PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 2 – 9 kwiecień 2023

NIEDZIELA – 2.04.2023 – Niedziela Męki Pańskiej

8.00 Za + Marię Długaj od pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Przyszowicach.

10.30 Za + Annę Mryka od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

12.00 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 50 lat życia Beaty Roj, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Piotra Nowak w rocznicę śmierci, Annę, Pawła Nowak, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, Różę, Jerzego Czech, ++ dziadków, bratową, szwagrów, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Paździor, Herisz, Morawiec, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PONIEDZIAŁEK – 3.04.2023 –

6.30 Za + Teresę Roik od koleżanek i kolegów z roczniak 1950.

18.00 Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, Gerarda, Franciszka, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Marię, Krystynę, Stanisława Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Adelajdę Patoń, Huberta, Helenę Kotulla, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.

 

WTOREK – 4.04.2023 –

6.30 Za ++ Rajmunda Soremba w rocznicę śmierci, żonę Genowefę, Gertrudę, Edwarda Szołtysek, Franciszkę, Ignacego Musioł, Joannę, Pawła Soremba i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Leona Szołtysek, Joachima Pyka, Krystynę Skrzydeł, Iwonę Wawoczny, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

 

ŚRODA – 5.04.2023 –

8.00 W intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Anielę Krzysteczko w rocznicę śmierci, Eugeniusza Jagła, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Elżbietę, Herberta Gajda, ++ dziadków, Pawła Szymeczko, ++ z rodzin Paździor, Kuchta, Ratka, Szołtysek i Gajda.
2. Za ++ Zofię Jagła w rocznicę śmierci, Roberta, Eugeniusza Jagła, Antoniego, Kazimierza, Florentynę, Józefa Ratka, Emilię, Bernarda, Edwarda Bartoszek, Roberta Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 6.04.2023 – Wielki Czwartek

18.00
1. Do Najwyższego Kapłana jako dziękczynienie za dar Eucharystii i Kapłaństwa oraz o Boże prowadzenie w mocy Ducha Świętego Kapłanów posługujących w naszej parafii.
2. W intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.

 

PIĄTEK – 7.04.2023 – Wielki Piątek

18.00 Ceremonie Wielkiego Piątku.

 

SOBOTA – 8.04.2023 – Wielka Sobota

20.00 Wigilia Paschalna.

 

NIEDZIELA – 9.04.2023 – Zmartwychwstanie Pańskie

8.00 Za ++ Stefana Szołtysek w 2. rocznicę śmierci, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ męża Leona w rocznicę śmierci, Jolantę Mryka, wnuczkę Iwonę Wawoczny, ++ rodziców, rodzeństwo, krewnych z rodzin Mryka, Miczka, Zaremba, Pyka, Szołtysek, Plaza, Musioł, Paluch, Nocoń i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Marię, Pawła Pyka, Benedykta, Ryszarda, Dorotę Kupka, Katarzynę Koźlik, Kornelię, Alojzego, Leona Promny, Tadeusza, Renatę Pyka, Józefa Krawiec, Jana, Teresę Żymełka, Janusza Kmiotek, ++ z rodzin Pyka, Jachnik, Malik i Łukwiński.