Intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 9 – 16 czerwiec 2019

NIEDZIELA – 9.06.2019 – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

8.00 Za ++ Wiktora Piszczelok w rocznicę śmierci, Annę, Wiktora Piszczelok, 2 synów, synową, Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Henryka Nieradzik, Jana, Gerdę Grzywok, Justynę Rybka, ++ dziadków oraz ++ z pokrewieństwa Kowol, Piszczelok i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i wszelkie potrzebne łaski dla Kingi Gliklich z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

12.00 Za ++ Pawła, Jana, Henryka Malik, Józefa, Gertrudę, Martę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Krystynę, Albinę, Aleksandra Richter, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

16.30 Za + Elfrydę Kubicki od rodzin Ratka, Górecki i Piekara.

PONIEDZIAŁEK – 10.06.2019 – Święto NMP Matki Kościoła

6.30 Za ++ Julię, Alojzego Draga, Rafała, Henryka, Elfrydę Stalica, ++ dziadków z obu stron, Franciszkę Macha, Gertrudę Kraiński, Bernarda i Alfreda Wilk.

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Floriana jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.
2. Za ++ Otylię, Wincentego, Mariana Organiściok, Alojzego, Elfrydę, Rozalię, Wilhelma, Joachima Szołtysek, Antoniego, Kornelię, Tomasza Karcz, ++ z rodzin Szołtysek, Organiściok, Matula, Swoboda i Skutela.

WTOREK – 11.06.2019 – Wsp. św. Barnaby, Apostoła

6.30

16.00 Msza święta dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w intencji uczniów gimnazjum, ich wychowawców, katechetów, nauczycieli, rodziców z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego na dalsze lata nauki i podejmowanie dojrzałych wyborów.

18.00 Za ++ ojca Pawła Paluch w rocznicę śmierci, żonę Gertrudę, córkę Anastazję Sobota, Małgorzatę, Alojzego Kruszyna, Leona, Jolantę Mryka, Iwonę Wawoczny, ++ z pokrewieństwa Paluch i Musioł.

ŚRODA – 12.06.2019 – Wsp. bł. Józefa Czempiela i Emila Szramka

6.30 Za + Benedykta Nocoń od Sołtysa, Rady Sołeckiej i Towarzystwa Przyjaciół Paniówek.

17.00
1. Za ++ Alojzego Niestrój na pamiątkę urodzin, żonę Annę, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Czech, Morawiec, Elfrydę Kleczka, Anetę Waniek, Leona Nocoń, Piotra Nowak, ++ kapłanów i franciszkanów.
2. Za ++ mamę Jadwigę Długaj na pamiątkę urodzin, ojca Alfreda, synów Herberta, Reinholda i Leona, synowe Edeltrautę i Magdalenę, ++ z rodzin Długaj, Drabik i Szołtysek.

CZWARTEK – 13.06.2019 – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za + Bożenę Musielak w 30. dzień po jej śmierci.

PIĄTEK – 14.06.2019 – Wsp. bł. Michała Kozala

6.30 Za ++ rodziców Renatę, Zygmunta Kozubek w rocznicę śmierci, teścia Henryka, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Katarzynę, Romana, Franciszkę, Teodora Promny, Albinę, Konstantego Mijacz, Jadwigę, Ludwika Szołdra, rodziców chrzestnych, ++ sąsiadów i ++ z pokrewieństwa Promny i Mijacz.
2. Za ++ Gerarda Szołtysek w rocznicę śmierci, żonę Marię, braci Roberta i Rajmunda, ich rodziców i dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 15.06.2019 – 

6.30 Za ++ Tomasza, Romana, Marię Mryka, Martę, Wincentego Chwiołka, Alfreda, Bernarda Wilk, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Ludwika, Leona Pilny, Jadwigę, Pawła Kotyczka, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Bujara, Jachnik i Musioł.

18.00
1. Za ++ Helenę, Józefa, Huberta Piecha, Annę, Jerzego, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Piecha, Kowol, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Stefana, Jadwigę, Alfonsa Woźnica, Jadwigę, Zofię, Pawła Górecki, Anielę, Hermana Kleibert, Damiana Szołtysek, Pawła Bartoszek, Franciszka Kowol, Annę, Henryka Kandziora, ++ dziadków, ++ rodziców chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 16.06.2019 – Uroczystość Najświętszej Trójcy 

8.00 Za ++ Andrzeja Nowak w 2. rocznicę śmierci, Bolesława Nowak, Teodora Szołtysek, ++ dziadków, ++ z rodziny Szołtysek, Anielę, Romana Fajkis, Helenę Biela i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ ojca Zbigniewa Romik na pamiątkę urodzin, mamę Anielę, brata Grzegorza, ojca Emila Piszczelok, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Mateusz Kawa, Marcel Szołtysek, Mateusz Kilka, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 W intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 2 – 9 czerwiec 2019

NIEDZIELA – 2.06.2019 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

8.00 Do Opatrzności Bożej, MB Fatimskiej w podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji 10-tej rocznicy ślubu Marty i Pawła Krzysteczko, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla małżonków i ich dzieci.

