Intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11 – 18 kwiecień 2021

NIEDZIELA – 11.04.2021 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

8.00 Za ++ Anielę Bartoszek na pamiątkę urodzin, męża Jana, Otylię, Teodora, Stefana Fajkis, Martę, Stanisława Bartoszek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za parafian.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, dziadków, Leokadię, Wacława Sztuba, Bogusława Palenga, Krzysztofa Korach, Mariannę Lewandowską, ks. Jana Kurpas, Witolda Moskała, ++ z pokrewieństwa Kowol, Nocoń, Goławski i Szindler.

PONIEDZIAŁEK – 12.04.2021 – 

6.30 Za ++ Gertrudę Szołtysek w rocznicę śmierci, męża Henryka, syna Stefana, Czesława, Jana, Apolonię Tybor, Gerarda Przybycin, ++ dziadków, Teodora, Zofię, Jana, Martę Szołtysek, Franciszka Rybka, Romana, Anielę Fajkis, Jana, Agnieszkę Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Adelajdę, Józefa Paszek, Zofię, Wiktora, Eugeniusza, Marię, Wiesławę Słaboń, Pawła Mazurek, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ mamę Gertrudę Sowa w 1. rocznicę śmierci, ojca Stanisława, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 13.04.2021 – 

6.30 Za ++ Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, Annę, Romualda Wodara, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00 W intencji czcicieli MB Fatimskiej.

ŚRODA – 14.04.2021 – 

6.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy, św. Anny w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie dla całej rodziny z okazji 40. rocznicy urodzin Anny Pawlas.

17.00
1. Za ++ Bernarda Gancarczyk w rocznicę śmierci, Lidię Gancarczyk, Edwarda Kula, ++ dziadków, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Augustę Musioł w rocznicę śmierci, męża Bernarda, syna Bronisława, zięciów Joachima Paczuła, Jerzego Paszek, Adelajdę, Kazimierza Balik, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ sąsiadów.

CZWARTEK – 15.04.2021 – 

6.30 Za ++ Ryszarda, Różę, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Jana, Leokadię Mryka, Teresę Matula, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Lempa, Kuberek, Falkus, Mryka, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za + Teodora Promny, żonę Franciszkę, 3 siostry, 2 synów, synowe, wnuka Leona, Rajmunda, Marię, Wiktora Szołtysek, synów Roberta i Gerarda, Marię Szołtysek, Oskara, Edeltraudę Mryka, ++dziadków, Teodora, Zofię Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Edmunda Wilczyńskiego w rocznicę śmierci, żonę Annę, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 16.04.2021 – 

6.30 Za + Henryka Pilny od Marii Popiel z rodziną.

18.00
1. Za ++ Leokadię Musioł w rocznicę śmierci, męża Wincentego, Marię, Horsta, Krystiana Koim, ++ z pokrewieństwa Musioł, Koim, Bartoszek, Nocoń i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Gertrudę Nocoń w rocznicę śmierci, męża Emila, Nikodema, Gertrudę Kot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 17.04.2021 – 

6.30 Za ++ Ludwika, Janinę Kowol, Franciszka, Piotra Roj, Jadwigę, Teofila Sobota, Romana, Erykę Macha, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kowol, Niedoperski, Roj, Falkus i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Edwarda Drobny w rocznicę śmierci, Małgorzatę, Gerarda Drobny, Elżbietę, Jana Kania, Martę, Józefa, Henryka Pacha, Wiktorię Makselon, ++ z pokrewieństwa Drobny, Pacha, Malcher i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Stanisława Matula w 1. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA – 18.04.2021 – III Niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim

8.00 Za ++ Wincentego, Zofię Nocoń, dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Romana, Genowefę Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, dziękując za otrzymane łaski i prosząc o błogosławieństwo dla Stefanii Kubosz z okazji 80. rocznicy urodzin.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Jakuba Bielawskiego, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 W intencji rocznego dziecka Wiktora Stryj z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów oraz wstawiennictwo św. Jana Pawła II dla niego, rodziców chrzestnych i całej rodziny. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 – 11 kwiecień 2021

NIEDZIELA – 4.04.2021 – Zmartwychwstanie Pańskie

8.00 Z prośbą o szybki powrót do zdrowia Witolda Sosnala.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Rity w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie dla całej rodziny z okazji 40. rocznicy urodzin Marcina Musioł oraz ku czci św. Kosmy i Damiana w podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji 30. lecia Apteki Prywatnej „Medico” w Paniówkach.

12.00 Za ++ Pawła Szymeczko w 7. rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Alfonsa Szymeczko, teściów Cecylię i Roberta Papkala, szwagrów Czesława Grabińskiego, Czesława Mercik, Alfonsa, Teresę Szwamberger, ++ kuzynów, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

16.30 Dziękczynna z okazji 35. rocznicy Chrztu Świętego Agnieszki i Aleksandra.

PONIEDZIAŁEK – 5.04.2021 – 

8.00 

10.30 Za + Eleonorę Leks w 30. dzień po śmierci.

12.00 Za ++ Witolda Popiołek oraz całą rodzinę Tomasza, Doroty i Barbary Popiołek.

WTOREK – 6.04.2021 – 

6.30 

18.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Lucyny Teichgraber, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla całej rodziny.

