Intencje mszalne

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 22 – 29 wrzesień 2019

NIEDZIELA – 22.09.2019 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 W podziękowaniu za modlitwę i duchowe wsparcie od sąsiadów i znajomych w intencji syna i żony.

10.30 Za ++ Agnieszkę Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Konrada, Alfonsa, Krystynę, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, ++ dziadków, Franciszkę, Annę, Józefę Mryka, Pawła Langer, Arkadiusza Falkus ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Do Opatrzności Bożej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za 5 lat małżeństwa Patrycji i Sebastiana Szołtysek, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę dla małżonków, syna Marcela i dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, żonę Elfrydę, rodziców Katarzynę i Augustyna, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Martę, Piotra Wójcik, Marię, Franciszka Jędryczka, Bogusława Szczepański, Teresę, Lidię, Jana Promny, ++ z pokrewieństwa Bartoszek i Włodarz.

PONIEDZIAŁEK –  23.09.2019 – Wsp. św. o. Pio z Pietrelciny

6.30 Za ++ Ryszarda Falkus w rocznicę śmierci, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Różę, Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Jana, Leokadię Mryka, Teresę Matula, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Falkus, Mryka, Kuberek, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za + Arkadiusza Wróbel na pamiątkę urodzin.
2. Za ++ Zofię, Jana, Czesława Małysiak, Marię, Ludwika Oleks, Arkadiusza Wróbel, Gertrudę, Józefa Benisz, Danutę, Janusza Bąk, Romana, Kunegundę Musioł, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, ++ dziadków z obu stron.

WTOREK – 24.09.2019 – 

6.30 Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, 2 synów, Kacpra, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła, Marię, Wojciechę Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Stanisława, Krystynę Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Helenę, Huberta Kotulla, Jana, Kornelię Ilnicki, Adelajdę Patoń, Stefanię Grymel oraz ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.

18.00 Za + Eugeniusza Jonda w rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 25.09.2019 – 

6.30 Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, Benedykta Nocoń, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

17.00
1. Do św. Barbary, św. Józefa, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za 85 lat życia Bolesława Promny, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą.
2. Za ++ Różę, Alojzego, Agnieszkę, Małgorzatę, Pawła, Henryka Swoboda, Matyldę, Alojzego, Stefanię Jezusek, Rafała, Zofię, Jana Mucha, Marcina Władysława Chraścima, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 26.09.2019 – 

6.30 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Alfreda Teichgraber, ich rodziców, rodzeństwo, Jadwigę Finke, Monikę Kozubek, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Ignacego, Anielę, Edmunda Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, ++ dziadków, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Janota i Lis.
2. Za ++ Alojzego Paździor w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, Marię Badura, Gertrudę, Teodora Macha, Eugeniusza Jagła, Henryka Kuchta, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 27.09.2019 – Wsp. św. Wincentego a Paulo

6.30 Za + Elfrydę Kasperczyk i męża Rafała od Marii Dziech z Zabrzega.

18.00
1. Za ++ Franciszka, Zofię Falkus, Teresę Matula, Helenę, Ryszarda Matula, Zofię, Alojzego Nalepa, Franciszkę, Franciszka Foks i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Serafinę Alojzego Długaj, Janinę, Zygmunta, Krystynę Skrzydeł, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, Pawła Bartoszek, Ryszarda Kowalczyk, ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł i Pawlas.

SOBOTA – 28.09.2019 – Wsp. św. Wacława

6.30 Za ++ Rozalię, Tomasza Pyka, Łucję, Henryka Gołeczka, ++ dziadków, Konrada Długaj, Martę Kot, Antoninę Makselon, Jana Kopel, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Teresę, Jana Kochaneckich, ich rodziców, rodzeństwo. Michała Włodarz, jego rodziców, Wilhelma, Magdalenę, Jana, Lidię, Helenę, Lucjana Zofię, Ewalda Włodarz, Krzysztofa Leszczyńskiego, Emilię Bartoszek, męża i syna, Konrada, Otylię Kot, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Wójcik, Lorek i Kasperczyk.
2. Za + Ryszarda Woźnica na pamiątkę urodzin, brata Franciszka, rodziców, teściów, Agnieszkę Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 29.09.2019 – XXVI Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów września.

10.30 Za ++ Lidię Gancarczyk w rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Hanna Brzeska, Marcel Jakubi, ich rodziców i chrzestnych.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Marcina Tajnert, jego rodziców i chrzestnych.
3. Do NSPJ, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za wszystkie odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinach Kraiński, Chojnacki i Tajnert.

