W sobotę 14 września dziękowaliśmy Panu Bogu za owoce ziemi i ludzkiej pracy.

Wraz z Kółkiem Rolniczym, Radą Sołecką, Kołem Gospodyń Wiejskich i Towarzystwem Przyjaciół Paniówek przeżywaliśmy doroczne DOŻYNKI.

Najpierw poszliśmy w świątecznym korowodzie, a potem uczestniczyliśmy w Dziękczynnej Mszy świętej. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, podczas którego czcimy najświętszy znak Zbawienia, było okazją, aby nawiązać do Dni Krzyżowych, podczas których modlimy się o urodzaje i błogosławieństwo dla ludzkiej pracy. 

Dalsze obchody w Parku Joanny trwały do późna w nocy.

 

Kategorie: Wydarzenia