Intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 20 – 27 styczeń 2019

NIEDZIELA – 20.01.2019 – II Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ siostrę Mariolę Szymecką, ojca Edwarda, Alinę, Piotra Kostrz, Renatę Pyka, Alfonsa, Agnieszkę, Bernarda, Alojzego Mijacz, Bronisława, Marię Witała, Ludwika, Gertrudę Pyka, Andrzeja, Cecylię Szapoczka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Roberta Mryka w rocznicę śmierci, żonę Jadwigę, syna Zygmunta, Ludwika, Marię Skrzypczyk, Adelę, Erwina Franik, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Marcel Kieczka, Jan Wójcik, ich rodziców i chrzestnych.

16.30

PONIEDZIAŁEK – 21.01.2019 – Wsp. św. Agnieszki 

6.30 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Jakuba Musioł z okazji 5-tych urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ rodziców Franciszkę, Wilhelma Malik, Ernesta, Martę Słupik, Wandę, Gerarda Szołtysek, Józefa, Mariana Krawiec, ++ dziadków, Romana Bartoszek, Benedykta Kupka, Alojzego Winkler, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Łukwiński, Kot, Pyka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Marię Żymełka od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

WTOREK – 22.01.2019 – 

6.30

18.00 Za ++ Pawła, Franciszkę, Stanisława, Różę Bartoszek, Serafinę, Alojzego Długaj, Marię, Jana Gawlas, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, ++ z rodzin Bartoszek, Musioł, Pawlas, Długaj i Gawlas.

ŚRODA – 23.01.2019 – 

6.30 Za ++ Antoniego, Walerię, Konrada, Norberta Żymełka, Annę, Jana, Emiliana Sigulski, Pawła Bartoszek, Ernesta Promny oraz ++ z pokrewieństwa.

17.00
1. Za ++ Rajmunda Szołtysek, jego rodziców Marię i Wiktora, 2 braci i bratową Marię, Franciszkę, Teodora, Romana, Alojzego, 2 synowe i wnuka Leona Promny, Annę, Józefę Oskara Mryka, ++ dziadków, Gertrudę, Konrada, Teodora, Szołtysek, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Kazimierza Długaj w 5. rocznicę śmierci, Waldemara, Wiktora Długaj, Józefa Jadasz i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 24.01.2019 – Wsp. św. Franciszka Salezego

6.30 Za ++ Marię, Józefa Pawlas, Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, ++ dziadków, sąsiadów, kapłanów, ++ z pokrewieństwa Pawlas, Woźnica, Kasperczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji ks. Sebastiana Heliosza z okazji urodzin od parafian.
2. Za ++ Bronisława Musioł w rocznicę śmierci, jego rodziców i teściów.

PIĄTEK – 25.01.2019 – Święto „nawrócenia” św. Pawła

6.30 Za ++ Franciszka, Gertrudę Włodarz, Małgorzatę, Jerzego Swoboda, Alfreda, Ryszarda, Martę, Romana Teichgraber, Jadwigę Finke, Benedykta Swoboda, ++ dziadków, Franciszka, Agnieszkę Mijacz, Edwarda Owczarek, ++ kapłanów, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Swoboda, Pakura i Teichgraber.

18.00
1. Za ++ Franciszka, Łucję, Herberta Musioł, Stefana, Klarę Musioł, dziadków Swoboda, Musioł i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Romana Szołtysek w 4. rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę, Franciszka, teścia Ewalda Szołtysek i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 26.01.2019 – Wsp.św. biskupów Tymoteusza i Tytusa

6.30 Za + Marię Żymełka od Wspólnoty Żywego Różańca.

18.00
1. O dar życia wiecznego dla + Anieli Loska w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++ Pawła, Zofię, Alojzego Paździor, Henryka, Jadwigę, Antoniego, Konrada, Leonarda, Antoniego, Urszulę Kuchta, ++ dziadków, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Roberta Pyka, Łucję Szołtysek, ++ z rodzin Morawiec i Herisz.

NIEDZIELA – 27.01.2019 – III Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów stycznia.

10.30 Za ++ Annę, Wacława Głuch, rodziców, rodzeństwo, Sebastiana, Jerzego Janyga, Jadwigę, Pawła Kotyczka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Tadeusz Bartnicki.

12.00 

16.30 Za ++ Bernarda Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, ++ z rodziny Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13 – 20 styczeń 2019

NIEDZIELA – 13.01.2019 – Święto Chrztu Pańskiego

8.00 Za ++ Emilię Michalską w rocznicę śmierci, męża Alojzego, rodziców, dziadków, Franciszka, Gertrudę, Ewalda Botor, Lidię Lauterbach, Annę, Henryka Kandziora i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Alfreda Nocoń w rocznicę śmierci, syna Leona, wnuczki Anetę Waniek i Iwonę Wawoczny, rodziców, rodzeństwo i krewnych z rodzin Nocoń, Kotlorz, Gemander, Ludwik, Suchy, Wysocki, Zaborowski, Szołtysek, Moryc, Musioł, Mryka i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Franciszka Sohajko, jego rodziców i chrzestnych.
2. Za + Krystynę Bartoszek w 1. rocznicę śmierci.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.

PONIEDZIAŁEK – 14.01.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Renatę Sobota w 2. rocznicę śmierci, męża Franciszka, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Joachima Grzywok w 30. dzień po śmierci.

