PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 2 – 9 luty 2020

NIEDZIELA – 2.02.2020 – Święto Ofiarowania Pańskiego

8.00 Za + Erykę Musioł od sąsiadów z ul. Kłodnickiej, Gliwickiej i Zwycięstwa.

10.30 Za ++ ojca Ludwika Skrzypczyk, żonę Marię, Zygmunta, Roberta, Jadwigę Mryka, ++ dziadków, Erwina, Adelę Franik, ++ z pokrewieństwa Mryka, Skrzypczyk, Krawczyk, Polnik oraz dusze opuszczone.

12.00
1. Do Bożej Opatrzności, Matki Najświętszej, św. Zyty z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 80. urodzin Zyty, z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Za ++ męża Eryka na pamiątkę urodzin, jego rodziców, brata, teściów i ++ z pokrewieństwa.

16.30 O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, opiekę Matki Najświętszej i św. Ojca Pio dla Marii i Ewalda Brosz oraz wszystkich bliskich.

PONIEDZIAŁEK – 3.02.2020 – 

6.30 Za ++ Piotra Wójcik w rocznicę śmierci, żonę Martę, rodziców z obu stron, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Jadwigę Helios, Magdalenę, Wilhelma Włodarz, Elfrydę, Rafała Kasperczyk, Gertrudę, Jana Plewnia, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Franciszka Bartoszek, żonę i córkę, Zygmunta Górskiego, jego rodziców, rodzeństwo, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak, ++ z pokrewieństwa Bartoszek i Pecel.
2. Za ++ Andrzeja Rozmus na pamiątkę urodzin, rodziców, siostrę Teresę, brata Alojzego, teściów Cecylię i Tomasza Kot oraz ++ z rodzin Kot i Szołtysek.

WTOREK – 4.02.2020 – 

6.30

18.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 90. urodzin Doroty Dymarz z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla solenizantki i całej rodziny.

ŚRODA – 5.02.2020 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Romana, Katarzynę Promny, dziadków z obu stron, Jadwigę, Ludwika Szołdra, rodziców chrzestnych, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Mijacz, Promny i Mansfeld.
2. Za ++ Wilhelma, Marię Rybka, Edwarda, Henryka, Gertrudę Kula, ++ dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Arkadiusza Falkus, ++ z pokrewieństwa Rybka, Kula i Szołtysek.

CZWARTEK – 6.02.2020 – 

6.30 

18.00
1. Za + Alojzego Kołodziej w 5. rocznicę śmierci, jego rodziców Wiktora i Józefę, teściów Jana, Rozalię, Emilię Stachura i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Leona Szołtysek, Joachima Pyka, Krystynę Skrzydeł, Iwonę Wawoczny, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

PIĄTEK – 7.02.2020 – 

6.30 
1. O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.
2. Za + Zofię Szołtysek od Wspólnoty Różańcowej.

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.
2. Za ++ Różę, Alfreda Mryka, Franciszka Rybka, ++ dziadków, Oswalda Bartnik, Dorotę Mryka, Andrzeja Nowak oraz ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 8.02.2020 –

6.30 Za ++ Annę i Alojzego Niestrój w rocznicę śmierci, ++ Józefa i Otylię Pucher, ich synów Józefa i Antoniego, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Pucher, Musioł, Morawiec i Czech, ++ Anetę Waniek, Leona Nocoń, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Annę, Stanisława, Alfreda, Franciszka Kowol, Kornelię Kowol, Henryka, Jana, Pawła, Martę, Zofię Górecki, Huberta, Jana Wolny, ++ dziadków Kowol, Wolny, Górecki i Baluch.
2. Za ++ Wiesława Jaszkowic, matkę Anielę, dziadków, Annę, Karola, Romana Roskosz, Teresę, Romana, Marcina Winkler, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski, ks. Jana Kurpas i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 9.02.2020 – V Niedziela Zwykła

8.00 Za Zofię Szołtysek w 30. dzień po śmierci.

10.30 Za ++ Henryka Gemander w rocznicę śmierci, Łucję, Benedykta Szołtysek, Gertrudę, Szczepana Gemander, Annę Władarz, Marię Szołtysek, Joannę Nocoń, ++ z rodzin Szołtysek, Władarz Gemander, Rusin oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za + Amandę Kleszyk od koleżanek i kolegów z Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych w Zabrzu.

16.30 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Jakuba Szołtysek, brata, rodziców i chrzestnych.