PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 23 – 30 styczeń 2022

NIEDZIELA – 23.01.2022 – III Niedziela Zwykła

8.00 Za + Leona Minkowskiego od rodzin Botor i Szczyrba.

10.30 Za ++ Różę, Franciszkę, Pawła, Stanisława Bartoszek, Serafinę, Alojzego Długaj, Marię, Jana Gawlas, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, ++ z rodzin Pawlas, Długaj, Bartoszek i Musioł.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Kinga Smorz, Wojciech Szołtysek, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ Bronisława Musioł w rocznicę śmierci, rodziców Augustynę, Bernarda Musioł, Adelajdę, Kazimierza Balik, szwagrów Joachima Paczuła, Jerzego Paszek, ++ dziadków, sąsiadów i ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 24.01.2022 – Wsp. św. Franciszka Salezego

6.30 Za + Romana Korzuszek w 30. dzień po śmierci.

18.00

  1. W intencji ks. Sebastiana z okazji urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski.
  2. Za ++ Marię, Jana, Józefa Pawlas, Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Stefana Kurpas, ++ dziadków, chrzestnych, sąsiadów, kapłanów, nauczycieli, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 25.01.2022 – Święto powołania św. Pawła, Apostoła

6.30 Za ++ Annę, Wacława Głuch, ich rodziców i rodzeństwo, Jerzego, Sebastiana Janyga, Jadwigę, Pawła Kotyczka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Henryka Kuchta w rocznicę śmierci, Zofię, Pawła, Alojzego Paździor, Jadwigę, Antoniego, Konrada, Leonarda, Antoniego, Urszulę Kuchta, ++ dziadków, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Łucję Szołtysek, Roberta Pyka, ++ z rodzin Morawiec, Herisz i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 26.01.2022 – Wsp. św. Tymoteusza i Tytusa

6.30 Za ++ Genowefę, Rajmunda Soremba, Gertrudę, Edwarda Szołtysek, Franciszkę, Ignacego Musioł, Joannę, Pawła Soremba.

17.00

  1. Za ++ Józefa Kowol w rocznicę śmierci, Łucję, Pawła, Andrzeja Kowol, Benedykta, Wiktora, Gertrudę Konopka, Małgorzatę, Antoniego Wieczorek, Józefa Laby, ++ z pokrewieństwa Kowol, Rajca, Konopka i Pilny.
  2. Za ++ Jadwigę, Alfreda, Damiana Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, ++ dziadków, Stefana Woźnica, Marię Hudzikowską i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 27.01.2022 –

6.30

18.00

  1. Za + Małgorzatę Krzysteczko w 1. rocznicę śmierci.
  2. Za ++ Mariana Gonsior w rocznicę śmierci, Gertrudę, Teodora, Ryszarda, Marię Gonsior, Helenę, Romana, Leona Skiba, Elżbietę, Stefana Rodewald, Elżbietę, Alojzego Respondek, Romana Nocoń, Tomasza Mryka, ++ z pokrewieństwa Skiba i Szolc.

PIĄTEK – 28.01.2022 – Wsp. św. Tomasza z Akwinu

6.30 Za + Alicję Szolc od sąsiadów.

18.00

  1. Za + Cecylię Bartoszek w 1. rocznicę śmierci i + męża Romana.
  2. Za ++ Adelajdę Musioł w rocznicę śmierci, męża Franciszka, Anetę Waniek, Leona, Alfreda Nocoń, Iwonę Wawoczny, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Morawiec, Piotra Nowak.

SOBOTA – 29.01.2022 –

6.30 Za ++ Romana, Erykę, Henryka, Gertrudę, Franciszka Macha, Grażynę Tomecką, Franciszkę, Alojzego Dyrbuś, Romana, Alojzego, Różę, Marię, Szczepana Szukała, Agnieszkę, Franciszka Macha, Zygmunta Mryka, Genowefę Mijacz, ++ z pokrewieństwa, ++ z rodzin Loska, Roj, Bryłka i Szukała.

18.00

  1. Za + Martę Swoboda w rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Pakura, Tabath, Teichgraber oraz ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
  2. Za ++ Romana Szołtysek w rocznicę śmierci, jego rodziców Franciszka, Gertrudę, teścia Ewalda Szołtysek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Buchała, Freitag i ++ sąsiadów.

NIEDZIELA – 30.01.2022 – IV Niedziela Zwykła

8.00 Za solenizantów stycznia.

10.30 Za ++ Ludwika Skrzypczyk w rocznicę śmierci, żonę Marię, Zygmunta, Roberta, Jadwigę Mryka, Erwina, Adelę Franik, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Mryka, Żur, Skrzypczyk, Krawczyk i Polnik.

12.00 W intencji dziecka do Chrztu Świętego Mikołaja Szołtysek, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla niego, siostry Emilii z okazji urodzin, braci, rodziców, chrzestnych i całej rodziny.

16.30 Za ++ Lidię Lauterbach w rocznicę śmierci, Małgorzatę i Herberta Bartoszek, Annę i Teodora Lauterbach, ++ synów, synowe, zięciów, Karolinę Lauterbach, Sebastiana Wróbel, Franciszka Botor, Helenę Biela, Mariana Wyrobek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.