PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 21 – 28 stycznia 2018

NIEDZIELA – 21.01.2018 – III Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Annę, Karola, Romana Roskosz, Teresę, Romana, Marcina Winkler, ++ dziadków, Wiesława Jaszkowic, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski, ks. jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa.

10.30 Za ++ Roberta Mryka w rocznicę śmierci, Zygmunta, Jadwigę Mryka, Ludwika, Marię Skrzypczyk, ++ dziadków, Adelę, Erwina Franik, ++ z pokrewieństwa Mryka, Żur, Skrzypczyk i Krawczyk.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Zofię, Emilię, Stanisława, Józefa Mańka, Alicję, Marcina, Krystiana Grychtoł, ++ dziadków, Otylię, Jana Zdzieblok, Annę, Karola Roskosz, Ryszarda, Zofię Gołąb, ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 22.01.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Różę, Franciszkę, Stanisława, Janinę, Franciszka Bartoszek, Marię, Jana Gawlas, Serafinę, Alojzego Długaj, Teodora, Florentynę Musioł, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Gawlas, Musioł, Długaj, Pawlas i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Benedykta Szołtysek w 8. rocznicę śmierci, jego rodziców, teściów, dziadków, ++ z rodziny Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 23.01.2018 – 

6.30 Za ++ Antoniego, Walerię, Konrada, Norberta Żymełka, Jana, Annę, Emiliana Sigulski, Ernesta Promny, Pawła Bartoszek, ++ z pokrewieństwa Żymełka.

18.00 Za ++ Agnieszkę Mryka w 30. dzień po jej śmierci, Różę, Wilhelma Karwat, 2 synów, rodziców, rodzeństwo, Alojzego Mryka, ++ z pokrewieństwa Drabik, Karwat i Mryka.

ŚRODA – 24.01.2018 – Wsp. św. Franciszka Salezego

6.30 Za ++ Marię, Józefa Pawlas, Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Anielę, Zbigniewa Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, ++ dziadków, sąsiadów, kapłanów, ++ z pokrewieństwa Pawlas, Woźnica i Kasperczyk.

17.00
1. W intencji ks. Sebastiana Heliosza z podziękowaniem za dar życia, powołania, wszelkie łaski i z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie z okazji urodzin – od parafian.
2. Za + Pawła Pyka w 30. dzień po jego śmierci i + żonę Marię.

CZWARTEK – 25.01.2018 – Święto Nawrócenia św. Pawła

6.30 

18.00
1. Za + Lidię Lauterbach w 2. rocznicę po jej śmierci.
2. Za ++ Zofię, Pawła, Alojzego Paździor, Henryka, Jadwigę, Antoniego, Konrada, Leonarda, Antoniego, Urszulę Kuchta, ++ dziadków, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Roberta Pyka, Łucję Szołtysek, ++ z rodzin Morawiec i Herisz.

PIĄTEK – 26.01.2018 – Wsp. śś. Tymoteusza i Tytusa

6.30

18.00
1. Za ++ Józefa Kowol w 5. rocznicę śmierci, żonę Łucję, syna Pawła, synową Anielę, zięciów Benedykta Konopka, Józefa Laby, ++ z pokrewieństwa Kowol, Rajca, Pilny, Konopka i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Z okazji urodzin Bronisława Waluga w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla solenizanta i jego rodziny.

SOBOTA – 27.01.2018 – 

6.30 Za + Agnieszkę Mryka od sąsiadów z ul. Dębowej.

18.00
1. Za ++ Romana Szołtysek w 3. rocznicę śmierci, jego rodziców Gertrudę i Franciszka, teścia Ewalda Szołtysek, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Adelajdę Musioł w rocznicę śmierci, męża Franciszka, Anetę Waniek, Leona, Alfreda Nocoń, Iwonę Wawoczny, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Morawiec, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 28.01.2018 – IV Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów misiąca stycznia.

10.30 Za ++ Rajmunda Szołtysek w 40. rocznicę śmierci, jego rodziców Wiktora i Marię, 2 braci i bratową Marię, Franciszkę, Teodora Promny, 2 synów, 2 synowe i wnuka Leona, ++ dziadków, ++ z rodzin Mryka, Szołtysek, Promny i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Do Bożej Opatrzności, MB Częstochowskiej, św. Marcina z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i błogosławieństwo dla Marcina Kwaczała z okazji urodzin.

16.30 Za ++ Bronisława Musioł w rocznicę śmierci, jego rodziców Augustynę i Bernarda, teściów Kazimierza i Adelajdę Balik, ++ dziadków, szwagra Joachima Paczuła, ++ z pokrewieństwa Musioł, Paluch, Balik i ++ sąsiadów.