16.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Antoniego Nocoń, jego rodziców i chrzestnych. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 15 – 22 wrzesień 2019

NIEDZIELA – 15.09.2019 – XXIV Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo oraz o światło Ducha Świętego dla animatorów i członków Wspólnoty Dorosłych na nowy rok formacyjny 2019/2020.

10.30 Za ++ ojca Pawła Domin na pamiątkę urodzin, dziadków Domin, Hahn, Mijacz, Rychter, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Antoniego Garcorz, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 80. urodzin Gertrudy Sowa, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

PONIEDZIAŁEK – 16.09.2019 – Wsp. św. Korneliusza i Cypriana

6.30 Za + Elfrydę Kasperczyk od Teresy i Wiesława Londzin z Zabrzega.

18.00
1. Za ++ ojca Franciszka Loska w rocznicę śmierci, mamę Anielę Pawła, Agnieszkę Loska, Rafała, Barbarę Kubicki, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę Macha, Emila, Elfrydę Kubicki, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha, Kowol, Loska.
2. Za ++ Elżbietę Bartoszek, męża, córkę, Zygmunta Górskiego, jego rodziców, rodzeństwo, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak, ++ z pokrewieństwa Bartoszek i Pecel.

WTOREK – 17.09.2019 – 

6.30 Za ++ teściów, męża, córkę, siostry i rodziców.

18.00
1. Za ++ ojca Dominika Spadek na pamiątkę urodzin, Wiktora Mazurek, Walentego Marzec, Gertrudę Spadek, Józefa Pixa, Łucję Szołtysek, ++ dziadków Spadek, Mazurek, Marzec, Nocoń i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Stefanię Szołtysek w rocznicę śmierci, męża Stanisława, Marię, Ewalda Moryc, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 18.09.2019 – Święto św. Stanisława Kostki 

6.30 Za + Bolesława Świerczek od Róż Różańcowych.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Teresę Szczygieł w rocznicę śmierci, Remigiusza Szczygieł, ++ rodziców Szczygieł i Zaszkodny.

CZWARTEK – 19.09.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Alfonsa Pyka, rodziców, brata, ++ z pokrewieństwa Pyka, Niedorny i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Wiktora, Łucję Szołtysek, Huberta, Marię, Stanisława Szczygieł, Łucję Szołtysek, Edwarda Kula, Helenę, Zygfryda Musioł, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Rybka, Kowol, Szołtysek i ++ kapłanów.

PIĄTEK – 20.09.2019 –  Wsp. św. Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

6.30 Za + Elfrydę Kasperczyk od Ewy i Tadeusza Ferugi z Zabrzega.

18.00
1. Za + Pawła Kelczauskas.
2. Za ++ Karolinę Lauterbach na pamiątkę urodzin, ++ z rodzin Galwas i Lauterbach oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 21.09.2019 – Święto św. Mateusza

6.30 Za + Zygmunta Kowol w 1. rocznicę śmierci.

16.00 Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Urbana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla rocznika 1949 oraz za ++ nauczycieli, koleżankę i kolegów.

18.00 Za ++ Konrada Szołtysek w 25. rocznicę śmierci, żonę Łucję, Jerzego, Ernestynę Szczyrba, Jana Żymełka, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 22.09.2019 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 W podziękowaniu za modlitwę i duchowe wsparcie od sąsiadów i znajomych w intencji syna i żony.

10.30 Za ++ Agnieszkę Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Konrada, Alfonsa, Krystynę, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, ++ dziadków, Franciszkę, Annę, Józefę Mryka, Pawła Langer, Arkadiusza Falkus ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Do Opatrzności Bożej, Matki Bożej Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za 5 lat małżeństwa Patrycji i Sebastiana Szołtysek, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i opiekę dla małżonków, syna Marcela i dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, żonę Elfrydę, rodziców Katarzynę i Augustyna, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Martę, Piotra Wójcik, Marię, Franciszka Jędryczka, Bogusława Szczepański, Teresę, Lidię, Jana Promny, ++ z pokrewieństwa Bartoszek i Włodarz. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 8 – 15 wrzesień 2019

NIEDZIELA – 8.09.2019 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Bolesława Świerczek od służby kościelnej.

10.30 Za parafian.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Michała Tabath, opiekę Anioła Stróża dla Zofii Tabath z okazji 5. rocznicy urodzin oraz opiekę Matki Najświętszej dla ich rodziny.

