PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13 – 20 styczeń 2019

NIEDZIELA – 13.01.2019 – Święto Chrztu Pańskiego

8.00 Za ++ Emilię Michalską w rocznicę śmierci, męża Alojzego, rodziców, dziadków, Franciszka, Gertrudę, Ewalda Botor, Lidię Lauterbach, Annę, Henryka Kandziora i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Alfreda Nocoń w rocznicę śmierci, syna Leona, wnuczki Anetę Waniek i Iwonę Wawoczny, rodziców, rodzeństwo i krewnych z rodzin Nocoń, Kotlorz, Gemander, Ludwik, Suchy, Wysocki, Zaborowski, Szołtysek, Moryc, Musioł, Mryka i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Franciszka Sohajko, jego rodziców i chrzestnych.
2. Za + Krystynę Bartoszek w 1. rocznicę śmierci.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.

PONIEDZIAŁEK – 14.01.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Renatę Sobota w 2. rocznicę śmierci, męża Franciszka, ++ rodziców z obu stron i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Joachima Grzywok w 30. dzień po śmierci.

WTOREK – 15.01.2019 – 

6.30 Za ++ Gertrudę, Ottona Bryłka, Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Jana, Andrzeja Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Gertrudę Benisz w rocznicę śmierci, męża Józefa, Kunegundę, Romana Musioł, Jana, Annę Wyciślik, Stefanię Kudelko, Jadwigę Wyciślik, ++ z pokrewieństwa Benisz, Bartoszek i Musioł.

ŚRODA – 16.01.2019 – 

6.30 Za ++ Julię, Wincentego Kołodziej, Alfonsa, Emę, Huberta Kurpas, Romana, Alojzego, Adama, Różę, Marię, Szczepana Szukała, Agnieszkę, Franciszka Macha i ++ z pokrewieństwa.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za + Joachima Grzywok od sąsiadów z ulicy Gliwickiej, Zwycięstwa i Wodnej.

CZWARTEK – 17.01.2019 – Wsp. św. Antoniego 

6.30

18.00
1. Za ++ Antoniego, Walerię, Konrada, Norberta Żymełka, Ernesta, Jana, Teresę, Lidię Promny, Franciszka Mijacz, Tadeusza, Gertrudę Kaczmarski, Edmunda, Anielę Pyka, Emila, Elżbietę Kleczka i ++ dziadków.
2. Za + Genowefę Soremba w 1. rocznicę śmierci.

PIĄTEK – 18.01.2019 – 

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Marii Jałmużniak z okazji 4. rocznicy urodzin.
2. Za ++ Jadwigę, Alfreda, Damiana Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, Stefana Woźnica, ++ dziadków, Marię Hudzikowską i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 19.01.2019  –  Wsp. św. Józefa Pelczara

6.30 Do Trójcy Przenajświętszej, za wstawiennictwem św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski i dar 40 lat życia Marcina Krzysteczko, z prośbą o zdrowie i Bożą opiekę dla solenizanta i całej rodziny.

18.00
1. Za ++ Ryszarda Woźnica w 3. rocznicę śmierci, brata Franciszka, rodziców, teściów, Agnieszkę Krzysteczko, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Skrzypczyk, Błaszczyk i dusze w czyśćću cierpiące.
2. Za ++ Agnieszkę Nocoń na pamiątkę urodzin, Jana, Anastazję, Franciszka, Bernarda Woźnica, Gertrudę, Ewalda Botor, Wiktora, Martę, Krystynę Nocoń, Marię, Horsta Koim, Łucję Pasoń, Alfreda i Bernarda Wilk.

NIEDZIELA – 20.01.2019 – II Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ siostrę Mariolę Szymecką, ojca Edwarda, Alinę, Piotra Kostrz, Renatę Pyka, Alfonsa, Agnieszkę, Bernarda, Alojzego Mijacz, Bronisława, Marię Witała, Ludwika, Gertrudę Pyka, Andrzeja, Cecylię Szapoczka, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Roberta Mryka w rocznicę śmierci, żonę Jadwigę, syna Zygmunta, Ludwika, Marię Skrzypczyk, Adelę, Erwina Franik, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Marcel Kieczka, Jan Wójcik, ich rodziców i chrzestnych.

16.30