Intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 22 – 29 kwiecień 2018

NIEDZIELA – 22.04.2018 – IV Niedziela Wielkanocna

8.00 Za + ojca Romana Bartoszek na pamiątkę urodzin, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Słupik, Lempa, Mryka, Gancarczyk, Falkus, Strzodka, Jędryczka i Bujara.

10.30 W intencji Bianki Wyrobek z okazji 10. urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dzidcka Filipa Wybraniec, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Franciszek Bober.

16.30 Za + Alojzego Mijacz od sąsiadów z ul. Piaskowej.

PONIEDZIAŁEK – 23.04.2018 – Uroczystość św. Wojciecha

6.30 Za ++ Łucję, Władysława Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ kapłanów, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek i Fajkis.

18.00
1. Za ++ Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Marię, Józefa Pawlas, Anielę, Zbigniewa Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, ++ dziadków, sąsiadów, kapłanów, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pawlas, Kasperczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Sebastiana Wróbel na pamiątkę urodzin.

WTOREK – 24.04.2018 – 

6.30 Za + Leona Skiba w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Skiba, Mentel, Knapczyk, Macha i Loska.

18.00 Za ++ Franciszkę, Alojzego Dyrbuś, Jadwigę, Pawła Duda, Eryka, Romana Macha, Anielę, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Alojzego Bryłka, Stefanię, Bernarda Włodarz, Joachima Wiertelorz, Stefana Kuberek, ++ z pokrewieństwa Mierzwa, Roj i Swoboda.

ŚRODA – 25.04.2018 – Święto św. Marka

6.30 Za ++ Jadwigę Finke w rocznicę śmierci, Gertrudę Franciszka Włodarz, Małgorzatę, Jerzego Swoboda, Alfreda, Ryszarda, Martę, Romana Teichgraber, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

17.00
1. Za ++ Zofię, Jana, Erwina, Elżbietę Richter, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Gertrudę, Stanisława Mrozek, Dariusza Ciszewski, Alfreda Teichgraber, Mariana, Stefana Małeczek, ich rodziców, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Marię, Wilhelma Rybka, Edwarda, Henryka, Gertrudę Kula, ++ dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Arkadiusza Falkus, ++ z pokrewieństwa Kula, Rybka i Szołtysek.

CZWARTEK – 26.04.2018 – 

6.30 Za ++ Zofię, Konstantego, 7 synów, Elżbietę, Waldemara, Kazimierza Długaj, Marię, Stanisława Bednarczyk, Annę, Franciszka, Mateusza Kowol, Martę Achtelik, Teresę, Ewalda Hynisz, ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Kazimierza, Rozalię, Alojzego Jojko, Cecylię, Marię, Jerzego Hudak, Franciszkę, Henryka Bartoszek, Martę, Wilhelma Kierot, Janinę, Henryka Procek, Agnieszkę Szary, Różę, Adolfa Kurpas, Marcina Nieradzik, ++ z pokrewieństwa Jojko, Botor, Bartoszek i Krzysteczko.
2. Za ++ Zofię, Pawła, Jana Mryka, Anielę, Stanisława, Edwarda Deszczyński, Kazimierę, Jana Stalica, Gerarda Nocoń, dziadków, ++ z pokrewieństwa Mryka, Kowol, Unfericht, Uciecha, Zaczek i Macha.

PIĄTEK – 27.04.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Stanisława Stachura w rocznicę śmierci, Teodora, Henryka, Bernarda, Annę Stachura, Feliksa Dymarz, Alberta, Wandę Kowol, Annę, Franciszka Kowol.
2. Za + Alojzego Kowol od sąsiadów z ul. Gliwickiej i Zwycięstwa.

SOBOTA – 28.04.2018 – 

6.30 Za + Elżbietę Mryka od rodziców kapłanów i franciszkanów.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Laury Połap, jej rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.
2. Za ++ Zofię, Waltera Krauze, Irenę, Leona Jesman.

NIEDZIELA – 29.04.2018 – V Niedziela Wielkanocna

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów kwietnia.

