Modlitwa na podstawie tekstu modlitwy z kościoła oo. Werbistów w Rybniku:

Bądź uwielbiony Panie we wszystkich swoich stworzeniach i w naszym życiu, a zwłaszcza w twoich błogosławionych i świętych.

Boże w Trójcy Jedyny, „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”. Oto wpatrzeni w wielką miłość naszego Sługi Bożego księdza Romana Kozubka, który w obronie wiary, swojego powołania, wierny obranej drodze życia zakonno-misyjnego, oddał życie w czasie II wojny światowej, prosimy o łaskę jego beatyfikacji. Niech heroiczne świadectwo życia jego i współtowarzyszy, wspomoże  nas w naszym apostolskim zaangażowaniu w Kościele. Niech umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość oraz stanie się siłą do wzrostu Kościoła na ziemi, zaś łaska wyniesienia go na ołtarze, niech się przyczyni do naszego uświęcenia. Amen.