16.30 Za ++ rodziców Mieczysława i Helenę Cieśla oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 9.09.2019 – 

6.30 Za ++ Genowefę, Antoniego, Franciszka, Ryszarda, Walentego, 2 żony Woźnica, Franciszka, Antoninę, Agnieszkę, Krzysteczko, Jana Malcherek, Henryka Kłos, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Walentego, Marię, Helenę, Pawła Musioł, Joannę, Wilhelma Wieczorek, Urszulę, Henryka Sopala, Józefa Ciupke, Ignacego Bartoszek, Szymona Gawlik, Gizelę, Józefa Strzodka i ++ dziadków z obu stron.
2. Za ++ Teresę Kaszek w rocznicę śmierci, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kaszek, Nandzik, Musioł i Kowol.

WTOREK – 10.09.2019 – 

6.30 Za + Urszulę Jałowiecką od sąsiadów z ul. Swobody.

18.00
1. Za ++ Pawła, Weronikę, Ryszarda, Romana Bartoszek, Gertrudę, Izydora, Józefa Cholewa, ++ dziadków, Józefa Stabik, Henryka Janoszczyk, Konrada Żymełka i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Rajmunda Szołtysek, jego rodziców, braci i bratową Marię, Franciszkę, Teodora Promny, Romana, Katarzynę, Alojzego, Kornelię, Leona Promny, Gertrudę, Annę, Józefę, Oskara, Edeltrautę Mryka, ++ dziadków, kapłanów, Teodora Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 11.09.2019 – 

6.30 W Bogu wiadomej intencji.

17.00
1. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za 70 lat życia, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i dalszą opiekę dla Alojzego Mryka oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.
2. Za ++ Augustynę, Alfonsa Woźnica, Emilię, Alojzego, Erwina Kalus, Agnieszkę, Stanisława Nieradzik, Zygmunta Adamski, Jerzego Frycz, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

CZWARTEK – 12.09.2019 – Uroczystość NMP Piekarskiej 

6.30 Za ++ Marię Pakura na pamiątkę urodzin, męża Józefa, ich rodziców i rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Różę, Wilhelma, Alojzego, Gerarda Karwat, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Agnieszke, Alojzego Mryka, ++ z rodzin Karwat, Drabik i Mryka.
2. Za ++ Jana, Pawła, Zofię Mryka, Anielę Stanisława, Edwarda Deszczyński, Kazimierę, Jana Stalica, Gerarda Nocoń, dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Unfericht, Uciecha i Macha.

PIĄTEK – 13.09.2019 – Wsp. św. Jana Chryzostoma 

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za + Bolesława Świerczek od Wspólnoty Dorosłych.

SOBOTA – 14.09.2019 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6.30 Za ++ Annę Krzysteczko w rocznicę śmierci, Jadwigę, Pawła Żur, Ernestynę, Jana Krzysteczko i ++ z rodzin.

15.00 Podziękowanie za tegoroczne żniwa i zbiory oraz o błogosławieństwo Boże dla rolników, działkowców, sadowników, pszczelarzy i hodowców.

18.00 Za ++ męża Andrzeja Muszalik w 5. rocznicę śmierci, ojca Jana Muszalik, teścia Eugeniusza Niedobecki, Dariusza Sarkowicz, dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 15.09.2019 – XXIV Niedziela Zwykła 

8.00 O Boże błogosławieństwo oraz o światło Ducha Świętego dla animatorów i członków Wspólnoty Dorosłych na nowy rok formacyjny 2019/2020.

10.30 Za ++ ojca Pawła Domin na pamiątkę urodzin, dziadków Domin, Hahn, Mijacz, Rychter, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Antoniego Garcorz, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 80. urodzin Gertrudy Sowa, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 1 – 8 wrzesień 2019

NIEDZIELA – 1.09.2019 – XXII Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy i św. Ojca Pio z podziękowaniem za dar miłości i wszelkie otrzymane łaski dla Małgorzaty i Zygmunta Strzoda z okazji 30. rocznicy ślubu, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze wspólne lata oraz opiekę dla całej rodziny.

10.30 Za + Franciszka Szołtysek od kolegów i koleżanek z rocznika 1941.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Gabriela Niedrygas, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 7. rocznicy ślubu Patrycji i Bartłomieja oraz opiekę Aniołów Stróżów dla Leny i Gabriela.

PONIEDZIAŁEK – 2.09.2019 – 

6.30 Za ++ Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę Matula, Michała Rosa, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, ks. Jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów, siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

8.00 W intencji młodzieży i dzieci, rodziców i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego na cały rok szkolny 2019/2020.

