PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 23 – 30 wrzesień 2018

NIEDZIELA – 23.09.2018 – XXV Niedziela Zwykła

8.00 Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy i św. Józefa z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Adama Kołodziej z okazji 50-tych urodzin, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie w całej rodzinie.

10.30 Za + Dariusza Jendrychowskiego od siostry i brata.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów dla rocznych dzieci: Alicji Spyra, Filipa Mańka, Zuzanny Garbarz, ich rodziów i bliskich,

16.30 Za ++ Rafała Kasperczyk na pamiątkę urodzin, jego rodziców Katarzynę, Augustyna, Marię, Hermana, Franciszka Bartoszek, Bogusława Szczepański, Martę, Piotra Wójcik, Franciszka, Marię Jędryczka, Lidię, Teresę, Jana Promny, ++ z pokrewieństwa Kasperczyk i Bartoszek.

PONIEDZIAŁEK – 24.09.2018 – 

6.30 

18.00 
1. Za + Teresę Matula od wnuków i prawnuków.
2. Za + Eugeniusza Jonda w 3 rocznicę śmierci,++ rodziców, teściów, szwagrów; ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 25.09.2018 – 

6.30 Za ++ Antoniego, Marię, Alojzego, Rafała, Benedykta, Łucję Szołtysek, Juliusza, Barbarę, Emilię, Alojzego, Alfreda, Łucję Michalski, Piotra, Annę Żymełka, Bernarda, Franciszkę Kowol, Katarzynę, Henryka Lazar, Alfreda, Marię Gancarczyk, Ludwika, Gertrudę, Renatę Pyka, Tomasza Mryka, Horsta, Marię Koim, Krystynę, Ewalda Kaczmarczyk, Grzegorza Krzysteczko, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Józefa, Franciszka, Anielę, 2 synów, Kacpra, Zofię Szołtysek, Michała, Franciszkę, Pawła, Marię, Wojciechę Sobota, Helenę, Rudolfa Kupski, Amalię, Stanisława Okoń, Stanisława, Krystynę Sobota, Matyldę Piszczelok, Annę Kisiela, Huberta Kotulla, Jana, Kornelię Ilnicki, Adelajdę Patoń, Stefanię Grymel, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Sobota i Piszczelok.
2. Za ++ Alojzego Paździor w rocznicę śmierci, rodziców Zofię i Pawła, Anielę, Grzegorza Krzysteczko, 3 szwagrów, Annę, Franciszka Badura, Gertrudę, Teodora Macha i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 26.09.2018 – 

6.30 Za ++ Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Alfreda Teichgraber, ich rodziców, rodzeństwo, Gertrudę, Franciszka Włodarz, Jadwigę Finke, Małgorzatę Swoboda, Monikę Kozubek, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

17.00
1. Za + Arkadiusza Wróbel na pamiątkę urodzin.
2. Za ++ Zofię, Jana, Czesława Małysiak, Marię, Ludwika Oleks, Arkadiusza Wróbel, Danutę, Janusz Bąk, Gertrudę, Józefa Benisz, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, ++ dziadków z obu stron i ++ kapłanów.

CZWARTEK – 27.09.2018 – Wsp. św. Wincentego a Paolo

6.30 Za ++ Franciszka, Zofię, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Teresę Matula, Wiktorię, Józefa, Jana, Pawła Pilny, Helenę, Ryszarda, Martę, Jadwigę Matula, 3 synów, Franciszka, Piotra Roj, Ryszarda Bonk, Pawła, Annę Janota, Jana Liwa, Michała Rosa i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Różę, Alojzego, Agnieszkę, Małgorzatę, Pawła, Henryka Swoboda, Matyldę, Alojzego, Stefanię Jezusek, Rafała, Zofię, Jana Mucha, Marcina, Władysława Chraścina, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Ryszarda Woźnica na pamiątkę urodzin, brata, rodziców, teściów, Agnieszkę Krzysteczko, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
3. Za ++ Teresę i rodziców z obu stron.

PIĄTEK – 28.09.2018 – Wsp. św. Wacława 

6.30 Za ++ Pawła Roj w rocznicę śmierci, ojca Alojzego, dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Roj, Jachnik, Spyra, Kurpas, Bujara, Chwiołka Kołodziej, Fajkis i Malina oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Marię, Franciszka Jędrycza, Jadwigę, Konrada, Henryka, Antoniego, Urszulę, Leonarda Kuchta, ++ dziadków, ++ z rodzin Zdzieblok, Widuch, Bartoszek, Józefa Strzodka, Rafała Kasperczyk.
2. Za ++ Leokadię, Jana Mryka, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Gertrudę, Stefana, Józefa Strzodka, Franciszka, Marię Jędryczka, Eryka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, ++ z pokrewieństwa Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok, Kuchta, Kasperczyk i ++ kapłanów.
3. Za + Stefana Badoń w 30. dzień po jego śmierci.

SOBOTA – 29.09.2018 – Świeto św. Archaniołów 

6.30 Za ++ Rozalię, Tomasza Pyka, Łucję, Henryka Gołeczka, Konrada Długaj, Antoninę Makselon, Martę Kot, Jana Kopel, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Pyka, Kula, Gołeczka, Jędrzejczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

13.00 Ślub rzymski: Marcin Książek – Agata Łukwińska.

18.00
1. W intencji Sabiny i Marcina Mryka z okazji 20-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę i zdrowie dla całej rodziny.
2. W intencji Michaliny i Marka Woźnica z okazji 15-tej rocznicy ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego dla dzieci i zdrowie w rodzinie.

NIEDZIELA – 30.09.2018 – XXVI Niedziela Zwykła 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów września.

10.30 Za ++ Lidię Gancarczyk w 3. rocznicę śmierci, męża Bernarda, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ tatę Andrzeja Rożek, Augustyna, Sabinę Rożek, Pawła Malik, Dominika Spadek, Michała Rosa, ++ z pokrewieństwa Malik, Woźnica, Romik, Kot i dusze w czyśccu cierpiące.

Po Mszy św: Chrzest Święty – Alicja Obetkon.

16.30 Za ++ Alojzego, Serafinę Długaj, Zygmunta, Janinę Skrzydeł, Krystynę Skrzydeł, Pawła Bartoszek, Ryszarda Kowalczyk, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł i Pawlas.