PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 24 – 31 styczeń 2021

NIEDZIELA – 24.01.2021 – III Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Marię, Jana, Józefa Pawlas, Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Pawła Malik, Andrzeja Rożek, Michała Rosa, Stefana Kurpas, dziadków, chrzestnych, sąsiadów, kapłanów, nauczycieli, ++ z rodzin Pawlas, Woźnica, Kasperczyk, Długaj i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za + Bronisława Musioł w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.

12.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów w intencji rocznych dzieci: Ignacy Fick, Nina Herdzin, Emilia Herdzin, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 O Boże błogosławieństwo dla ks. Sebastiana Heliosza z okazji urodzin.

PONIEDZIAŁEK – 25.01.2021 – Św. Powołania św. Pawła, Apostoła

6.30

18.00
1. Za ++ Rajmunda Szołtysek w rocznicę śmierci, jego rodziców, 2 braci i bratową Marię, Franciszkę, Teodora Promny, 2 synów, synowe i wnuka Leona, 3 siostry, Oskara, Edeltraudę Mryka, ++ dziadków, Zofię, Teodora Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Henryka Kuchta w rocznicę śmierci, Zofię, Pawła, Alojzego Paździor, Jadwigę, Antoniego, Konrada, Leonarda, Antoniego, Urszulę Kuchta, ++ dziadków, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Eugeniusza Jagła, Łucję Szołtysek, Roberta Pyka, ++ z rodzin Morawiec i Herisz.

WTOREK – 26.01.2021 – Wsp. św. Tymoteusza i Tytusa

6.30 Za + Anielę Bartoszek od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

18.00 Za ++ Romana Szołtysek w rocznicę śmierci, jego rodziców Gertrudę i Franciszek, teścia Ewalda Szołtysek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek, Buchała i Freitag.

ŚRODA – 27.01.2021 – 

6.30 

17.00
1. Za ++ Józefa, Łucję, Pawła, Anielę Kowol, Benedykta, Wiktora, Gertrudę Konopka, Małgorzatę, Antoniego Wieczorek, Józefa Laby, Teresę, Pawła Jegierczyk, ++ z pokrewieństwa Kowol, Konopka, Pilny, Rajca i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Jadwigę, Alfreda, Damiana Szołtysek, Annę, Pawła, Grzegorza Janota, Teresę, Rudolfa Luks, Stefana Woźnica, Marię Hudzikowską, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 28.01.2021 – Wsp. św. Tomasza z Akwinu

6.30

18.00
1. Za + Mariana Gonsior w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++ Adelajdę Musioł w rocznicę śmierci, męża Franciszka, Anetę Waniek, Leona i Alfreda Nocoń, Iwonę Wawoczny, ++ dziadków, ++ z rodzin Niestrój, Morawiec i Piotra Nowak.

PIĄTEK – 29.01.2021 – 

6.30 

18.00
1. Za ++ Annę Kot, 2 mężów, ich rodziców, Henryka, Jana, Matyldę Swoboda, Marię, Edmunda Jachnik, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Malik, Łukwiński i Borkowy.
2. Za ++ Lidię Lauterbach w 5. rocznicę śmierci, rodziców Małgorzatę i Herberta Bartoszek, teściów Annę i Teodora Lauterbach, synów i synowe, Karolinę Lauterbach, Sebastiana Wróbel, Franciszka Botor, Helenę Biela, Mariana Wyrobek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 30.01.2021 – 

6.30 Za ++ Paulinę, Antoniego Niedorny, Annę, Wiktora, Alfonsa, Alfreda Pyka, Annę, Tomasza, Pawła Knosala, Gerarda Bartocha, Konrada Psyk, ++ z pokrewieństwa Pyka i Niedorny.

18.00
1. Za ++ Romana, Katarzynę, Franciszkę, Teodora Promny, Albinę, Konstantego Mijacz, Jadwigę, Ludwika Szołdra, Gerturdę, Alojzego Mansfeld, rodziców chrzestnych, sąsiadów, ++ z pokrewieństwa Promny i Mijacz.
2. Za ++ ojca Ignacego Bartoszek na pamiątkę urodzin, Oswalda, Alfreda Bartnik, Emila, Anielę Michalski, ++ dziadków Bartoszek, Musioł, Bartnik, Mryka.

NIEDZIELA – 31.01.2021 – IV Niedziela Zwykła

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów stycznia.

10.30 Za ++ ojca Ludwika Skrzypczyk w rocznicę śmierci, żonę Marię, Zygmunta, Roberta, Jadwigę Mryka, ++ dziadków, Erwina, Adelę Franik, ++ z rodzin Polnik, Skrzypczyk, Krawczyk, Mryka, Żur i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Annę, Wacława Głuch, rodziców, rodzeństwo, Jerzego, Sebastiana Janyga, Jadwigę, Pawła, Cecylię Kotyczka, ++ z pokrewieństwa, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.