PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 14 – 21 stycznia 2018

NIEDZIELA – 14.01.2018 – II Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Emilię Michalską w rocznicę śmierci, męża Alojzego, ++ rodziców, dziadków, Franciszka, Gertrudę, Ewalda Botor, Lidię Lauterbach, Annę, Henryka Kandziora, ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Halinę Kowol w rocznicę śmierci, Franciszkę, Piotra, Marię, Martę, Wilhelma, Alfreda, Norberta Kowol, ++ dziadków, Janusza Głodała, Zofię, Emila Goławski, Ignacego Nocoń, ks. Jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa Sztuba, Głodała, Szindler, Kurpas i Roskosz.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70-tych urodzin Anny Nocoń, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Renatę Sobota w 1. rocznicę śmierci, męża Franciszka i ++ rodziców.

PONIEDZIAŁEK – 15.01.2018 – 

6.30 Za ++ Gertrudę, Ottona Bryłka, Władysława, Dariusza, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Łucję, Różę Szołtysek w rocznicę śmierci, Marię, Franciszka Szołtysek, Gerarda, Grzegorza, Alojzego, Apolonię Bańko, Wernera, Edytę, Emila, Elżbiętę Nocoń, Kunegundę, Eryka Mika, Ryszarda, Ernestynę Szwamberger, Zygmunta, Jadwigę Wichary, Józefa, Irenę Furgoł, Marcina Promny, Józefa Dragon, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Różę, Pawła, Wiktora, Zofię Mazurek, Łucję, Franciszka, Herberta Musioł, Dominika Spadek, ++ dziadków Mazurek, Kaszek, Musioł, Swoboda, ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 16.01.2018 – 

6.30

18.00 Za ++ Anotniego, Walerię, Konrada, Norberta Żymełka, Ernesta, Jana, Teresę, Lidię Promny, Franciszka Mijacz, Tadeusza, Gertrudę Kaczmarski, Edmunda Pyka, Emula, Elżbietę Kleczka, ++ dziadków.

ŚRODA – 17.01.2018 – Wsp. św. Antoniego 

6.30 Za ++ Franciszka, Gertrudę Włodarz, Małgorzatę, Jerzego Swoboda, Alfreda, Ryszarda, Martę, Romana Teichgraber, Jadwigę Finke, Benedykta Swoboda, ++ dziadków, Franciszka, Agnieszkę Mijacz, Edwarda Owczarek, ++ sąsiadów, ++ kapłanów, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Swoboda, Pakura i Teichgraber.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Jadwigę, Alfreda, Damiana Szołtysek, Pawła, Annę, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, Stefana Woźnica, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK –  8.01.2018 – 

6.30 Za + Romana Burkowskiego od sąsiadów z ul. Gliwickiej.

18.00
1. W 3. rocznicę urodzin Marii Jałmużniak z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie na dalsze lata życia.
2. Za ++ Gertrudę Benisz w rocznicę śmierci, męża Józefa, Romana, Kunegundę Musioł, Jana, Annę Wyciślik, Stefanię Kudelko, Jadwigę Wyciślik, ++ z pokrewieństwa Musioł, Benisz i Bartoszek.

PIĄTEK – 19.01.2018 – Wsp. św. Józefa Pelczara

6.30

18.00
1. Za ++ Agnieszkę Nocoń w dniu jej urodzin, Anastazję, Jana, Franciszka, Bernarda Woźnica, Gertrudę, Ewalda Botor, Wiktora, Krystynę, Martę Nocoń, Łucję Labus, Marię, Horsta Koim, Alfreda, Bernarda Wilk.
2. Za ++ Elżbietę, Wilhelma Długaj, ++ z rodzin Długaj, Kowol, Achtelik, Kołodziej, Janota, Luks, Kaczmarczyk, Wieczorek i Matuszczyk.

SOBOTA – 20.01.2018 – 

6.30 Za + Korneliusza Słomka od sąsiadów z ul. Dworskiej.

15.00 W intencji jubilatów w 60-tą rocznicę urodzin Marii i Zbigniewa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata.

18.00 Za ++ Ryszarda Woźnica w 2. rocznicę śmierci, brata, rodziców, teściów, Agnieszkę Krzysteczko, ++ z pokrewieństwa Krzysteczko i Skrzypczyk.

NIEDZIELA – 21.01.2018 – III Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Annę, Karola, Romana Roskosz, Teresę, Romana, Marcina Winkler, ++ dziadków, Wiesława Jaszkowic, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski, ks. jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Roberta Mryka w rocznicę śmierci, Zygmunta, Jadwigę Mryka, Ludwika, Marię Skrzypczyk, ++ dziadków, Adelę, Erwina Franik, ++ z pokrewieństwa Mryka, Żur, Skrzypczyk i Krawczyk.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Zofię, Emilię, Stanisława, Józefa Mańka, Alicję, Marcina, Krystiana Grychtoł, ++ dziadków, Otylię, Jana Zdzieblok, Annę, Karola Roskosz, Ryszarda, Zofię Gołąb, ++ z pokrewieństwa.