PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 29 listopad – 6 grudzień 2020

NIEDZIELA – 29.11.2020 – I Niedziela Adwentu

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji solenizantów listopada.

10.30 Za ++ Różę, Pawła, Franciszkę, Stanisława Bartoszek, Serafinę, Alojzego Długaj, Marię, Jana Gawlas, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, ++ z rodzin Długaj, Bartoszek, Pawlas i Musioł.

12.00 Jako podziękowanie za odebrane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Jolanty Szymura, z prośbą o opiekę Matki Najświętszej, Dary Ducha Świętego, błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla całej rodziny.

16.30 Za ++ Annę Piecha w 8. rocznicę śmierci, męża Józefa, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 30.11.2020 Święto św. Andrzeja

6.30 Za + Pawła Bednarczyk w 30. dzień po śmierci.

18.00
1. Za ++ Lidię Lauterbach, rodziców Małgorzatę i Herberta Bartoszek, teściów Annę i Teodora Lauterbach, ich synów i synowe, Karolinę Lauterbach, Sebastiana Wróbel, Franciszka Botor, Mariana Wyrobek, Helenę Biela, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Bolesława, Adelajdę, Andrzeja Mijacz, Michalinę, Bonifacego Rychter, ++ dziadków Mijacz, Leksy i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 1.12.2020 – 

6.30 Za ++ Korneliusza Słomka w 3,. rocznicę śmierci, Marię, Alfonsa Słomka, Katarzynę, Alojzego Szołtysek.

18.00 Za ++ Tadeusza, Gertrudę, Jana Grabiec, Wilhelma, Marię Rybka, Arkadiusza, Ryszarda Falkus, Edwarda Kula, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

ŚRODA – 2.12.2020 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Romana, Dariusza, Ryszarda, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Eryka, Pawła Sobczyk, Zygmunta, Elżbietę, Kazimierza Giełda, Henryka Stareczek, Karola Mandrela, ++ dziadków, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk, Małek i Roj.
2. Za + Andrzeja Dudek od koleżanek i kolegów z rocznika 1957.

CZWARTEK – 3.12.2020 – Wsp. św. Franciszka Ksawerego

6.30 Za ++ Franciszka, Waleskę, Franciszka, Piotra, Annę, Józefa Roj, Franciszka, Zofię Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Teresę Matula, Grażynę Tomecką, Erykę, Romana, Henryka Macha, Ignacego Nocoń, Ludwika, Janinę Kowol, Henrykę, Józefa Czermak, ++ z pokrewieństwa Roj, Falkus, Dyrbuś, Mierzwa i ++ kapłanów.

18.00
1. Za ++ Walerię, Antoniego, Konrada, Norberta Żymełka, Ernesta, Teresę, Jana, Lidię Promny, Franciszka Mijacz, Gertrudę, Tadeusza Kaczmarski, Anielę, Edmunda Pyka, Elżbietę, Emila Kleczka, Elfrydę Kasperczyk i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Antoniego, Kornelię, Tomasza Karcz, ++ z rodzin Szołtysek, Skutela, Pfajfer, Osiński, Szmit oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 4.12.2020 – Wsp. św. Barbary

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji czcicieli NSPJ.

9.00 Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji naszych górników i ich rodzin.

18.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci komunijnych i ich rodziców.

SOBOTA – 5.12.2020 – 

6.30 O Boże błogosławieństwo w intencji członków Żywego Różańca.

18.00
1. Za ++ Zofię, Teodora Szołtysek, Andrzeja Nowak, ++ dziadków, Jana, Martę, Gertrudę, Henryka, Stefana, Annę Franciszka Szołtysek, Helenę Biela, Anielę, Romana Fajkis, Franciszka Rybka, Elżbietę, Herberta Gajda i ++ kapłanów.
2. Za ++ Roberta Długaj, jego 2 siostry, 6 braci, Zofię, Konstantego, Elżbietę, Waldemara, Kazimierza Długaj, Pawła Bednarczyk, Anielę, Alfreda, Stefanię, Helenę, Zygmunta, Annę Woźnica, Franciszka, Zygmunta Kowal, Konrada Nocoń, Krystynę, Franciszka Zając, Jadwigę Hahn, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 6.12.2020 – II Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Zofię Nocoń w 10. rocznicę śmierci, męża Wincentego, ++ dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Za ++ górników.

12.00 
1. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za odebrane łaski z okazji 50. rocznicy urodzin Damiana Bartoszek oraz o błogosławieństwo Boże i Dary Ducha Świętego dla rodziny.
2. Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla Krystyny Czakańskiej z okazji 80. rocznicy urodzin.

16.30 Za ++ Jana Liwa, rodziców, Ryszarda, Helenę, Teresę, Martę, Jadwigę, Stanisława Matula, 3 synów i ++ z pokrewieństwa.