PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11 – 18 czerwiec 2023

NIEDZIELA – 11.06.2023 – X Niedziela Zwykła

8.00

10.30 Do św. Anny z podziękowaniem za dar życia z okazji 40. rocznicy urodzin Eweliny oraz w 15. rocznicę ślubu Eweliny i Krzysztofa Małachowskich z prośbą o wszystkie potrzebne łaski dla całej rodziny.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Julia Tabath, Patryk Czaja, Milan Jagiełko, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie z okazji rocznicy ślubu i urodzin.

 

PONIEDZIAŁEK – 12.06.2023 – Wsp. bł. męczenników Józefa Czempiela, Emila Szramka i towarzyszy

6.30 Za + Józefa Malik od sąsiadów z ul. Swobody.

18.00 Za ++ Alojzego Niestrój na pamiątkę urodzin, żonę Annę, dziadków, Elfrydę, Ryszarda Kleczka, ++ z rodzin Musioł, Czech, Morawiec, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Piotra Nowak, ++ kapłanów i franciszkanów.

 

WTOREK – 13.06.2023 – Wsp. św. Antoniego z Padwy

6.30

18.00 W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.

 

ŚRODA – 14.06.2023 – Wsp. bł. Michała Kozala

6.30

17.00
1. Za ++ męża Jana Pawlas na pamiątkę urodzin, rodziców, teściów, siostrę, dziadków, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ rodziców Renatę, Zygmunta Kozubek, wnuka Kamila, dziadków z obu stron, teściów Eleonorę, Henryka Kowalski, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 15.06.2023 –

6.30 Za ++ Zbigniewa, Anielę, Grzegorza Romik, Mieczysława Bryzik, Krzysztofa Szymoszek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

14.00 Ślub: Dawid Hawryluk – Sandra Kubatta.

16.00 W intencji uczniów klas. VIII, wychowawców, nauczycieli i rodziców z okazji zakończenia nauki w Szkole Podstawowej.

18.00
1. Za ++ Helenę, Józefa, Huberta Piecha, Jerzego, Annę Kowol, ++ dziadków, Józefa Kowol, Stefana Krzymyk, Józefa Organiściok, Elfrydę, Ryszarda Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, ++ z rodzin Piecha, Kowol, Mryka, Zaczek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Pawła Matula, Teresę, Nikodema, Grzegorza Fajkis, dziadków z obu stron, Henryka Berg, ++ chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.

 

PIĄTEK – 16.06.2023 – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

6.30 Za ++ Andrzeja Nowak, Teodora Szołtysek w rocznicę śmierci, Zofię Szołtysek, Anielę, Romana Fajkis, ++ dziadków, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.

15.30 Ślub: Marek Zajner – Sandra Koszczuk.

18.00 Za ++ Alojzego Bryłka, jego rodziców, Franciszkę, Alojzego Dyrbuś, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecki, Anielę, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Henryka Duda i ++ z pokrewieństwa.

 

SOBOTA – 17.06.2023 – Wsp. Niepokalanego Serca NMP

6.30 Za ++ Alojzego Roj, syna Pawła, Marię, Józefa Jachnik, Julię, Aleksandra Roj, dziadków z obu stron, siostry, braci, bratowe, szwagrów, Erykę, Konrada Papkala, Henryka, Elżbietę, Franciszka Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Edmunda Szołtysek na pamiątkę urodzin, rodziców Marię, Wiktora, Annę, Michała Pisarek, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Anielę, Emila Michalski, Cecylię, Romana Bartoszek i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Tomasza, Annę, Marię, Romana, Pawła Mryka. Alfreda, Bernarda Wilk, ++ dziadków Chwiołka, Stalica, Wilk, ++ z pokrewieństwa Kotyczka, Pilny, Kaczmarczyk i Brosz.

 

NIEDZIELA – 18.06.2023 – XI Niedziela Zwykła

8.00

10.30 Za ++ Kasię Styszko, Janinę, Tadeusza Styszko, Czesława Wierbiłowicz, ++ z rodzin Styszko, Skonieczko i Wierbiłowicz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Bartosza Drewniok, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Gerarda Szołtysek, żonę Marię , ++ rodziców, dziadków, braci Roberta i Rajmunda, ++ z pokrewieństwa Promny, Domin, Helenę i Bronisława Delimat, ++ kapłanów.