WTOREK – 15.01.2019 – 

6.30 Za ++ Gertrudę, Ottona Bryłka, Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Jana, Andrzeja Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Gertrudę Benisz w rocznicę śmierci, męża Józefa, Kunegundę, Romana Musioł, Jana, Annę Wyciślik, Stefanię Kudelko, Jadwigę Wyciślik, ++ z pokrewieństwa Benisz, Bartoszek i Musioł.

ŚRODA – 16.01.2019 – 

6.30 Za ++ Julię, Wincentego Kołodziej, Alfonsa, Emę, Huberta Kurpas, Romana, Alojzego, Adama, Różę, Marię, Szczepana Szukała, Agnieszkę, Franciszka Macha i ++ z pokrewieństwa.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za + Joachima Grzywok od sąsiadów z ulicy Gliwickiej, Zwycięstwa i Wodnej.

CZWARTEK – 17.01.2019 – Wsp. św. Antoniego 

6.30

18.00
1. Za ++ Antoniego, Walerię, Konrada, Norberta Żymełka, Ernesta, Jana, Teresę, Lidię Promny, Franciszka Mijacz, Tadeusza, Gertrudę Kaczmarski, Edmunda, Anielę Pyka, Emila, Elżbietę Kleczka i ++ dziadków.
2. Za + Genowefę Soremba w 1. rocznicę śmierci.

PIĄTEK – 18.01.2019 – 

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Marii Jałmużniak z okazji 4. rocznicy urodzin.
2. Za ++ Jadwigę, Alfreda, Damiana Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, Stefana Woźnica, ++ dziadków, Marię Hudzikowską i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 19.01.2019  –  Wsp. św. Józefa Pelczara

6.30 Do Trójcy Przenajświętszej, za wstawiennictwem św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski i dar 40 lat życia Marcina Krzysteczko, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla solenizanta i całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Ryszarda Woźnica w 3. rocznicę śmierci, brata Franciszka, rodziców, teściów, Agnieszkę Krzysteczko, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Skrzypczyk, Błaszczyk i dusze w czyśćću cierpiące.
2. Za ++ Agnieszkę Nocoń na pamiątkę urodzin, Jana, Anastazję, Franciszka, Bernarda Woźnica, Gertrudę, Ewalda Botor, Wiktora, Martę, Krystynę Nocoń, Marię, Horsta Koim, Łucję Pasoń, Alfreda i Bernarda Wilk.

NIEDZIELA – 20.01.2019 – II Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ siostrę Mariolę Szymecką, ojca Edwarda, Alinę, Piotra Kostrz, Renatę Pyka, Alfonsa, Agnieszkę, Bernarda, Alojzego Mijacz, Bronisława, Marię Witała, Ludwika, Gertrudę Pyka, Andrzeja, Cecylię Szapoczka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Roberta Mryka w rocznicę śmierci, żonę Jadwigę, syna Zygmunta, Ludwika, Marię Skrzypczyk, Adelę, Erwina Franik, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Marcel Kieczka, Jan Wójcik, ich rodziców i chrzestnych.

16.30  (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 6 – 13 styczeń 2019

NIEDZIELA – 6.01.2019 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

8.00 Za + Stefana Szołtysek w 2. rocznicę śmierci.

10.30 Za ++ Teofila, Franciszka, Martę, Olgę Mijacz, Jana, Teresę, Ernesta, Lidię Promny, Leona Majowskiego, rodziców, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Henryka, Herberta, Eryka, Jadwigę, Matyldę Hahn i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za + Grzegorza Romik od rodziny Żymełka.

16.30 Za ++ Stanisława Sowa w rocznicę śmierci, Jana, Józefa, Wiktorię, Leokadię Sowa, Karola, Franciszkę Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kula, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 7.01.2019 – 

6.30
1.
2.

18.00 Za ++ Annę, Karola, syna Romana Roskosz, Teresę, Romana, syna Marcina Winkler, Wiesława Jaszkowic, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski, ++ dziadków, ks. Jana Kurpas i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 8.01.2019 – 

6.30
1. Za ++ Pawła, Annę, Grzegorza Janota, Teresę Matula, Michała Rosa, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, ks. Jana Kurpas, ++ z rodzin Janota, Matula, Falkus, Kołodziej, Pilny, ++ kapłanów i siostry zakonne.
2.

18.00 Za ++ Urszulę Łotysz, męża Henryka, jego rodziców, Alfreda Biela, Antoninę, Konstantego Uciecha, Cecylię, Józefa Krzysteczko, Alojzego Mijacz, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 9.01.2019 – 

6.30
1. Za ++ Kunegundę, Jana Hirsz, ich rodziców, rodzeństwo, Emila Kubicki, Anielę, Franciszka Loska, ++ dziadków Kubicki, Loska, Hirsz i Kisiela.
2.

17.00 Za ++ Różę, Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, Łucję, Franciszka, Herberta Musioł, Dominika Spadek, ++ dziadków Mazurek, Kaszek, Musioł, Swoboda i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 10.01.2019 – 

6.30 
1. Z okazji 60-tych urodzin Agnieszki Górecki jako podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
2. Za ++ Jadwigę, Alfonsa, Stefana Woźnica, Jadwigę, Zofię, Pawła Górecki, Anielę, Hermana Kleibert, Damiana Szołtysek, Annę, Henryka Kandziora, Pawła Bartoszek, ++ dziadków, ++ rodziców chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Helenę, Franciszka Pilny, Jadwigę, Pawła Duda, ++ dziadków, Stefana Kuberek, Annę Brol, Adelajdę, Alojzego Sodzawiczny, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 11.01.2019 – 

6.30
1.
2.

