PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 22 – 29 listopad 2020

NIEDZIELA – 22.11.2020 – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

8.00 Za ++ Romana, Ryszarda, Weronikę, Pawła Bartoszek, Ernesta, Martę Słupik, Bernarda, Lidię Gancarczyk, Edmunda Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30 Za ++ Arkadiusza Falkus w 14. rocznicę śmierci, ojca Ryszarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Falkus, Lempa, Rybka i Grabiec.

12.00 W intencji parafian w 84. rocznicę poświęcenia naszego kościoła.

16.30 O Boże błogosławieństwo, przez wstawiennictwo św. Cecylii w intencji chórzystów, ich rodzin, członków wspierających i organistów oraz o wieczną radość dla ++ członków chóru.

PONIEDZIAŁEK  – 23.11.2020 – 

6.30 Za ++ Ernesta Promny na pamiątkę urodzin, jego rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Horsta Koim w rocznicę śmierci, żonę Marię, syna Krystiana, Leokadię, Wincentego Musioł, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Koim, Nocoń, Musioł i Bartoszek.
2. Za ++ Annę Badura w rocznicę śmierci, męża Franciszka, Marię Badura, Alojzego, Zofię, Pawła Paździor, Gertrudę, Teodora Macha, Eugeniusza Jagła, Henryka Kuchta, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko i ++ z pokrewieństwa.

WTOREK – 24.11.2020 – 

6.30

18.00 Za ++ Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Elżbietę, Herberta Gajda, ++ dziadków, Pawła Szymeczko, ++ z rodzin Paździor, Kuchta, Ratka, Szołtysek i Gajda.

ŚRODA – 25.11.2020 – 

6.30

17.00
1. Za ++ Jana Kopel na pamiątkę urodzin, dziadków Wilhelma, Jadwigę Kopel, Ludwika, Katarzynę Kubiesa, Rozalię Tomasza Pyka, Łucję, Henryka Gołeczka i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Gertrudę, Wilhelma, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę Swoboda, Jana, Różę Nocoń, ++ dziadków, Zofię Długaj, Edwarda Kula, Aleksandra Marzec, Łucję, Wiktora, Łucję Szołtysek, Jana, Kunegundę Hirsz, Różę, Alojzego, Gertrudę, Józefa, Norberta Kot i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 26.11.2020 – 

6.30 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Alfreda Teichgraber, ich rodziców, rodzeństwo, Monikę Kozubek, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Małgorzatę Swoboda, Jadwigę, Antoniego Finke, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Marię Bartoszek, jej rodziców, Zygmunta, Józefinę, Bronisława, Krystynę Górski, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Emila Nocoń, żonę Gertrudę, Nikodema, Gertrudę Kot, dziadków, ++ z rodzin Nocoń, Kot, Bednarek, ++ z pokrewieństwa i dusze opuszczone.

PIĄTEK – 27.11.2020 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Rozalię Szołtysek w rocznicę śmierci, Wilhelma, Joachima, Alojzego, Elfrydę Szołtysek, Mariana, Otylię, Wincentego Organiściok, Justynę, Wiktora Szołtysek, Marię, Franciszka Fajkis, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Musioł, Fajkis, Mika i Organiściok.
2. Za ++ mamę Irenę Furgoł w 5. rocznicę śmierci, mężów Józefa Furgoł, Józefa Dragon, Różę, Łucję, Franciszka Szołtysek, Marcina Promny, dziadków Mika, Dragon, Furgoł, Musioł, Jachnik i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 28.11.2020 – 

6.30 

18.00
1. Za ++ Czesława Tybor w rocznicę śmierci, rodziców Jana i Apolonię, Henryka, Gertrudę, Stefana Szołtysek, ++ dziadków z obu stron, Gerarda Przybycin, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Renatę Pyka w 5. rocznicę śmierci, Tadeusza, Ludwika, Gertrudę Pyka, Cecylię, Andrzeja Szapoczka i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 29.11.2020 – I Niedziela Adwentu

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów listopada.

10.30 Za ++ Różę, Pawła, Franciszkę, Stanisława Bartoszek, Serafinę, Alojzego Długaj, Marię, Jana Gawlas, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, ++ z rodzin Długaj, Bartoszek, Pawlas i Musioł.

12.00 Jako podziękowanie za odebrane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Jolanty Szymura, z prośbą o opiekę Matki Najświętszej, Dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Annę Piecha w 8. rocznicę śmierci, męża Józefa, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.