ŚRODA – 7.04.2021 – 

8.00 Za seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Anielę Krzysteczko w rocznicę śmierci, 2 mężów Eugeniusza, Henryka, syna Grzegorza, rodziców, teściów, Elżbietę, Herberta Gajda, Pawła Szymeczko, ++ chrzestnych, ++ z rodzin Paździor, Kuchta, Ratka, Szołtysek i Gajda.
2. Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, Gerarda, Franciszka, Kacpra, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła, Marię, Wojciechę Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Krystynę, Stanisława Sobota, Matyldę Piszczelok, Helenę, Huberta Kotulla, Annę Kisiela, Adelajdę Patoń, ++ z pokrewieństwa Sobota, Szołtysek i Piszczelok.

CZWARTEK – 8.04.2021 – 

6.30 

18.00
1. Za ++ Marię, Franciszka, Leona, Ryszarda Łukwinski, Stanisławę, Stefana, Martę, Jana, Zygmunta, Floriana Nagengast, 2 bratowe, 2 szwagrów, dziadków z obu stron, Marka Herisz, ks. Jana Jabłońskiego, ++ z rodzin Jachnik, Malik, Kot, Pyka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Marię, Pawła Pyka, Benedykta, Ryszarda, Dorotę Kupka, Katarzynę Koźlik, Alojzego, Leona, Kornelię Promny, ++ dziadków, Tadeusza, Renatę Pyka, Józefa Krawiec, Jana, Teresę Żymełka, ++ z rodzin Pyka, Jachnik, Malik i Łukwiński.

PIĄTEK – 9.04.2021 – 

6.30 Za + Henryka Pilny w 30. dzień po śmierci.

18.00
1. Za ++ Herberta Gajda na pamiątkę urodzin, żonę Elżbietę, Teresę, Emila Pyka, Roberta, Henryka Naglik, Martę, Ernesta, Ludwika, Reinholda Kula, ++ dziadków, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Jana, Zofię Musioł, Wiktorię, Jerzego, Antoniego Jeutner, Maksymiliana Spyra, Wincentego, Leokadię Musioł, Annę, Franciszka Szołtysek, Agnieszkę, Bernarda, Franciszka Fajkis, Helenę Biela, ks, Jana Kurpas i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 10.04.2021 – 

6.30 

18.00
1. Za ++ Pawła, Anielę, Henryka, Łucję Domin, Matyldę, Eryka Hahn, dziadków, Franciszka Kozubek, Janinę Piecha, Ignacego Bartoszek, Erykę, Wilhelma Musioł, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Franciszka Botor w rocznicę śmierci, Gertrudę, Ewalda Botor, Emilię, Alojzego Michalski, ++ dziadków, Annę, Henryka Kandziora, Lidię Lauterbach, Helenę Biela, Małgorzatę, Józefa Pilny i ++ z pokrewieństwa.
Po Mszy św.: Chrzest Święty: Mikołaj Olejniczak, Maksymilian Olejniczak.

NIEDZIELA – 11.04.2021 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

8.00 Za ++ Anielę Bartoszek na pamiątkę urodzin, męża Jana, Otylię, Teodora, Stefana Fajkis, Martę, Stanisława Bartoszek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za parafian.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, dziadków, Leokadię, Wacława Sztuba, Bogusława Palenga, Krzysztofa Korach, Mariannę Lewandowską, ks. Jana Kurpas, Witolda Moskała, ++ z pokrewieństwa Kowol, Nocoń, Goławski i Szindler. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28 marzec – 4 kwiecień 2021

NIEDZIELA – 28.03.2021 – Niedziela Palmowa

8.00 Za solenizantów marca.

10.30 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Leona Żymełka z okazji 60. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Eliza Skórniewska, Kinga Smorz, Krzysztof Sklorz, ich rodziców i chrzestnych.

16.30
1. Za ++ Bernarda Wilk w rocznicę śmierci, Alfreda, Marię, Adolfa, Leokadię, Marcina Wilk, Henryka, Elfrydę, Rafała Stalica, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Józefa Żogała, Franciszkę Macha, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Martyny Tajnert, brata Marcina, rodziców i chrzestnych.
3. Za ++ rodziców Gertrudę, Wincentego Kraiński, Franciszkę, Jana Tajnert.

PONIEDZIAŁEK – 29.03.2021 – 

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez Niepokalane Serce Maryi za nieprzyjaciół Kościoła Świętego oraz tych, którzy nie poznali miłości Jezusa Chrystusa, z prośbą o ich nawrócenie.

18.00
1. Za ++ Franciszka Sobota w rocznicę śmierci, żonę Renatę, rodziców z obu stron, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ ojca Alojzego Paździor na pamiątkę urodzin, dziadków Paździor, Badura, Kołodziej, Kula i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 30.03.2021 – 

6.30 Za + Henryka Pilny od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

18.00 Za ++ Jana Żymełka na pamiątkę urodzin, rodziców Marię i Sylwestra w rocznice śmierci, Łucję, Konrada Szołtysek, Amalię Mryka, ++ dziadków, ++ z rodzin Mryka, Żymełka, Szołtysek, Bartoszek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 31.03.2021 – 

6.30 Za ++ Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, Marię, Józefa Pakura, Łucję, Jadwigę, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z rodzin Tabath, Swoboda, Teichgraber i ++ kapłanów.

17.00
1. Za + Jana Pawlas w 1. rocznicę śmierci.
2. Za + Teresę Fajkis, męża Nikodema, wnuka Grzegorza od rodziny Reichel.