18.00 Za ++ Różę, Łucję Szołtysek w rocznicę śmierci, Marię, Franciszka Szołtysek, Gerarda, Grzegorza, Alojzego, Apolonię Banko, Wernera, Edytę, Emila, Elżbietę Nocoń, Kunegundę, Eryka Mika, Ryszarda, Ernestynę Szwamberger, Zygmunta, Jadwigę Wichary, Józefa, Irenę Furgoł, Marcina Promny, Józefa Dragon i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 12.01.2019 – 

6.30
1. Za ++ Emila, Anielę Michalski, Elżbietę, Józefa Mryka, dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Gretę Wita, Edmunda Szołtysek, Anielę, Ewalda Szymura, Ignacego Bartoszek, Emilię Kleczka, Łucję Czopek i ++ kapłanów.
2. Za ++ Tomasza, Romana, Marię Mryka, Martę, Wincentego Chwiołka, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Ludwika, Leona Pilny, Jadwigę, Pawła Kotyczka, Alfreda, Bernarda Wilk, Teresę, Bernarda Ciupka, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Bujara, Jachnik i Musioł.

18.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny z okazji 40-tych urodzin Edyty.

NIEDZIELA – 13.01.2019 – Święto Chrztu Pańskiego

8.00 Za ++ Emilię Michalską w rocznicę śmierci, męża Alojzego, rodziców, dziadków, Franciszka, Gertrudę, Ewalda Botor, Lidię Lauterbach, Annę, Henryka Kandziora i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Alfreda Nocoń w rocznicę śmierci, syna Leona, wnuczki Anetę Waniek i Iwonę Wawoczny, rodziców, rodzeństwo i krewnych z rodzin Nocoń, Kotlorz, Gemander, Ludwik, Suchy, Wysocki, Zaborowski, Szołtysek, Moryc, Musioł, Mryka i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Franciszka Sohajko, jego rodziców i chrzestnych.
2. Za + Krystynę Bartoszek w 1. rocznicę śmierci.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 30 grudzień 2018 – 6 styczeń 2019

NIEDZIELA – 30.12.2018 – Niedziela Świętej Rodziny

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów grudnia.

10.30 Za ++ Romana Musioł w rocznicę śmierci, żonę Kunegundę, rodziców, Teodora, Florentynę Musioł, teściów Józefa, Gertrudę Benisz, Jana, Annę Wyciślik, Stefanię Kudelko, Jadwigę Wyciślik, ++ z rodzin Musioł, Benisz i Bartoszek.

12.00 Za parafian.

16.30 Za + Sebastiana Wróbel o wieczną radość w domu Pana.

PONIEDZIAŁEK – 31.12.2018 – 

6.30 Za ++ Elżbietę, Józefa Mryka, Wiktora, Gertrudę Badura, Marię, Józefa Mryka, Gretę Wita, Anielę, Ewalda Szymura, Wiktora, Joannę Bryłka, Łucję Czopek, Elfrydę Kleczka, Anielę, Emila Michalski i ++ kapłanów.

17.00
1. Za parafian.
2. W pewnej intencji.

WTOREK – 1.01.2019 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

8.00

10.30 Za parafian.

12.00 O radość wieczną dla Konrada Żymełka w 3. rocznicę śmierci.

16.30 Za ++ ojca Józefa Łataś w 30. rocznicę śmierci, mamę Pelagię, teściów Leokadię, Stefana Cabaj, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 2.01.2019 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00 Za ++ mamę Marię w rocznicę śmierci, męża Władysława Kozioł, Krystynę, Jana, Edwarda, Zofię, Wojciecha, Wiktorię, Władysława, Irenę, Tadeusza Wawro, Annę, Franciszka Badura, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Badura i Kozioł.

CZWARTEK – 3.01.2019 – 

6.30
1. Za ++ Ignacego, Annę, Szczepana, Jana, Janinę, Katrzynę, Gerarda, Emila, Gertrudę Nocoń, Wilhelma, Martę, Marię, Halinę, Alojzego Kowol, Zofię, Emila Goławski, Teodozję, Józefa Gajdzik, Franciszka, Piotra Roj, Eryka, Cecylię Gajda i ++ z pokrewieństwa.
2.

18.00 Za + Seweryna Skoczyńskiego w 1. rocznicę śmierci i ++ z rodziny.

PIĄTEK – 4.01.2019 – 

6.30
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.
2. Za ++ Pawła, Franciszkę, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, Jerzego, Łucję Stalica, ++ rodziców, Helmuta, Edeltrautę Cieplik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.

SOBOTA – 5.01.2019 – 

6.30
1. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.
2.

15.00 Za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i św. Floriana w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny z okazji 50-tych urodizn Dariusza Duda.

18.00 Za ++ rodziców Halinę, Alojzego Kowol, Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Leokadię, Wacława Sztuba, ks. Jana Kurpas, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa Kowol, Nocoń, Goławski, Kurpas, Grzywok, Szindler i Roskosz.

