PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 26 marzec – 2 kwiecień 2023

NIEDZIELA – 26.03.2023 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 W intencji solenizantów marca.

10.30 Za + Renatę Podsiadło na pamiątkę urodzin, ++ rodziców Różę i Henryka Jonda, brata Eugeniusza, teściów Helenę i Józefa Podsiadło oraz ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian.

16.30 Za ++ Bernarda, Alfreda, Adolfa, Marię, Leokadię, Marcina Wilk, Henryka, Elfrydę, Rafała Stalica, Józefa Żogała, Annę, Tomasza Mryka, Gertrudę, Wincentego Kraiński, Franciszkę Macha, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

 

PONIEDZIAŁEK – 27.03.2023 – Uroczystość św. Józefa

6.30 Za ++ Julię, Wincentego Kołodziej, Hildegardę, Alfonsa, Emę, Huberta Kurpas, Romana, Alojzego, Adama, Różę, Marię, Szczepana Szukała, Agnieszkę, Fraciszka Macha i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Franciszka Sobota w rocznicę śmierci, żonę Renatę, Marię, Eryka, Leona Sobota, Gertrudę, Stanisława Sowa, Różę, Erwina Lukoszek i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Leona Mikowski, rodziców, teściów, rodzeństwo, szwagrów z obu stron, ++ z rodziny Minkowski, Konc oraz Kot.

 

WTOREK – 28.03.2023 –

6.30 Za ++ Gretę, Edwarda, Antoniego, Romualdę Wita, Elżbietę, Józefa Mryka i ++ dziadków.

18.00 Za ++ mamę Różę Musioł w rocznicę śmierci, Joachima, Jana, Janinę Musioł, Ewalda, Marię, Franciszka Brosz, Różę, Alfonsa Rajca, Józefa Organiściok, Sebastiana Wróbel, ++ z rodzin Musioł, Szołtysek, Kotyczka i Mryka.

 

ŚRODA – 29.03.2023 –

6.30 Za ++ Jerzego, Łucję Stalica, Pawła, Franciszkę, Teresę, Ewalda, Erykę Pindur, Edeltraudę, Helmuta Cieplik, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

17.00
1. Za ++ Marcina Nieradzik w rocznicę śmierci, Bertę, Wincentego, Henryka, Magdalenę Nieradzik, Martę, Wincentego Krzysteczko, Różę, Adolfa Kurpas, Damiana Bujara, Cecylię, Jerzego Hudak i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Zofię, Alojzego Nalepa, Franciszkę, Franciszka, Henryka, Otylię Foks, Marię, Józefa Pieczka, Waldemara Gawliczek, Teresę, Norberta Matula, Eryka Janyga, Grzegorza Romik, ++ z pokrewieństwa, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 30.03.2023 –

6.30 Za ++ Erwina, Marię Wilczek, Waltra, Józefę, Wilhelma Wieczorek, Matyldę, Franciszka Paluch, Martę, Ryszarda Nocoń, Bronisława, Augustynę, Bernarda Musioł, Eugeniusza, Cecylię, Emila Kurpas, Wandę, Józefa Kendziora, Władysława Kowalczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Wiktora, Marię Promny, Pawła, Teresę, Rybka, Justynę Rybka, Leona, Franciszka, Elżbietę Dubiel, Łucję, Ewalda Bartoszek, Helenę Lipiec, Dorotę, Ryszarda Kupka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Promny, Rybka i Kowol.

 

PIĄTEK – 31.03.2023 –

6.30 Za ++ Konstantynę, Szczepana Swoboda, ks. Leonarda Swoboda, Marię, Józefa, Martę, Antoniego Pakura, Jadwigę, Łucję, Wacława Kurpas, Anielę, Pawła Nocoń, ++ z pokrewieństwa Swoboda, Tabath, Teichgraber, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za + Jana Pawlas w 3. rocznicę śmierci, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 1.04.2023 –

6.30 W intencjach Żywego Różańca.

18.00
1. Do Bożej Opatrzności, MB Nieustającej Pomocy, św. Ojca Pio jako podziękowanie za odebrane łaski dla Róży Drobny z okazji 80. urodzin, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.
2. Za ++ Janusza, Julię, Edwarda Głodała, Halinę, Alojzego Kowol, dziadków, Leokadię, Wacława Sztuba, Bogusława Palenga, Krzysztofa Korach, Mariannę Lewandowską, ks. Jana Kurpas, Witolda Moskała, ++ z pokrewieństwa Kowol, Nocoń, Goławski i Szindler.

 

NIEDZIELA – 2.04.2023 – Niedziela Palmowa

8.00 Za + Marię Długaj od pracowników Urzędu Stanu Cywilnego w Przyszowicach.

10.30 Za + Annę Mryka od sąsiadów z ul. Zwycięstwa.

12.00 Do Opatrzności Bożej, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za 50 lat życia Beaty Roj, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Piotra Nowak w rocznicę śmierci, Annę, Pawła Nowak, Agnieszkę, Jana, Gotfryda Morawiec, Różę, Jerzego Czech, ++ dziadków, bratową, szwagrów, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Paździor, Herisz, Morawiec, Leona Nocoń, Anetę Waniek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.