PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21 – 28 marzec 2021

NIEDZIELA – 21.03.2021 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 W intencji Bartosza Rosak z okazji 3. urodzin z podziękowaniem za dar życia oraz otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Dary Ducha Świętego oraz o zdrowie i miłość rodziców Zuzanny i Damiana.

10.30 

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Różę, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Marię, Franciszka Brosz, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.

PONIEDZIAŁEK – 22.03.2021 – 

6.30 

18.00
1. Za ++ Rudolfa Luks w rocznicę śmierci, żonę Teresę, ++ dziadków Annę, Herberta Luks, Annę, Pawła Janota, Mariannę, Władysława Masłocha, Mieczysława, Edwarda Masłocha, Jacka Barańczyk, ++ z rodzin Luks, Janota, Masłocha, Kołodziej i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Piotra Nowak w rocznicę śmierci, Annę, Pawła Nowak, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, Różę, Jerzego Czech, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, ++ dziadków, Roberta Kaplik, Klausa Kowalski, Trautę, Arka Szwajnoch, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 23.03.2021 – 

6.30 Za ++ Wincentego, Julię Kołodziej, Alfonsa, Emę, Huberta Kurpas, Romana, Alojzego, Adama, Różę, Marię, Szczepana Szukała, Agnieszkę, Franciszka Macha i ++ z pokrewieństwa.

18.00 Za ++ Józefa Szołtysek na pamiątkę urodzin, Romana Julię, Leona Szołtysek, Annę, Emanuela Musioł, Jadwigę, Alfonsa Włodarz, Gertrudę, Gerarda Grodoń, Pawła Bartoszek, Anielę, Emanuela Macha, Genowefę, Henryka Ćmok, Antoniego Liszok, Rudolfa Niemiec i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 24.03.2021 – 

6.30 Za ++ Erwina, Marię Wilczek, Waltra, Józefę, Wilhelma Wieczorek, Matyldę, Franciszka Paluch, Martę, Ryszarda Nocoń, Bronisława, Augustynę, Bernarda Musioł, Eugeniusza, Cecylię, Emila Kurpas, Wandę, Józefa Kendziora, Władysława Kowalczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00 
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej jako podziękowanie za otrzymane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Beaty Promny, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i zdrowie dla całej rodziny.
2. Za ++ Annę, Gerarda, Emila, Eryka Bujara, Jana, Leokadię Mryka, rodziców z obu stron, rodzeństwo, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Elżbietę, Ernesta Kaczmarek, Adolfa, Różę Kurpas, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Jachnik, Chwiołka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 25.03.2021 – 

6.30 Za + Pawła Bednarczyk na pamiątkę 90. urodzin oraz ++ rodziców.

18.00
1. Za ++ Damazego Kasza, syna Mariana, ++ rodziców, rodzeństwo, dziadków z rodzin Kasza, Szymon, Benisz i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Łucję Michalską w rocznicę śmierci, męża Alfreda, rodziców, teściów, rodzeństwo, Wacława, Józefę, Jadwigę Mizera, Bożenę, Leszka Krzywda, ++ chrzestnych Szołtysek, ++ z pokrewieństwa Gancarczyk, Pyka, Żymełka, Michalski i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 26.03.2021 – 

6.30 Za ++ Jerzego, Łucję Stalica, Pawła, Franciszkę, Teresę, Ewalda, Erykę Pindur, Edeltraudę, Helmuta Cieplik, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Agnieszkę Szary w rocznicę śmierci, rodziców Alfreda, Joannę Pecel, Piotra, Elżbietę, Paulinę Szary, Franciszka, Elżbietę, Marię Bartoszek, Zygmunta Górski, ++ z rodzin Szary, Bartoszek i Hudak.
2. Za ++ Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Pawła, Jadwigę Duda, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecką, Anielę, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Alojzego Bryłka, Stefanię, Bernarda Włodarz, Stefana Kuberek, Henryka Pilny, Joachima Wiertelorz, Jerzego, Antoninę Oleś, ++ z rodzin Roj, Mierzwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 27.03.2021 – 

6.30 Za ++ Waleskę, Franciszka, Piotra, Franciszka, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecką, Ignacego Nocoń, Janinę, Ludwika Kowol, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Falkus, Swoboda, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Leona, Franciszkę, Teodora, Jolantę Mryka, Iwonę Wawoczny, Marię, Franciszka Miczka, ++ dziadków, rodzeństwo i krewnych z rodzin Mryka, Miczka, Pyka, Szołtysek, Zaremba, Plaza, Nocoń, Musioł, Paluch oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + Marcina Nieradzik w 4. rocznicę śmierci.

NIEDZIELA – 28.03.2021 – Niedziela Palmowa

8.00 Za solenizantów marca.

10.30 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Leona Żymełka z okazji 60. rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Eliza Skórniewska, Kinga Smorz, Krzysztof Sklorz, ich rodziców i chrzestnych.

16.30
1. Za ++ Bernarda Wilk w rocznicę śmierci, Alfreda, Marię, Adolfa, Leokadię, Marcina Wilk, Henryka, Elfrydę, Rafała Stalica, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Józefa Żogała, Franciszkę Macha, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Anioła Stróża w intencji rocznego dziecka Martyny Tajnert, brata Marcina, rodziców i chrzestnych.
3. Za ++ rodziców Gertrudę, Wincentego Kraiński, Franciszkę, Jana Tajnert.