PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21 – 28 kwiecień 2019

NIEDZIELA – 21.04.2019 – Zmartwychwstanie Pańskie

8.00 Za ++ Wiktora, Marię Promny, Wilhelma, Jadwigę Kopel, ++ dziadków, ++ z rodzin Promny, Janyga, Kopel i Szuła.

10.30 Za parafian.

12.00 Za ++ rodziców Anielę, Emanuela Macha, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Szukała, Malik, Ćmok, Nocoń, Kotlorz oraz ++ sąsiadów Roskosz i Woźnica.

16.30

PONIEDZIAŁEK – 22.04.2019 – 

8.00 Dziękczynna w intencji Anny i Lucjana z okazji 25. rocznicy małżeństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodzin Jęczmionka i Glenc.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo Matki Bożej jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Rybka.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Oliwia Pyka, Oliwia Kucharska, ich rodziców i chrzestnych.

WTOREK – 23.04.2019 – 

6.30 Za ++ Łucję, Władysława Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Martę Józefa, Gertrudę Woźnica, Marię, Józefa Pawlas, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, ++ dziadków, ++ kapłanów, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pawlas, Kasperczyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Gertrudę Pyka od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Wodnej.

ŚRODA – 24.04.2019 – 

6.30 Za ++ Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, Annę, Romualda Wodara i ++ dziadków.

17.00
1. Za ++ Franciszkę, Alojzego Dyrbuś, Jadwigę, Pawła Duda, Erykę, Romana Macha, Alojzego Bryłka, Anielę, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Stefanię, Bernarda Włodarz, Stefana Kuberek, Antonię Oleś, Joachima Wiertelorz, ++ z pokrewieństwa Roj, Mierzwa i Swoboda.
2. Za ++ Marię, Wilhelma Rybka, Edwarda, Henryka, Gertrudę Kula, ++ dziadków, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Arkadiusza Falkus, ++ z pokrewieństwa Rybka, Kula i Szołtysek.

CZWARTEK – 25.04.2019 – 

6.30 Za + Leona Skiba w rocznicę śmierci oraz ++ z rodzin Skiba, Loska, Macha, Mentel, Knapczyk i Moc.

18.00 Za + Sebastiana Wróbel na pamiatkę urodzin.

PIĄTEK – 26.04.2019 – 

6.30 Za ++ Zofię, Jana, Erwina, Elżbietę Richter, Agnieszkę, Pawła Niedziela, Gertrudę, Stanisława Mrozek, Dariusza Cieszewski, Alfreda Teichgraber i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Matki Bożej jako podziękowanie z okazji 50 lat urodzin Ewy Bartoszek oraz o zdrowie i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 70-tych urodzin Alojzego Musioł, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla solenizanta i całej jego rodziny.

SOBOTA – 27.04.2019 – 

6.30 

18.00 
1. Za ++ Stanisława, Teodora, Henryka, Bernarda, Annę Stachura, Feliksa Dymarz, Alberta, Wandę Kowol, Annę, Franciszka Kowol.
2.

NIEDZIELA – 28.04.2019 – Święto Miłosierdzia Bożego

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów kwietnia.

10.30 Za + ojca Romana Bartoszek na pamiątkę urodzin, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Słupik, Lempa, Mryka, Gancarczyk, Falkus, Strzodka, Jędryczka i Bujara.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

16.30