Franciszka Loska, Alojzego Bryłka, Edwarda, Anielę, Józefa, Herberta Loska, Franciszka, Piotra Roj, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Skiba i Macha.

18.00 
1. Za ++ Annę, Edmunda Wilczyński, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Jana i Helenę Krauze.

WTOREK – 2.10.2018 – Wsp. św. Aniołów Stróżów

6.30 Za ++ Franciszka Rybka na pamiątkę urodzin, Wiktora, Bożenę Dylus, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Rybka, Szołtysek, Dylus, Mijacz oraz ++ kapłanów.

18.00 Za ++ Annę, Józefa Spyra, Marię, Pawła Pyka, ++ dziadków z obu stron, wnuczkę Katarzynę, ++ z rodzin Roj, Spyra, Pyka, Krzysteczko, Kurpas, Sobota, ++ kapłanów.

ŚRODA – 3.10.2018 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji emerytów, rencistów i seniorów parafii.

17.00
1. Za ++ Marię Kowol, męża Pawła, synów Edmunda, Ryszarda, Alfreda i Bernarda, Jana, Gertrudę, Alojzego, Roberta, Rutę Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, wnuczkę Monikę, Kazimierza Strojny, Józefa, Franciszkę Krzysteczko, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. O zdrowie dla męża Przemysława.

CZWARTEK – 4.10.2018 – Wsp. św. Franciszka z Asyżu

6.30 Za ++ Edwarda Drobny na pamiątkę urodzin, Małgorzatę, Gerarda Drobny, Elżbietę, Jana Kania, Martę, Józefa, Henryka Pacha, Wiktorię Makselon, ++ z pokrewieństwa Drobny, Pacha, Malcher oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ ojca Józefa Organiściok na pamiątkę urodzin, rodziców, teścia, dziadków z obu stron, Józefa Kowol, Huberta Piecha, Elfrydę Kleczka, Bożenę Musiał i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ rodziców Stanisława Rybka, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Dariusza Ciszewski, Andrzeja Nowak, Różę Grodzki, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

PIĄTEK – 5.10.2018 – Wsp. św. Faustyny Kowalskiej

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
2. Za ++ rodziców Gertrudę, Józefa Matula,, Magdalenę, Pawła, Mariana Wyrobek, Sebastana Wróbel, Jana Wróbel, Zdzisława, Teresę Michoń, Lidię Lauterbach, Adelajdę Hubrych, dziadków z obu stron i dusze w czyśćću cierpiące.

SOBOTA – 6.10.2018 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

12.00 Ślub rzymski: Grzegorz Konopka – Anna Falkus.

18.00
1. W intencji Adriany i Karola Szołtysek z okazji 8. rocznicy ślubu oraz 30-tych urodzin Karola z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, błogosławieństwo Boże i opiekę Aniołów Stróżów dla dzieci Kacpra, Jakuba i Emilii oraz o zdrowie dla całej rodziny.
2. Za ++ Andrzeja Rożek w rocznicę śmierci, Augustyna, Sabinę Rożek, Pawła Malik, Michała Rosa, Dominika Spadek, ++ z pokrewieństwa Malik, Woźnica, Romik, Kot, Richter i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 7.10.2018 – XXVII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Stefana Badoń od sąsiadów z ul. Gliwickiej, Zwycięstwa, Kłodnickiej i Dworskiej.

10.30 Za ++ Ryszarda, Romana, Dariusza, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Eryka Sobczyk, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, Sybilę Koczuła, Karola Mandrela, ++ dziadków, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk, Roj i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo dla dziecka do Chrztu Świętego Mateusza Jerzego Kawa, jego rodziców i chrzestnych.
2. W podziękowaniu za dar życia dziecka do Chrztu Świętego Miłosza Józefa Fick oraz o Boże błogosławieństwo dla jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ rodziców Małgorzatę, Alojzego Kruszyna, Alfonsa Piekiełko, ++ dziadków Kruszyna, Paluch, Piekiełko, Justynę, Andrzeja Czapla, Henryka Szkatuła, Anastazję Sobota, ++ z pokrewieństwa. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 23 – 30 wrzesień 2018

NIEDZIELA – 23.09.2018 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Adama Kołodziej z okazji 50-tych urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w całej rodzinie.

10.30 Za + Dariusza Jendrychowskiego od siostry i brata.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów dla rocznych dzieci: Alicji Spyra, Filipa Mańka, Zuzanny Garbarz, ich rodziów i bliskich,

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, jego rodziców Katarzynę, Augustyna, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Bogusława Szczepański, Martę, Piotra Wójcik, Franciszka, Marię Jędryczka, Lidię, Teresę, Jana Promny, ++ z pokrewieństwa Kasperczyk i Bartoszek.

