Katecheza dorosłych
Quaestiones disputatae

Paniówki – rok formacyjny 2022/2023

Temat główny: Lektorium Dokumentów Kościoła Katolickiego

22 XI 2022 – Wykład wstępny. Po co w ogóle zajmować się starymi tekstami? O
różnych formach i poziomach w dokumentach Kościoła.
6 XII 2022 – Lektorium wybranych tekstów ze starożytności (głównie dokumentów
pierwszych soborów). Część 1.
20 XII 2022 – Lektorium wybranych tekstów ze starożytności (głównie dokumentów
pierwszych soborów). Część 2.
31 I 2023 – Lektorium wybranych tekstów ze średniowiecza (głównie dokumentów
papieskich i polemik heretyckich). Część 1.
14 II 2023 – Lektorium wybranych tekstów ze średniowiecza (głównie dokumentów
papieskich i polemik heretyckich). Część 2.
28 II 2023 – Lektorium głównych tekstów reformatorskich.
14 III 2023 – Lektorium uchwał Soboru Trydenckiego /Dekret o kanonie Pisma
Świętego; Dekret o grzechu pierworodnym/.
28 III 2023 – Lektorium uchwał Soboru Trydenckiego / Dekret o usprawiedliwieniu
i Dekret o sakramentach/.