18.00
1. Za ++ Gertrudę, Pawła Swoboda, Leona, Janinę, Augustyna Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, Maksymiliana Kubosz, Annę, Alojzego Kula, Zofię, Wincentego Nocoń, ++ dziadków oraz ++ z rodzin Swoboda, Macha i Górka.
2. O Boże błogosławieństwo dla Natalii i Adriana Wiatrowski z okazji 2. rocznicy ślubu, opiekę Anioła Stróża dla córki Lilianny, zdrowie i opiekę Bożą dla ich rodziców.

WTOREK – 3.09.2019 – Wsp. św. Grzegorza Wielkiego 

6.30 Za ++ Józefa Szołtysek w 5. rocznicę śmierci, Romana, Julię, Leona Szołtysek, Annę, Emanuela Musioł, Jadwigę, Alfonsa Włodarz, Gerarda Grodoń, Pawła Bartoszek, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Annę, Eryka, Norberta, Franciszkę, Piotra, Alfreda, Halinę, Alojzego Kowol, ++ dziadków, Annę, Jana Zalewski, ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 4.09.2019 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Edwarda Loska w 20. rocznicę śmierci, żonę Anielę, synów Józefa i Herberta, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Karola Mryka, Olgę Tkocz, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Adelajdę, Józefa Paszek, Zofię, Wiktora, Eugeniusza, Marię, Wiesławę Słaboń, Martina Smolawe, Pawła Mazurek, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, ++ dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 5.09.2019 – 

6.30 Za ++ Franciszka, Piotra, Waleskę, Franciszka, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana Macha, Janinę, Ludwika Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ mamę Gertrudę Paluch w rocznicę śmierci, ojca Pawła, Anastazję Sobota, Małgorzatę, Alojzego Kruszyna, Leona, Jolantę Mryka, Iwonę Wawoczny, ++ z pokrewieństwa Paluch i Musioł.
2. Za + Bronisława Musioł na pamiątkę urodzin, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 6.09.2019 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodzców.
2. Za ++ Marię, Walentego Musioł, Szymona Gawlik, Jana, Pawła, Henryka Malik, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Ignacego Bartoszek, Karola, Hildegardę Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 7.09.2019 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

18.00
1. Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji 10. rocznicy ślubu Barbary i Roberta Kandziora, z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i całej rodziny.
2. Za ++ rodziców Annę, Henryka Kandziora, Franciszka Botor, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 8.09.2019 – XXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Bolesława Świerczek od służby kościelnej.

10.30 Za parafian.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Michała Tabath, opiekę Anioła Stróża dla Zofii Tabath z okazji 5. rocznicy urodzin oraz opiekę Matki Najświętszej dla ich rodziny.

16.30 Za ++ rodziców Mieczysława i Helenę Cieśla oraz dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 25 sierpień – 1 wrzesień 2019

NIEDZIELA – 25.08.2019 – XXI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Romana Bartoszek w rocznicę śmierci, Ryszarda, Weronikę, Pawła Bartoszek, Ernesta, Martę Słupik, Bernarda, Lidię Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznych dzieci: Marcel Kieczka, Szymon Krzysteczko, Alicja Obetkon, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Lidię Promny na pamiątkę urodzin, rodziców Stanisława i Agnieszkę Rożek, Jana Teresę, Ernesta Promny, Tadeusza, Gertrudę Kaczmarski, Franciszka Mijacz, Zygmunta Kostka, Edwarda Harazim, Rafała Kasperczyk i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 26.08.2019 – Uroczystość NMP Częstochowskiej

18.00 Za ++ Rozalię, Tomasza Pyka, Łucję, Henryka Gołeczka, ++ dziadków, Konrada Długaj, Martę Kot, Antoninę Makselon, Jana Kopel, ++ z rodzin Pyka, Kula, Gołeczka i Jędrzejczyk.

WTOREK – 27.08.2019 – Wsp. św. Moniki

6.30 Za + Rafała Stalica na pamiątkę urodzin, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 28.08.2019 – Wsp. św. Augustyna

17.00 Za ++ Henryka, Jana, Matyldę Swoboda, Annę Kot, 2 mężów, ich rodziców, Marię Jachnik, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Malik, Łukwiński, Borkowy i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 29.08.2019 – Wsp. męczeństwa św. Jana Chrzciciela

18.00
1. Za ++ mamę Łucję na pamiątkę urodzin, Konrada Szołtysek, ich rodziców, Jana, Marię, Sylwestra Żymełka, Amalię Mryka, Stanisławę Skwark, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Franciszka Szołtysek w 30. dzień po śmierci.