CZWARTEK – 1.04.2021 – Wielki Czwartek

18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
1. Za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla całej rodziny.
3. W intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.

PIĄTEK – 2.04.2021 – Wielki Piątek

18.00 Ceremonie Wielkiego Piątku

SOBOTA – 3.04.2021 – Wielka Sobota

20.00 Wigilia Paschalna Za parafian.

NIEDZIELA – 4.04.2021 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

8.00 Z prośbą o szybki powrót do zdrowie Witolda Sosnala.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Rity w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie dla całej rodziny z okazji 40. rocznicy urodzin Marcina Musioł oraz ku czci św. Kosmy i Damiana w podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji 30. lecia Apteki Prywatnej „Medico” w Paniówkach.

12.00 Za ++ Pawła Szymeczko w 7. rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Alfonsa Szymeczko, teściów Cecylię i Roberta Papkala, szwagrów Czesława Grabińskiego, Czesława Mercik, Alfonsa, Teresę Szwamberger, ++ kuzynów, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

16.30 Dziękczynna z okazji 35. rocznicy Chrztu Świętego Agnieszki i Aleksandra. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21 – 28 marzec 2021

NIEDZIELA – 21.03.2021 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 W intencji Bartosza Rosak z okazji 3. urodzin z podziękowaniem za dar życia oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego oraz o zdrowie i miłość rodziców Zuzanny i Damiana.

10.30 

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.

PONIEDZIAŁEK – 22.03.2021 – 

6.30 

18.00
1. Za ++ Rudolfa Luks w rocznicę śmierci, żonę Teresę, ++ dziadków Annę, Herberta Luks, Annę, Pawła Janota, Mariannę, Władysława Masłocha, Mieczysława, Edwarda Masłocha, Jacka Barańczyk, ++ z rodzin Luks, Janota, Masłocha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Piotra Nowak w rocznicę śmierci, Annę, Pawła Nowak, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, Różę, Jerzego Czech, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, ++ dziadków, Roberta Kaplik, Klausa Kowalski, Trautę, Arka Szwajnoch, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 23.03.2021 – 

6.30 Za ++ Wincentego, Julię Kołodziej, Alfonsa, Emę, Huberta Kurpas, Romana, Alojzego, Adama, Różę, Marię, Szczepana Szukała, Agnieszkę, Franciszka Macha i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Józefa Szołtysek na pamiątkę urodzin, Romana Julię, Leona Szołtysek, Annę, Emanuela Musioł, Jadwigę, Alfonsa Włodarz, Gertrudę, Gerarda Grodoń, Pawła Bartoszek, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok, Antoniego Liszok, Rudolfa Niemiec i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 24.03.2021 – 

6.30 Za ++ Erwina, Marię Wilczek, Waltra, Józefę, Wilhelma Wieczorek, Matyldę, Franciszka Paluch, Martę, Ryszarda Nocoń, Bronisława, Augustynę, Bernarda Musioł, Eugeniusza, Cecylię, Emila Kurpas, Wandę, Józefa Kendziora, Władysława Kowalczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Beaty Promny, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla całej rodziny.
2. Za ++ Annę, Gerarda, Emila, Eryka Bujara, Jana, Leokadię Mryka, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Elżbietę, Ernesta Kaczmarek, Adolfa, Różę Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 25.03.2021 – 

6.30 Za + Pawła Bednarczyk na pamiątkę 90. urodzin oraz ++ rodziców.

18.00
1. Za ++ Damazego Kasza, syna Mariana, ++ rodziców, rodzeństwo, dziadków z rodzin Kasza, Szymon, Benisz i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Łucję Michalską w rocznicę śmierci, męża Alfreda, rodziców, teściów, rodzeństwo, Wacława, Józefę, Jadwigę Mizera, Bożenę, Leszka Krzywda, ++ chrzestnych Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Gancarczyk, Pyka, Żymełka, Michalski i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 26.03.2021 – 

6.30 Za ++ Jerzego, Łucję Stalica, Pawła, Franciszkę, Teresę, Ewalda, Erykę Pindur, Edeltraudę, Helmuta Cieplik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Agnieszkę Szary w rocznicę śmierci, rodziców Alfreda, Joannę Pecel, Piotra, Elżbietę, Paulinę Szary, Franciszka, Elżbietę, Marię Bartoszek, Zygmunta Górski, ++ z rodzin Szary, Bartoszek i Hudak.
2. Za ++ Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Pawła, Jadwigę Duda, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecką, Anielę, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Alojzego Bryłka, Stefanię, Bernarda Włodarz, Stefana Kuberek, Henryka Pilny, Joachima Wiertelorz, Jerzego, Antoninę Oleś, ++ z rodzin Roj, Mierzwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 27.03.2021 – 

6.30 Za ++ Waleskę, Franciszka, Piotra, Franciszka, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecką, Ignacego Nocoń, Janinę, Ludwika Kowol, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Falkus, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Leona, Franciszkę, Teodora, Jolantę Mryka, Iwonę Wawoczny, Marię, Franciszka Miczka, ++ dziadków, rodzeństwo i krewnych z rodzin Mryka, Miczka, Pyka, Szołtysek, Zaremba, Plaza, Nocoń, Musioł, Paluch oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Marcina Nieradzik w 4. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA – 28.03.2021 – Niedziela Palmowa

8.00 Za solenizantów marca.

10.30 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Leona Żymełka z okazji 60. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Eliza Skórniewska, Kinga Smorz, Krzysztof Sklorz, ich rodziców i chrzestnych.

