PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11 – 18 kwiecień 2021

NIEDZIELA – 11.04.2021 – Niedziela Miłosierdzia Bożego

8.00 Za ++ Anielę Bartoszek na pamiątkę urodzin, męża Jana, Otylię, Teodora, Stefana Fajkis, Martę, Stanisława Bartoszek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za parafian.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, dziadków, Leokadię, Wacława Sztuba, Bogusława Palenga, Krzysztofa Korach, Mariannę Lewandowską, ks. Jana Kurpas, Witolda Moskała, ++ z pokrewieństwa Kowol, Nocoń, Goławski i Szindler.

PONIEDZIAŁEK – 12.04.2021 – 

6.30 Za ++ Gertrudę Szołtysek w rocznicę śmierci, męża Henryka, syna Stefana, Czesława, Jana, Apolonię Tybor, Gerarda Przybycin, ++ dziadków, Teodora, Zofię, Jana, Martę Szołtysek, Franciszka Rybka, Romana, Anielę Fajkis, Jana, Agnieszkę Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Adelajdę, Józefa Paszek, Zofię, Wiktora, Eugeniusza, Marię, Wiesławę Słaboń, Pawła Mazurek, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ mamę Gertrudę Sowa w 1. rocznicę śmierci, ojca Stanisława, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 13.04.2021 – 

6.30 Za ++ Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, Annę, Romualda Wodara, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00 W intencji czcicieli MB Fatimskiej.

ŚRODA – 14.04.2021 – 

6.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy, św. Anny w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze i zdrowie dla całej rodziny z okazji 40. rocznicy urodzin Anny Pawlas.

17.00
1. Za ++ Bernarda Gancarczyk w rocznicę śmierci, Lidię Gancarczyk, Edwarda Kula, ++ dziadków, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Augustę Musioł w rocznicę śmierci, męża Bernarda, syna Bronisława, zięciów Joachima Paczuła, Jerzego Paszek, Adelajdę, Kazimierza Balik, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ sąsiadów.

CZWARTEK – 15.04.2021 – 

6.30 Za ++ Ryszarda, Różę, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Jana, Leokadię Mryka, Teresę Matula, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Lempa, Kuberek, Falkus, Mryka, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za + Teodora Promny, żonę Franciszkę, 3 siostry, 2 synów, synowe, wnuka Leona, Rajmunda, Marię, Wiktora Szołtysek, synów Roberta i Gerarda, Marię Szołtysek, Oskara, Edeltraudę Mryka, ++dziadków, Teodora, Zofię Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Edmunda Wilczyńskiego w rocznicę śmierci, żonę Annę, ich rodziców i rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, Bernarda Pisarek, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 16.04.2021 – 

6.30 Za + Henryka Pilny od Marii Popiel z rodziną.

18.00
1. Za ++ Leokadię Musioł w rocznicę śmierci, męża Wincentego, Marię, Horsta, Krystiana Koim, ++ z pokrewieństwa Musioł, Koim, Bartoszek, Nocoń i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Gertrudę Nocoń w rocznicę śmierci, męża Emila, Nikodema, Gertrudę Kot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 17.04.2021 – 

6.30 Za ++ Ludwika, Janinę Kowol, Franciszka, Piotra Roj, Jadwigę, Teofila Sobota, Romana, Erykę Macha, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Kowol, Niedoperski, Roj, Falkus i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Edwarda Drobny w rocznicę śmierci, Małgorzatę, Gerarda Drobny, Elżbietę, Jana Kania, Martę, Józefa, Henryka Pacha, Wiktorię Makselon, ++ z pokrewieństwa Drobny, Pacha, Malcher i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Stanisława Matula w 1. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA – 18.04.2021 – III Niedziela po Zmartwychwstaniu Pańskim

8.00 Za ++ Wincentego, Zofię Nocoń, dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Romana, Genowefę Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy, dziękując za otrzymane łaski i prosząc o błogosławieństwo dla Stefanii Kubosz z okazji 80. rocznicy urodzin.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Jakuba Bielawskiego, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 W intencji rocznego dziecka Wiktora Stryj z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, Aniołów Stróżów oraz wstawiennictwo św. Jana Pawła II dla niego, rodziców chrzestnych i całej rodziny.