Plan kolędy 2022/2023

Sobota 17.12.2022    12.30
1. Osiedle Leśne Brzozowa 20-12
2. Osiedle leśne Brzozowa 10-2

Niedziela 18.12.2022    13.30
1. Osiedle Leśne Klonowa 7-1 , 38-2, i Sosnowa 20-1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wtorek – 27.12.2022    10.00
1. Podzamcze, Zabrska od nr 3 do 31, Wiśniowa
2. Zabrska od 1 (p. Janota), Darwina, Zamkowa od końca i Basztowa.

środa – 28.12.2022    10.00
1. Dębowa parzyste od końca i 27 stycznia od początku
2. Część Strażackiej i Dębowa od końca nry nieparzyste i od skrzyżowania z 27 stycznia obie strony

Czwartek – 29.12.2022     10.00
1. Kłodnicka i Gliwicka 44-90
2. Gliwicka 61-13

Piątek – 30.12.2022    10.00
1. Zwycięstwa 142-48a
2. Zwycięstwa 35 – 111 (w tym Wodna)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Poniedziałek – 2.01. 2023    13.00
1. Dworska nieparzyste od końca
2. Ogrodowa od początku

Wtorek – 03.01.2023    13.00
1. Zwycięstwa od nr 28 i 13 do szkoły
2. Zwycięstwa od nr 9 i 26 do nr 2.

Środa – 04.12.2023     13.00
1. Leśna od początku, w tym Łączna i Okrężna, do Rajculi
2. Część Strażackiej i Dworska parzyste od końca (+ Krótka)

Czwartek – 05.01.2023    13.00
1. Zabrska od Gliwickiej, Słoneczna, Borowa i Skotnicka 46.
2. Zabrska od Zwycięstwa do Gliwickiej

Sobota – 07.01.2023    10.00
1. Skotnicka od Gliwickiej i Swobody od końca
2. Działkowa od końca.

Niedziela – 08.01.2023    13.30
1. Powstańców od Poczty nieparzyste do Zabrskiej
2. Gliwicka od nr 11 do Zabrskiej i Gliwicka od 2 – 34

Poniedziałek – 09.01.2023    13.00
1. Powstańców parzyste od nr 40 do Verony
2. Powstańców nowe domy od 71 do 174

Wtorek – 10.01.2023     13.00
1. Piaskowa od końca, Gliwicka przy skrzyżowaniu i Wolności do Leśnej
2. Kolęda dodatkowa.