10.30 Za ++ Edmunda Kowol, rodziców, braci, Gertrudę, Jana, Alojzego, Roberta, Rutę Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Kazimierza Strojny, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.… Więcej →

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26 maj – 2 czerwiec 2019

NIEDZIELA – 26.05.2019 – VI Niedziela Wielkanocna

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów maja.

10.30 Z okazji Dnia Matki o wieczną radość nieba dla mamy Iwony Wawoczny.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Zofia Komorowska, Vivien Nierada, Anna Badoń, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Krystiana Koim od ojca chrzestnego.

PONIEDZIAŁEK – 27.05.2019 – 

6.30 Za ++ Kunegundę, Jana Hirsz, ++ dziadków Hirsz, Kisiela, Swoboda, Nocoń i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1 .Za ++ Gertrudę Macha w rocznicę śmierci, męża Teodora, Annę, Franciszka Badura, Alojzego, Zofię, Pawła Paździor, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Henryka Kuchta i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Leona, Ludwika, Marię, Franciszka, Józefa Pilny, Martę, Wincentego Chwiołka, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Adelajdę, Józefa Paszek, Tomasza Mryka, Helenę, Zygfryda Musioł, ++ z pokrewieństwa Sosna, Bujara i Jachnik.

WTOREK – 28.05.2019 – 

6.30 Za + Bożenę Musielak od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Wodnej.

18.00 Za ++ Gotfryda Morawiec w rocznicę śmierci, jego rodziców, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Różę, Jerzego Czech, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Roberta Kaplik, ++ dziadków, chrzestnych, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 9.05.2019 – Wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej

6.30 O zdrowie w intencji ks. Sebastiana od wspólnoty katechetycznej.

17.00
1. Za ++ Emilię, Tomasza, Anielę Kowol, Elżbietę, Józefa, Bernarda, Franciszkę Matula, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa, Sylwię Juraszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Gertrudę, Ryszarda Musioł, Kurta, Annę, Pawła, Waltra Kuta, ++ z pokrewieństw i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 30.05.2019 – Wsp. św. Jana Sarkandra

6.30 Za + babcię Marię Czech.

18.00
1. Za ++ Alojzego, Agnieszkę Mryka, rodziców i rodzeństwo z obu stron, ++ z rodzin Mryka, Karwat, Mijacz i Gajda.
2. Przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Józefa jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie dla Eweliny i Tomasza z okazji 1-wszej rocznicy ślubu oraz 30-stych urodzin Eweliny wraz z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie.
3. Za + Elfrydę Kubicki w 30. dzień po śmierci.

PIĄTEK – 31.05.2019 – Święto Nawiedzenia NMP 

6.30

18.00
1. Za ++ Łucję, Franciszka, Herberta Musioł, Klarę, Stefana Musioł, dziadków Swoboda, Musioł i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Różę Kot na pamiątkę urodzin, Alojzego, Józefa, Gertrudę, Norberta Kot, Wilhelma, Gertrudę, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 1.06.2019 – Wsp. św. Justyna

6.30 O zdrowie w intencji ks. Sebastiana od wspólnoty dorosłych.

18.00
1. W intencji Jakuba Szolca z okazji 18-tych urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego potrzebne w dorosłym życiu.
2. Za ++ Martę, Jana Mucha, Gertrudę, Teodora Gonsior, Zuzannę, Wincentego, Elfrydę Janowskich, Gertrudę, Rufina Szolc, ++ z pokrewieństwa Gonsior i Szolc.

NIEDZIELA – 2.06.2019 – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

8.00 Do Opatrzności Bożej, MB Fatimskiej w podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji 10-tej rocznicy ślubu Marty i Pawła Krzysteczko, z prośbą o błogosławieństwo Boże dla małżonków i ich dzieci.

10.30 Za ++ Edmunda Kowol, rodziców, braci, Gertrudę, Jana, Alojzego, Roberta, Rutę Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Kazimierza Strojny, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

12.00 W intencji Kamila o uświęcenie w Duchu Świętym i opiekę Matki Bożej.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Ojca Pio jako podziękowanie za otrzymane łaski, prosząc o Boże błogosławieństwo dla rodzin Szołtysek i Miliczek. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 19 – 26 maj 2019

NIEDZIELA – 19.05.2019 – Odpust ku czci św. Urbana

8.00 Za ++ Konrada Nocoń w rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, bratowe, szwagrów, Marię, Franciszka, Anielę, Alfreda, Zygmunta, Helenę, Stefanię Woźnica, Roberta Długaj, Benedykta Swoboda, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka i Nocoń.