NIEDZIELA – 6.01.2019 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

8.00 Za + Stefana Szołtysek w 2. rocznicę śmierci.

10.30 Za ++ Teofila, Franciszka, Martę, Olgę Mijacz, Jana, Teresę, Ernesta, Lidię Promny, Leona Majowskiego, rodziców, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Henryka, Herberta, Eryka, Jadwigę, Matyldę Hahn i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za + Grzegorza Romik od rodziny Żymełka.

16.30 Za ++ Stanisława Sowa w rocznicę śmierci, Jana, Józefa, Wiktorię, Leokadię Sowa, Karola, Franciszkę Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kula, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 23 – 30 grudzień 2018

NIEDZIELA – 23.12.2018 – IV Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Teresę Luks na pamiątkę urodzin, męża Rudolfa, Mariannę, Władysława Masłocha, ++ z rodzin Janota, Luks, Masłocha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ ojca Zbigniewa Romik w rocznicę śmierci, mamę Anielę, męża Grzegorza, ojca Mieczysława Bryzik, szwagra Krzysztofa Szymoszek, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Bernarda, Augustynę, syna Bronisława Musioł, Adelajdę, Kazimierza Balik, Joachima Paczuła, ++ dziadków, ++ z rodzin Musioł, Paluch, Balik i ++ sąsiadów.

PONIEDZIAŁEK – 24.12.2018 – 

6.30
1. Za ++ Pawła, Franciszkę, Stanisława, Różę Bartoszek, Marię, Jana Gawlas, Serafinę, Alojzego Długaj, Joannę, Franciszka Bartoszek, Florentynę, Teodora Musioł, Anastazję, Michała Pawlas, Helenę, Teodora Długaj, Zofię, Witolda, Teodora Kornas i ++ z pokrewieństwa.
2.

24.00 
1. Pasterka – za parafian.
2. Za ++ parafian.

WTOREK – 25.12.2018 – Boże Narodzenie

8.00 Za + Joachima Grzywok od swatowej Elżbiety.

10.30 Za + ojca Alojzego Mijacz i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian.

16.30 Za + Eugenię Gojny w 2. rocznicę śmiercim męża Henryka, ++ z rodzin Gatner, Kinasz, Wilczek i Fojt oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 26.12.2018 – Uroczystość św. Szczepana

8.00 Za + ks. Bernarda Czakańskiego.

10.30 Dziękczynna z okazji 1. rocznicy ślubu Jolanty i Marcina Karmazyn z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia.

12.00 Za ++ mamę Kornelię Ilnicką w 10. rocznicę śmierci, ojca Jana, ++ dziadków, Stanisława Kupczak, ++ z rodzin Szołtysek, Długaj i Kowol.

CZWARTEK – 27.12.2018 – Święto św. Jana

6.30
1. Za ++ Ryszarda Kupka w rocznicę śmierci, żonę Dorotę, ojca Benedykta, Franciszka, Elżbietę, Leona Dubiel i ++ z pokrewieństwa.
2.

18.00 Za ++ ojca Ignacego Bartoszek w rocznicę śmierci, Pawła Domin, Anielę, Emila Michalski, ++ dziadków Bartoszek, Musioł, Domin i Hahn.

PIĄTEK – 28.12.2018 – Święto św. Młodzianków

6.30
1. Za ++ Jadwigę Firek, 2 mężów, ich rodziców, ++ z pokrewieństwa Badura, Długaj, Firek i dusze w czyśćcu cierpiące.
2.

9.00 Ku czci świętych Młodzianków w intencji dzieci naszej parafii.

18.00

SOBOTA – 29.12.2018 – 

6.30
1. Za ++ Władysława, Łucję Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.
2. Za ++ Pawła Pyka w 1. rocznicę śmierci, żonę Marię, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

15.30 Ślub rzymski: Robert Mandrysz – Patrycja Dobrzalska.

18.00 Za + Eugeniusza Jonda, ++ rodziców, teściów i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 30.12.2018 – Święto Świętej Rodziny

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów grudnia.

10.30 Za ++ Romana Musioł w rocznicę śmierci, żonę Kunegundę, rodziców, Teodora, Florentynę Musioł, teściów Józefa, Gertrudę Benisz, Jana, Annę Wyciślik, Stefanię Kudelko, Jadwigę Wyciślik, ++ z rodzin Musioł, Benisz i Bartoszek.

12.00 Za parafian.

16.30 Za + Sebastiana Wróbel o wieczną radość w domu Pana. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16 – 23 grudzień 2018

NIEDZIELA – 16.12.2018 – III Niedziela Adwentu

8.00 Za + Grzegorza Romik od sąsiadów z ul. Wolności, Leśnej, Zabrskiej i Gliwickiej.

10.30 Za ++ Annę, Jerzego, Józefa Kowol, Huberta, Józefa, Helenę, Piecha, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za parafian.

16.30
1. Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Marcina Tajnert, jego rodziców i chrzestnych.

PONIEDZIAŁEK – 17.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Cecylię, Marię, Jerzego Hudak, Kazimierza, Rozalię, Alojzego Jojko, Franciszkę, Henryka Bartoszek, Martę Wilhelma Kierot, Janinę, Henryka Procek, Agnieszkę Szary, Zygmunta Górski, Różę, Adolfa Kurpas, Marcina Nieradzik, ++ z rodzin Bartoszek, Krzysteczko, Botor i Jojko.
2. Za ++ Grzegorza Romik, Janusza Fojt, Piotra Roj, Romana Jendrychowskiego od kolegów i koleżanek z rocznika 1964 oraz ++ wychowawców – Jadwigę Materla, Gerdę Makselon, Annę Krzysteczko o wieczną radość w domu Ojca.