PIĄTEK – 30.08.2019 – 

14.00 Ślub: Katarzyna Drozd – Sandre Jacobsen.

18.00 Za + Stefana Badoń w 1. rocznicę śmierci.

SOBOTA – 31.08.2019 – 

6.30 Za ++ Władysława, Dariusza, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Gertrudę, Ottona Bryłka, Jana, Andrzeja Muszalik i dusze w czyśćcu przebywające.

18.00 Za ++ Annę Kandziora w 3. rocznicę śmierci, męża Henryka, ++ rodziców, Franciszka Botor i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 1.09.2019 – XXII Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy i św. Ojca Pio z podziękowaniem za dar miłości i wszelkie otrzymane łaski dla Małgorzaty i Zygmunta Strzoda z okazji 30. rocznicy ślubu, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze wspólne lata oraz opiekę dla całej rodziny.

10.30 Za + Franciszka Szołtysek od kolegów i koleżanek z rocznika 1941.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Gabriela Niedrygas, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze z okazji 7. rocznicy ślubu Patrycji i Bartłomieja oraz opiekę Aniołów Stróżów dla Leny i Gabriela. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 18 – 25 sierpień 2019

NIEDZIELA – 18.08.2019 – XX Niedziela Zwykła

8.00 Do MB Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża i św. Faustyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą oraz Dary Ducha Świętego dla Pauliny Mika okazji 18. rocznicy urodzin i 43. urodzin taty Tomasza.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Nina Widera, Zuzanna Długaszek, Maja Wawoczny, Karol Bober, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Gerarda Woźnica w 4. rocznicę śmierci, rodziców, dziadków, Leona Rudnik, Teresę, Ewalda Hynisz, ++ z rodzin Woźnica, Rudnik, Kopernik, Draga, Grzęda i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 19.08.2019 – 

18.00 Za ++ Annę, Brunona, Franciszka, Alojzego, Romana Szołtysek, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Selomeę Dudek, Warzyna, Elfrydę Gajda, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 20.08.2019 – Wsp. św. Bernarda 

6.30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za 80 lat życia, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo i dalszą opiekę dla Mariana Gonsior oraz potrzebne łaski dla całej rodziny.

ŚRODA – 21.08.2019 – Wsp. papieża Piusa X

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ ojca Leona i Jolantę Mryka, Iwonę Wawoczny, Alfreda, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ dziadków, ++ krewnych z rodzin Mryka, Miczka, Nocoń, Kotlorz i dusze opuszczone.

CZWARTEK – 22.08.2019 – Wspomnienie NMP Królowej 

18.00 Za ++ Marię, Wilhelma, Ignacego Bartoszek, Jana, Andrzeja, Teodora, Paulinę, Hildegardę, Waltera Muszalik, Konrada, Łucję Szołtysek, Wiktora Mazurek, Dariusza, Władysława Sarkowicz, Ulryka Galański, Dorotę, Stefana Piesiur, Maksymiliana Korkus, Eugeniusza Niedobecki i ++ dziadków.

PIĄTEK – 23.08.2019 – 

14.00 Ślub: Łukasz Szołtysek – Natalia Marzec.

18.00

SOBOTA – 24.08.2019 – Święto św. Bartłomieja

6.30 Za + Szymona Gawlik na pamiątkę urodzin.

18.00 Za ++ Mariana Buchała w rocznicę śmierci, Annę, Gerarda, Wiktora, Gabrielę Buchała, dziadków Bartoszek, Musioł, Kot, Buchała, ++ chrzestnych, Janusza Fojt, Grażynę Pilny, Sabinę Sobota i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 25.08.2019 – XXI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Romana Bartoszek w rocznicę śmierci, Ryszarda, Weronikę, Pawła Bartoszek, Ernesta, Martę Słupik, Bernarda, Lidię Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznych dzieci: Marcel Kieczka, Szymon Krzysteczko, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Lidię Promny na pamiątkę urodzin, rodziców Stanisława i Agnieszkę Rożek, Jana Teresę, Ernesta Promny, Tadeusza, Gertrudę Kaczmarski, Franciszka Mijacz, Zygmunta Kostka, Edwarda Harazim, Rafała Kasperczyk i ++ z pokrewieństwa. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11 -18 sierpień 2019

NIEDZIELA – 11.08.2019 – XIX Niedziela Zwykła

8.00 Za + Grzegorza Krzysteczko na pamiątkę urodzin, ++ rodziców Anielę i Henryka oraz + Benedykta Nocoń.

10.30 Za + Magdalenę Włodarz w 30. dzień po jej śmierci.

16.30 Za + Karolinę Lauterbach w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Lauterbach i Galwas oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 12.08.2019 – 

18.00 Za ++ Eryka Bujara w rocznicę śmierci, Annę, Gerarda, Emila Bujara, Jana, Leokadię Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Ernesta, Elżbietę Kaczmarek, Różę, Adolfa Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 13.08.2019 – 

6.30 Za ++ Marię, Antoniego, Oskara Kowol, Wiktora, Annę, Wiktora Piszczelok, 2 synów, synową, dziadków, Justynę Rybka, ++ z pokrewieństwa Kowol, Piszczelok i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.

