PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 3 – 10 marzec 2019

NIEDZIELA – 3.03.2019 – VIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Wiktora, Gertrudę, Jana, Bożenę Dylus, Marię, Wiktora, Elżbietę Mijacz, ks. Ryszarda, ks. Józefa Dylus, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka, ++ z rodzin Mijacz, Dylus i dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za + Eugeniusza Kurpas na pamiątkę urodzin od sąsiadów z ul. Zwycięstwa i Powstańców Śląskich.

12.00 Za ++ Serafinę, Alojzego Długaj, Janinę, Zygmunta, Krystynę Skrzydeł, Zofię, Witolda, Teodora Kornas, Pawła Bartoszek, Ryszarda Kowalczyk, ++ z rodzin Długaj, Skrzydeł i Pawlas.

16.30 Za ++ dziadków Eugeniusza Jonda i Tadeusza Maciorowskiego oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

PONIEDZIAŁEK – 4.03.2019 – 

6.30 Za + Szczepana Achtelik w 30. dzień po śmierci.

18.00
1. Za ++ Jana, Leokadię Mryka, ++ rodziców i rodzeństwo z obu stron, Józefa, Stefana, Gertrudę Strzodka, Franciszka, Marię Jędryczka, Eryka Bujara, Ryszarda, Arkadiusza Falkus, Marcina Promny, ++ z rodzin Mryka, Falkus, Fajkis, Zdzieblok, Kuchta, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Agnieszkę Morawiec w rocznicę śmierci, męża Jana, syna Gotfryda, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Różę, Jerzego Czech, Annę, Alojzego Niestrój, Adelajdę, Franciszka Musioł, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Roberta Kaplik, Gertrudę, Henryka, Stefana Szołtysek, ++ z rodzin Paździor, Herisz, Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 5.03.2019 – 

6.30 Za ++ Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Gertrudę, Ottona Bryłka, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu przebywające.

18.00
1. Za ++ Stefana, Otylię, Teodora Fajkis, Agnieszkę Karola, Henryka, Eugeniusza, Marcina, Jarosława Biskup, ++ z rodzin Biskup, Fajkis, Rusin i Musioł.
2. Za + Elfrydę Szołtysek od Wspólnoty Różańcowej.

ŚRODA – 6.03.2019 – Popielec

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ męża, siostrę i rodziców z obu stron.
2. Za ++ Konrada Długaj w 5. rocznicę śmierci, Tomasza, Rozalię Pyka, Konstantego, Zofię Długaj, ++ rodzeństwo i ++ a pokrewieństwa.

19.00

CZWARTEK – 7.03.2019 – 

6.30 Za + ojca Emila Kubicki w rocznicę śmierci, ++ krewnych z rodzin Kubicki, Loska, Hirsz i Kisiela.

18.00
1. Za ++ Mariana Małeczek w 1. rocznicę śmierci, rodziców Piotra i Małgorzatę, brata Stefana i ++ dziadków z obu stron.
2. Za ++ mamę Elfrydę Kleczka na pamiątkę urodzin, dziadków, Annę, Alojzego Niestrój, Elżbietę, Józefa Mryka, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Organiściok, Henryka Stareczek, ++ kapłanów i franciszkanów.

PIĄTEK – 8.03.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Stanisława Wróblewskiego, jego rodziców, Martę, Jana, Pawła Musioł, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks. Henryka Sajdoka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka oraz ++ kapłanów.
2. Za ++ Konrada, Martę Mika, Cecylię, Anielę Kowol, Agnieszkę, Gerarda Mainka, Wilhelma, Jadwigę Długosz, Erwina Kalus, ++ z pokrewieństwa Kowol.

SOBOTA – 9.03.2019 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Jerzego, Annę, Józefa Kowol, Huberta Józefa, Helenę Piecha, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Gerarda Nocoń, Mariana Leszek, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Mryka, Zaczek, ++ kapłanów i dusze w czyśćću cierpiące.
2. Za ++ Franciszka Stryżewskiego w rocznicę śmierci, żonę Marię, wnuczkę Dorotkę, Gertrudę, Antoniego, Jerzego, Antoniego Krzysteczko, Henryka Kochut, ++ z rodzin Blaszczok, Niestrój, Strzyżewski i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 10.03.2019 – I Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za + Józefa Wiśniewskiego, ++ z rodzin Wiśniewski, Kucharczyk, Backi i Woźnica.

10.30
1. Za ++ Jadwigę, Pawła Kotyczka, dziadków Kotyczka, Marię, Romana, Tomasza Mryka, Annę, Wacława Głuch, Różę, Joachima Musioł, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Do Serca Jezusowego, MB Nieustającej Pomocy jako podziękowanie za odebrane łaski z okazji urodzin, z prośbą o dalsze dla całej rodziny.

12.00
1. Za ++ Alojzego Kowol w 1. rocznicę śmierci, żonę Halinę, rodziców, teściów i ++ z pokrewieństwa.
2. Z okazji 40-tych urodzin Hanny Botor jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, zdrowie i dary Ducha Świętego dla solenizantki i całej rodziny.

16.30 Za ++ Mariana, Pawła, Magdalenę Wyrobek, Józefa, Magdalenę Niewięć, Sebastiana Wróbel, Jana Gołąb, Irenę Mierzwa, Lidię Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące.