NIEDZIELA – 30.06.2024 – XII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Gintra, Eryka, Elżbietę Hawlicki, Ignacego, Anielę, Weronikę, Edmunda Krzysteczko, Helenę, Herberta Szołtysek, Łucję, Stefana Wittek, ++ dziadków i ++ sąsiadów.

10.30 Za Annę i Grzegorza w 35. rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla nich i całej rodziny.

12.00 O Boże błogosławieństwo w intencji dzieci do Chrztu Świętego: Bartosz Musioł, Aleksander Jóźwik, ich rodziców i chrzestnych.

16.30 Za ++ mamę Marię Musioł w 2. rocznicę śmierci, ojca Szczepana, męża Mariana Buchała, ++ teściów, dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Bartoszek, Kot i Buchała.

PONIEDZIAŁEK – 1.07.2024 –

18.00 Za ++ Alojzego, Annę Kula, Jana, Joannę, Pelagię Warzecha, ++ dziadków, Barbarę Jaworek, Wincentego, Zofię Nocoń, Irenę Ruda, Henryka, Cecylię Wranik, Pawła, Teresę Rybka, ++ z pokrewieństwa Kula, Krzysteczko i Warzecha.

WTOREK – 2.07.2024 –

6.30 Za ++ Emilię, Edwarda, Bernarda Bartoszek, Roberta Szołtysek, Adama, Pawła, Zbigniewa Piekara, Antoniego, Kazimierza Ratka, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek i Krzysteczko.

ŚRODA – 3.07.2024 – Święto św. Tomasza, Apostoła

8.00 W intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00 Za ++ Franciszka, Annę, Zygmunta, Mateusza Kowol, Marię, Edwarda Badura, Łucję, Pawła Malcherczyk, Tadeusza Zając, ++ z rodzin Długaj, Kowol, Badura, Bednarczyk, Achtelik, Sobota i Gawron.

CZWARTEK – 4.07.2024 –

18.00 Za ++ Alfreda Pyka w 10. rocznicę śmierci, brata Alfonsa, rodziców, teściów, ++ z pokrewieństwa Domin, Nusse, Szołtysek, Promny i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 5.07.2024 –

6.30 W intencji czcicieli NSPJ.

18.00 Za ++ Martę, Józefa, Gertrudę Woźnica, Jana, Annę, Jadwigę Wyciślik, Stefanię Kudelko, Anielę, Zbigniewa, Grzegorza Romik, Pawła, Helenę Malik, Jana Pawlas, Franciszka Richter, Michała Rosa, Józefa Organiściok, Andrzeja Rożek, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

SOBOTA – 6.07.2024 – Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej

6.30 W intencjach Żywego Różańca.

18.00 Za ++ Agnieszkę Promny w 1. rocznicę śmierci, męża Ernesta i ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 7.07.2024 – XIV Niedziela Zwykła

8.00

10.30 Za ++ Dorotę Kupka w rocznicę śmierci, męża Ryszarda, ++ rodziców, teściów, brata i ++ z pokrewieństwa.

16.30 Za ++ męża Aleksandra Marzec w rocznicę śmierci, rodziców Łucję, Dominika Spadek, dziadków Spadek, Mazurek, Marzec, Nocoń, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.