16.30
1. Za ++ Bernarda Wilk w rocznicę śmierci, Alfreda, Marię, Adolfa, Leokadię, Marcina Wilk, Henryka, Elfrydę, Rafała Stalica, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Józefa Żogała, Franciszkę Macha, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Martyny Tajnert, brata Marcina, rodziców i chrzestnych.
3. Za ++ rodziców Gertrudę, Wincentego Kraiński, Franciszkę, Jana Tajnert. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14 – 21 marzec 2021

NIEDZIELA – 14.03.2021 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Annę Wilczyńską w rocznicę śmierci, męża Edmunda, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Cecylię Bartoszek, męża Romana od rodzin Jędryczka, Promny, Bujara i Kaczmarek.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Marii Alicji Tajnert, jej rodziców i chrzestnych.
2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża a intencji Alicji Tajnert, jej rodziców i bliskich.

16.30 Za ++ Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, Marię, Eryka Spyra, dziadków, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Pawła Kucjas, Jana Karwat, Wernera Wochnik, ++ z pokrewieństwa Malcherczyk, Piszczelok, Kucjas, Spyra, ++ sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 15.03.2021 – 

6.30 Za ++ Ludwika Pyka w rocznicę śmierci, Gertrudę, Tadeusza, Renatę Pyka, Gertrudę, Emila Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Pyka, Nocoń i Michalski.

18.00
1. Za ++ Annę, Alojzego Kula, rodzeństwo, dziadków, Zofię, Wincentego Nocoń, Cecylię, Henryka Wranik, Teresę, Pawła Rybka, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Kula i Krzysteczko.
2. Za ++ Franciszka, Małgorzatę, Dominika, Gertrudę, Bronisława Spadek, Józefa Pixa, Różę, Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, Aleksandra Marzec, Bronisławę Borowiecką, Franciszka Gizdol, Andrzeja Rożek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa, kapłanów, chrzestnych i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 16.03.2021 –

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin Bernadety Jaszkowic, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla całej rodziny.

18.00 Za ++ Martę, Szczepana, Hannę i dziadków z rodziny Achtelik, dziadków i krewnych z rodziny Długaj oraz z rodzin Kowol, Henisz, Badura, dziadków Zofię, Władysława Copija i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 17.03.2021 – 

6.30 Za + Dorotę Kłos o radość wieczną od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich i Zwycięstwa.

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Emanuela, Annę Przybyła, Fryderyka, Jana, Marię Swoboda, Agnieszkę Kozubek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 18.03.2021 – 

6.30 

18.00
1. Za ++ Norberta Kowol w rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, szwagra, Annę, Eryka Kowol, dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Różę Czech w rocznicę śmierci, męża Jerzego, Kornelię Czech, Jana, Agnieszkę, Gotfryda Morawiec, Annę, Alojzego Niestrój, Adelajdę, Franciszka Musioł, Piotra, Annę, Pawła Nowak, dziadków, Leona Nocoń, Anetę Waniek, szwagrów, bratową, ++ z rodzin Morawiec, Paździor, Herisz, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 19.03.2021 – Uroczystość św. Józefa

6.30 

18.00
1. Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo św. Józefa i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 60. rocznicy urodzin Józefa Musioł.
2. Za ++ Edmunda, Marię, Pawła Kowol, 3 braci, Jana, Gertrudę, Alojzego, Roberta, Rutę Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Kazimierza Strojny, Franciszkę, Józefa Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 20.03.2021 – 

6.30 Za ++ rodziców Gretę, Edwarda Wita, dziadków, Antoniego, Romualdę Wita, Józefa, Elżbietę Mryka, Wiktora, Joannę Bryłka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Łucję, Wiktora Szołtysek, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię Szczygieł, Henryka Kuchta, Aleksandra Marzec, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Szołtysek, Kowol i Rybka.
2. Za ++ Stefana, Hildegardę Józefa Widera, Agnieszkę Kochut, Gertrudę Rudzińską, Konrada, Otylię Kot, dziadków, Sebastiana Pach, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Zofię, Wilhelma, Magdalenę, Michała, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 21.03.2021 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 W intencji Bartosza Rosak z okazji 3. urodzin z podziękowaniem za dar życia oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego oraz o zdrowie i miłość rodziców Zuzanny i Damiana.

10.30 

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 7 – 14 marzec 2021

NIEDZIELA – 7.03.2021 – III Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ ojców internowanych do Rosji: Jana Gemander, Alojzego Kasperczyk, Stefana Kot, Józefa Kula, Ludwika Kula, Jana Macha, Ryszarda Macha, Franciszka Macha, Wilhelma Matula, Jana Musioł, Sylwestra Malcherek, Józefa Mryka, Alberta Nocoń, Augustyna Nusse, Pawła Pindur, Jana Promny, Teodora Promny, Jana Smorz, Maksymiliana Spyra, Franciszka Swoboda, Franciszka Szołtysek, Jana Szołtysek.

10.30 Za + Renatę Podsiadło od sąsiadów z ul. Zabrskiej.

12.00 Za + Małgorzatę Krzysteczko w 30. dzień po śmierci.

16.30 Za + Stefana Kowol pochodzącego z Paniówek, a zmarłego w Niemczech od bratowych Krysi i Anieli oraz Basi, Małgosi, Bogusia, Danki, Doroty i Oli z rodzinami.

