PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 10 – 17 marzec 2019

NIEDZIELA – 10.03.2019 – I Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za + Józefa Wiśniewskiego, ++ z rodzin Wiśniewski, Kucharczyk, Backi i Woźnica.

10.30
1. Za ++ Jadwigę, Pawła Kotyczka, dziadków Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Serca Jezusowego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za odebrane łaski z okazji urodzin, z prośbą o dalsze dla całej rodziny.

12.00
1. Za ++ Alojzego Kowol w 1. rocznicę śmierci, żonę Halinę, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
2. Z okazji 40-tych urodzin Hanny Botor jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, zdrowie i dary Ducha Świętego dla solenizantki i całej rodziny.

16.30 Za ++ Mariana, Pawła, Magdalenę Wyrobek, Józefa, Magdalenę Niewięć, Sebastiana Wróbel, Jana Gołąb, Irenę Mierzwa, Lidię Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 11.03.2019 – 

6.30 Za + Helenę Biela od rodzin Kowol i Nowak.

18.00
1. Za + Elżbietę Mryka w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++ Małgorzatę, Pawła, Henryka, Różę, Alojzego, Agnieszkę Swoboda, ++ z rodzin Kołbasko, Kowalczyk, Mucha i Kołodziej.

WTOREK – 12.03.2019 – 

6.30 Za osobę Panu Bogu powierzoną przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża i św. Rity.

18.00
1. Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Julisza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. Za + Elfrydę Szołtysek od koleżanek i kolegów z rocznika 1940.

ŚRODA – 13.03.2019 – 

6.30

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Za ++ Anielę, Ignacego, Edmunda Krzysteczko, Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Helenę, Herberta Szołtysek, ++ dziadków, sąsiadów, ++ z rodzin Krzysteczko, Janota i Lis.
3. Za ++ Annę Wilczyńską w rocznicę śmierci, męża Edmunda, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 14.03.2019 – 

6.30 Za ++ Marię, Eugeniusza, Zofię, Wiktora Słaboń, Stefanię, Jerzego Ratka, Zbigniewa Siestrzykowskiego, Izabelę Skrobol.

18.00
1. Za ++ Annę, Alojzego Kula, rodzeństwo, dziadków, Zofię, Wincentego Nocoń, Marcina Promny, Cecylię, Henryka Wranik, Teresę, Pawła Rybka, ++ z pokrewieństwa Kula i Krzysteczko.
2. Za ++ Marię, Walentego Musioł, Ignacego, Marię, Wilhelma Bartoszek, Łucję, Konrada Szołtysek, Jana Muszalik, Wiktora Mazurek, Anielę, Emila Michalski, Oswalda Bartnik, Pawła Domin i ++ dziadków.

PIĄTEK – 15.03.2019 – 

6.30 Za ++ Ludwika Pyka w rocznicę śmierci, Gertrudę, Renatę Pyka, Emila, Gertrudę Nocoń, ++ z rodzin Pyka, Michalski i Nocoń.

18.00
1. Za ++ męża, syna, rodzeństwo, rodziców i dziadków z obu stron oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Helenę Biela od koleżanek i kolegów z rocznika 1952.

SOBOTA – 16.03.2019 – 

6.30 Za ++ Franciszkę Krzysteczko na pamiątkę urodzin, męża Józefa i ++ rodziców z obu stron.

18.00
1. Za ++ Martę Achtelik w 5. rocznicę śmierci, Szczepana, Hannę Achtelik, Katarzynę, Wilhelma Achtelik, Zofię, Konstantego Długaj, rodzeństwo, ++ z pokrewieństwa oraz ++ Zofię i Władysława Copija.
2. Za ++ Emilię Bartoszek na pamiątkę urodzin, syna Edwarda, męża Bernarda, rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 17.03.2019 – II Niedziela Wielkiego Postu

8.00
1. Za + Alojzego Mijacz na pamiątkę urodzin i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Helenę Biela w 30. dzień po jej śmierci.

10.30 Za ++ Leona Majowskiego w 8. rocznicę śmierci, rodziców, siostrę Marię Hudzikowską, Franciszka Mijacz, Mirosława Kowalczyk, Ryszarda Palusińskiego, Renatę Popek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci Bartosza Patryka Rosak i Nikodema Wenda, ich rodziców, chrzestnych i całej rodziny.

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk w rocznicę śmierci, jego rodziców Augustyna, Katarzynę Kasperczyk, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Martę, Piotra Wójcik, Bogusława Szczepański, Marię, Franciszka Jędryczka, Jana, Teresę, Lidię Promny, ++ z rodzin Kasperczyk i Bartoszek.