PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 17 – 24 czerwiec 2018

NIEDZIELA – 17.06.2018 – XI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Myśliwiec, 2 synów, synową, Cecylię, Alojzego Szymura, Różę, Bernarda Tilke, Emilię Bartoszek, męża i syna, Jadwigę Danowski, Teresę, Rudolfa Luks, Joachima Szołtysek, Marię, Teklę Poloczek i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za + Edmunda Szołtysek na pamiątkę urodzin.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Szymona Musioł, jego rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.

16.30 Za ++ Marię i Józefa Janik.

PONIEDZIAŁEK – 18.06.2018 – 

6.30 Za ++ rodziców Jana, Kornelię Ilnicki, dziadków Szołtysek, Długaj, Ilnicki, Stanisława Kupczak, Eryka Szołtysek, Mateusza Kowol, Wiktora, Mariana Długaj i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Władysława w rocznicę śmierci, mamę Marię Kozioł, Krystynę, Jana, Edwarda, Zofię, Władysława, Irenę, Tadeusza Wawro, Annę, Franciszka Badura, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Badura i Kozioł.
2. Za ++ Jana Dubietko w 1. rocznicę śmierci, rodziców, dziadków z obu stron i ++ z rodzin Dubietko i Widuch.

WTOREK – 19.06.2018 – 

6.30 O zdrowie dla męża Przemysława.

18.00 Za ++ Martę, Pawła Musioł na pamiątkę urodzin, Jana Musioł, Stanisława Wróblewskiego, jego rodziców, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdoka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Fajkis, Musioł, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka i ++ kapłanów.

ŚRODA – 20.06.2018 – 

6.30 Za ++ Julię, Alojzego Draga, Rafała, Henryka, Elfrydę Stalica, ++ dziadków, Gertrudę Kraiński, Franciszkę Macha, Bernarda i Alfreda Wilk.

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji członków Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Marię Strzyżewską na pamiątkę urodzin, męża Franciszka, wnuczkę Dorotkę, rodziców, ++ z rodzin Niestrój, Krzysteczko, Henryka Kochut i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. O Boże błogosławieństwo w intencji katechetek p. Karoliny Wyciślik i p. Danuty Gospodarek z okazji urodzin.

CZWARTEK – 21.06.2018 – Wsp. św. Alojzego Gonzagi

6.30 Za ++ Wilhelma, Gertrudę, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Jana, Różę Nocoń, ++ dziadków, Edwarda Kula, Jana, Kunegundę Hirsz, Łucję, Wiktora, Lucynę Szołtysek, Różę, Alojzego, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot, ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za + ks. Henryka Sajdoka od parafian.
2. Za ++ Gerarda Szołtysek w 4. rocznicę śmierci, żonę Marię, braci Roberta i Rajmunda, ++ rodziców i dziadków z obu stron oraz ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Edwarda Kostrz od kolegi Eugeniusza.

PIĄTEK – 22.06.2018 – 

6.30 Za ++ Piotra, Franciszka, Waleskę, Franciszka, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Erykę, Romana Macha, Ludwika, Janinę Kowol, Ignacego Nocoń, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

9.00 Do Opatrzności Bożej, Ducha Świętego, MB Królowej Rodzin i św. Jana Pawła II w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach z podziękowaniem za kończący się rok szkolny i z prośbą o błogosławieństwo w okresie wakacyjnym.

18.00
1. Za + Jana Bartoszek, Teodora, Otylię, Stefana Fajkis, ++ dziadków, Stanisława, Martę, Ewalda, Łucję Bartoszek, Józefa Korcela, Józefa, Anielę Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Czerner i Suliga.
2. Za ++ Gertrudę, Jana, Marię, Apolonię, Alfonsa Smorz, Otylię, Roberta Koleczko, Marię, Antoniego Krystek, Alojzego Baraniok, Henryka Woźnica, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 23.06.2018 – 

6.30
1. Za ++ Alojzego Roj w rocznicę śmierci, syna Pawła, rodziców, teściów, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Roj, Jachnik, Spyra, Kurpas, Krzysteczko, Bujara, Chwiołka, Kołodziej, Malina i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Bożej Opatrzności, za wstawiennictwem MB Nieustającej Pomocy i św. Barbary jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinach Niedziela i Teichgraber.
3. O Boże błogosławieństwo w intencji pielgrzymów wyruszających na Jasną Górę.

18.00 Za ++ Gertrudę, Wilhelma, Zygmunta, Mirosława Mika, Ryszarda Wojciechowski, Genowefę Mijacz, Bogusława Leśnik, Damanzego Lauterbach, Antoniego Mazurek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kula, Mika i Wojciechowski.

NIEDZIELA – 24.06.2018 – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

8.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Danuty i Rafała Majowskich oraz o Dary Ducha Świętego dla Łukasza i Krzysztofa.

10.30 Za ++ Tomasza, Romana, Marię Mryka, Martę, Wincentego Chwiołka, Jadwigę, Pawła Kotyczka, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Ludwika, Leona Pilny, Alfreda, Bernarda Wilk, Teresę, Bernarda Ciupka, ++ z pokrewieństwa Włodarz, Bujara, Jachnik i Musioł.

12.00 Za + Teresę Luks w rocznicę śmierci, męża Rudolfa, ++ z rodzin Luks, Janota, Masłocha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.

16.30 Za ++ Marię, Teofila Matula, Zygmunta Szindler, Annę, Karola, Romana Roskosz, Martę, Ludwika Wróblewski, ks. Jana Kurpas, Halinę Alojzego Kowol, Janusza Głodała, Wiesława Jaszkowic i ++ z pokrewieństwa.