PONIEDZIAŁEK – 8.03.2021 – 

6.30 Za ++ Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Gertrudę, Ottona Bryłka, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Elfrydę Kleczka na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, Alojzego, Annę Niestrój, Elżbietę, Józefa Mryka, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Henryka Stareczek, ++ kapłanów i franciszkanów.
2. Za ++ Franciszka Strzyżewskiego w rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, żonę Marię, wnuczkę Dorotę, ++ z rodzin Krzysteczko, Blaszczok, Niestrój i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 9.03.2021 – 

6.30 Za ++ Emila, Elfrydę Kubicki, ich rodziców i rodzeństwo, Jana, Kunegundę Hirsz, Franciszka, Anielę Loska i ++ z rodzin Kubicki, Loska, Lasiński, Hirsz i Kisiela.

18.00
1. Za ++ Jerzego, Annę, Józefa Kowol, Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Cecylię Bartoszek od Wspólnoty Różańcowej.

ŚRODA – 10.03.2021 – 

6.30 Za + Dorotę Kłos w 30. dzień po jej śmierci.

17.00
1. Za ++ Stanisława Wróblewskiego w rocznicę śmierci, syna Wojtka, Martę, Jana, Pawła Musioł, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, Anielę Bartoszek, ks. Henryka Sajdok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka oraz ++ kapłanów.
2. Za ++ Małgorzatę, Pawła, Henryka, Różę, Agnieszkę, Alojzego Swoboda, ++ z rodzin Kołbasko, Kołodziej i Mucha.

CZWARTEK – 11.03.2021 – 

6.30 Za ++ Jadwigę, Pawła, Cecylię Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Barbarę, Juliusza, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Tadeusza, Renatę Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, Benedykta Nocoń, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. Za ++ Elżbietę, Józefa Mryka, Anielę, Emila Michalski, dziadków, ++ z rodzin Wita, Gancarczyk, Szołtysek, Szymura, Ignacego Bartoszek, Emilię Kleczka i ++ kapłanów.

PIĄTEK – 12.03.2021 – 

6.30 Za ++ mamę Serafinę Długaj w 10. rocznicę śmierci, ojca Alojzego, teściów Janinę, Zygmunta Skrzydeł, ++ szwagrów, dziadków i ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł, Pawlas i Niewiadomski.

18.00
1. Do Boskiej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Bogusława Janota, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++ Marię, Walentego Musioł, Ignacego, Marię, Wilhelma Bartoszek, Łucję, Konrada Szołtysek, Jana Muszalik, Wiktora Mazurek, Anielę, Emila Michalski, Oswalda Bartnik, Pawła Domin, Szymona Gawlik.

SOBOTA – 13.03.2021 – 

6.30 Za ++ Wiktora, Bożenę, Jana, Gertrudę Dylus, Marię, Wiktora, Elżbietę, Gerharda Mijacz, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Leona Majowskiego w 10. rocznicę śmierci, rodziców, siostrę Marię, dziadków z obu stron, Franciszka Mijacz, Mirosława Kowalczyk, Ryszarda Palusińskiego, Renatę Popek, ++ z rodzin Majowski, Mijacz i Promny.

NIEDZIELA – 14.03.2021 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Annę Wilczyńską w rocznicę śmierci, męża Edmunda, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Cecylię Bartoszek, męża Romana od rodzin Jędryczka, Promny, Bujara i Kaczmarek.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Marii Alicji Tajnert, jej rodziców i chrzestnych.
2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża a intencji Alicji Tajnert, jej rodziców i bliskich.

16.30 Za ++ Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, Marię, Eryka Spyra, dziadków, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Pawła Kucjas, Jana Karwat, Wernera Wochnik, ++ z pokrewieństwa Malcherczyk, Piszczelok, Kucjas, Spyra, ++ sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28 luty – 7 marzec 2021

NIEDZIELA – 28.02.2021 – II Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za solenizantów lutego.

10.30 Za ++ Henryka Gemander w rocznicę śmierci, Łucję, Benedykta Szołtysek, Gertrudę, Szczepana Gemander, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Szołtysek, Władarz, Gemander, Rusin oraz dusze opuszczone.

12.00 Do NSPJ, przez wstawiennictwo Matki Bożej jako podziękowanie za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i św. Patronów oraz Dary Ducha Świętego dla Roberta Wyrobka z okazji 18. urodzin.

16.30 Za ++ Alojzego, Halinę Kowol, Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Leokadię, Wacława Sztuba, Mariannę Lewandowską, ks. Jana Kurpas, ++ dziadków, ++ z rodzin Kowol, Nocoń, Goławski, Szindler i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 1.03.2021 – 

6.30 Za ++ Czesława Dubiel, córkę Bożenę Musielak, ++ rodziców z obu stron oraz dusze opuszczone.

18.00
1. Za + Anielę Bartoszek od kuzynki Teresy Józefowskiej z rodziną.
2. Za + Marietę Kozłowską od kuzynek.

WTOREK – 2.03.2021 – 

6.30 

18.00
1. Za ++ Zofię, Ryszarda Macha, Maksymiliana, Klarę, Tomasza, Helenę, Bolesława Kubosz, Małgorzatę, Leona Krzysteczko, Różę, Józefa Gabor, Gerarda Nocoń, Alojzego, Krzysztofa Gatner, ++ z pokrewieństwa Górka, Swoboda i Macha.
2. Za + Cecylię Bartoszek w 30. dzień po śmierci.