WTOREK – 18.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Wiktora Mazurek na pamiątkę urodzin, Konrada Malcherek, Dominika Spadek, ++ dziadków Mazurek, Bartoszek, Malcherek, Powała i ++ z pokrewieństwa.
2. Do MB Nieustającej Pomocy o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Helenki Skiba z okazji urodzin oraz całej rodziny Skiba.

ŚRODA – 19.12.2018 – 

6.30

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Julię, Wincentego Kołodziej, Alfonsa, Emę, Huberta Kurpas, Romana, Alojzego, Adama, Różę, Marię, Szczepana Szukała, Agnieszkę, Franciszka Macha i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 20.12.2018 – 

6.30 Za ++ Alfreda, Ryszarda, Martę, Romana Teichgraber, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Jadwigę Finke, Małgorzatę, Jerzego Swoboda, Benedykta Swoboda, ++ dziadków, Franciszka, Agnieszkę Mijacz, Edwarda Owczarek, ++ kapłanów, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Swoboda, Pakura i Teichgraber.

18.00
1. Za ++ Agnieszkę Mryka w 1. rocznicę śmierci, męża Alojzego, rodziców i rodzeństwo z obu stron.
2. Za + Grzegorza Romik od rodzin Pawlas.

PIĄTEK – 21.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Tomasza, Emilię, Anielę Kowol, Józefa, Elżbietę, Bernarda, Franciszkę Matula, ++ z pokrewieństwa, Sylwię Juraszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ rodziców Sylwestra, Marię, brata Jana Żymełka, Amalię, Augustyna, Marcelę Mryka, Wiktora, Bronisławę Żymełka, ++ z pokrewieństwa Żymełka, Mryka i Musioł.

SOBOTA – 22.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Tadeusza Wranik, siostrę Marię, rodziców, teściów, szwagra, ++ z rodzin Wranik, Lazar, Szołtysek, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Marię Gancarczyk w rocznicę śmierci, męża Alfreda, ++ rodziców, Grzegorza Krzysteczko, Rafała Nocoń i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 23.12.2018 – IV Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Teresę Luks na pamiątkę urodzin, męża Rudolfa, Mariannę, Władysława Masłocha, ++ z rodzin Janota, Luks, Masłocha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ ojca Zbigniewa Romik w rocznicę śmierci, mamę Anielę, męża Grzegorza, ojca Mieczysława Bryzik, szwagra Krzysztofa Szymoszek, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Bernarda, Augustynę, syna Bronisława Musioł, Adelajdę, Kazimierza Balik, Joachima Paczuła, ++ dziadków, ++ z rodzin Musioł, Paluch, Balik i ++ sąsiadów. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 9 – 16 grudzień 2018

NIEDZIELA – 9.12.2018 – II Niedziela Adwentu

8.00
1. Za ++ Zofię, Wincentego Nocoń, dziadków, Annę, Alojzego Kula, Martę, Emanuela Macha, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.
2. Za + Grzegorza Romik w 30. dzień po jego śmierci.

10.30
1. Za ++ górników.
2. Za ++ Marię, Ludwika Skrzypczyk, Zygmunta Mryka, dziadków Skrzypczyk, Kołodziej, Kula, Krawczyk i ++ kapłanów.

12.00 Za ++ Zygmunta Szindler, Marię, Teofila Matula, Teresę, Romana, syna Marcina Winkler, Annę, Karola, syna Romana Roskosz, Martę, Ludwika Wróblewski, Halinę, Alojzego Kowol, ks. Jana Kurpas, Janusza Głodała, Wiesława Jaszkowic, Teresę Matula i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny z okazji 40-tych urodzin Marcina.

PONIEDZIAŁEK – 10.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Brunona, Annę, Franciszka, Alojzego, Romana Szołtysek, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, Salomeę Dudek, Wawrzyna, Elfrydę Gajda, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Henryka, Jana, Pawła, Martę, Zofię Górecki, Annę, Stanisława, Alfreda, Franciszka Kowol, Kornelię Kowol, Huberta, Jana Wolny, Dorotę, Józefa Mierzwa, ++ dziadków Górecki, Baluch, Kowol i Wolny.
3. Za + Grzegorza Romik od siostry z rodziną.

WTOREK – 11.12.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Jana Musioł w rocznicę śmierci, Martę, Pawła Musioł, Stanisława Wróblewskiego, jego rodziców, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka i ++ kapłanów.
2. Za ++ Pawła, Teresę Rybka, Justynę Rybka, Wiktora, Marię Promny, Leona, Franciszka, Elżbietę Dubiel, Łucję, Ewalda Bartoszek, Dorotę, Ryszarda Kupka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Rybka, Promny i Kowol.

ŚRODA – 12.12.2018 – 

6.30

17.00
1. Za ++ Anielę Loska w 18. rocznicę śmierci, męża Edwarda, synów Józefa i Herberta, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Karola Mryka, Olgę Tkocz, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka oraz ++ z pokrewieństwa.
2. O zdrowie, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski z okazji 7. urodzin dla Piotra Jałmużniaka.

