PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 grudnia 2017

NIEDZIELA – 3.12.2017 – I Niedziela Adwentu

8.00
1. Za ++ Walerię, Antoniego, Konrada, Norberta Żymełka, Ernesta, Jana, Teresę, Lidię Promny, Franciszka Mijacz, Tadeusza, Gertrudę Kaczmarski, Edmunda Pyka, Emila, Elżbietę Kleczka, ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Zofię, Wincentego Nocoń, ++ dziadków, Annę, Alojzego Kula, Martę, Emanuela Macha, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

11.00
1. Do Miłosierdzia Bożego przez wstawiennictwo MB Nieustającej Pomocy i św. Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji urodzin Barbary Sztuba, z prośbą o dalszą opiekę, błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny.
2. Za ++ Halinę Kowol, Leokadię, Wacława Sztuba, dziadków, Franciszkę, Piotra, Wilhelma, Marię, Martę Kowol, Mariannę Lewandowską, Janusza Głodała, Krzysztofa Korach, Zygmunta Szindler, Józefa Rokitowski, Witolda Moskała, ks. Jana Kurpasa i ++ z pokrewieństwa.

16.30 Za ++ Waldemara Wojtasek w 7. rocznicę śmierci, Rutę, Jerzego Wojtasek, Danutę Malcherek, Gertrudę, Józefa Kurda, Stanisława Lasota, Henryka Bednar, Józefa Tomanek, ++ z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 4.12.2017 – Wsp. św. Barbary

13.00 O Boże błogosławieństwo w intencji górników i ich rodzin w dniu świętej Barbary.

18.00
1. Za ++ Józefa Spyra w rocznicę śmierci, żonę Annę, ++ rodziców, rodzeństwo, wnuczkę Katarzynę, Marię Pyka, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.
2. Za ++ Romana, Ryszarda, Edmunda, Waleskę Jendrychowski, Konrada, Marię, Eryka Sobczyk, Elżbietę, Kazimierza, Zygmunta Giełda, Sybilę Koczuła, Karola Mandrela, ++ dziadków, ++ z rodzin Jendrychowski, Sobczyk i Roj.

WTOREK – 5.12.2017 – 

6.30 Za ++ Franciszka, Waleskę, Franciszka, Piotra, Annę, Józefa Roj, Zofię, Franciszka, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, rodziców, rodzeństwo z obu stron, Erykę, Romana Macha, Ludwika, Janinę Kowol, Henrykę, Józefa, Czermak, Ignacego Nocoń, ++ z pokrewieństwa Roj, Falkus i ++ kapłanów.

ŚRODA – 6.12.2017 – Wsp. św. Mikołaja

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów parafii.

17.00
1. Za ++ Tadeusza, Gertrudę, Jana Grabiec, Wilhelma, Marię Rybka., Arkadiusza, Ryszarda Falkus , Edwarda Kula i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Hildegardę, Jerzego, Gintra, Gerarda, Stanisława, Mirosława, Irenę, Elfrydę Musioł, Pawła, Gertrudę Kędziorczyk, Różę, Alojzego, Antoniego Sikora, Magdalenę, Alojzego Nocoń, ++ dziadków, Mariana Nieroba, Krystynę Ważny, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 7.12.2017 – Wsp. św. Ambrożego

18.00
1. W intencji Dzieci Maryi o błogosławieństwo Boże w dniu patronalnego święta.
2. Za ++ Wilhelma, Annę, Wiktora Kisiel, Marię, Roberta, Gerarda, Marka Herisz, Jana, Elżbietę, Bolesława Sadecki, Gertrudę, Alfonsa, Stefana Krzysteczko, Kornelię, Joachima Wypiór, Matyldę, Joachima Kowol, ++ z pokrewieństwa Morawiec, Kisiel i Herisz.
3. Za ++ Czesława Kasprzyk, Ewę Minkiewicz, Barbarę Nowicką i ++ z rodziny Dziedzic.
4. Za ++ syna Arkadiusza, Ryszarda, Zofię, Franciszka Falkus, Różę, Ryszarda, Henryka, Józefa, Klarę Lempa, Kunegundę, Jana Zawisza, Leokadię, Jana, Alojzego Mryka, Franciszka, Piotra Roj, Józefa Strzodka, Franciszka Jędryczka, Alfreda Kowol, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Falkus, Mryka, Lempa, Kuberek, Galwas, ++ kapłanów, franciszkanów i ++ w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 8.12.2017 – Urocz. Niepokalanego Poczęcia NMP

6.30

18.00
1. O Boże błogosławieństwo w intencji ks. proboszcza z okazji urodzin.
2. Za ++ Konrada, Otylię Kot, dziadków, Stefana Widera, 2 siostry, rodziców, Sebastiana Pach, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Wilhelma, Michała, Zofię, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 9.12.2017 – 

6.30 Za ++ Henryka, Olgę, Leona Kłos, Antoniego, Genowefę, Franciszka, Ryszarda Woźnica, Agnieszkę Krzysteczko, Jana Malcherek, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Roberta Długaj, 2 siostry, 6 braci, Zofię, Konstantego, Elżbietę, Waldemara, Kazimierza Długaj, Anielę, Alfreda, Stefanię, Helenę, Zygmunta Woźnica, Franciszka Kowal, Konrada Nocoń, Krystynę, Franciszka Zając, Antoniego, Barbarę Makselon, Jadwigę Hahn, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka i Musioł.

NIEDZIELA – 10.12.2017 – II Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Marię, Wiktora, Elżbietę Mijacz, Wiktora, Gertrudę, Jana, Bożenę Dylus, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka, ++ z rodzin Mijacz i Dylus.

11.00 Za ++ górników.
Po Mszy św: Chrzest Święty – Miłosz Piecha.

16.30 Za ++ Marię, Ludwika Skrzypczyk, Zygmunta Mryka, ++ dziadków Skrzypczyk, Kołodziej, Kula, Krawczyk i ++ kapłanów.