ŚRODA – 3.03.2021 – 

8.00 Za seniorów, emerytów i rencistów naszej parafii.

17.00
1. Za ++ Jana Mryka w rocznicę śmierci, żonę Leokadię, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Józefa, Stefana, Gertrudę Strzodka, Franciszka, Marię Jędryczka, Eryka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok, Kuchta, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Anielę, Ignacego, Edmunda Krzysteczko, Gintra, Eryka, Elżbietę Hawlicki, Herberta, Helenę Szołtysek, ++ dziadków, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Janota i Lis.

CZWARTEK – 4.03.2021 – Święto św. Kazimierza

6.30 Za ++ Konrada Długaj w rocznicę śmierci, 6 braci, Tomasza, Rozalię Pyka, Konstantego, Zofię, Elżbietę Długaj, Pawła Bednarczyk, Annę, Franciszka Kowol, Martę, Szczepana Achtelik, Karola Strzoda, Jana Lenża i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Agnieszkę Morawiec w rocznicę śmierci, męża Jana, syna Gotfryda, synową Trautę, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Różę, Jerzego Czech, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Gertrudę, Henryka, Stefana Szołtysek, Roberta Kaplik, Klausa Kowalski, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Emilię Bartoszek na pamiątkę urodzin, syna Edwarda, męża Bernarda, rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 5.03.2021 – 

6.30
1. W intencji czcicieli NSPJ.
2. Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża, św. Urbana, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin Leonarda Spyra, z prośbą o dalszą opiekę na przyszłe lata dla całej rodziny.

18.00 W intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.

SOBOTA – 6.03.2021 – 

6.30
1. W intencji członków Żywego Różańca.
2. Za + Małgorzatę Krzysteczko od Wspólnoty Różańcowej.

18.00
1. Za ++ Mariana, Pawła, Magdalenę Wyrobek, Józefa, Magdalenę Niewięć, Sebastiana Wróbel, Jana Gołąb, Irenę Mierzwa, Lidię Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50. urodzin Piotra Słaboń, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

NIEDZIELA – 7.03.2021 – III Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ ojców internowanych do Rosji: Jana Gemander, Alojzego Kasperczyk, Stefana Kot, Józefa Kula, Ludwika Kula, Jana Macha, Ryszarda Macha, Franciszka Macha, Wilhelma Matula, Jana Musioł, Sylwestra Malcherek, Józefa Mryka, Alberta Nocoń, Augustyna Nusse, Pawła Pindur, Jana Promny, Teodora Promny, Jana Smorz, Maksymiliana Spyra, Franciszka Swoboda, Franciszka Szołtysek, Jana Szołtysek.

10.30 Za + Renatę Podsiadło od sąsiadów z ul. Zabrskiej.

12.00 Za + Małgorzatę Krzysteczko w 30. dzień po śmierci.

16.30 Za + Stefana Kowol pochodzącego z Paniówek, a zmarłego w Niemczech od bratowych Krysi i Anieli oraz Basi, Małgosi, Bogusia, Danki, Doroty i Oli z rodzinami. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21 – 28 luty 2021

NIEDZIELA – 21.02.2021 – I Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Teresę Fajkis od sąsiadów z ul. Gliwickiej, Zwycięstwa i Kłodnickiej.

10.30 Za + Małgorzatę Krzysteczko od sąsiadów z ul. 27 Stycznia.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Lena Szołtysek, Laura Pośpiech, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Szymona Gawlik w rocznicę śmierci.

PONIEDZIAŁEK – 22.02.2021 – Święto katedry św. Piotra Apostoła

6.30 Za + Cecylię Bartoszek od koleżanek i kolegów z rocznika 1943.

18.00
1. Za ++ Franciszka Rybka w rocznicę śmierci, Wiktora, Bożenę Dylus, ++ dziadków, ++ z rodzin Rybka, Dylus, Szołtysek, Mijacz i ++ chrzestnych.
2. Za ++ Różę, Alfreda, Mryka, Franciszka Rybka, ++ dziadków, Oswalda Bartnik, Dorotę Mryka, Andrzeja Nowak i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 23.02.2021 – 

6.30 Za ++ Zofię, Emila, Adriana, Konkordię Goławski, Zofię, Pawła Harazim, 2 córki, 2 synów, synową, 4 zięciów, Józefa Rokitowski, Ignacego Nocoń, Halinę, Alojzego Kowol, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Franciszkę, Karola Musioł, Jadwigę, Baltazara, Stanisława Mryka, Gertrudę, Stanisława Sowa, Jana Nawrat, Stanisława Rusin, ++ z pokrewieństwa Kula, Musioł oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Małgorzatę Krzysteczko i Stefana Kowol od rocznika 1941.

ŚRODA – 24.02.2021 – 

6.30 Za ++ Wiktora, Marię, Roberta, Rajmunda, Gerarda, Marię Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, ++ dziadków, Teresę, Rudolfa Luks, Mieczysława Kajpust, Rafała Stalica, Katarzynę, Roberta Kowol, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Janota i Kołodziej.

17.00
1. Za ++ Gertrudę, Tadeusza, Jana Grabiec, Marię, Wilhelma Rybka, Edwarda Kula, Arkadiusza, Ryszarda Falkus i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Pawła Bartoszek i Alojzego Długaj w rocznice ich śmierci, Franciszkę, Różę, Stanisława Bartoszek, Marię, Jana Gawlas, Serafinę Długaj, ++ z rodzin Długaj, Bartoszek, Musioł, Pawlas i Kornas.

