PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 16 – 23 październik 2022

NIEDZIELA – 16.10.2022 – XXIX Niedziela Zwykła

8.00 Za + Alojzego Szołtysek w rocznicę śmierci i ++ rodziców Marię i Romana.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Fatimskiej, za wstawiennictwem św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Świętego i opiekę za wszystkie wdowy naszej parafii.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Julia Janoszczyk, Alicja Jóźwik, Filip Kordys, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy, św. Barbary, św. Floriana z podziękowaniem za otrzymane łaski i wspólnie przeżyte 40 lat w małżeństwie Lidii i Mariana Morgała, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego na dalsze lata dla całej rodziny.

 

PONIEDZIAŁEK – 17.10.2022 – Wsp. św. Ignacego z Antiochii

6.30 Za ++ Marię, Wiktora, Rajmunda, Roberta, Gerarda, Marię Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, Rafała Stalica, Zofię, Mieczysława Kajpust, Katarzynę, Roberta Kowol, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Janota, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Otylię Kot w rocznicę śmierci, męża Konrada, dziadków, Stefana Widera, rodziców, 2 siostry, Sebastiana, Ryszarda Pach, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Zofię, Michała, Wilhelma, Magdalenę, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Krystynę Machura, Annę, Eryka Kowol, Norberta Kowol, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Szołtysek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

WTOREK – 18.10.2022 – Święto św. Łukasza, Ewangelisty

6.30

18.00 Za ++ rodziców Jadwigę, Pawła Kotyczka w rocznicę śmierci, dziadków z obu stron, chrzestnych, ++ z rodzin Głuch, Płaczek, Mryka, Kotyczka, Brosz, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 19.10.2022 –

6.30

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Marię, Walentego Musioł, Szymona, Łucję, Maksymiliana Gawlik, Jana, Pawła, Henryka Malik, Ignacego Bartoszek, Hildegardę, Karola Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

 

CZWARTEK – 20.10.2022 – Wsp. św. Jana Kantego

6.30 Za ++ Stefana Szołtysek w dniu wspomnienia jego urodzin, rodziców Henryka i Gertrudę, rodziców chrzestnych, Czesława Tybor, Gerarda Przybycin, Bernarda Mryka, ++ dziadków, kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

15.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70. rocznicy urodzin rocznika 1952, z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata dla solenizantów i ich rodzin oraz za ++ kolegów i koleżanki.

18.00
1. Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy w duchu wdzięczności za 35 lat małżeństwa w intencji Jolanty i Marka Szołtysek, z prośbą o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski oraz Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
2. Za ++ rodziców Rajmunda, Zofię, Teodora Szołtysek, Andrzeja Nowak, Marię Żymełka, ++ rodziców chrzestnych, dziadków, ++ z pokrewieństwa Promny, Szołtysek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PIĄTEK – 21.10.2022 –

6.30 Za + Jana Krzysteczko na pamiątkę urodzin, ++ rodziców i dziadków.

15.00 Ślub: Łukasz Pieczyrak – Patrycja Kawa.

18.00
1. Za ++ Jana, Andrzeja Muszalik, Ulryka Galański, Władysława Sarkowicz i ++ dziadków.
2. Za ++ Jana Żymełka w rocznicę śmierci, Marię, Sylwestra Żymełka, Łucję, Konrada Szołtysek, Amalię Mryka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 22.10.2022 – Wsp. św. Jana Pawła II

6.30 W podziękowaniu za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz wstawiennictwo Matki Bożej i świętego patrona z okazji 3. urodzin Józefa Skiba.

18.00
1. Za ++ Janusza Głodała w rocznicę śmierci, Julię, Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, Bogusława Palenga, ks. Jana Kurpas, ++ dziadków Kowol, Głodała, Góralski i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Marię, Teklę, Jana Poloczek, Cecylię Kasperczyk, Agnieszkę, Franciszka Myśliwiec, Cecylię, Alojzego Szymura, Różę, Bernarda Tilke, Bogdana Danowski, ++ rodziców, Emilię Bartoszek, męża i syna, Teresę, Rudolfa Luks, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 23.10.2022 – XXX Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Tomasza, Rozalię Pyka, Konrada, Stefana, Zofię, Konstantego Długaj, Karola Strzoda, Marię Pilny, ++ z rodzin Długaj, Bednarczyk, Kowol, Achtelik i Kula.

10.30 Za ++ Annę, Kazimierza Smoroń w 1. rocznicę śmierci, Adolfa Bielańskiego, Anielę i Jana Matysiak, ++ z rodzin Smoroń, Bielański, Matysiak i Kulig.

12.00 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski za wspólnie przeżyte 50 lat w małżeństwie Stefanii i Eugeniusza Nocoń, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego na dalsze lata dla całej rodziny.

Po Mszy św.: Chrzest święty – Matylda Rynkiewicz, Mikołaj Duda.

16.30 Za ++ rodziców Małgorzatę i Pawła Domin, ++ dziadków, chrzestnych i ++ z pokrewieństwa.