PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 12 – 19 luty 2023

NIEDZIELA – 12.02.2023 – VI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Romana Szukała, syna Alojzego, Różę, Adama, Szczepana, Marię, Edmunda, Helenę Szukała, Franciszka, Agnieszkę, Alfonsa, Emanuela, Anielę Macha, Henryka Malik, Alfonsa, Hildegardę Kurpas, Romana, Erykę Macha, ++ z pokrewieństwa Macha i Szukała.

10.30 Za ++ Helenę Biela, rodziców Annę i Franciszka Szołtysek, teściów, Franciszka Botor, Teresę Swoboda, Lidię Lauterbach i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian.

Po Mszy św.: Chrzest Święty – Radosław Piecha.

16.30 Za ++ Emilię, Tomasza, Anielę Kowol, Annę, Andrzeja, Eugeniusza, Teresę, Zofię Kosiński, Łucję Szołtysek, Magdalenę, Benedykta Swoboda, Pawła Bartoszek, Mariana Świerkot, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

 

PONIEDZIAŁEK – 13.02.2023 –

6.30 Za ++ Benedykta Swoboda w rocznicę śmierci i na pamiątkę urodzin, żonę Magdalenę, Antoniego, Gertrudę Swoboda, Pawła, Klarę, Witolda, Beatę Lipa, Urszulę, Władysława, Ewę Tabath, Gerarda Rzepka, Konrada Nocoń, ++ z pokrewieństwa Pakura, Teichgraber, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. W intencjach czcicieli MB Fatimskiej.
2. Do Opatrzności Bożej i MB Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie w rodzinie.

 

WTOREK – 14.02.2023 – Święto św. Cyryla i Metodego

6.30 Za ++ Annę, Eryka Kowol, Krystynę Machura, Norberta Kowol, dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + Henryka Duda w 1. rocznicę śmierci.

 

ŚRODA – 15.02.2023 –

6.30 Za ++ Leona, Romana, Helenę Skiba, Bronisława, Katarzynę, Teresę Mentel, Czesława, Janinę, Piotra Knapczyk, Mariana Gonsior, Romana Nocoń, Stanisława Moc, Halinę Matejczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Szymona Gawlik w rocznicę śmierci, Łucję, Maksymiliana Gawlik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

 

CZWARTEK – 16.02.2023 –

6.30 Za ++ Stanisława Woźnica w 1. rocznicę śmierci, żonę Annę, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Teresę, Jana, Janusza, Ernesta, Lidię Promny, Elżbietę, Józefa Rajmunda Pindur, ++ z rodzin Mijacz, Kaczmarski, Olszynka i Kasperczyk.
2. Za + Ernesta Promny w rocznicę śmierci i ++ z pokrewieństwa.

 

PIĄTEK – 17.02.2023 –

6.30

18.00
1. Za ++ Elżbietę, Herberta Gajda, Eugeniusza Jagła, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków, chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Michała Rosa w 8. rocznicę śmierci, Irenę Stachowicz i ++ z pokrewieństwa.

 

SOBOTA – 18.02.2023 –

6.30 Za ++ Gertrudę, Henryka, Edwarda, Antoniego Kula, Łucję, Władysława Kołodziej, Józefa Gajdzik, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

15.00 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo, prowadzenie Ducha Świętego dla Marcina Gatnera z okazji 50. rocznicy urodzin i dla całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Grzegorza Krzysteczko w rocznicę śmierci, rodziców Anielę i Henryka Krzysteczko, Benedykta Nocoń.
2. Za ++ ojca Henryka Kuchta na pamiątkę 80. urodzin, Łucję Szołtysek, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków Paździor, Kuchta, Szołtysek, Brzozok i ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 19.02.2023 – VII Niedziela Zwykła

8.00 Za + Anielę Słomka od sąsiadów z ul. Działkowej.

10.30 Za ++ Leokadię i Juliana Skonieczko, Kasię Styszko i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Do Bożej Opatrzności dziękczynienie za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo dla Poli z okazji roczku, brata Bartka, rodziców i chrzestnych.

16.30 Dziękczynna za dar życia i otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo z okazji 60. urodzin Bronisława Waluga oraz o opiekę Matki Bożej dla córek z rodzinami.