11.00
1. Za parafian.
2. Za + ks. Jana Kurpasa w 2. rocznicę śmierci.

16.30

PONIEDZIAŁEK – 20.05.2019 – 

6.30 Za + Elfrydę Kubicką od sąsiadów z ul. Zabrskiej i Słonecznej.

18.00
1. Do Trójcy Przenajświętszej w duchu wdzięczności za otrzymane w ciągu 70 lat życia łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy, świętych patronów i Aniołów Stróżów na dalsze lata dla Gertrudy i wszystkich jej bliskich.
2. Za ++ rodziców, teściów, siostrę, 2 szwagrów, siostrzeńca, dziadków, chrzestnych, kapłanów, sąsiadów, nauczycieli, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 21.05.2019 – Wsp. św. Jana Nepomucena

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin, z prośbą o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
18.00 Za + Annę Badura w rocznicę śmierci, męża Franciszka na pamiątkę urodzin, Alojzego Paździor, Marię, Władysława, Krystynę, Jana, Edwarda, Zofię, Wojciecha, Wiktorię, Władysława Kozioł, Irenę, Tadeusza, Stefanię Wawro, ++ z pokrewieństwa Badura, Kozioł i Rybka.

ŚRODA – 22.05.2019 – 

6.30 Za ++ Wandę, Alberta Kowol, Józefa Kowol, ++ dziadków, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Helenę Biela, Bożenę Musiał, ++ z pokrewieństwa Kowol i Rybka.

17.00
1. Za ++ Jadwigę, Herberta Hahn, ich rodziców, Gertrudę, Romana Henisz, Wiktorię, Pawła, Franciszka Jachnik, Elżbietę, Łucję, Huberta Nizor, Stanisława Niedźwiedzkiego i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Wilhelma, Rozalię, Joachima, Elfrydę, Alojzego Szołtysek, Mariana, Otylię, Wincentego Organiściok, Justynę, Wiktora Szołtysek Marię, Franciszka Fajkis, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Fajkis, Musioł i Mika.

CZWARTEK – 23.05.2019

6.30 Za ++ Ottona, Gertrudę Bryłka, Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Kotyczka, Mryka i Szołtysek.
2. Za ++ Annę, Eryka, Norberta, Franciszkę, Piotra, Alfreda, Halinę, Alojzego Kowol, ++ dziadków, Annę, Jana Zalewski i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 24.05.2019 – Wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych

6.30 Za ++ Augustynę, Alfonsa Woźnica, Annę, Emanuela, Margarete, Helmuta, Rainharda Grzik, Józefa Wiśniewskiego oraz ++ z rodzin Woźnica, Promny i Grzik.

18.00
1. Za ++ Helenę, Herberta, Teresę, Wiktora, Stefanię, Lucjana Szołtysek, Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Anielę, Ignacego, Edmunda Krzysteczko, Gertrudę, Pawła Swoboda, Leona Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Damiana, Jadwigę, Alfreda Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, Stefana Woźnica, Marię Hudzikowską, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 25.05.2019 – 

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy i św. Ojca Pio z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Zygmunta Strzoda z okazji 60-tych urodzin, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Alfreda, Bernarda Wilk na pamiątkę urodzin, Agnieszkę Nocoń, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. Za ++ mamę Lidię Lauterbach, Małgorzatę, Herberta Bartoszek, Annę, Teodora Lauterbach, ich synów i synową, Karolinę Lauterbach, Sebastiana Wróbel, Franciszka Botor, Mariana Wyrobek oraz ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Krystiana Koim w 30. dzień po śmierci.

NIEDZIELA – 26.05.2019 – VI Niedziela Wielkanocna

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów maja.

10.30 Z okazji Dnia Matki o wieczną radość nieba dla mamy Iwony Wawoczny.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Zofia Komorowska, Vivien Nierada, Anna Badoń, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Krystiana Koim od ojca chrzestnego. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12 – 19 maj 2019

NIEDZIELA – 12.05.2019 – IV Niedziela Wielkanocna

8.00 Za ++ Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Teresę, Helenę, Ryszarda Matula, Franciszka, Piotra Roj i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Ku czci św. Urbana z prośbą o Boże błogosławieństwo w intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Klementyna Górecka, Lena i Laura Selega, ich rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Teresę, Pawła, Justynę Rybka, Małgorzatę, Gerarda Zdzieblok, ++ dziadków, rodzeństwo i rodziców chrzestnych.

PONIEDZIAŁEK – 13.05.2019 – 

6.30 Przez wstawiennictwo św. Urbana za dusze czyśćcowe z rodziny, krewnych i znajomych Filipa Tarczewskiego i jego bliskich, a także za dusze czyśćcowe byłych pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 74 z Wrocławia.

10.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rodziców i p. katechetki od dzieci pierwszokomunijnych.

