PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16 – 23 czerwiec 2019

NIEDZIELA – 16.06.2019 – Uroczystość Najświętszej Trójcy

8.00 Za ++ Andrzeja Nowak w 2. rocznicę śmierci, Bolesława Nowak, Teodora Szołtysek, ++ dziadków, ++ z rodziny Szołtysek, Anielę, Romana Fajkis, Helenę Biela i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ ojca Zbigniewa Romik na pamiątkę urodzin, mamę Anielę, brata Grzegorza, ojca Emila Piszczelok, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Mateusz Kawa, Marcel Szołtysek, Mateusz Kilka, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 W intencji młodzieży przyjmującej Sakrament Bierzmowania.

PONIEDZIAŁEK – 17.06.2019 – Wsp. św. b. Alberta Chmielowskiego

6.30

18.00
1. Za ++ Edmunda Szołtysek na pamiątkę urodzin, rodziców Marię, Wiktora Szołtysek, Annę, Michała Pisarek, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Anielę, Emila Michalski, Jolantę Mryka, Romana Bartoszek, ks. Jana Kurpas i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Jana Bartoszek, Teodora Fajkis w rocznicę śmierci, Otylię, Stefana, Franciszka, Marię Fajkis, Stanisława, Martę, Ewalda, Łucję Bartoszek, Ignacego, Józefę Musioł, Józefa Korcela, Józefa, Anielę Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka, Czerner i Suliga.

WTOREK – 18.06.2019 – 

6.30 Za ++ Helenę, Romana, Leona Skiba, Teodora, Gertrudę, Ryszarda, Marię Gonsior, Elżbietę, Stefana Rodewald, Elżbietę, Alojzego Respondek, ++ z pokrewieństwa Szolc i Skiba.

18.00
1. Za ++ Gertrudę, Marię, Jana, Apolonię, Alfonsa Smorz, Otylię, Roberta Koleczko, Marię, Antoniego Krystek, Alojzego Baraniok, Henryka Woźnica, Pawła Adamczyk, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za + Bożenę Musielak od sąsiadów z ul. Dębowej i Strażackiej.

ŚRODA – 19.06.2019 – 

8.00 W intencji uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach z podziękowaniem za przeżyty rok szkolny i z prośbą o Boże błogosławieństwo na czas wakacji.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Martę, Pawła Musioł na pamiątkę urodzin, ojca Jana, Stanisława Wróblewskiego, jego rodziców, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdoka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka i ++ kapłanów.

CZWARTEK – 20.06.2019 – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

7.00 Za + Benedykta Nocoń od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich.

9.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Marię Strzyżewską na pamiątkę urodzin, męża Franciszka, wnuczkę Dorotkę, ++ z rodzin Blaszczok, Niestrój, Krzysteczko, Strzyżewski, Henryka Kochut i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 21.06.2019 – Wsp. św. Alojzego Gonzagi

6.30 Za ++ Agnieszkę, Pawła Loska, Elfrydę, Emila Kubicki, Anielę, Franciszka Loska, Jana, Kunegundę Hirsz i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Gertrudę, Wilhelma, Zygmunta, Mirosława Mika, Ryszarda Wojciechowski, Genowefę Mijacz, Bogusława Leśnik, Damazego Lauterbach, Antoniego Mazurek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kula, Mika i Wojciechowski.
2. Za + Benedykta Nocoń w 30. dzień po śmierci.

SOBOTA – 22.06.2019 – 

6.30 
1. Za ++ Piotra, Franciszka, Waleskę, Franciszka, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana Macha, Ludwika, Janinę Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Falkus, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.
2. W intencji pielgrzymów o błogosławieństwo na drogę i w intencjach przez nich niesionych na Jasną Górę.

18.00 Za ++ Michała Włodarz w rocznicę śmierci, rodziców, Wilhelma, Jana, Lidię, Helenę, Lucjana, Zofię, Ewalda Włodarz, Teresę, Jana Kochaneckich, rodziców, Krzysztofa Leszczyńskiego, Otylię, Konrada Kot, Emilię Bartoszek, męża i syna, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Bartoszek, Wójcik i Lorek.

NIEDZIELA – 23.06.2019 – XII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Myśliwiec, Cecylię, Alojzego Szymura, Różę, Bernarda Tilke, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, Jadwigę Danowski, Teresę, Rudolfa Luks, Joachima Szołtysek, Marię, Teklę, Jana Poloczek, Cecylię, Gertrudę Kasperczyk i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Teresę Luks w rocznicę śmierci, męża Rudolfa, ++ dziadków, ++ z rodzin Luks, Janota, Masłocha i Kołodziej.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Kaja Kowalska, Lilianna Wiatrowska.

16.30 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za 20 lat małżeństwa Danuty i Rafała Majowskich, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo w rodzinie.