PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 11 – 18 wrzesień 2022

NIEDZIELA – 11.09.2022 – XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za parafian.

10.30 Za + Józefa Nocoń od koleżanek i kolegów z rocznika 1957.

12.00 Za + Urszulę Górecką w 30. dzień po śmierci.

16.30 Za ++ Jerzego Omozik, żonę Irenę – od kuzynostwa.

 

PONIEDZIAŁEK – 12.09.2022 – Uroczystość MB Piekarskiej

6.30 Za ++ rodziców, Edwarda, Gretę Wita, dziadków, chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Marię Pakura na pamiątkę urodzin, Józefa, Martę, Antoniego Pakura, Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, Jadwigę, Łucję, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath, Teichgraber, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Wilhelma, Różę, Alojzego, Gerarda Karwat, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Agnieszkę, Alojzego Mryka, ++ z rodzin Karwat, Drabik i Mryka.

 

WTOREK – 13.09.2022 – Wsp. św. Jana Chryzostoma

6.30

18.00
1. W intencji czcicieli MB Fatimskiej.
2. Do Miłosierdzia Bożego w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże z okazji 50. urodzin Anny Kowalczyk.

 

ŚRODA – 14.09.2022 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6.30 Za + Alojzego Janota od sąsiadów z ul. Zwycięstwa, Dębowej i Gliwickiej.

17.00
1. Za ++ Gerarda Lauterbach w rocznicę śmierci, żonę Marię, wnuczkę Karolinę, rodziców, rodzeństwo, teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Pawła, Różę, Wiktora, Zofię Mazurek, Marię, Wilhelma, Ignacego Bartoszek, Konrada Malcherek, Jana Muszalik, Konrada, Łucję Szołtysek, Dominika, Łucję Spadek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

 

CZWARTEK – 15.09.2022 – Wsp. MB Bolesnej

6.30

18.00
1. Za ++ rodziców Teresę, Nikodema Fajkis na pamiątkę urodzin, Grzegorza Fajkis, Pawła Matula, ++ dziadków z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ mamę Gertrudę Sowa na pamiątkę urodzin, ojca Stanisława, brata Janusza, Karola, Franciszkę Musioł, Renatę, Franciszka Sobota i ++ z pokrewieństwa.

 

PIĄTEK – 16.09.2022 – Wsp. św. męczenników Korneliusza i Cypriana

6.30

18.00
1. Za ++ Elżbietę Bartoszek, męża i córkę, Zygmunta Górskiego, jego rodziców, rodzeństwo, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak, ++ z pokrewieństwa Bartoszek i Pecel.
2. Za ++ męża Andrzeja Muszalik w 8. rocznicę śmierci, ojca Jana Muszalik, teścia Eugeniusza Niedobecki, Dariusza Sarkowicz, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 17.09.2022 –

6.30 Za ++ Franciszka, Anielę Loska, Ewalda Smołka, Pawła, Agnieszkę Loska, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę, Henryka Macha, Emila, Elfrydę Kubicki, Grażynę Tomecką, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha i Rodewald.

13.00 W intencji członków Koła Łowieckiego „Bór” i ich rodzin z okazji 70-lecia działalności Koła.

18.00
1. Za + Różę Mijacz w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++ Zofię Dubiel, męża Stanisława, Czesława Dubiel, Bożenę Musielak, ++ z rodzin Dubiel.

 

NIEDZIELA – 18.09.2022 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Barbary z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Barbary Kędziorczyk z okazji 18. urodzin.

10.30 Za ++ Serafinę, Alojzego Długaj, Janinę, Zygmunta, Krystynę, Alicję Skrzydeł, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, Pawła Bartoszek, Jerzego Paleta, Ryszarda Kowalczyk, ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł, Pawlas i Niewiadomski.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Rafał Szołtysek, Lena Wybraniec, Nikodem Rojek, Mikołaj Krawiel, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Arkadiusza Wróbel na pamiątkę urodzin.

Po Mszy św.: Chrzest Święty – Samuel Ciba, Franciszek Rudnik.