18.00 
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Gertrudę, Franciszka, Romana, Erykę Macha, Franciszka, Anielę, Pawła, Agnieszkę Loska, Rafała, Barbarę Kubicki, Emila, Elfrydę Kubicki, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha, Loska i Kowol.

WTOREK – 4.05.2019 – Święto św. Macieja

6.30 Przez wstawiennictwo św. Urbana za konających na całym świecie o dar Bożego Miłosierdzia oraz za dusze czyśćcowe najbardziej zapomniane.

18.00 Za ++ Annę, Wacława Głuch, ich rodziców, rodzeństwo, Jerzego, Sebastiana Janyga, Jadwigę, Pawła Kotyczka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 15.05.2019 – 

6.30 Za + Elfrydę Kubicki ofiarowana przez rodzinę Lasiński.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Jana, Annę Kot, Wiktora, Marię Jachnik, Henryka, Jana, Matyldę Swoboda, ++ dziadków z rodzin Jachnik, Malik, Łukwiński, Borkowy i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 16.05.2019 – Święto św. Andrzeja Boboli

6.30 Przez wstawiennictwo św. Urbana za ++ Józefa Moskwa, Józefa Stańko, Krystynę Moskwa, Karola Kozłowskiego i wszystkich ++ z ul. Inżynierskiej 72 we Wrocławiu.

18.00
1. O beatyfikację Sługi Bożego o. Romana Kozubka.
2. Za ++ Elżbietę, Józefa Mryka, Anielę, Emila Michalski, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

PIĄTEK – 17.05.2019 – 

8.00 Ku czci św. Jana Pawła II – patrona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach w intencji nauczycieli, wychowawców, pracowników i uczniów.

18.00
1. Za ++ Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Jana, Pawła, Henryka Malik, Marię Walentego Musioł, Szymona Gawlik, Ignacego Bartoszek, Karola, Hildegardę Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków, kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Zofię, Konstantego, 7 synów, Elżbietę, Waldemara, Kazimierza Długaj, Marię, Stanisława Bednarczyk, Annę, Franciszka, Zygmunta, Mateusza Kowol, Martę, Szczepana Achtelik, Teresę, Ewalda Hynisz i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 18.05.2019 – 

6.30  Za + Elfrydę Kubicki od Wspólnoty Różańcowej.

15.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50-tych urodzin Elżbiety Janoszczyk, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Annę, Jerzego, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Piecha, Kowol, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Marię, Wilhelma, Bernarda, Franciszka, Różę, Martę, Antoniego, Jana, Piotra Dubietko, Józefę Krzysteczko, Gertrudę, Pawła Maruszczyk, ++ dziadków, Rafała Nocoń, Marię Sienkiewicz, ++ z pokrewieństwa Dubietko i Krzysteczko.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Mikołaj Mryka.

NIEDZIELA – 19.05.2019 – Odpust ku czci św. Urbana 

8.00 Za ++ Konrada Nocoń w rocznicę śmierci, jego rodziców, rodzeństwo, bratowe, szwagrów, Marię, Franciszka, Anielę, Alfreda, Zygmunta, Helenę, Stefanię Woźnica, Roberta Długaj, Benedykta Swoboda, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka i Nocoń.

11.00 
1. Za parafian.
2. Za + ks. Jana Kurpasa w 2. rocznicę śmierci.

16.30

(więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 5 – 12 maj 2019

NIEDZIELA – 5.05.2019 – III Niedziela Wielkanocna

8.00
1. O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla maturzystów.
2. Za + Krystiana Koim od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Dębowej.

10.30 Za ++ Konrada, Marię, Eryka Sobczyk, Ryszarda, Romana, Dariusza Jendrychowski, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, Henryka Stareczek, Sybilę Koczuła, ++ dziadków, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk, Małek i Roj.

12.00 Za ++ Marię, Eugeniusza, Zofię, Wiktora Słaboń, Stefanię, Jerzego Ratka, Mariana Katarzyńskiego, Stanisława Całkę i Zbigniewa Siestrzykowskiego.

16.30 Za ++ Maksymiliana, Klarę, Tomasza, Bolesława, Helenę Kubosz, Zofię, Ryszarda Macha i ++ dziadków.

PONIEDZIAŁEK – 6.05.2019 – Święto św. apostołów Filipa i Jakuba

6.30 Za ++ rodziców Łucję, Józefa Hyba, Jadwigę, Pawła Woźnica, ++ chrzestnych, dziadków, Pawła Szołtysek, Matyldę Kot, Grzegorza Fajkis i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Marię Sobota w rocznicę śmierci, Eryka, Leona, Franciszka, Renatę Sobota, Helenę, Jerzego Stelmach, Stanisława Sowa, ++ z pokrewieństwa Sobota i Badura.
2. Za ++ Wiktora, Marię, Edmunda Szołtysek, Annę, Michała Pisarek, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Anielę, Emila Michalski, Jolantę Mryka, Romana Bartoszek, ks. Jana Kurpas i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 7.05.2019 – 

6.30

18.00 Za ++ Stefana, Marię, Krystynę, Annę, Lucynę Bartoszek, Łucję, Rudolfa Szymeczko, Małgorzatę, Ryszarda Kluczek, Annę Rzepka, Alojzego, Antoniego Macha.

