PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 18 – 25 wrzesień 2022

NIEDZIELA – 18.09.2022 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem Matki Bożej i św. Barbary z prośbą o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla Barbary Kędziorczyk z okazji 18. urodzin.

10.30 Za ++ Serafinę, Alojzego Długaj, Janinę, Zygmunta, Krystynę, Alicję Skrzydeł, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, Pawła Bartoszek, Jerzego Paleta, Ryszarda Kowalczyk, ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł, Pawlas i Niewiadomski.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Rafał Szołtysek, Lena Wybraniec, Nikodem Rojek, Mikołaj Krawiel, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Arkadiusza Wróbel na pamiątkę urodzin.

Po Mszy św.: Chrzest Święty – Samuel Ciba, Franciszek Rudnik.

 

PONIEDZIAŁEK – 19.09.2022 –

6.30 Za + Waltra Wieczorek w 3. rocznicę śmierci.

18.00
1. Przez wstawiennictwo NMP i św. Urbana w intencji członków Wspólnoty Dorosłych oraz opiekuna grupy ks. proboszcza o wszelkie potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego na nowy rok formacyjny.
2. Za ++ Różę, Alojzego, Agnieszkę, Małgorzatę, Pawła, Henryka Swoboda, Matyldę, Alojzego, Stefanię Jezusek, Rafała, Zofię, Jana Mucha, Marcina, Władysława Chraścina, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

 

WTOREK – 20.09.2022 – Wsp. św. męczenników Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

6.30 Za + Józefa Nocoń w 30. dzień po śmierci, rodziców Romana i Małgorzatę, siostrę Krystynę, męża Henryka, brata Stanisława, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Annę, Wiktora, Alfonsa, Alfreda Pyka, Alojzego Nocoń, Gertrudę Słaboń, Paulinę, Antoniego Niedorny, Joannę, Pawła, Tomasza Knosala, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Elżbietę Dolnik w 30. dzień po śmierci.

 

ŚRODA – 21.09.2022 – Święto św. Mateusza

6.30 Za ++ Magdalenę, Henryka, Bertę, Wincentego, Marcina Nieradzik, Marię, Wincentego, Oskara Kowol, Wiktora Piszczelok, ++ dziadków, ++ z rodzin Nieradzik, Kowol i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00
1. W intencjach Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio.
2. Za ++ Wiktora, Łucję, Stefana Szołtysek, Huberta, Marię, Stanisława Szczygieł, Łucję Szołtysek, Edwarda Kula, Erwina Nocoń, Helenę, Zygfryda Musioł, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Rybka, Kowol, Szołtysek i ++ kapłanów.

 

CZWARTEK – 22.09.2022 –

6.30 Za + Urszulę Górecką od rodziny Piekara.

18.00
1. Za ++ Agnieszkę Szołtysek, jej rodziców, braci Alfonsa i Ignacego, 2 bratowe, Pawła, Jadwigę, Marię Spojda, ++ dziadków, Franciszkę, Annę, Józefę Mryka, Pawła Langer, Huberta, Kornelię Czyba, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Lidię Gancarczyk w rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PIĄTEK – 23.09.2022 – Wsp. św. Ojca Pio z Pietrelciny

6.30 Za ++ Ryszarda Falkus w rocznicę śmierci, syna Arkadiusza, Zofię, Franciszka Falkus, Różę, Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę, Martę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Jana, Leokadię Mryka, Teresę, Norberta Matula, Agnieszkę, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, Henryka Duda, ++ dziadków, pradziadków, chrzestnych, koleżanki, ++ z pokrewieństwa Falkus, Mryka, Lempa, Kuberek, Galwas, Rybka, ++ kapłanów, franciszkanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Teresę Szczygieł w rocznicę śmierci, rodziców Szczygieł i Zaszkodny, Remigiusza Szczygieł, Marię Stypuła, Cecylię Kijek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Annę Szołtysek w rocznicę śmierci, męża Franciszka, córkę Helenę Biela, ++ rodziców, rodzeństwo i sąsiadów.

 

SOBOTA – 24.09.2022 –

6.30 Za ++ Alojzego Paździor w rocznicę śmierci, rodziców, teściów, Marię, Eryka Badura, Henryka Kuchta, Eugeniusza Jagła, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Gertrudę, Teodora Macha.

18.00
1. Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy dziękując za dar życia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Darii Mryka i Sylwii Woźnica z okazji 18. urodzin.
2. Za ++ Eugeniusza Jonda w 7. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów, siostrę, szwagrów, sąsiadów, Franciszka Kozubek, Tadeusza Maciorowski i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

NIEDZIELA – 25.09.2022 – XXVI Niedziela Zwykła

8.00 Za solenizantów września.

10.30 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy, św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski, za wspólnie przeżyte 50 lat w małżeństwie Marii i Józefa Mrozek, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego na dalsze lata dla całej rodziny.

12.00 Za parafian.

16.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy, św. Jadwigi z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jadwigi Słupik z okazji 80. urodzin oraz opiekę Bożą dla całej rodziny.