ŚRODA – 14.08.2019 – Wsp. św. Maksymiliana Kolbego

14.00 Ślub: Marian Stefaniuk – Aleksandra Eliasz.

17.00 Za ++ Teresę, Jana, Ernesta, Lidię Promny, Walerię, Antoniego, Konrada, Norberta Żymełka, Franciszka Mijacz, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Anielę, Edmunda Pyka, Elżbietę, Emila Kleczka, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 15.08.2019 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy w intencji Damiana Janota z okazji 50-tych urodzin z podziękowaniem Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji urodzin, z prośbą o dalsze zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

13.00 Ślub: Daniel Nocoń – Mirella Hibszer.

16.30 Za ++ Franciszkę Promny, męża Teodora, 2 synów, 2 synowe, wnuka Leona, Annę, Józefę, Gertrudę, Oskara, Edeltrautę Mryka, Rajmunda, Marię, Wiktora, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, ++ dziadków, Teodora Szołtysek, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 16.08.2019 – 

18.00 Za ++ Marię Koim w rocznicę śmierci, Horsta, Krystiana Koim, ++ dziadków Koim, Nocoń, Kempiński, ++ z pokrewieństwa Nocoń, Pasoń, Labus, Szołtysek i Michalski.

SOBOTA – 17.08.2019 – Uroczystość św. Jacka

6.30 Za ++ Stanisława Rybka, rodziców, teściów, Stanisława, Gertrudę Mrozek, ++ z pokrewieństwa Rybka i Marcisz.

13.00 Ślub: Jakub Kordys – Weronika Promny.

18.00 Za ++ Kazimierza Ratka w rocznicę śmierci, ojca Antoniego, rodziców z obu stron, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, ++ z pokrewieństwa Ratka, Krzysteczko i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 18.08.2019 – XX Niedziela Zwykła

8.00 Do MB Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża i św. Faustyny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą oraz Dary Ducha Świętego dla Pauliny Mika okazji 18. rocznicy urodzin i 43. urodzin taty Tomasza.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Nina Widera, Zuzanna Długaszek, Maja Wawoczny, Karol Bober, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Gerarda Woźnica w 4. rocznicę śmierci, rodziców, dziadków, Leona Rudnik, Teresę, Ewalda Hynisz, ++ z rodzin Woźnica, Rudnik, Kopernik, Draga, Grzęda i ++ z pokrewieństwa. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 -11 sierpień 2019

NIEDZIELA – 4.08.2019 – XVIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Elżbietę, Henryka, Rafała Stalica, Bernarda, Alfreda, Adolfa, Marię, Leokadię, Marcina Wilk, Franciszkę Macha, Gertrudę Kraiński, Tomasza Mryka, Małgorzatę Kruszyna, Agnieszkę Nocoń, Piotra, Jadwigę Drobik, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30
1. Do Opatrzności Bożej w duchu wdzięczności za trud wychowania w intencji rodziców Łucji i Michała Foks oraz Agnieszki i Jarosława Czapelka od nowożeńców Barbary i Adama.
2. Za + Teresę Matula w 1. rocznicę śmierci.

16.30 Za ++ Marię Szołtysek w rocznicę śmierci, męża Gerarda, rodziców i dziadków, siostry Anielę i Elfrydę, szwagrów Roberta i Rajmunda oraz ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 5.08.2019 – 

18.00
1. Za + męża Józefa Organiściok, ++ rodziców, dziadków z obu stron, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Kowol, Elfrydę Kleczka, Bożenę Musiał i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + mamę i babcię Marię Siedlecką w 8. rocznicę śmierci oraz za rodzinę Magiela o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

WTOREK – 6.08.2019 – Święto Przemienienia Pańskiego

6.30 Za ++ Fryderyka Swoboda w rocznicę śmierci, Jana, Marię Swoboda, Emanuela, Annę Przybyła i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 7.08.2019 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00 Za ++ rodziców Wilhelma, Franciszkę Malik, Ernesta, Martę Słupik, Wandę, Gerarda Szołtysek, Józefa, Mariana Krawiec, ++ dziadków, Romana Bartoszek, Benedykta Kupka, Alojzego Winkler, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Łukwiński, Kot, Pyka, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