ŚRODA – 8.05.2019 – Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika

6.30

17.00
1. Za ++ Edmunda, Marię, Pawła, Bernarda, Ryszarda, Alfreda Kowol, Gertrudę, Jana, Alojzego, Roberta, Rutę Musioł, Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Kazimierza Strojny, Franciszkę, Józefa Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ syna, męża, rodziców, rodzeństwo, dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 9.05.2019 – 

6.30 Za ++ Norberta, Antoniego, Walerię, Konrada Żymełka, Annę, Jana, Emilina Sigulski, Ernesta Promny, Pawła Bartoszek oraz ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Wiktora Mazurek w 6. rocznicę śmierci, Różę, Pawła, Zofię Mazurek, Wilhelma, Marię, Ignacego Bartoszek, Konrada Malcherek, Łucję, Konrada Szołtysek, Dominika Spadek, Jana Muszalik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Antoninę, Konstantego Uciecha, Urszulę, Henryka Łotysz, Alfreda Biela, Cecylię, Józefa Krzysteczko, Pawła, Romana, Józefa, Elżbietę, Hildegardę Uciecha, Jadwigę, Jerzego Nocoń, ++ z pokrewieństwa Mryka, Unfericht, Macha i Uciecha.

PIĄTEK – 10.05.2019 – 

6.30 Za ++ Henryka Malik, Janinę, Jana Nocoń, Marcina Malec, Renatę, Zygmunta Kozubek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. O wieczną radość dla Iwony Wawoczny w 5. rocznicę śmierci i ++ z rodzin Wawoczny, Mryka Nocoń i Waniek.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 60-tych urodzin Marii Mryka, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny Mryka i Wawoczny.

SOBOTA – 11.05.2019 – 

6.30 Za ++ Marię Pakura w rocznicę śmierci, Józefa, Antoniego, Martę Pakura, Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, Jadwigę, Łucję, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath i Teichgraber oraz ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Józefa Krzysteczko na pamiątkę urodzin, żonę Franciszkę i ++ rodziców z obu stron.
2. Za ++ Matyldę Kowol w rocznicę śmierci, męża Joachima, Eryka Kruszyna, Anielę Kowol, Urszulę Winszczyk, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 12.05.2019 – Niedziela Dobrego Pasterza

8.00 Za ++ Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Teresę, Helenę, Ryszarda Matula, Franciszka, Piotra Roj i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Ku czci św. Urbana z prośbą o Boże błogosławieństwo w intencji dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Klementyna Górecka, Lena i Laura Selega, ich rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Teresę, Pawła, Justynę Rybka, Małgorzatę, Gerarda Zdzieblok, ++ dziadków, rodzeństwo i rodziców chrzestnych. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28 kwiecień – 5 maj 2019

NIEDZIELA – 28.04.2019 – Święto Miłosierdzia Bożego

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów kwietnia.

10.30 Za + ojca Romana Bartoszek na pamiątkę urodzin, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Słupik, Lempa, Mryka, Gancarczyk, Falkus, Strzodka, Jędryczka i Bujara.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

16.30

PONIEDZIAŁEK – 29.04.2019 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej 

6.30

18.00
1. Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, 2 synów, Kacpra, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła, Marię, Wojciechę Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Stanisława, Krystynę Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Helenę, Huberta Kotulla, Jana, Kornelię Ilnicki, Adelajdę Patoń, Stefanię Grymel oraz ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.
2. Za ++ Jana, Zofię Musioł, Wiktorię, Jerzego, Antoniego Jeutner, Maksymiliana Spyra, Helenę Biela, Wincentego, Leokadię Musioł, Annę, Franciszka Szołtysek, Agnieszkę, Bernarda, Franciszka Fajkis, ks. Jana Kurpas i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 30.04.2019 – Uroczystość św. Wojciecha

6.30 Za ++ Jadwigę Finke, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę, Jerzego Swoboda, Alfreda, Ryszarda, Martę, Romana Teochgraber, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

13.00 Ślub: Sylwia Musioł – Mateusz Rempuszewski.

18.00
1. Za ++ Krystynę Badoń w 4. rocznicę śmierci, męża Stefana, rodziców, Genowefę, Romana Nocoń, Teresę, Rudolfa Badoń, Jadwigę Wyciślik, Annę, Józefa Piecha i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Gertrudę Pyka od rodzin Szczyrba i Żymełka.

ŚRODA – 1.05.2019 – Święto św. Józefa

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

15.00 Ślub: Agnieszka Cisowska – Dawid Wróblewski.

