PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13 – 20 listopad 2022

NIEDZIELA – 13.11.2022 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Dary Ducha Świętego i błogosławieństwo z okazji 40. urodzin w pewnej intencji.

10.30 Za ++ Bożenę Musiał, Jerzego, Annę Kowol, Huberta Piecha. Józefa Kowol, Józefa Organiściok, Stefana Krzymyk, Beatę Wąs.

12.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70. urodzin Cecylii Mryka, z prośbą o dalszą opiekę, Boże błogosławieństwo i zdrowie w całej rodzinie.

16.30 W intencji czcicieli MB Fatimskiej.

 

PONIEDZIAŁEK – 14.11.2022 –

6.30 Za + Janusza Promny od firmy budowlanej Marka Kurczaka.

18.00
1. Za ++ Edmunda Jachnik na pamiątkę urodzin, żonę Marię, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Rajca, Kot, Swoboda, Nieradzik, Cyroń, Twardoch i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Martę Wójcik w rocznicę śmierci, męża Piotra, Jadwigę, Anielę, Józefa Koral, Jadwigę Helios, Magdalenę, Wilhelma Włodarz, Elfrydę, Rafała Kasperczyk, Gertrudę, Jana Plewnia, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK – 15.11.2022 –

6.30 Za ++ Łucję, Władysława Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda, Antoniego Kula, Józefa Gajdzik, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Edytę, Alfreda, Martę, Ryszarda, Romana Teichgraber, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, Jadwigę, Antoniego Finke, Ericha Burghammer, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Dariusza Ciszewskiego i ++ z pokrewieństwa.

 

ŚRODA – 16.11.2022 –

6.30

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Danutę Kobier w 1. rocznicę śmierci, rodziców Romana i Helenę Szołtysek, ++ z rodzin Kobier, Szołtysek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 17.11.2022 – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej

6.30

18.00
1. Za ++ Kunegundę, Jana Zawisza, Różę, Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Leokadię, Jana, Bernarda Mryka, Agnieszkę, Franciszka, Piotra Roj, Teresę, Norberta Matula, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Zawisza, Lempa, Kuberek, Falkus, Mryka, Rybka, Galwas, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Janusza Promny od kolegów i koleżanek z rocznika 1967.

 

PIĄTEK – 18.11.2022 – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny

6.30

18.00
1. Za wstawiennictwem bł. Karoliny Kózkówny w podziękowaniu za dar życia, z prośbą o łaskę żywej wiary, Dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże na każdy dzień życia dla Małgosi z okazji 11. urodzin oraz błogosławieństwo dla rodzeństwa i rodziców.
2. Za ++ Łucję, Benedykta Szołtysek, Henryka, Gertrudę, Szczepana Gemander, dziadków z obu stron, Martę, Wilhelma Rusin, ++ z rodzin Szołtysek, Władarz, Gemander oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 19.11.2022 –

6.30

18.00
1. Za ++ Franciszka Mijacz w rocznicę śmierci, żonę Różę, Leona Majowskiego, ++ rodziców, ++ z pokrewieństwa Mijacz, Hahn, Promny i Kaczmarski.
2. Za ++ Lidię Lauterbach, Małgorzatę i Herberta Bartoszek, Annę i Teodora Lauterbach, ++ synów, synowe, zięciów, Karolinę Lauterbach, Sebastiana Wróbel, Franciszka Botor, Helenę Biela, Mariana Wyrobek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

NIEDZIELA – 20.11.2022 – XXXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za + Janusza Promny w 30. dzień po śmierci.

10.30 Za ++ Marię Kołodziej w rocznicę śmierci, męża Alojzego, Agnieszkę, Wiktora Morgała, Konrada, Monikę Hawełka, Romana Górecki, Piotra Żyła, ++ z rodzin Kołodziej, Stachura. Swoboda, Janota, Długaj, Luks, Kurpas, Świętek oraz ++ sąsiadów.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Filip Konopka, Martyna Banasik, Zofia Malczyk, Gabriela Bartnicka, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za + Jana Kopel na pamiątkę urodzin.