CZWARTEK – 13.12.2018 – Wsp. św. Łucji

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Pawła, Weronikę, Ryszarda, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, Józefa Stabik, Henryka Janoszczyk, Konrada Żymełka i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 14.12.2018 – Wsp. św. Jana od Krzyża

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem Matki Bożej z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z okazji 85. rocznicy urodzin Łucji Szukała oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00
1. Za + Zygmunta Kowol od wychowawców, koleżanek i kolegów z rocznika 1962.
2. Za ++ Benedykta Hajder od koleżanek i kolegów z rocznika 1950.

SOBOTA – 15.12.2018 – 

6.30 Za + Grzegorza Romik od Wspólnoty Różańcowej.

13.00 Ślub rzymski: Wojciech Korzan – Katarzyna Masłocha.

18.00
1. Za ++ Alojzego, Zofię Nalepa, Franciszka, Franciszkę, Henryka, Otylię Foks, Waldemara Gawliczek Marię, Józefa Pieczka, Grzegorza Romik, Teresę Matula, Eryka Janyga, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Pawła, Jana, Henryka Malik, Józefa, Gertrudę, Martę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Andrzeja, Sabinę Rożek, Michała Rosa, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Krystynę, Albinę, Aleksandra Richter, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

NIEDZIELA – 16.12.2018 – III Niedziela Adwentu 

8.00 Za + Grzegorza Romik od sąsiadów z ul. Wolności, Leśnej, Zabrskiej i Gliwickiej.

10.30 Za ++ Annę, Jerzego, Józefa Kowol, Huberta, Józefa, Helenę, Piecha, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za parafian.

16.30 
1. Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Marcina Tajnert, jego rodziców i chrzestnych. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 2 – 9 grudzień 2018

NIEDZIELA – 2.12.2018 – I Niedziela Adwentu

8.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem Matki Bożej jako podziękowanie za wszelkie łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rocznika 1958 i ich rodzin.
2. Za ++ kolegów i koleżanki z rocznika 1958: Teresę Winkler, Piotra Dubietko, Stefana Pasoń i Pawła Roj.

10.30 Za ++ dziadków Martę, Gertrudę, Józefa Woźnica od wnuków i prawnuków z rodzinami.

12.00 Za ++ Korneliusza Słomka w I rocznicę śmierci, Marię, Alfonsa Słomka, Katarzynę, Alojzego Szołtysek.

16.30 Za ++ Agnieszkę, Wiktora, Małgorzatę, Henryka Bednar, Gertrudę, Józefa Kurda, Waldemara Wojtasek, Stanisława Lasota, Teresę, Józefa Tomanek, Wandę, Józefa Gębolis, ++ z pokrewieństwa Bednar, Kurda, Lasota, Wojtasek i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 3.12.2018 – Wsp. św. Franciszka Ksawerego

6.30 Za ++ Franciszka, Waleskę, Franciszka, Piotra, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana Macha, Janinę, Ludwika Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Walerię, Antoniego, Konrada, Norberta Żymełka, Ernesta, Teresę, Jana, Lidię Promny, Franciszka Mijacz, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Anielę, Edmunda Pyka, Elżbietę, Emila Kleczka i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Antoniego, Kornelię, Tomasza Karcz, ++ z pokrewieństwa Karcz, Loska i Hajduk.

WTOREK – 4.12.2018 – Wsp. św. Barbary

6.30 Za ++ Henryka, Olgę,Leona Kłos, Genowefę, Antoniego, Franciszka, Ryszarda, Walentego, 2 żony Woźnica, Agnieszkę Krzysteczko, Jana Malcherek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 Za wstawiennictwem św. Barbary o Boże błogosławieństwo w intencji wszystkich górników i ich rodzin.

18.00 Za + Łucję Szołtysek od sąsiadów z ul. Swobody.

ŚRODA – 5.12.2018 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za 90 lat życia Zofii Szołtysek, z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej dla solenizantki oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++ Teresę Michoń w I rocznicę śmierci, męża Zdzisława i ich rodziców.

CZWARTEK – 6.12.2018 – Wsp. św. Mikołaja

6.30 Za ++ Wilhelma, Annę, Wiktora Kisiel, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, Marię, Roberta, Gerarda, Marka Herisz, Jana, Elżbietę, Bolesława Sadecki, Kornelię, Joachima Wypiór, Matyldę, Joachima Kowol, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa Morawiec, Herisz i Kisiel.

18.00
1. Za + Eugeniusza Kurpas od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Powstańców Śląskich.
2. Za + Eugeniusza Kurpas od rocznika 1955.

PIĄTEK – 7.12.2018 – Wsp. św. Ambrożego6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
2. Za ++ Romana, Ryszarda, Dariusza Jendrychowski, Konrada, Marię, Eryka Sobczyk, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, Henryka Stareczek, ++ dziadków z obu stron, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk, Roj i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 8.12.2018 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 

6.30
1. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Róźańca.
2. Za ++ Marię, Wiktora Mijacz, córkę Elżbietę, Wiktora, Gertrudę, Jana, Bożenę Dylus, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka, ++ kapłanów, ++ z rodzin Mijacz, Dylus oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji ks. Józefa Świerczka z okazji urodzin.
2. Za ++ Konrada Kot w rocznicę śmierci, żonę Otylię, dziadków, Stefana Widera, jego rodziców, 2 siostry, Sebastiana Pach, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Wilhelma, Michała, Zofię, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 9.12.2018 – II Niedziela Adwentu

8.00 
1. Za ++ Zofię, Wincentego Nocoń, dziadków, Annę, Alojzego Kula, Martę, Emanuela Macha, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.
2. Za + Grzegorza Romik w 30. dzień po jego śmierci.

