PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 kwiecień 2022

NIEDZIELA – 3.04.2022 – V Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Wincentego, Zofię Nocoń, dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ sąsiadów, kapłanów, ++ z pokrewieństwa Nocoń i Krzysteczko.

10.30 Za + Janinę Mijacz od sąsiadów z ul. Zabrskiej.

12.00 Za + Stanisława Dresler od rodziny Wziętek.

16.30 Za + Damiana Bujara w 30. dzień po śmierci.

 

PONIEDZIAŁEK – 4.04.2022 –

6.30 Za ++ Rajmunda, Genowefę Soremba, Gertrudę, Edwarda Szołtysek, Franciszkę, Ignacego Musioł, Joannę, Pawła Soremba.

18.00
1. Za ++ Jana Żymełka na pamiątkę urodzin, rodziców Marię, Sylwestra, Łucję, Konrada Szołtysek, Amalię Mryka, ++ dziadków, ++ z rodzin Żymełka, Mryka, Bartoszek i Szołtysek.
2. Za ++ rodziców Marię i Sylwestra w rocznice śmierci, brata Jana Żymełka, Amalię, Augustyna, Marcelę Mryka, Wiktora, Bronisławę Żymełka, ++ z pokrewieństwa Musioł, Mryka i Żymełka.

 

WTOREK – 5.04.2022 –

6.30

18.00 Za ++ Adelajdę, Józefa Paszek, Zofię, Wiktora, Eugeniusza, Marię, Wiesławę Słaboń, Łucję, Ludwika, Józefa, Leona Pilny, Pawła Mazurek, dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

ŚRODA – 6.04.2022 –

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Anielę Krzysteczko w rocznicę śmierci, 2 mężów Eugeniusza i Henryka, syna Grzegorza, ++ rodziców, teściów, Elżbietę, Herberta Gajda, Pawła Szymeczko, ++ z rodzin Paździor, Kuchta, Ratka, Szołtysek i Gajda.
2. Za ++ Zofię Jagła w rocznicę śmierci, męża Roberta, syna Eugeniusza, Antoniego, Kazimierza, Florentynę, Józefa Ratka, Emilię, Edwarda, Bernarda Bartoszek, Anielę, Henryka, Grzegorza Krzysteczko, Roberta Szołtysek, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 7.04.2022 –

6.30 Za + Annę Szczyrba od sąsiadów z ul. Powstańców Śląskich i Zabrskiej.

18.00
1. Za ++ Pawła, Marię Pyka, Benedykta, Ryszarda, Dorotę Kupka, Katarzynę Koźlik, Alojzego, Leona, Kornelię Promny, ++ dziadków, Tadeusza, Renatę Pyka, Józefa Krawiec, Jana, Teresę Żymełka, ++ z rodzin Pyka, Jachnik, Malik i Łukwiński.
2. Za + Henryka Duda od Stanisława Jarząbek z rodziną i Janusza Czapla.

 

PIĄTEK – 8.04.2022 –

6.30 Za + Jana Krzysteczko w 30. dzień po śmierci.

18.00
1. Za ++ Marię, Franciszka, Leona, Ryszarda Łukwiński, Stanisławę, Stefana, Marię, Jana, Zygmunta, Floriana Nagengast, 2 bratowe, 2 szwagrów, dziadków z obu stron, Marka Herisz, ks. Jana Jabłońskiego, ++ z rodzin Łukwiński, Jachnik, Malik, Pyka, Kot, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Gertrudę Nocoń, męża Emila, Gertrudę, Nikodema Kot, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

SOBOTA – 9.04.2022 –

6.30 Za ++ Ewalda Kaczmarczyk na pamiątkę 90. rocznicy urodzin, żonę Krystynę, ++ z pokrewieństwa Chwiołka, Pilny, Mryka, Matuszczyk, Długaj, Luks i Kołodziej.

18.00
1. Za + Stefana Szołtysek w 1. rocznicę śmierci.
2. Za ++ Franciszka Botor w rocznicę śmierci, Gertrudę, Ewalda Botor, Emilię, Alojzego Michalski, ++ dziadków, Annę, Henryka Kandziora, Lidię Lauterbach, Helenę Biela, Józefa, Małgorzatę Pilny i ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 10.04.2022 – Niedziela Męki Pańskiej

8.00 Za + Józefa Backiego, ++ z rodzin Backi, Wiśniewski, Kucharczyk i Woźnica.

10.30 Za ++ Bernarda Gancarczyk w rocznicę śmierci, Lidię Gancarczyk, Edwarda Kula, ++ z rodzin Gancarczyk, Szołtysek, Kula, Rybka, Michalski, Bartoszek, Szołtysek, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ Annę i Witolda Popiołek.

16.30 Za ++ kuzyna Pawła Mryka i kuzynki Edytę Teichgraber i Łucję Wypiór od rodziny Brosz.