PONIEDZIAŁEK – 24.09.2018 – 

6.30 

18.00 
1. Za + Teresę Matula od wnuków i prawnuków.
2. Za + Eugeniusza Jonda w 3 rocznicę śmierci,++ rodziców, teściów, szwagrów; ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 25.09.2018 – 

6.30 Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, 2 synów, Kacpra, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła, Marię, Wojciechę Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Stanisława, Krystynę Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Huberta Kotulla, Jana, Kornelię Ilnicki, Adelajdę Patoń, Stefanię Grymel, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.
2. Za ++ Alojzego Paździor w rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Pawła, Anielę, Grzegorza Krzysteczko, 3 szwagrów, Annę, Franciszka Badura, Gertrudę, Teodora Macha i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 26.09.2018 – 

6.30 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Alfreda Teichgraber, ich rodziców, rodzeństwo, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Jadwigę Finke, Małgorzatę Swoboda, Monikę Kozubek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

17.00
1. Za + Arkadiusza Wróbel na pamiątkę urodzin.
2. Za ++ Zofię, Jana, Czesława Małysiak, Marię, Ludwika Oleks, Arkadiusza Wróbel, Danutę, Janusz Bąk, Gertrudę, Józefa Benisz, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, ++ dziadków z obu stron i ++ kapłanów.

CZWARTEK – 27.09.2018 – Wsp. św. Wincentego a Paolo

6.30 Za ++ Franciszka, Zofię, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Teresę Matula, Wiktorię, Józefa, Jana, Pawła Pilny, Helenę, Ryszarda, Martę, Jadwigę Matula, 3 synów, Franciszka, Piotra Roj, Ryszarda Bonk, Pawła, Annę Janota, Jana Liwa, Michała Rosa i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Różę, Alojzego, Agnieszkę, Małgorzatę, Pawła, Henryka Swoboda, Matyldę, Alojzego, Stefanię Jezusek, Rafała, Zofię, Jana Mucha, Marcina, Władysława Chraścina, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Ryszarda Woźnica na pamiątkę urodzin, brata, rodziców, teściów, Agnieszkę Krzysteczko, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++ Teresę i rodziców z obu stron.

PIĄTEK – 28.09.2018 – Wsp. św. Wacława 

6.30 Za ++ Pawła Roj w rocznicę śmierci, ojca Alojzego, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Roj, Jachnik, Spyra, Kurpas, Bujara, Chwiołka Kołodziej, Fajkis i Malina oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Marię, Franciszka Jędrycza, Jadwigę, Konrada, Henryka, Antoniego, Urszulę, Leonarda Kuchta, ++ dziadków, ++ z rodzin Zdzieblok, Widuch, Bartoszek, Józefa Strzodka, Rafała Kasperczyk.
2. Za ++ Leokadię, Jana Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Gertrudę, Stefana, Józefa Strzodka, Franciszka, Marię Jędryczka, Eryka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok, Kuchta, Kasperczyk i ++ kapłanów.
3. Za + Stefana Badoń w 30. dzień po jego śmierci.

SOBOTA – 29.09.2018 – Świeto św. Archaniołów 

6.30 Za ++ Rozalię, Tomasza Pyka, Łucję, Henryka Gołeczka, Konrada Długaj, Antoninę Makselon, Martę Kot, Jana Kopel, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Pyka, Kula, Gołeczka, Jędrzejczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

13.00 Ślub rzymski: Marcin Książek – Agata Łukwińska.

18.00
1. W intencji Sabiny i Marcina Mryka z okazji 20-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla całej rodziny.
2. W intencji Michaliny i Marka Woźnica z okazji 15-tej rocznicy ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego dla dzieci i zdrowie w rodzinie.

NIEDZIELA – 30.09.2018 – XXVI Niedziela Zwykła 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów września.

10.30 Za ++ Lidię Gancarczyk w 3. rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ tatę Andrzeja Rożek, Augustyna, Sabinę Rożek, Pawła Malik, Dominika Spadek, Michała Rosa, ++ z pokrewieństwa Malik, Woźnica, Romik, Kot i dusze w czyśccu cierpiące.

Po Mszy św: Chrzest Święty – Alicja Obetkon.

16.30 Za ++ Alojzego, Serafinę Długaj, Zygmunta, Janinę Skrzydeł, Krystynę Skrzydeł, Pawła Bartoszek, Ryszarda Kowalczyk, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł i Pawlas. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16 – 23 wrzesień 2018

NIEDZIELA – 16.09.2018 – XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Krystynę Kaczmarczyk w 3. rocznicę śmierci, męża Ewalda, ++ dziadków Kaczmarczyk, Chwiołka, Jojko, Dębiński, Bolesława Duży, Lucjana Wuzik, Tomasza Mryka, Leona, Ludwika Pilny i ++ z pokrewieństwa.

