Nowe przepisy sanitarne. Przypomnienie o dyspensie.

W myśl nowych rozporządzeń sanitarnych, w strefie „żółtej” obowiązuje limit 1 osoby na 4 metry kwadratowe podczas uroczystości religijnych.

Prosimy więc zachować odpowiedni dystans  (1,5 – 2 metrów) w kościele podczas sprawowanej liturgii i poza nią.

Powierzchnia naszego kościoła wraz z salką, chórem i przedsionkami daje nam możliwość uczestnictwa 120 osób w liturgii + osoby stojące na dworze.

Obowiązkiem jest też zakrywanie ust i nosa.

Aktualna jest dyspensa Metropolity Katowickiego z dnia 28 maja 2020 r.:

 „W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę (od uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i święta nakazane) dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych oraz do stosowania praktyki Komunii św. duchowej”.