PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 18 – 25 lutego 2018

NIEDZIELA – 18.02.2018 – I Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za + Grzegorza Krzysteczko w 6. rocznicę śmierci, ++ rodziców Anielę i Henryka.

10.30 Za + Seweryna Skoczyńskiego od sąsiadów z ul. Dębowej i Zwycięstwa.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dziecka do Chrztu Świętego Kajetana Woźnica, jego rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Ludwika, Leona, Marię, Franciszka, Józefa Pilny, Martę, Wincentego Chwiołka, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Tomasza Mryka, Adelajdę, Józefa Paszek, Helenę, Zygfryda Musioł, ++ z pokrewieństwa Bujara i Jachnik.

PONIEDZIAŁEK – 19.02.2018 – 

6.30 Za ++ Konrada Żymełka na pamiątkę urodzin, Pawła Bartoszek, Ernesta Promny, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ ojca Henryka Kuchta na pamiatkę urodzin, Łucję Szołtysek, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków Paździor, Kuchta, Szołtysek, Brzozok i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Julię, Pawła, Marię, Alfonsa, Amandę Belok, Czesława, Klaudię Reszel, ich rodziców, rodzeństwo, Grzegorza, Mieczysława Pierzyna, Cecylię, Mieczysława Kowalczyk, Urszulę, Stefana Króliczek, Gertrudę Kraiński i ++ z pokrewieństwa.
3. Za + Genowefę Soremba w 30. dzień po jej śmierci.

WTOREK – 20.02.2018 –

6.30 Za ++ Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, Łucję, Władysława Kołodziej, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

18.00 Za + męża Rafała Stalica w 3. rocznicę śmierci, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 21.02.2018 – 

6.30

17.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Franciszkę, Karola Musioł, Jadwigę, Baltazara, Stanisława Mryka, Stanisława Sowa, Jana Nawrat, Stanisława Rusin, ++ z pokrewieństwa Kula, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 22.02.2018 – 

6.30 Za ++ męża Romana Szukała, syna Alojzego, Różę, Szczepana, Marię, Edmunda, Helenę Szukała, Franciszka, Agnieszkę, Alfonsa, Emanuela, Anielę Macha, Henryka Malik, Alfonsa Kurpas, Erykę, Romana Macha, ++ z pokrewieństwa Macha i Szukała.

18.00
1. Za ++ Franciszka Rybka, Wiktora, Bożenę Dylus, ++ dziadków, ++ kapłanów, ++ z rodzin Rybka, Dylus, Szołtysek i Mijacz.
2. Za ++ Henryka, Gertrudę, Stefana Szołtysek, Czesława Tybor, Gerarda Przybycin, ++ dziadków, Teodora, Jana, Martę Szołtysek, Romana, Anielę Fajkis, Jana, Agnieszkę Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 23.02.2018 – 

6.30 Za + Anielę Loska w 30. dzień po jej śmierci.

18.00
1. Za ++ Zofię, Emila, Konkordię Goławski, Zofię, Pawła, Edwarda, Eugeniusza, Barbarę Harazim, 2 córki, 3 zięciów, dziadków, Józefa Rokitowski, Ignacego Nocoń, Halinę Kowol, Janusza Głodała i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Gertrudę, Tadeusza, Jana Grabiec, Marię, Wilhelma Rybka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Edwarda Kula, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 24.02.2018 – 

6.30 Za ++ Annę i Alojzego Niestrój w rocznicę śmierci, Józefa i Otylię Pucher, ich syna Józefa, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Pucher, Musioł, Morawiec i Czech, Anetę Waniek, Leona Nocoń, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Henryka Kandziora w 5. rocznicę śmierci, żonę Annę, Marię, Pawła Kandziora, Anielę, Henryka Mryka, Franciszka Botor, Pawła Bartoszek, Stefana Woźnica.

NIEDZIELA – 25.02.2018 – II Niedziela Wielkiego Postu

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów lutego.

10.30 Za + Teresę Michoń od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Emilia Szołtysek, Wojciech Szołtysik, Szymon Ryplewicz, Kamila Sznajder, ich rodziców, chrzestnych i wszystkich bliskich.
Po Mszy św.: Chrzest Święty – Franciszek Sohajko

16.30 Za ++ rodziców Kornelię, Ludwika Paszek, Augustynę, Bernarda, Bronisława Musioł, Joachima Paczuła, ++ z rodzin Paszek i Musioł.