10.30 O radość wieczną dla + Teresy Matula od kuzynek i kuzynów.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Maja Rynkiewicz, Dominik Lisowicz, Szymon Krzysteczko, ich rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

14.00 Ślub rzymski: Michał Kraska – Natalia Choroba.

16.30 Za ++ Andrzeja Muszalik w rocznicę śmierci, ojca Jana Muszalik, teścia Eugeniusza Niedobecki, Dariusza Sarkowicz, kuzynów Tadeusza i Barbarę oraz dziadków z obu stron.

PONIEDZIAŁEK – 17.09.2018 – 

6.30 Za ++ rodziców Franciszka i Anielę Loska w rocznicę śmierci ojca oraz na pamiątkę urodzin matki, Pawła, Agnieszkę Loska, Rafała, Barbarę Kubicki, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę Macha, Emila Kubicki, Stefana, Elżbietę Rodewald, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha, Loska, Kowol.

18.00
1. Za ++ Helenę, Franciszka Pilny, Jadwigę, Pawła Duda, chrzestnych z obu stron, Stefana Kuberek, Annę Brol, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ teściów, męża, rodziców i siostrę.
3. Za + Mariolę Szymecką – Kostrz od koleżanek i kolegów z klasy.

WTOREK – 18.09.2018 – Święto św. Stanisława Kostki

6.30 O Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów wyjeżdzających na Ukrainę i przewodnika dr Jana Przybyła.

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 25-tej rocznicy ślubu Emanueli i Bogdana Matula, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny.
2. Za ++ rodziców Alfreda, Różę Mryka, Franciszka Rybka, dziadków z obu stron, Oswalda Bartnik, Dorotę Mryka, Andrzeja Nowak i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 19.09.2018 – 

6.30

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Anielę, Ignacego, Edmunda Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, ++ dziadków, ++ sąsiadów, ++ s pokrewieństwa Krzysteczko, Janota i Lis.

CZWARTEK – 20.09.2018 – Wsp. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

6.30 Za + Dariusza Jendrychowskiego od sąsiadów.

18.00
1. Za + Karolinę Lauterbach na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Galwas, Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ ojca Dominika Spadek na pamiątkę urodzin, Wiktora Mazurek, Walentego Marzec, Gertrudę Spadek, Józefa Pixa, ++ dziadków Spadek, Mazurek, Marzec i Nocoń.

PIĄTEK – 21.09.2018 – Święto św. Mateusza 

6.30 Za ++ Wiktora, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię, Stanisława Szczygiel, Łucję Szołtysek, Edwarda Kula, Helenę, Zygfryda Musioł, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Rybka, Kowol, Szołtysek i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Wiktora, Alfonsa Pyka w rocznicę śmierci, Annę, Marte, Alfreda, Pawła Pyka, Alojzego Nocoń, Gertrudę Słaboń, Paulinę, Antoniego Niedorny, ++ z pokrewieństwa Pyka, Niedorny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Agnieszkę Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców Konrada i Gertrudę, Alfonsa, Krystynę, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, Annę, Józefę Mryka, Franciszkę, Teodora Promny, Arkadiusza Falkus, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 22.09.2018 – 

6.30 Za ++ męża Ryszarda w rocznicę śmierci, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Różę Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Teresę Matula, Leokadię, Jana Mryka, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Falkus, Mryka, Lempa, Kuberek, Galwas, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Konrada Szołtysek, Jerzego, Ernestynę Szczyrba, Jana Żymełka, dziadków Bartoszek, Szołtysek, Hadula, Szczyrba, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Teresę, Jana Kochaneckich, rodziców i rodzeństwo z obu ston, Michała Włodarz, rodziców i rodzeństwo, Krzysztofa Leszczyńskiego, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, Konrada, Otylię Kot, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Larek, Wójcik, Żukowski i Włodarz.

NIEDZIELA – 23.09.2018 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Adama Kołodziej z okazji 50-tych urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w całej rodzinie.

10.30 Za + Dariusza Jendrychowskiego od siostry i brata.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów dla rocznych dzieci: Alicji Spyra, Filipa Mańka, Zuzanny Garbarz, ich rodziów i bliskich,

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, jego rodziców Katarzynę, Augustyna, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Bogusława Szczepański, Martę, Piotra Wójcik, Franciszka, Marię Jędryczka, Lidię, Teresę, Jana Promny, ++ z pokrewieństwa Kasperczyk i Bartoszek. (więcej…)