10.30 Za ++ Marię, Ludwika Skrzypczyk, Zygmunta Mryka, dziadków Skrzypczyk, Kołodziej, Kula, Krawczyk i ++ kapłanów.

12.00 Za ++ Zygmunta Szindler, Marię, Teofila Matula, Teresę, Romana, syna Marcina Winkler, Annę, Karola, syna Romana Roskosz, Martę, Ludwika Wróblewski, Halinę, Alojzego Kowol, ks. Jana Kurpas, Janusza Głodała, Wiesława Jaszkowic, Teresę Matula i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla całej rodziny z okazji 40-tych urodzin Marcina. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 25 listopad – 2 grudzień 2018

NIEDZIELA –  25.11.2018 – Uroczystość Chrystusa Króla

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów listopada.

10.30
1. Za parafian w rocznicę poświecenia kościoła.
2. W intencji Małgorzaty Sary z okazji 18-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz potrzebne Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 60-tej rocznicy ślubu Anny i Norberta Walus, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Gabriel Szołtysek.

16.30 Za + Arkadiusza Falkus w 12. rocznicę śmierci, + ojca Ryszarda i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 26.11.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Marię Bartoszek, jej rodziców, Zygmunta, Józefinę, Bronisława Górski, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak, ++ z pokrewieństwa Bartoszek i Pecel.
2. Za ++ Lidiię Lauterbach, rodziców Małgorzatę i Herberta Bartoszek, teściów Annę i Teodora Lauterbach, ich ++ synów i synową, Karolinę Lauterbach, Sebastiana Wróbel, Franciszka Botor, Mariana Wyrobek, Annę, Jana i Aleksandra Janakowskich, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 27.11.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Irenę Furgoł w 3. rocznicę śmierci, meża Józefa, Józefa Dragon, Różę Szołtysek, Marcina Promny, ++ dziadków Mika, Dragon, Furgoł, Musioł, Jachnik, Jadwigę, Alfonsa Włodarz i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Rozalię Szołtysek w rocznicę śmierci, Wilhelma, Joachima, Alojzego Szołtysek, Mariana, Otylię, Wincentego Organiściok, Justynę, Wiktora Szołtysek, Marię, Franciszka Fajkis, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Szołysek, Fajkis, Musioł, Mika i ++ kapłanów.

ŚRODA – 28.11.2018 – 

6.30 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Alfreda Teichgraber, ich rodziców, rodzeństwo, Monikę Kozubek, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Jadwigę Finke, Małgorzatę Swoboda, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

17.00
1. Za ++ Różę Bartoszek w rocznicę śmierci, Pawła, Franciszkę, Stanisława Bartoszek, Serafinę, Alojzego Długaj, Marię, Jana Gawlas, ++ z rodzin Bartoszek, Długaj, Pawlas, Musioł i Gawlas.
2. Za ++ Annę Badura w rocznicę śmierci, męża Franciszka, Alojzego, Zofię, Pawła Paździor, Gertrudę, Teodora Macha, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Henryka Kuchta i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 29.11.2018 – 

6.30 Za ++ Gertrudę, Edwarda Szołtysek, Genowefę, Rajmunda Soremba, Franciszkę, Ignacego Musioł i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Renatę Pyka w 3. rocznicę śmierci, Cecylię, Andrzeja Szapoczka, Gertrudę, Ludwika Pyka, ++ z pokrewieństwa Szapoczka, Pyka i Michalski.
2. Za + Krzysztofa Dobrowolskiego w 2. rocznicę śmierci, ++ z rodzin Tomanek, Dubiel oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 30.11.2018 – Święto św. Andrzeja

6.30

18.00
1. Za ++ Bolesława Mijacz w rocznicę śmierci, Adelajdę, Andrzeja Mijacz, Michalinę, Bonifacego Rychter, ++ dziadków Mijacz i Leksy oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ ojca Emila Nocoń, żonę Gertrudę, Nikodema Kot, dziadków, ++ z rodzin Nocoń, Bednarek, Kot, Pyka i dusze opuszczone.

SOBOTA – 1.12.2018 – 

6.30 Za ++ Tadeusza, Gertrudę, Jana Grabiec, Marię, Wilhelma Rybka, Arkadiusza, Ryszarda Falkus, Edwarda Kula i ++ z pokrewieństwa.

15.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Niepokalanego Seca Maryi z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i zdrowie z okazji 90-tej rocznicy urodzin dla Urszuli Tabath oraz o błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Czesława Tybor w rocznicę śmierci, rodziców, rodzeństwo, Henryka, Gertrudę, Stefana Szołtysek, ++ dziadków, Gerarda Przybycin, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Roberta Długaj, jego 2 siostry, 6 braci, Zofię, Konstantego, Elżbietę, Waldemara, Kazimierza Długaj, Anielę, Alfreda, Stefanię, Helenę, Zygmunta Woźnica, Franciszka, Zygmunta, Kowal, Konrada Nocoń, Krystynę, Franciszka Zając, Antoniego, Barbarę Makselon, Jadwigę Hahn, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka, Musioł i dusze opuszczone.