CZWARTEK – 8.08.2019 – Wsp. św. Dominika

18.00 Za + Marię Jachnik w 7. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Rajca, Kot, Swoboda, Nieradzik, Cyroń i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 9.08.2019 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

18.00 Za ++ mamę Anielę Romik na pamiątkę 80-tych urodzin, ojca Zbigniewa, brata Grzegorza, ojca Emila Piszczelok oraz ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 10.08.2019 – Święto św. Wawrzyńca

6.30 Za ++ Władysława, Łucję Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

18.00 Za ++ Agnieszkę, Jana Morawiec na pamiątkę urodzin, syna Gotfryda, Jerzego Czech w rocznicę śmierci, żony Różę i Kornelię, Piotra, Annę, Pawła Nowak, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, ++ dziadków, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Roberta Kaplik, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 11.08.2019 – XIX Niedziela Zwykła 

8.00 Za + Grzegorza Krzysteczko na pamiątkę urodzin, ++ rodziców Anielę i Henryka oraz + Benedykta Nocoń.

10.30 Za + Magdalenę Włodarz w 30. dzień po jej śmierci.

16.30 Za + Karolinę Lauterbach w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Lauterbach i Galwas oraz dusze w czyśćcu cierpiące. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 28 lipiec – 4 sierpień 2019

NIEDZIELA – 28.07.2019 – XVII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Łucję, Franciszka, Herberta Musioł, Pawła, Różę, Wiktora, Zofię Mazurek, Dominika Spadek, ++ dziadków Musioł, Swoboda, Mazurek, Kaszek i ++ z pokrewieństwa.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Lena Izabela Kopiec, Filip Trocha, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów lipca.

PONIEDZIAŁEK – 29.07.2019 – Wsp. św. Marty

18.00
1. Za ++ ojca Franciszka Loska na pamiątkę urodzin, mamę Anielę, Pawła, Agnieszkę Loska, Rafała, Barbarę Kubicki, Emila, Elfrydę Kubicki, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę Macha, Stefana, Elżbietę Rodewald, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha, Kowol, Loska.
2. Za wstawiennictwem św. Marty z prośbą o potrzebne łaski i podziękowanie za wszystkie otrzymane dla Koła Gospodyń Wiejskich oraz za ++ członkinie.

WTOREK – 30.07.2019 – 

6.30
1. Za ++ Emilię, Edwarda, Bernarda Bartoszek, Roberta Szołtysek, Adama, Zbigniewa, Pawła Piekara, ++ dziadków Szołtysek, Krzysteczko, Piekara, Olszowski, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, i Krzysteczko.
2. Za ++ męża Grzegorza Romik na pamiątkę urodzin, rodziców Anielę i Zbigniewa, ojca Mieczysława Bryzik, szwagra Krzysztofa Szymoszek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 31.07.2019 – Wsp. św. Ignacego z Loyoli

17.00
1. Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski z okazji 20-tej rocznicy ślubu Katarzyny i Grzegorza Woźnica, z prośbą o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci i całej rodziny.
2. O Boże błogosławieństwo w intencji Margaretek ks. Łukasza Wieczorka.

CZWARTEK – 1.08.2019 – Wsp. św. Alfonsa Marii Liguoriego

14.00 Ślub rzymski: Joanna Celary – Martin Fietzek.

18.00 Za ++ Anielę, Emila Michalski, Helgę, Zygfryda Marek, ++ dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, Ignacego Bartoszek i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 2.08.2019 – 

6.30
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ
2. Za ++ Łucję Szołtysek, Wiktora, Łucję Szołtysek, Feliksa, Jadwigę Brzozok, Henryka Kuchta, Anielę Filipek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Swoboda, Kowol. Szczygieł i Rybka.

18.00 Za ++ Waldemara, Annę, Jerzego Gawliczek, Zofię, Alojzego Nalepa i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 3.08.2019 – 

6.30
1. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.
2. Za ++ Walerię, Antoniego, Konrada, Norberta Żymełka, Annę, Jana, Emiliana Sigulski, Ernesta Promny, Pawła Bartoszek i ++ z rodziny Żymełka.

12.00 Ślub rzymski: Barbara Foks – Adam Czapelka.

