OGŁOSZENIA PARAFIALNE Niedziela Palmowa – 5.04.2020

Rozpoczynamy dziś Wielki Tydzień Męki Pańskiej. Przypominamy, że zarządzeniem ks. Arcybiskupa zostały odwołane wszystkie nabożeństwa. Obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św. dla wszystkich wiernych archidiecezji. Msze św. są sprawowane w kościele bez obecności wiernych. Zachęcamy do przyjmowania Komunii św. duchowej przez wzbudzenie pragnienia przyjęcia Ciała Pańskiego, zwłaszcza wtedy, kiedy jednoczymy się na sprawowaniu Najświętszej Ofiary. Warunkiem jest nasza wewnętrzna dyspozycja – wolność od grzechu ciężkiego. O pojednaniu z Bogiem poza spowiedzią przeczytamy w wyjaśnieniu dołączonym do naszych ogłoszeń.

W Wielki Czwartek Mszę św. Wieczerzy Pańskiej będziemy sprawowali o godz. 18.00. Potem na ołtarzu zostanie wystawiony Najświętszy Sakrament. Będzie widoczny przez całą noc i aż do ceremonii Wielkiego Piątku.
W Wielki Piątek zapraszamy na transmisję Ciemnej Jutrzni o godz. 7.00. na godz. 15.00 zapraszamy na transmisję Drogi Krzyżowej, zaś Ceremonie Męki Pańskiej odprawiać będziemy o godz. 18.00. Potem wystawiony Najświętszy Sakrament będzie widoczny przez całą noc i aż do 18.00 w Wielką Sobotę.
W Wielką Sobotę zapraszamy na transmisję Ciemnej Jutrzni o godz. 7.00. Mszę św. Wigilii Paschalnej sprawować będziemy o godz. 20.00.
W niedzielę Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Mszę św. będą sprawowane o zwykłych porach.

W ciągu dnia, aż do czwartku, istnieje możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej kaplicy. Przypominamy jednak o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i obowiązujących przepisów.

Nie odbywają się żadne spotkania duszpasterskie. Nieczynna jest także kancelaria parafialna, ale wszystkie pilne sprawy możemy załatwiać telefonicznie, ewentualnie umawiając się indywidualnie na spotkanie w sprawach urzędowych.

Zachęcamy do zapoznania się z programami nabożeństw w Radio Maryja i naszym radio eM, a także do korzystania z transmisji internetowych nabożeństw. Transmitujemy wszystkie Msze św. z naszego kościoła, Gorzkie Żale dzisiaj i wieczorną modlitwę różańcową, codziennie o 20.30, aż do środy i potem znowu od Wielkanocy. Zapraszamy do tej modlitwy.
Przed transmitowanym dzisiaj nabożeństwem Gorzkich Żali modlić się będziemy za zmarłych zalecanych.
Kazania pasyjne są dostępne na parafialnej stronie internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią zarządzeń ks. Arcybiskupa. Są dostępne na naszej stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w kościele.

Bóg zapłać za ofiary składane na potrzeby parafii przekazywane na różne sposoby, w tym także poprzez przelewy bankowe. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i polecamy tę formę wspierania parafii Waszej łaskawej pamięci.

Zarządzeniem ks. Arcybiskupa, nie będzie w tym roku dekoracji Bożego Grobu, jednak prosimy o ofiary na kwiaty dla wystroju kościoła. Można je składać u p. Cecylii i p. Gabrieli w zakrystii, albo także przelewem z zaznaczeniem tytułu: na kwiaty…

Prosimy o dostarczenie do wtorku intencji Mszy świętych zamówionych do 19 kwietnia.

Wszystkim życzymy świętej niedzieli, głębokiego przeżycia czasu Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, a także pokoju, bezpieczeństwa i zdrowia.

O UZYSKANIU PRZEBACZENIA GRZECHÓW CIĘŻKICH W SYTUACJI NADZWYCZAJNEJ POZA SPOWIEDZIĄ (ks. prof. Jacek Kempa).

Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 960 przedstawia naukę Kościoła o konieczności spowiedzi: „Indywidualna i integralna spowiedź oraz rozgrzeszenie stanowią jedyny zwyczajny sposób, przez który wierny, świadomy grzechu ciężkiego, dostępuje pojednania z Bogiem i Kościołem. Jedynie niemożliwość fizyczna lub moralna zwalnia od takiej spowiedzi. W takim wypadku pojednanie może się dokonać również innymi sposobami”.

Kościół wskazuje taki sposób uzyskania przebaczenia grzechów ciężkich
w wyjątkowej sytuacji niemożności wyspowiadania się. Jest nim
wzbudzenie żalu doskonałego za grzechy oraz szczere pragnienie (postanowienie) wyspowiadania się.

Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Nauka ta opiera się na orzeczeniu Soboru Trydenckiego, który w nauce o sakramencie pokuty uczy o skrusze, czyli o żalu doskonałym: „…chociaż zdarza się, iż skrucha ta jest niekiedy dzięki miłości doskonała i pojednuje z Bogiem zanim jeszcze sakrament zostanie przyjęty, niemniej jednak pojednania tego nie należy przypisywać samej skrusze bez zawartego w niej pragnienia sakramentu (rozdz. 4).

Nauka ta należy do Tradycji Kościoła. Nie umniejsza ona w żaden sposób wagi sakramentu pokuty. Wręcz przeciwnie, pokazuje jego wartość: do otrzymania przebaczenia wszystkich grzechów w takiej wyjątkowej sytuacji potrzebny jest nie tylko żal doskonały, ale też pragnienie spowiedzi. W przyszłości wyrazi się ono ostatecznie w czynie: w akcie spowiedzi, gdy miną nieusuwalne przeszkody.

Przy przypomnieniu tej ostatniej zasady, kierującej uwagę ku przyszłej spowiedzi, należy pamiętać, że osoba żałująca za swoje grzechy i pragnąca spowiedzi już teraz otrzymuje przebaczenie – „takie samo” (nie ma innego) jak w spowiedzi, czyli otrzymuje łaskę uświęcającą. Może zatem przyjmować Komunię świętą (w sposób sakramentalny lub duchowy).

Co do zachowania zwykłych warunków spowiedzi wypada przypomnieć, że szczery i doskonały żal za grzechy zakłada realizację wszystkich pozostałych warunków: rachunku sumienia, postanowienia poprawy, zadośćuczynienia. Ponieważ ten ostatni nie wiąże się w tym przypadku z obligatoryjną pokutą nakładaną przez spowiednika, to można zakładać, że dobrowolna pokuta będzie owocna, ale jej kształt pozostaje w gestii osoby jednającej się z Bogiem.