Modlitwa za misjonarza.

Ks. Waldemar oczekuje w Lusace na operację kręgosłupa, która najprawdopodobniej zostanie wykonana we wtorek. Bardzo prosi nas o modlitwę.