17.00 Za ++ Katarzynę, Henryka Lazar, Tadeusza Wranik, jego rodziców, siostrę, szwagra, Irenę Omozik, Mariana Leszek, Eugeniusza Jarczyk, Andrzeja Talecki, rodziców chrzestnych, ++ z rodzin Lazar, Wranik, Szołtysek i Musioł.

CZWARTEK – 2.05.2019 – Wsp. św. Atanazego 

6.30 

18.00
1. Za + Edwarda Kostrz w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++ Alfonsa, Agnieszkę, Bernarda, Alojzego Mijacz, Bronisława, Marię Witała, Mariolę Szymecką, Edwarda, Piotra, Alinę Kostrz, ++ z rodzin Mijacz, Hynisz, Szołtysek, Kowol, Mryka, Żymełka, Pyka i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – .05.2019 – Uroczystość NMP Królowej Polski

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

10.30 Za parafian.

12.00 Za + Gertrudę Pyka w 30. dzień po jej śmierci.

14.00 Ślub: Maria Głuch – Sebastian Smorz.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.

SOBOTA – 4.05.2019 – Wsp. św. Floriana 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

18.00
1. W intencji strażaków ku czci św. Floriana w dniu ich patronalnego święta.
2. Za ++ Alojzego, Elfrydę, Wilhelma, Rozalię, Joachima Szołtysek, Wincentego, Otylię, Mariana Organiściok, Antoniego, Kornelię, Tomasza Karcz, ++ z rodzin Szołtysek, Organiściok, Matula, Swoboda i Skutela.

NIEDZIELA – 5.05.2019 – III Niedziela Wielkanocna 

8.00 

10.30 Za ++ Konrada, Marię, Eryka Sobczyk, Ryszarda, Romana, Dariusza Jendrychowski, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, Henryka Stareczek, Sybilę Koczuła, ++ dziadków, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk, Małek i Roj.

12.00 Za ++ Marię, Eugeniusza, Zofię, Wiktora Słaboń, Stefanię, Jerzego Ratka, Mariana Katarzyńskiego, Stanisława Całkę i Zbigniewa Siestrzykowskiego.

16.30 Za ++ Maksymiliana, Klarę, Tomasza, Bolesława, Helenę Kubosz, Zofię, Ryszarda Macha i ++ dziadków. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21 – 28 kwiecień 2019

NIEDZIELA – 21.04.2019 – Zmartwychwstanie Pańskie

8.00 Za ++ Wiktora, Marię Promny, Wilhelma, Jadwigę Kopel, ++ dziadków, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel i Szuła.

10.30 Za parafian.

12.00 Za ++ rodziców Anielę, Emanuela Macha, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Szukała, Malik, Ćmok, Nocoń, Kotlorz oraz ++ sąsiadów Roskosz i Woźnica.

16.30

PONIEDZIAŁEK – 22.04.2019 – 

8.00 Dziękczynna w intencji Anny i Lucjana z okazji 25. rocznicy małżeństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodzin Jęczmionka i Glenc.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo Matki Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Rybka.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Oliwia Pyka, Oliwia Kucharska, ich rodziców i chrzestnych.

WTOREK – 23.04.2019 – 

6.30 Za ++ Łucję, Władysława Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Martę Józefa, Gertrudę Woźnica, Marię, Józefa Pawlas, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, ++ dziadków, ++ kapłanów, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pawlas, Kasperczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Gertrudę Pyka od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Wodnej.

ŚRODA – 24.04.2019 – 

6.30 Za ++ Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, Annę, Romualda Wodara i ++ dziadków.

17.00
1. Za ++ Franciszkę, Alojzego Dyrbuś, Jadwigę, Pawła Duda, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka, Anielę, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Stefanię, Bernarda Włodarz, Stefana Kuberek, Antonię Oleś, Joachima Wiertelorz, ++ z pokrewieństwa Roj, Mierzwa i Swoboda.
2. Za ++ Marię, Wilhelma Rybka, Edwarda, Henryka, Gertrudę Kula, ++ dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Arkadiusza Falkus, ++ z pokrewieństwa Rybka, Kula i Szołtysek.

CZWARTEK – 25.04.2019 – 

6.30 Za + Leona Skiba w rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Skiba, Loska, Macha, Mentel, Knapczyk i Moc.

18.00 Za + Sebastiana Wróbel na pamiatkę urodzin.

PIĄTEK – 26.04.2019 – 

6.30 Za ++ Zofię, Jana, Erwina, Elżbietę Richter, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Gertrudę, Stanisława Mrozek, Dariusza Cieszewski, Alfreda Teichgraber i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej jako podziękowanie z okazji 50 lat urodzin Ewy Bartoszek oraz o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 70-tych urodzin Alojzego Musioł, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla solenizanta i całej jego rodziny.