18.00 Za ++ Zofię Musioł w 10. rocznicę śmierci, męża Pawła, Otylię, Romana Jachnik, Alojzego, Kornelię, Leona Promny, Marię, Pawła Pyka, Józefa, Irenę Furgoł, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Musioł, Łukwiński i Malik.

NIEDZIELA – 4.08.2019 – XVIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Elżbietę, Henryka, Rafała Stalica, Bernarda, Alfreda, Adolfa, Marię, Leokadię, Marcina Wilk, Franciszkę Macha, Gertrudę Kraiński, Tomasza Mryka, Małgorzatę Kruszyna, Agnieszkę Nocoń, Piotra, Jadwigę Drobik, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30
1. Do Opatrzności Bożej w duchu wdzięczności za trud wychowania w intencji rodziców Łucji i Michała Foks oraz Agnieszki i Jarosława Czapelka od nowożeńców Barbary i Adama.
2. Za + Teresę Matula w 1. rocznicę śmierci.

16.30 Za ++ Marię Szołtysek w rocznicę śmierci, męża Gerarda, rodziców i dziadków, siostry Anielę i Elfrydę, szwagrów Roberta i Rajmunda oraz ++ z pokrewieństwa. (więcej…)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21 – 28 lipiec 2019

NIEDZIELA – 21.07.2019 – XVI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Dorotę Kupka w rocznicę śmierci, Ryszarda, Benedykta Kupka, Franciszka, Elżbietę, Leona Dubiel, ++ z pokrewieństwa.

10.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Maja Rynkiewicz, Maja Żur, Dominik Lisowski, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Jana Gołąb w rocznicę śmierci, Magdalenę, Józefa Niewięć, Elfrydę, Antoniego, Irenę Gołąb, Mariana, Magdalenę, Pawła Wyrobek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 22.07.2019 – Świeto św. Marii Magdaleny 

18.00 Za ++ Alfreda Gancarczyk w rocznicę śmierci, żonę Marię, ++ rodziców, Benedykta, Rafała Nocoń, Grzegorza Krzysteczko, ++ z pokrewieństwa Gancarczyk i Michalski.

WTOREK – 23.07.2019 – Świeto św. Brygidy

6.30 Za + Andrzeja Rozmus od znajomych.

ŚRODA – 24.07.2019 – Wsp. św. Kingi

17.00 Za ++ Annę, Alojzego Kula, rodzeństwo, dziadków, Zofię, Wincentego Nocoń, Marcina Promny, Cecylię, Henryka Wranik, Teresę, Pawła Rybka, ++ z pokrewieństwa Kula i Krzysteczko.

CZWARTEK – 25.07.2019 – Święto św. Jakuba 

18.00
1. Za ++ Franciszka, Annę, Zygmunta, Mateusza Kowol, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Kowol, Długaj, Achtelik, Sobota, Dymarz, Badura i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Magdalenę Włodarz od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

PIĄTEK – 26.07.2019 – Wsp. św. Joachima i Anny

18.00
1. Za ++ Alfreda Michalskiego w rocznicę śmierci, żonę Łucję, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Mizera, Michalski, Pyka, Żymełka, Gancarczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Mariana, Otylię, Wincentego Organiściok, Rozalię, Wilhelma, Joachima, Alojzego, Elfrydę Szołtysek, Marię, Franciszka Fajkis, Justynę, Wiktora Szołtysek, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Fajkis, Musioł, Mika i ++ kapłanów.

SOBOTA – 27.07.2019 – 

6.30 Za ++ Henryka, Gertrudę, Edwarda Kula, Annę, Romualda Wodara i ++ dziadków.

14.00 Miłosiernemu Bogu i Matce Najświętszej małżonkowie Ewa i Michał Brosz dziękują za wszelkie dobro otrzymane w ciągu 25 lat małżeństwa i proszą o dalszą opiekę, łaskę zdrowia dla siebie i wszystkich bliskich.

18.00 Za ++ Ryszarda, Franciszka, Alojzego, Genowefę Woźnica, Agnieszkę Krzysteczko, Henryka Kłos, Ignacego, Małgorzatę, Augustynę, Bronisławę Skrzypczyk, Franciszka, Teresę Froncek, Klarę Szyma, Ernesta Jaworek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Skrzypczyk, Błaszczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 28.07.2019 – XVII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Łucję, Franciszka, Herberta Musioł, Pawła, Różę, Wiktora, Zofię Mazurek, Dominika Spadek, ++ dziadków Musioł, Swoboda, Mazurek, Kaszek i ++ z pokrewieństwa.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Lena Izabela Kopiec, Filip Trocha, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów lipca. (więcej…)