CZWARTEK – 25.02.2021 – 

6.30 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

18.00
1. Za ++ Elfrydę Szołtysek w rocznicę śmierci, Alojzego, Rozalię, Wilhelma, Joachima Szołtysek, Wincentego, Otylię, Mariana Organiściok, Antoniego, Kornelię, Tomasza Karcz, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Organiściok, Swoboda, Skutela, Kot i Matula.
2. Za ++ Ludwika, Leona, Marię, Franciszka, Józefa Pilny, Martę, Wincentego Chwiołka, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Tomasza Mryka, Adelajdę, Józefa Paszek, Helenę, Zygfryda Musioł, Wiktora Sosna, ++ z pokrewieństwa Bujara i Jachnik.

PIĄTEK – 26.02.2021 – 

6.30 Za + Cecylię Bartoszek od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich.

18.00 
1. Za ++ mamę Marię Jachnik na pamiątkę urodzin, ojca Edmunda, ++ z pokrewieństwa Rajca, Jachnik, Kot, Swoboda, Twardoch, Cyroń i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. O dar życia wiecznego dla + matki chrzestnej Renaty Podsiadło.

SOBOTA – 27.02.2021 – 

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej, św. Ojca Pio z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i łaskę zdrowia dla Gabrieli Konopka z okazji urodzin i błogosławieństwo Boże, Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Wiesława Jaszkowic, matkę Anielę, Annę, Karola, Romana Roskosz, dziadków, Teresę, Romana, Marcina Winkler, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski, ks. Jana Kurpas i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Alojzego Mijacz w 3. rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 28.02.2021 – II Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za solenizantów lutego.

10.30 Za ++ Henryka Gemander w rocznicę śmierci, Łucję, Benedykta Szołtysek, Gertrudę, Szczepana Gemander, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Szołtysek, Władarz, Gemander, Rusin oraz dusze opuszczone.

12.00 Do NSPJ, przez wstawiennictwo Matki Bożej jako podziękowanie za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Najświętszej i św. Patronów oraz Dary Ducha Świętego dla Roberta Wyrobka z okazji 18. urodzin.

16.30 Za ++ Alojzego, Halinę Kowol, Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Leokadię, Wacława Sztuba, Mariannę Lewandowską, ks. Jana Kurpas, ++ dziadków, ++ z rodzin Kowol, Nocoń, Goławski, Szindler i ++ z pokrewieństwa. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW – 14 – 21 luty 2021

NIEDZIELA – 14.02.2021 – VI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Konrada Długaj na pamiątkę urodzin, rodziców Zofię, Konstantego Długaj, Rozalię, Tomasza Pyka i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ męża Romana Szukała na pamiątkę 90. urodzin, syna Alojzego, Różę, Adama, Szczepana, Marię, Edmunda, Helenę Szukała, Franciszka, Agnieszkę, Alfonsa, Emanuela, Anielę, Romana, Erykę Macha, Henryka Malik, Alfonsa Kurpas, ++ z pokrewieństwa Macha i Szukała.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Bruno Krzysteczko, Zofia Janota, Franciszek Skutela, Filip Kowol, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Miłosiernego Boga, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i św. Ojca Pio z prośbą o błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Marii i Ewalda Brosz oraz wszystkich bliskich.

PONIEDZIAŁEK – 15.02.2021 – 

6.30 Za + Leona Skiba na pamiątkę urodzin.

18.00
1. Za ++ Ernesta Promny w 6. rocznicę śmierci, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Teresę, Jana, Ernesta, Lidię Promny, Elżbietę, Józefa, Rajmunda Pindur, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Franciszka Mijacz, Alojzego, Grzegorza, Tadeusza Olszynka, Elfrydę Kasperczyk, Zofię Szołtysek.

WTOREK – 16.02.2021 – 

6.30 Za ++ Walentego, Marię Musioł, Szymona Gawlik, Jana, Pawła, Henryka Malik, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Ignacego Bartoszek, Karola, Hildegardę Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Helenę Biela w 2. rocznicę śmierci, rodziców Annę, Franciszka Szołtysek, teściów, ++ z pokrewieństwa oraz ++ Teresę Swoboda, Franciszka Botor, Andrzeja Nowak i Lidię Lauterbach.

ŚRODA – 17.02.2021 – Środa Popielcowa

6.30 Za + Henryka Macha od koleżanek i kolegów z rocznika 1959.

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za + Michała Rosa w rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa.

19.00 Za parafian – o dobre, duchowe przeżycie czasu Wielkiego Postu.

CZWARTEK – 18.02.2021 – 

6.30 Za ++ Adelajdę, Bolesława, Andrzeja Mijacz, Michalinę, Bonifacego Rychter, Piotra Kołodziej, ++ dziadków Mijacz i Leksy.