SOBOTA – 27.04.2019 – 

6.30 

18.00 
1. Za ++ Stanisława, Teodora, Henryka, Bernarda, Annę Stachura, Feliksa Dymarz, Alberta, Wandę Kowol, Annę, Franciszka Kowol.
2.

NIEDZIELA – 28.04.2019 – Święto Miłosierdzia Bożego

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów kwietnia.

10.30 Za + ojca Romana Bartoszek na pamiątkę urodzin, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Słupik, Lempa, Mryka, Gancarczyk, Falkus, Strzodka, Jędryczka i Bujara.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

16.30 

(więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14 – 21 kwiecień 2019

NIEDZIELA – 14.04.2019 – Niedziela Palmowa

8.00 Za ++ Wincentego, Zofię Nocoń, ++ dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Romana, Genowefę Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Za ++ Augustynę Musioł w rocznicę śmierci, męża Bernarda, syna Bronisława, zięcia Joachima Paczuła, Adelajdę, Kazimierza Balik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa Paluch i Musioł.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo Matki Najświętszej z okazji urodzin oraz nieustanną opiekę Bożą dla wszystkich bliskich.
2. Z okazji 60-tych urodzin Kariny Cieśla jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla solenizantki, całej rodziny i przyjaciół.
3. Dziękując za dar życia Ryszarda Gancarczyk z okazji 1. rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów na dalsze lata.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 60-tych urodzin Benedykta Szołtysek, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

PONIEDZIAŁEK – 15.04.2019 – 

6.30 Za ++ Józefa, Annę, Jerzego, Józefę, Kacpra Kowol, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Wandę, Alberta Kowol, Elfrydę Kleczka, Gerarada Nocoń, Elfrydę Nocoń, ++ z pokrewieństwa Kowol i Mryka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Łucję, Józefa, Pawła, Anielę Kowol, Benedykta, Gertrudę, Wiktora Konopka, Małgorzatę, Antoniego Wieczorek, Józefa Laby, Pawła, Teresę Jegierczyk, ++ dziadków, ++ z rodzin Kowol, Konopka, Rajca i Pilny.
2. Za ++ Irenę Omozik w 10. rocznicę śmierci, jej rodziców, teściów, ++ z rodzin Omozik, Kowol, Szołtysek, Lazar i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 16.04.2019 – 

6.30 Za ++ Ludwika, Janinę Kowol, Piotra, Franciszka Roj, ++ dziadków Kowol, Niedoperski, Roj, Falkus, Teofila, Jadwigę Sobota, Romana, Erykę Macha, Teresę Matula, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Leokadię Musioł w rocznicę śmierci, męża Wincentego, Marię, Horsta Koim, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Musioł, Bartoszek, Koim i Nocoń.

ŚRODA – 17.04.2019 – 

6.30 Za ++ Henryka Nieradzik na pamiątkę urodzin, Bertę, Wincentego, Marcina Nieradzik, rodzeństwo, Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Wiktora Piszczelok, ++ z pokrewieństwa Nieradzik, Kowol, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Zofię, Pawła, Jana Mryka, Anielę, Stanisława, Edwarda Deszczyński, Kazimierę, Jana Stalica, Gerarda Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Unfericht, Uciecha i Macha.

CZWARTEK – 18.04.2019 – Wielki Czwartek

18.00
1. Za kapłanów od parafian.
2. Za ++ Edmunda w 10. rocznicę śmierci, Anielę, Ignacego Krzysteczko, ++ z rodzin Buda, Hawlicki, Kosiorowski, Janota, Ratka i Szołtysek.

PIĄTEK – 19.04.2019 – Wielki Piątek

18.00 Ceremonie Wielkiego Piątku.

SOBOTA – 20.04.2019 – Wielka Sobota

20.00 Wigilia Paschalna
1. Za parafian.
2.
3.

NIEDZIELA – 21.04.2019 – Zmartwychwstanie Pańskie 

8.00 Za ++ Wiktora, Marię Promny, Wilhelma, Jadwigę Kopel, ++ dziadków, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel i Szuła.

10.30 Za parafian.

12.00 Za ++ rodziców Anielę, Emanuela Macha, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Szukała, Malik, Ćmok, Nocoń, Kotlorz oraz ++ sąsiadów Roskosz i Wożnica.

16.30 

(więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 7 – 14 kwiecień 2019

NIEDZIELA – 7.04.2019 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00

10.30 Za ++ Pawła, Anielę, Henryka, Łucję Domin, Matyldę, Eryka Jahn, dziadków i pokrewieństwo z obu stron, Janinę Piecha, Ignacego Bartoszek, Wilhelma Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ Agnieszkę Mijacz w rocznicę śmierci, Alfonsa, Bernarda, Alojzego Mijacz, Mariolę Szymecką, Edwarda, Piotra, Alinę Kostrz, Bronisława, Marię Witała, ++ z rodzin Mijacz, Kowol, Mryka, Hynisz, Szołtysek, Żymełka i Pyka.

