PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11 – 18 marzec 2018

NIEDZIELA – 11.03.2018 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Serafinę, Alojzego Długaj, Janinę, Zygmunta Skrzydeł, Krystynę Skrzydeł, Pawła Bartoszek oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł i Pawlas.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70-tych urodzin Bogumiły Szołtysek, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny.

12.00 Za ++ Leona Majowskiego, rodziców, dziadków, Franciszka Mijacz, Mirosława Kowalczyk, Renatę Popek, Roberta Palusińskiego i ++ z pokrewieństwa.

16.30 Za ++ Mariana, Pawła, Magdalenę Wyrobek, Józefa, Magdalenę Niewięć, Sebastiana Wróbel, Jana Gołąb, Irenę Mierzwa, Lidię Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 12.03.2018 – 

6.30 Za ++ Jadwigę, Pawła Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Marię, Walentego Musioł, Ignacego, Marię, Wilhelma Bartoszek, Konrada Szołtysek, Jana Muszalik, Wiktora Mazurek, Anielę, Emila Michalski, Oswalda Bartnik, Pawła Domin, Szymona Gawlik.
2. Za ++ Franciszka, Małgorzatę, Dominika Spadek, Różę, Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, Helenę, Stefana Kaszek, Franciszka Gizdol, Andrzeja Rożek, Stanisławę Borowiecką, ++ dziadków + z pokrewieństwa, dusze w czyśćcu cierpiące i ++ kapłanów.

WTOREK – 13.03.2018 – 

6.30 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla Hildegardy Mijacz z okazji 90. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.

18.00 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.

ŚRODA – 14.03.2018 – 

6.30 Za ++ Zofię, Wiktora, Eugeniusza, Wiesławę, Marię Słaboń, Adelajdę, Józefa Paszek, Pawła Mazurek, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 Za ++ Annę Wilczyńską w 10. rocznicę śmierci, męża Edmunda, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Antoninę Makselon, ++ z rodzin Wilczyński, Paszek, Ćmok, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 15.03.2018 –

6.30 Za ++ Ludwika Pyka w rocznicę śmierci, Gertrudę, Renatę Pyka, Gertrudę, Emila Nocoń, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa Pyka, Michalski i Nocoń.

18.00
1. Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Augustyna, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. Za ++ Annę Kula w rocznicę śmierci, męża Alojzego, rodziców, dziadków, Zofię, Wincentego Nocoń, Marcina Promny, Cecylię, Henryka Wranik, Teresę, Pawła Rybka, ++ z pokrewieństwa Kula i Krzysteczko.

PIĄTEK – 16.03.2018 – 

6.30 Za + Pawła Bartoszek od koleżanek i kolegów z rocznika 1942.

18.00
1. Za ++ Emilię Bartoszek na pamiątkę urodzin, syna Edwarda, męża Bernarda, rodziców, rodzeństwo i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Stefana, Otylię, Teodora Fajkis, Agnieszkę, Karola, Henryka, Eugeniusza, Marcina, Jarosława Biskup, ++ z pokrewieństwa Biskup, Rusin, Musioł i Fajkis.

SOBOTA – 17.03.2018 – 

6.30 Za + Alojzego Mijacz w 30. dzień po jego śmierci.

18.00
1. Za ++ Franciszkę Krzysteczko na pamiątkę urodzin, męża Józefa, Ryszarda, Katarzynę Krzysteczko.
2. Za++ Martę Achtelik w 4. rocznicę śmierci, Hannę Achtelik, siostrę Annę i jej męża, 7 braci, dziadków z rodziny Długaj, Zofię, Władysława Copija, Waldemara, Kazimierza Długaj, Mateusza Kowol i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 18.03.2018 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Różę Czech w rocznicę śmierci, męża Jerzego, jej rodziców, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, Annę, Alojzego Niestrój, Adelajdę, Franciszka Musioł, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Albinę, Antonię Rodewald, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30
1. Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i błogosławieństwo Boże w rodzinie.
2. Za ++ rodziców Adelę i Czesława Tworzydło.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Karola Wziętek, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk, jego rodziców Augustyna, Katarzynę Kasperczyk, Martę, Piotra Wójcik, Marię, Franciszka Jędryczka, Bogusława Szczepański, Jana, Teresę, Lidię Promny, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, ++ z pokrewieństwa Kasperczyk, Bartoszek i Włodarz.