10.30 Za + Elżbietę Mryka od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich.

12.00 Za + Elżbietę Mryka od koleżanek.

16.30 Za + Mariana Małeczek od rocznika 1973. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 15 – 22 kwiecień 2018

NIEDZIELA – 15.04.2018 – III Niedziela Wielkanocna

8.00 Za ++ Wincentego, Zofię Nocoń, dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Romana, Genowefę Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy i św. Anny z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 25-tej rocznicy ślubu Anny i Zygryda Galańskich, z prośbśą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Liliana Niestrój, Kajetan Tyrka, Natalia Musioł, ich rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Wiktora, Marię Promny, Wilhelma, Jadwigę Kopel, ich rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel i Szuła.

PONIEDZIAŁEK – 16.04.2018 –

6.30 Za ++ Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, Annę, Romualda Wodara, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Leokadię Musioł w rocznicę śmierci, męża Wincentego, Marię, Horsta Koim, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Musioł i Koim.
2. Za ++ Józefa, Annę, Jerzego, Józefę, Kacpra Kowol, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Wandę, Alberta Kowol, Gerarda Nocoń, Elfrydę Kleczka, Elfrydę Nocoń, Bożenę Musiał, ++ z pokrewieństwa Kowol i Mryka.

WTOREK – 17.04.2018 – 

6.30 Za ++ Ludwika, Janinę Kowol, Franciszka, Piotra Roj, dziadków z obu stron, Jadwigę, Teofila Sobota, Romana, Erykę Macha i ++ kapłanów.

18.00 Za ++ Irenę Omozik w 9. rocznicę śmierci, jej rodziców, teściów, ++ z rodzin Omozik, Kowol, Szołtysek, Lazar i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 18.04.2018 – 

6.30 Za ++ męża Henryka Nieradzik, jego rodziców Bertę, Wincentego Nieradzik, rodzeństwo, Antoniego, Marię, Oskara Kowol, Wiktora Piszczelok, ++ z pokrewieństwa Kowol, Nieradzik, Widuch i Gołąb.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Augustynę Musioł w 10. rocznicę śmierci, męża Bernarda, syna Bronisława, zięcia Joachima Paczuła, Adelajdę, Kazimierza Balik, ++ z rodzin Musioł, Paluch i ++ dziadków.

CZWARTEK – 19.04.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Różę Sikora w 1. rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin, męża Alojzego, syna Antoniego, synową Jadwigę, rodziców, teściów, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Magdalenę Długaj w 10. rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Alfonsa Szołtysek, teściów Jadwigę i Alfreda Długaj, szwagierkę Edeltrautę, szwagrów Herberta, Reinholda, Leona oraz ++ z rodzin Długaj, Szołtysek, Drabik i Nocoń.
3. Za + Elżbietę Mryka od służby kościelnej.

PIĄTEK – 20.04.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Edmunda, Anielę, Ignacego Krzysteczko, ++ z rodzin Buda, Hawlicki, Kosiorowski, Ratka, Szołtysek i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Marię, Pawła Pyka, Benedykta, Ryszarda, Dorotę Kupka, Katarzynę Koźlik, Alojzego, Kornelię, Leona Promny, Józefa Krawiec, Jana, Teresę Żymełka, ++ dziadków, ++ z rodzin Pyka, Jachnik, Łukwiński i Malik.

SOBOTA – 21.04.2018 – 

6.30 Za + Elżbietę Mryka od Żywego Różańca.

18.00
1. Za ++ Romana w 1. rocznicę śmierci, żonę Teresę, syna Marcina, Bronisława, Leonarda, Danutę Winkler, Annę, Karola, Romana Roskosz, ks. Jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa Winkler, Roskosz, Matula, Szindler, Kurpas i Kowol.
2. Za ++ Gertrudę Nocoń w rocznicę śmierci, męża Emila, Nikodema Kot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Lena Katarzyńska

NIEDZIELA – 22.04.2018 – IV Niedziela Wielkanocna

8.00 Za + ojca Romana Bartoszek na pamiątkę urodzin, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Słupik, Lempa, Mryka, Gancarczyk, Falkus, Strzodka, Jędryczka i Bujara.

10.30 W intencji Bianki Wyrobek z okazji 10. urodzin jako podziękowanie za wszelkie otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dzidcka Filipa Wybraniec, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Franciszek Bober.

16.30 Za + Alojzego Mijacz od sąsiadów z ul. Piaskowej. (więcej…)