PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10 – 17 maj 2020

NIEDZIELA – 10.05.2020 – V Niedziela Wielkanocna 

8.00 Za ++ ojca Henryka Malik, teściów Janinę, Jana Nocoń, zięcia Marcina Malec, Renatę, Zygmunta Kozubek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa.

10.30 O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Filipa Kowol, jego rodziców i chrzestnych.

12.00 Za ++ Kasię Styszko w 10. rocznicę śmierci, Janinę, Tadeusza Styszko, ++ z rodzin Styszko, Wierbiłowicz, Podkowa i Skonieczko.

16.30 Za ++ Teresę, Pawła, Justynę Rybka, Małgorzatę, Gerarda Zdzieblok, dziadków, rodzeństwo, rodziców chrzestnych, sąsiadów i + Henryka Banasik.

PONIEDZIAŁEK – 11.05.2020 – 

6.30 Za ++ Marię Pakura w rocznicę śmierci, Józefa, Martę, Antoniego Pakura, Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. kanonika Leonarda Swoboda, Łucję, Jadwigę, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath, Teichgraber, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za + mamę Elfrydę Szołtysek na pamiątkę 80. rocznicy urodzin oraz + ojca Alojzego.
2. Za + Zofię Żebrowską od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich.

WTOREK – 12.05.2020 – 

6.30 Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Matki Bożej i Aniołów o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski w 40. rocznicę ślubu.

18.00
1. Za ++ Antoninę, Konstantego Uciecha, 2 braci, bratowe, Urszulę, Henryka Łotysz, jego rodziców, Alfreda Biela, Cecylię, Józefa Krzysteczko, Jadwigę, Jerzego Nocoń, ++ z pokrewieństwa Mryka, Macha, Unfericht, Uciecha i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Zofię, Franciszka Falkus, Teresę Matula i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 13.05.2020 – Wspomnienie NMP z Fatimy

6.30 W intencji Katarzyny z okazji 35. rocznicy urodzin w podziękowaniu za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Od Rady Parafialnej w imieniu parafian w duchu wdzięczności za 30 lat posługi kapłańskiej w intencji ks. proboszcza Józefa. Do Chrystusa Najwyższego Kapłana, przez ręce Matki Bożej Fatimskiej, z prośbą o Boże prowadzenie, Dary Ducha Świętego, wytrwałość i umocnienie na drodze życia kapłańskiego oraz opiekę św. Józefa.

CZWARTEK – 14.05.2020 – Święto św. Macieja

6.30 Za + Gertrudę Sowa w 30. dzień po śmierci.

18.00 
1. Za ++ Jana, Annę Kot, Wiktora, Marię Jachnik, Henryka, Jana, Matyldę Swoboda, ++ dziadków, ++ z rodzin Jachnik, Malik, Łukwiński i Borkowy.
2. Za ++ Annę, Eryka, Norberta, Franciszkę, Piotra, Alfreda, Halinę, Alojzego Kowol, ++ dziadków, Annę, Jana Zalewski, ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 15.05.2020 – 

6.30 Za ++ Annę, Wacława Głuch, ich rodziców, rodzeństwo, Jerzego, Sebastiana Janyga, Jadwigę, Pawła Kotyczka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Leona w rocznicę śmierci, Ludwika, Marię, Franciszka, Józefa Pilny, Martę, Wincentego Chwiołka, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Tomasza Mryka, Adelajdę, Józefa Paszek, Helenę, Zygfryda Musioł, ++ z pokrewieństwa Jachnik i Bujara.
2. Za ++ Janinę, Zygmunta Skrzydeł na pamiątkę rocznic ich śmierci, Krystynę Skrzydeł na pamiątkę zbliżającej się 15. rocznicy śmierci, Serafinę, Alojzego Długaj, Pawła Bartoszek, Ryszarda Kowalczyk, Jana Pawlas, ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł, Pawlas i Niewiadomski.

SOBOTA – 16.05.2020 – Święto św. Andrzeja Boboli 

6.30 Za ++ Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Jana, Pawła, Henryka Malik, Marię, Walentego Musioł, Szymona Gawlik, Ignacego Bartoszek, Karola, Hildegardę Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków, kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

13.00 Ślub: Natalia Janota – Jakub Kanczyk.

18.00
1. O beatyfikację Sługi Bożego o. Romana Kozubka na pamiątkę męczeńskiej śmierci.
2. Za ++ Elżbietę, Józefa Mryka, Anielę, Emila Michalski, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

NIEDZIELA – 17.05.2020 – VI Niedziela Wielkanocna

8.00 Za ++ Konrada Nocoń, jego rodziców, rodzeństwo, Marię, Franciszka, Anielę, Alfreda Woźnica, Benedykta Swoboda, ++ z pokrewieństwa Woźnica i Nocoń.

10.30 Za + ks. Jana Kurpasa.

12.00  W intencji dziecka przystępującego po raz pierwszy do Komunii świętej Amelii Mijacz oraz jej rodzinny o łaskę wiary, nadziei i miłości oraz opiekę Matki Bożej w ich życiu.

16.30 Z okazji 50. urodzin Beaty Podstufka jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla solenizantki i całej rodziny.