PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14 – 21 października 2018

NIEDZIELA – 14.10.2018 – XXVIII Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa jako podziękowanie za 55 lat małżeństwa Róży i Józefa Malik z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

10.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa w podziękowaniu za otrzymane łaski dla Arkadiusza Pawlas z okazji 40-tych urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla całej rodziny.

12.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Antoniego Nocoń, jego rodziców i chrzestnych.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dzicka Mateusza Kowol, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Do MB Nieustającej Pomocy, Anioła Stróża z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą oraz Dary Ducha Świętego dla Kamila Włodarczyk z okazji 18-tej rocznicy urodzin.

PONIEDZIAŁEK – 15.10.2018 – Wsp. św.Teresy od Jezusa

6.30

18.00
1. Za ++ Józefa, Marię Pawlas, Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Anielę, Zbigniewa Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Anielę Janota, ++ dziadków, ++ kapłanów, ++ sąsiadów i ++ z pokrewieństwa Pawlas, Woźnica i Kasperczyk.
2. Za ++ Dominka, Małgorzatę, Franciszka, Gertrudę Spadek, Józefa Pixa, Różę, Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, Stanisławę Borowiecką, Franciszka Gizdol, Andrzeja Rożek, ++ dziadków, chrzestnych, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 16.10.2018 – Urocz. św. Jadwigi Ślaskiej

6.30

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Za ++ Wiktora, Krystymę, Martę, Agnieszkę Nocoń, Pawła, Jerzego, Zofię Woźnica, Ryszarda, Helenę, Martę, Jadwigę, Teresę Matula, 3 synów, Henryka, Jadwigę Szmit, Prokopa Klimus, Horsta, Marię Koim, Łucję, Henryka Labus, 2 mężów, Jana Liwa, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Nocoń, Matula, Pasoń i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 17.10.2018 – Wsp. św. Ignacego Antiocheńskiego

6.30

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Jana, Pawła, Henryka Malik, Marię, Walentego Musioł, Szymona Gawlik, Ignacego Bartoszek, Karola, Hildegardę Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków, kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 18.10.2018 – Święto św. Łukasza

6.30 Za ++ Tomasza, Emilię, Anielę Kowol, Andrzeja, Annę, Eugeniusza Kosiński, Łucję Szołtysek, Benedykta Swoboda, Pawła Bartoszek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa Szołtysek i Kowol.

18.00
1. Za + Alojzego Szołtysek w 1. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Marię i Romana.
2. Za ++ Otylię Kot w rocznicę śmierci, męża Konrada, ++ dziadków, Stefana Widera, ++ rodziców, 2 siostry, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Sebastiana Pach, Helenę, Lucjana, Lidię, Jana, Wilhelma, Michała, Zofię, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Andrzeja Mijacz od koleżanek i kolegów z rocznika 1952.

PIĄTEK – 19.10.2018 – 

6.30 Za + Annę Szołtysek od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

18.00 Za ++ Irenę, Erwina Jeziorski, Lidię, Erwina Waluga, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Jeziorski, Waluga, Kierzek, Białas i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 20.10.2018 – Wsp. św. Jana Kantego

6.30 Za ++ Stefana Szołtysek ze wspomnieniem jego urodzin, rodziców Henryka i Gertrudę, rodziców chrzestnych, Czesława Tybor, ++ dziadków z obu stron, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa Szołtysek.

10.00 W intencji rocznika 1973 oraz + Mariana Małeczek.

13.00 Ślub rzymski: Aleksandra Zaremba – Robert Gajda.

16.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, opiekę i dalsze błogosławieństwo Boże dla kolegów i koleżanek z rocznika 1978 w 40. rocznicę urodzin oraz + z rocznika Grzegorza Krzysteczko.

18.00 
1. Za ++ Marię, Teklę, Jana Poloczek, Cecylię, Gertrudę Kasperczyk, Agnieszkę, Franciszka Myśliwiec, Cecylię, Alojzego Szymura, Różę, Bernarda Tilke, Emilię Bartoszek, męża i syna, Teresę, Rudolfa Luks, Jadwigę Danowski, Joachima Szołtysek, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Jana, Marię, Sylwestra Żymełka, Konrada Szołtysek, Amalię Mryka, ++ z pokrewieństwa i dziadków Żymełka, Mryka, Bartoszek i Szołtysek.

NIEDZIELA – 21.10.2018 – XXIX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Jadwigę, Pawła Kotyczka, dziadków Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30
1. Za ++ Janusza Głodała w rocznicę śmierci, Julię Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, Bugusława Palenga, ks. Jana Kurpas, ++ dziadków, ++ z rodzin Kowol, Sztuba, Goławski, Nocoń i Szindler.
2. W intencji nowożeńców Aleksandry i Roberta Gajda oraz ich rodzin, z podziękowaniem rodzicom za dar życia, wiarę i trud wychowania.
3. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji dziecka do Chrztu Świętego Michała Tabath, jego rodziców, chrzestnych i bliskich.

12.00 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo MB Fatimskiej i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50-tej rocznicy ślubu Marii i Wiktora Jachnik, z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę na przyszłe lata dla całej rodziny.

16.30 Za ++ rodziców Agnieszkę, Roberta Bartoszek, Szczepana, Jana, Annę Musioł, Mariana, Wiktora, Gerarda, Annę Buchała, ++ dziadków i ++ z rodzin Pilny, Musioł, Bartoszek i Ratka.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Antoni Garcorz.