16.30 Za ++ Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, ++ dziadków, Leokadię, Wacława Sztuba, Bogusława Palenga, Krzysztofa Korach, Mariannę Lewandowską, ks. Jana Kurpas, Witolda Moskała, ++ z pokrewieństwa Kowol, Nocoń, Goławski i Szindler.

PONIEDZIAŁEK – 8.04.2019 – 

8.00

18.00 
1. Za ++ Marię, Franciszka, Leona, Ryszarda Łukwiński, Stanisławę, Stefana, Jana, Zygmunta, Danutę, Agnieszkę, Floriana Nagengast, Marię, Rudolfa Wilk, Gerarda Dawid, ++ dziadków z obu stron, Marka Herisz, ++ z rodzin Jachnik, Malik, Pyka i ++ kapłanów.
2.
3.

WTOREK – 9.04.2019 – 

8.00

18.00
1. Za ++ Herberta Gajda na pamiatkę urodzin, żonę Elżbietę, Emila Pyka, Henryka Naglik, Martę, Ernesta, Ludwika, Reinholda Kula, ++ dziadków i ++ kapłanów.
2. Za ++ Leona, Franciszkę, Teodora, Jolantę Mryka, Iwonę Wawoczny, Marię, Franciszka, Wilhelma, Wernande, Bronisława, Jana, Reginę Miczka, Martę, Huberta, Jana, Henryka Zoremba, Leona, Łucję, Konrada Szołtysek, Bernarda, Gertrudę Pyka, Zygryda Plaza, Pawła Musioł, Alfreda Nocoń, Gertrudę, Pawła Paluch, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.
3.

ŚRODA – 10.04.2019 – 

8.00

17.00
1. Za ++ Magdalenę Długaj w 11. rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę,Alfonsa Szołtysek, teściów Jadwigę, Alfreda Długaj, szwagierkę Edeltrautę, szwagrów Herberta, Reinholda i Leona, ++ z rodzin Długaj, Szołtysek, Drabik i Nocoń.
2. Za ++ Marię, Pawła Pyka, Benedykta, Ryszarda, Dorotę Kupka, ++ dziadków, Katarzynę Koźlik, Alojzego, Kornelię, Leona Promny, Józefa Krawiec, Jana, Teresę Żymełka, ++ z rodzin Pyka, Jachnik, Malik i Łukwiński.
3. Za ++ Różę Alojzego, Antoniego, Jadwigę, Marię Sikora, Gertrudę, Pawła, Łucję, Jana Kędziorczyk, Gertrudę, Władysława Oleksiak, Magdalenę, Adolfa Nocoń, Łucję Weiss, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

CZWARTEK – 11.04.2019 – 

6.30 Za ++ Różę, Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Kundegundę, Jana Zwisza, Jana, Leokadię Mryka, Franciszka, Piotra Roj, Teresę Matula, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Lempa, Kuberek, Falkus, Mryka, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Gertrudę w rocznicę śmierci, Henryka, Stefana Szołtysek, rodziców z obu stron, Czesława Tybor, Gerarda Przybycin, Teodora, Jana, Martę Szołtysek, Franciszka Rybka, Romana, Anielę Fajkis, Jana, Agnieszkę Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Bernarda Gancarczyk w rocznicę śmierci, żonę Lidię Gancarczyk, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 12.04.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Edmunda Wilczyński w rocznicę śmierci, żonę Annę, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Teresę, Elfrydę, Alojzego Swoboda, Korneliusza, Marię, Alfonsa Słomka, ++ z rodzin Swoboda, Macha, Słomka i Szołtysek.

SOBOTA – 13.04.2019 – 

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Teresę, Romana, syna Marcina Winkler, Annę, Karola, syna Romana Roskosz, Bronisława, Leonarda, Danutę Winkler, Wiesława Jaszkowic, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski, ++ z pokrewieństwa i ks. Jana Kurpas.

NIEDZIELA – 14.04.2019 – Niedziela Palmowa

8.00 Za ++ Wincentego, Zofię Nocoń, ++ dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Romana, Genowefę Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Za ++ Augustynę Musioł w rocznicę śmierci, męża Bernarda, syna Bronisława, zięcia Joachima Paczuła, Adelajdę, Kazimierza Balik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa Paluch i Musioł.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo Matki Najświętszej z okazji urodzin oraz nieustanną opiekę Bożą dla wszystkich bliskich.
2. Z okazji 60-tych urodzin Kariny Cieśla jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie i Dary Ducha Świętego dla solenizantki, całej rodziny i przyjaciół.
3. Dziękując za dar życia Ryszarda Gancarczyk z okazji 1. rocznicy urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów na dalsze lata.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 60-tych urodzin Benedykta Szołtysek, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny. (więcej…)