8.00
1. Za ++ Grzegorza Krzysteczko w rocznicę śmierci, jego rodziców Anielę i Henryka Krzysteczko, Benedykta Nocoń i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Benedykta Swoboda w rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin, Antoniego, Gertrudę Swoboda, Pawła, Klarę Lipa, Witolda, Beatę Lipa, Urszulę, Władysława, Ewę Tabath, Gerarda Rzepka, Konrada Nocoń, ++ z pokrewieństwa Teichgraber, Pakura, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 19.02.2021 – 

6.30 Za ++ Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, Łucję, Władysława Kołodziej, dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Elżbietę Gajda na pamiątkę urodzin, męża Herberta, Eugeniusza Jagła, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków, chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ ojca Henryka Kuchta na pamiątkę urodzin, Łucję Szołtysek, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków Paździor, Kuchta, Szołtysek, Brzozok i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 20.02.2021 – 

6.30 Za ++ Rafała, Henryka, Elfrydę Stalica, Julię, Alojzego Draga, Balbinę, Józefa Kot, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Alfreda, Bernarda Wilk, Franciszkę Macha i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Franciszka Szołtysek na pamiątkę 80. urodzin, Różę, Łucję Szołtysek i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Kazimierza, Marię, Antoniego Strojny, Cecylię, Henryka, Marię, Tadeusza Wranik, Rutę, Roberta Musioł, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Edmunda Kowol, Annę, Alojzego Kula, dziadków, Tadeusza Toman i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 21.02.2021 – I Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Teresę Fajkis od sąsiadów z ul. Gliwickiej, Zwycięstwa i Kłodnickiej.

10.30 

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Lena Szołtysek, Laura Pośpiech, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Szymona Gawlik w rocznicę śmierci. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 7 – 14 luty 2021

NIEDZIELA – 7.02.2021 – IV Niedziela Zwykła

8.00 Za + Anielę Bartoszek w 30. dzień po śmierci.

10.30 Za + Renatę Podsiadło od rodzin Hawlicki, Pawlas, Jasztal i Romik.

12.00 W podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze, opiekę św. Anny z okazji 40. rocznicy urodzin Krzysztofa Małachowskiego.

16.30 Za ++ Henryka, Elżbietę, Rafała Stalica, Bernarda, Alfreda, Adolfa, Marię, Marcina, Leokadię Wilk, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Franciszkę Macha, Tomasza Mryka, Małgorzatę Kruszyna, Agnieszkę, Pawła Nocoń, Jadwigę, Pawła Drobik, ++ dziadków i ++ kapłanów.

PONIEDZIAŁEK – 8.02.2021 – 

6.30 Za ++ Annę, Franciszka, Zygmunta, Mateusza Kowol, rodziców, rodzeństwo, Pawła Bednarczyk, ++ z rodzin Kowol, Długaj, Achtelik, Sobota, Dymarz, Badura i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Alojzego Kołodziej w 6. rocznicę śmierci, żonę Marię, dziadków, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Stachura, Swoboda, Długaj, Janota, Hawełka i Morgała.

WTOREK – 9.02.2021 – 

6.30 Za + Józefa Wiśniewskiego, ++ z rodziny Wiśniewski, Kucharczyk, Backi i Woźnica.

18.00 Za + +  Annę i Alojzego Niestrój w rocznicę śmierci, Józefa i Otylię Pucher, ich synów Józefa i Antoniego, ++ z rodzin Niestrój, Pucher, Musioł, Morawiec i Czech, Anetę Waniek, Leona Nocoń, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 10.02.2021 – Wsp. św. Scholastyki

6.30 Za ++ Emilię, Tomasza, Anielę Kowol, Annę, Andrzeja, Eugeniusza Kosiński, Łucję Szołtysek, Benedykta Swoboda, Pawła Bartoszek, Mariana Świerkot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za ++ Różę Kot w rocznicę śmierci, Alojzego, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot, Wilhelma, Gertrudę, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 11.02.2021 – Wsp. NMP z Lourdes

6.30 

18.00  Za ++ Wilhelma, Marię, Ignacego Bartoszek, Jana, Andrzeja, Teodora, Paulinę, Hildegardę, Waltera Muszalik, Konrada, Łucję Szołtysek, Wiktora Mazurek, Dariusza, Władysława Sarkowicz, Ulryka Galański, Eugeniusza Niedobecki, Dorotę, Stefana Piesiur, Maksymiliana, Irenę Korkus.

PIĄTEK – 12.02.2021 – 

6.30 

18.00 Za ++ Annę, Eryka Kowol, Norberta Kowol, Krystynę Machura, dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 13.02.2021 – 

6.30 Za ++ Henryka Szołtysek w rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, syna Stefana, Czesława Tybor, Gerarda Przybycin, dziadków, Teodora, Zofię, Jana, Martę Szołtysek, Franciszka Rybka, Romana, Anielę Fajkis, Jana, Agnieszkę Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.

NIEDZIELA – 14.02.2021 – VI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Konrada Długaj na pamiątkę urodzin, rodziców Zofię, Konstantego Długaj, Rozalię, Tomasza Pyka i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ męża Romana Szukała na pamiątkę 90. urodzin, syna Alojzego, Różę, Adama, Szczepana, Marię, Edmunda, Helenę Szukała, Franciszka, Agnieszkę, Alfonsa, Emanuela, Anielę, Romana, Erykę Macha, Henryka Malik, Alfonsa Kurpas, ++ z pokrewieństwa Macha i Szukała.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Bruno Krzysteczko, Zofia Janota, Franciszek Skutela, Filip Kowol, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Miłosiernego Boga, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i św. Ojca Pio z prośbą o błogosławieństwo, łaskę zdrowia dla Marii i Ewalda Brosz oraz wszystkich bliskich. (więcej…)