PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 13 – 20 wrzesień 2020

NIEDZIELA – 13.09.2020 – XXIV Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ dziadków Kunegundę, Romana Musioł, Annę, Jana Wyciślik, Bronisławę, Bronisława Sołtowski, Jana Adamus, ciocię Stefanię Kudelko od nowożeńców Hanny i Piotra.

10.30
1. Za ++ Agnieszkę Szołtysek w rocznicę śmierci, rodziców Gertrudę i Konrada, Alfonsa, Krystynę, Ignacego, Margaret Szołtysek, Pawła Langer, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, Franciszkę, Annę, Józefę Mryka, ++ dziadków, Arkadiusza Falkus, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Elfrydę Kasperczyk w 1. rocznicę śmierci.

12.00 W intencji dzieci przystępujących do Komunii Świętej, ich rodzin oraz katechetów i wychowawców.

16.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli MB Fatimskiej.

PONIEDZIAŁEK – 14.09.2020 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

6.30 Za ++ rodziców Konrada, Łucję Szołtysek, Jerzego, Ernestynę Szczyrba, Jana Żymełka, Franciszka Kozubek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Pawła, Różę, Zofię, Wiktora Mazurek, Marię, Wilhelma, Ignacego Bartoszek, Konrada Malcherek, Łucję, Konrada Szołtysek, Dominika Spadek, Jana Muszalik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ ojca Franciszka Loska w rocznicę śmierci, mamę Anielę na pamiątkę urodzin, Rafała, Barbarę Kubicki, Pawła, Agnieszkę Loska, Franciszka, Gertrudę, Romana, Erykę Macha, Emila, Elfrydę Kubicki, Grażynę Tomecką, Stefana, Elżbietę Rodewald, ++ z pokrewieństwa Skiba, Macha.

WTOREK – 15.09.2020 – Wsp. MB Bolesnej

6.30 Za + Marię Lauterbach od sąsiadów z ul. Leśnej, Wolności i Zabrskiej.

18.00 Za ++ Gintra, Elżbietę, Eryka Hawlicki, Anielę, Ignacego, Edmunda Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, ++ dziadków, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko, Janota i Lis.

ŚRODA – 16.09.2020 – Wsp. św. męczenników Korneliusza i Cypriana

6.30 Za ++ Andrzeja Muszalik w rocznicę śmierci, ojca Jana Muszalik, teścia Eugeniusza Niedobecki, Dariusza Sarkowicz i dziadków z obu stron.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio oraz intencjach jej powierzonych.
2. Za ++ Elżbietę Bartoszek, męża i córkę, Zygmunta, Józefinę, Bronisława, Krystynę Górski, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak, ++ z pokrewieństwa Bartoszek i Pecel.

CZWARTEK – 17.09.2020 – 

6.30 Za ++ Zofię, Czesława, Stanisława Dubiel, Bożenę Musielak i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ ojca Pawła Domin na pamiątkę urodzin, dziadków Hahn, Domin, Mijacz, Rychter, ojca chrzestnego Franciszka Kozubek i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Jadwigę, Stefana, Alfonsa Woźnica, Pawła, Jadwigę, Zofię Górecki, Anielę, Hermana Kliebert, Damiana Szołtysek, Pawła Bartoszek, ++ rodziców chrzestnych, dziadków, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 18.09.2020 – Święto św. Stanisława Kostki

6.30 Za ++ mamę Gertrudę Sowa na pamiątkę urodzin, ojca Stanisława, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo NMP i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z okazji 80. rocznicy urodzin Józefa Malik, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Za ++ ojca Dominika Spadek w rocznicę urodzin, męża Aleksandra, Wiktora Mazurek, Bronisława, Gertrudę Spadek, Walentego Marzec, Józefa Pixa, Łucję Szołtysek, ++ dziadków Spadek, Mazurek, Marzec, Nocoń oraz ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 19.09.2020 – 

6.30 Za ++ Annę Krzysteczko w rocznicę śmierci, Jadwigę, Pawła Żur, Ernestynę, Jana Krzysteczko, ++ z rodzin Długaj, Woźnica, Krzysteczko, Matula i Musioł.

14.00 Ślub: Marek Kula – Jadwiga Waluga.

18.00
1. Za ++ rodziców Alfreda, Różę Mryka, Franciszka Rybka, dziadków, Oswalda Bartnik, Dorotę Mryka, Andrzeja Nowak i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Waltra Wieczorek w 1. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA – 20.09.2020 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny i Marka Dylus z okazji 40. rocznicy ślubu oraz całej rodziny.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 60. rocznicy urodzin Sylwestra Masłocha, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla solenizanta oraz całej rodziny.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji rocznego dziecka Dawida Teichgraber, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Karolinę Lauterbach na pamiątkę 25. rocznicy urodzin, dziadków Marię i Gerarda Lauterbach, Gintra Galwas, ++ z pokrewieństwa Lauterbach, Galwas i dusze w czyśćcu cierpiące.