PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14 – 21 listopad 2021

NIEDZIELA – 14.11.2021 – XXXIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Roberta Długaj, 2 siostry, 6 braci, Zofię, Konstantego, Elżbietę, Waldemara, Kazimierza, Stefana Długaj, Pawła Bednarczyk, Anielę, Alfreda, Stefanię, Helenę, Zygmunta, Annę Woźnica, Franciszka, Zygmunta Kowal, Konrada Nocoń, Krystynę, Franciszka Zając, Jadwigę Hahn, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i Dary Ducha Świętego, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i świętych Patronów dla Kacpra Brosz z okazji 18. rocznicy urodzin i siostry Zosi w 8. rocznicę urodzin.

12.00 Za + Łucję Spadek w 30. dzień po śmierci.

16.30 Za ++ Agnieszkę, Wiktora, Małgorzatę, Henryka Bednar, Gertrudę, Józefa Kurda, Waldemara Wojtasek, Stanisława Lasota, Teresę, Józefa Tomanek, Wandę, Józefa Gębolis, ++ z pokrewieństwa Bednar, Kurda, Lasota, Wojtasek i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 15.11.2021 –

6.30 Za ++ Martę Wójcik w rocznicę śmierci, męża Piotra, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Jadwigę Helios, Magdalenę, Wilhelma Włodarz, Elfrydę, Rafała Kasperczyk, Gertrudę, Jana Plewnia, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

 1. Za ++ Martę, Ryszarda, Alfreda, Romana Teichgraber, Gertudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, Jadwigę, Antoniego Finke, Ericha Burghammer, Stanisława, Gertrudę Mrozek, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Dariusza Ciszewskiego i ++ z pokrewieństwa.
 2. Za ++ Edmunda Jachnik na pamiątkę urodzin, żonę Marię, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Rajca, Kot, Swoboda, Nieradzik, Cyroń, Twardoch i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 16.11.2021 –

6.30 Za ++ Pawła, Franciszkę, Teresę, Erykę, Ewalda Pindur, Jerzego, Łucję Stalica, Edeltrudę, Helmuta Cieplik, ++ rodziców, dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00

ŚRODA – 17.11.2021 – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej

6.30 Za + Małgorzatę Domin od Wspólnoty Różańcowej.

17.00

 1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
 2. Za ++ Zofię, Franciszka Falkus, Teresę, Norberta Matula, dziadków Matula, Nalepa, Foks, rodziców chrzestnych oraz ++ z pokrewieństwa Matula, Falkus i Roj.

CZWARTEK – 18.11.2021 – Wsp. bł. Karoliny Kózkówny

6.30 Za ++ Kunegundę, Jana Zawisza, Różę, Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa. Ryszarda, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Jana, Leokadię Mryka, Teresę, Norberta Matula, Agnieszkę, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków z obu stron, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa Zawisza, Lempa, Kuberek, Falkus, Mryka, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00

 1. Za ++ Cecylię, Henryka, Tadeusza, Marię Wranik, Kazimierza, Marię, Antoniego Strojny, Annę, Alojzego Kula, Edmunda Kowol, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Rutę, Roberta Musioł, Tadeusza Thoman, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
 2. Za ++ Arkadiusza Falkus w 15. rocznicę śmierci, ojca Ryszarda, ++ z rodzin Falkus, Lempa, Rybka i Grabiec.

PIĄTEK – 19.11.2021 –

6.30 Za ++ Pawła Bednarczyk, rodziców i rodzeństwo, Zofię, Konstantego Długaj, 7 synów i synowe, Annę, Franciszka Kowol, Martę, Szczepana Achtelik, Stefana Długaj, ++ z rodzin Długaj, Kowol i Hynisz.

18.00

 1. Za ++ Różę, Henryka Jonda w rocznicę śmierci, ++ córkę i syna, ++ z rodzin Jonda, Malcherek, Siedlaczek, Podsiadło i dusze w czyśćcu cierpiące.
 2. Za ++ Marię Kołodziej w 1. rocznicę śmierci oraz jej męża Alojzego.
 3. Za ++ Małgorzatę, Pawła Domin od pracowników firm Telekomfort Domin i e-Call Polska.

SOBOTA – 20.11.2021 – Wsp. św. Rafała Kalinowskiego

6.30 Za ++ Jana Szołtysek na pamiątkę 100. rocznicy urodzin, żonę Martę, ++ rodziców, Wilhelma, Paulinę, Adama, Katarzynę Szołtysek, rodzeństwo z obu stron, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

18.00

 1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Wyrobek i Piekarski.
 2. Za ++ Franciszka, Różę, Teofila, Martę, Olgę Mijacz, Jana, Teresę Promny, Leona Majowskiego, ++ rodziców, ++ z pokrewieństwa Mijacz, Promny i Hahn.

NIEDZIELA – 21.11.2021 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

8.00 Za ++ mamę Cecylię na pamiątkę urodzin, Romana Bartoszek, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Słupik, Lempa, Mryka, Gancarczyk, Falkus, Strzodka, Jędryczka, Bujara, Zawisza, Szołtysek, Włodarczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za + Jana Kopel w rocznicę urodzin.

12.00 Za parafian.

16.30 W intencji ministrantów i ich rodziców i rodzeństwo w dniu patronalnego święta św. Tarsycjusza.