NIEDZIELA – 2.12.2018 – I Niedziela Adwentu

8.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem Matki Bożej jako podziękowanie za wszelkie łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rocznika 1958 i ich rodzin.
2. Za ++ kolegów i koleżanki z rocznika 1958: Teresę Winkler, Piotra Dubietko, Stefana Pasoń i Pawła Roj.

10.30 Za ++ dziadków Martę, Gertrudę, Józefa Woźnica od wnuków i prawnuków z rodzinami.

12.00 Za ++ Korneliusza Słomka w I rocznicę śmierci, Marię, Alfonsa Słomka, Katarzynę, Alojzego Szołtysek.

16.30 Za ++ Agnieszkę, Wiktora, Małgorzatę, Henryka Bednar, Gertrudę, Józefa Kurda, Waldemara Wojtasek, Stanisława Lasota, Teresę, Józefa Tomanek, Wandę, Józefa Gębolis, ++ z pokrewieństwa Bednar, Kurda, Lasota, Wojtasek i dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 18 – 25 listopad 2018

NIEDZIELA – 18.11.2018 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Franciszka, Teofila, Martę, Olgę Mijacz, Eryka, Herberta, Henryka, Matyldę, Jadwigę Hahn, Leona Majowskiego, ++ rodziców, Jana, Teresę, Ernesta, Lidię Promny, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Jana Pawła II w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla Marty Pawlas z okazji 18-tych urodzin.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Kajetana Woźnica, Miłosza Piecha, ich rodziców, rodzeństwo, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Henryka, Różę, Eugeniusza Jonda, ++ z rodzin Jonda i Podsiadło oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 19.11.2018 – 

6.30 Za ++ Kunegundę, Jana Zawisza, Ryszarda, Różę, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Leokadię, Jana Mryka, Teresę Matula, Piotra, Franciszka Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Zawisza, Lempa, Kuberek, Mryka, Falkus, Galwas, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Erykę, Romana, Franciszka, Gertrudę Macha, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Florentynę, Leopolda, Stefana Tomecki, Anielę, Franciszka Loska, Alojzego Bryłka, Edwarda, Anielę, Józefa, Herberta Loska, Franciszka, Piotra Roj, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Skiba i Macha.
2. Za ++ Waldemara, Jerzego, Annę, Jerzego Gawliczek, Zofię, Alojzego Nalepa, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Grzegorza Romik od kolegów i koleżanek z rocznika 1964.

WTOREK – 20.11.2018 – Wsp. św. Rafał Kalinowskiego

6.30

18.00
1. Za ++ Norberta Kowol na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Elżbietę, Herberta Gajda, ++ dziadków, Pawła Szymeczko, ++ z rodzin Paździor, Kuchta, Ratka, Szołtysek i Gajda.

ŚRODA – 21.11.2018 – Wsp. Ofiarowania NMP

6.30

17.00
1. W intencji ministrantów i ich rodzin z okazji wspomnienia św. Tarsycjusza.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.

CZWARTEK – 22.11.2018 – Wsp. św. Cecylii

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo, przez wstawiennictwo św. Cecylii w intencji chórzystów, ich rodzin, członków wspierających i organistów, a także o wieczną radość dla ++ członków Chóru „Cecylia”: Dominika Spadek, Horsta Koim, Zbigniewa Romik, Joachima Kowol, Ernesta Promny, Edmunda Szołtysek, Wiktora Szołtysek, Rozalię Jojko, Matyldę Janota, Marię Janota, Różę Gajda, Agnieszkę Mijacz, Anielę Romik, Łucję Michalski, Łucję Szołtysek, Irenę Furgoł, Martę Wendler i Irenę Długaj.
2. Za + Jana Kopel na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Kopel, Kubiesa, Gołeczka i Pyka.

PIĄTEK – 23.11.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Horsta Koim w rocznicę śmierci, żonę Marię, Leokadię, Wincentego Musioł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Koim, Musioł i Nocoń.
2. Za ++ Ernesta Promny na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 24.11.2018 – Wsp.św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

6.30 Za ++ Marię, Roberta, Gerarda, Marka Herisz, Kornelię, Joachima Wypiór, Annę, Wilhelma Kisiel, Jana Sadecki, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, ++ dziadków z rodzinh Morawiec, Paździor, Kisiel i Herisz.

18.00
1. Za ++ Cecylię, Henryka Wranik, ich rodzeństwo, Marię, Tadeusza Wranik, Marię, Antoniego, Kazimierza Strojny, Edmunda Kowol, Annę, Alojzego Kula, Tadeusza Toman, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Annę Piecha w 6. rocznicę śmierci, męża Józefa, teściów Krystynę, Stefana Badoń, dziadków Marię, Alojzego Dudek, Jadwigę, Joachima Piecha, Czesława Zalewskiego i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 25.11.2018 – XXXIV Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów listopada.

10.30
1. Za parafian w rocznicę poświecenia kościoła.
2. W intencji Małgorzaty Sary z okazji 18-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz potrzebne Dary Ducha Świętego w dorosłym życiu.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 60-tej rocznicy ślubu Anny i Norberta Walus, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Gabriel Szołtysek.

16.30 Za + Arkadiusza Falkus w 12. rocznicę śmierci, + ojca Ryszarda i ++ z pokrewieństwa. (więcej…)