PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 25 kwiecień – 2 maj 2021

NIEDZIELA – 25.04.2021 – IV Niedziela Wielkanocna

8.00 Za solenizantów kwietnia.

10.30 Za ++ ojca Romana Bartoszek na pamiątkę urodzin, Cecylię Bartoszek, ++ z pokrewieństwa Bartoszek, Słupik, Lempa, Mryka, Gancarczyk, Falkus, Strzodka, Jędryczka, Bujara, Zawisza, Szołtysek i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Wojciech Franciszek Szołtysek, Florentyna Felicja Garcorz, Robert Damian Długaj, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 

PONIEDZIAŁEK – 26.04.2021 – 

6.30 Za + Marię Nocoń od sąsiadów z ul. Dworskiej.

18.00
1. Za ++ Krystiana Koim w rocznicę śmierci, rodziców Marię, Horsta Koim, dziadków, chrzestną Cecylię Kciuk, ++ z rodzin Koim, Nocoń, Kempiński, Szołtysek i Michalski.
2. Za + Dorotę Kłos od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Powstańców Śląskich.

WTOREK – 27.04.2021 – 

6.30 

18.00 Za ++ Stanisława, Teodora, Henryka, Bernarda, Annę Stachura, Feliksa Dymarz, Alberta, Wandę Kowol, Franciszka, Annę Kowol.

ŚRODA – 28.04.2021 – 

6.30 

17.00
1. Za ++ Zofię, Pawła, Jana Mryka, Anielę, Stanisława, Edwarda Deszczyński, Kazimierę, Jana Stalica, Gerarda Nocoń, dziadków, ++ z pokrewieństwa Kowol, Unfericht, Uciecha i Macha.
2. Za ++ Kazimierza, Rozalię, Alojzego Jojko, Cecylię, Marię, Jerzego Hudak, Janinę, Henryka Procek, Franciszka, Henryka Bartoszek, Martę, Wilhelma Kierot, Różę, Adolfa Kurpas, Marcina Nieradzik, Zygmunta Górski, Agnieszkę Szary i ++ z pokrewieństwa.

CZWARTEK – 29.04.2021 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej

6.30 Do Miłosierdzia Bożego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

18.00
1. Za ++ Zofię Żebrowską w rocznicę śmierci, męża Szczepana, ich rodziców z obu stron i rodzeństwo.
2. Za + Łucjana Mryka w 30. dzień po śmierci.

PIĄTEK – 30.04.2021 – 

6.30 Za ++ rodziców Elfrydę, Emila Kubicki, Agnieszkę, Pawła Loska, Kunegundę, Jana Hirsz, Anielę, Franciszka Loska.

18.00
1. Za + Witolda Sosnal w 30. dzień po śmierci.
2. Za + Witolda Sosnal od współpracowników żony Edyty z Fresh Logistics.

SOBOTA – 1.05.2021 – Święto św. Józefa, Rzemieślnika

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

18.00 Za ++ Katarzynę, Henryka Lazar, Tadeusza Wranik, jego rodziców, siostrę, szwagra, Irenę Omozik, Mariana Leszek, Eugeniusza Jarczyk, ++ dziadków, chrzestnych i ++ z rodzin Talecki.

NIEDZIELA – 2.05.2021 – V Niedziela Wielkanocna

8.00 Za + Stefana Szołtysek od sąsiadów z ul. Dworskiej.

10.30 Za + Witolda Sosnala od mieszkańców ul. Działkowej.

12.00 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla Róży Piszczelok z okazji 80. rocznicy urodzin i potrzebne łaski dla całej rodziny.

16.30 Za + Zenonę Jałmużniak od syna Pawła z rodziną.