PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 – 11 grudzień 2022

NIEDZIELA – 4.12.2022 – II Niedziela Adwentu

8.00 Za ++ Zofię, Wincentego, Stefana Nocoń, dziadków, Martę, Emanuela Macha, Annę, Alojzego Kula, Genowefę, Romana Nocoń, Agnieszkę, Franciszka Mijacz, Reginę Faber, Różę, Franciszka Tłuczykąt, ++ z pokrewieństwa Nocoń, Krzysteczko i ++ sąsiadów.

10.30 Za + Grażynę Karpińską od kolegów i koleżanek z rocznika.

12.00 Przez wstawiennictwo św. Barbary w intencji górników, górników emerytów i ich rodzin.

16.30 Za ++ Elfrydę, Rafała Kasperczyk w rocznicę śmierci, ++ dziadków, Bogusława Szczepański, ++ z rodzin Kasperczyk, Bartoszek, Zdzieblok, Jędryczka i Wójcik.

 

PONIEDZIAŁEK – 5.12.2022 –

6.30

18.00
1. Za ++ Brunona, Annę, Urszulę, Franciszka, Romana, Alojzego Szołtysek, Selomeę, Roberta, Elżbietę, Antoniego Dudek, Jana, Bertę Ciupek, Elfrydę, Wawrzyna Gajda, Ireneusza Kuszpińskiego, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Józefa Spyra w rocznicę śmierci, żonę Annę, Marię, Pawła Pyka, dziadków, Katarzynę Koźlik, ++ z rodzin Roj, Spyra, Pyka, dusze w czyśćcu cierpiące i ++ kapłanów.

 

WTOREK – 6.12.2022 –

6.30 Za + Janusza Promny od rodzin Maciorowski i Domin.

18.00 Za + Janusza Promny od firmy Ś.E.W.

 

ŚRODA – 7.12.2022 – Wsp. św. Ambrożego

8.00 W intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za + Urszulę Górecką od rodzin Rychter, Bartoszek i Domin.
2. Za ++ Agnieszkę Szymon w 1. rocznicę śmierci, męża Romana, Gertrudę, Szczepana w 10. rocznicę śmierci, ich syna, Henryka Gemander, ++ z rodzin Szymon, Kiermes, Gemander, Nocoń i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

CZWARTEK – 8.12.2022 – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

6.30

18.00
1. Przez wstawiennictwo NMP Niepokalanie Poczętej oraz św. Józefa z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze Boże prowadzenie i Dary Ducha Świętego na każdy kolejny dzień życia ks. proboszcza Józefa z okazji urodzin.
2. Za ++ Konrada, Otylię Kot, ++ dziadków, Stefana Widera, rodziców, 2 siostry, Sebastiana, Ryszarda Pach, Łucję Hyba, Matyldę Kot, Lucjana, Helenę, Lidię, Jana, Zofię, Wilhelma, Magdalenę, Michała, Balbinę Włodarz i ++ z pokrewieństwa.

 

PIĄTEK – 9.12.2022 –

6.30

18.00
1. Za ++ Erykę, Wilhelma Musioł, Annę, Jana Musioł, Jadwigę, Karola Pyka, ++ z pokrewieństwa Musioł, Pyka i Hahn.
2. Za ++ Henryka, Henrykę Janoszczyk, Pawła Bartoszek, ++ dziadków Janoszczyk, Bartoszek, Cholewa, Przybył, ++ z pokrewieństwa Janoszczyk i Bartoszek.

 

SOBOTA – 10.12.2022 –

6.30
Za ++ Marię, Wiktora, Elżbietę, Gerharda Mijacz, Wiktora, Bożenę, Gertrudę, Jana Dylus, Franciszkę, Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka, ++ kapłanów, ++ z pokrewieństwa Mijacz i Dylus.
18.00
1. Za ++ Zygmunta, Genowefę Szindler, Teresę, Romana, Marcina Winkler, Annę, Karola, Romana Roskosz, Wiesława Jaszkowic, Martę, Ludwika Wróblewski i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Anielę, Edwarda, Józefa, Herberta Loska, Alojzego, Franciszkę Dyrbuś, Karola Mryka, Olgę Tkocz, Erykę, Romana, Henryka Macha, Grażynę Tomecką, Alojzego Bryłka, Henryka Duda i ++ z pokrewieństwa.

 

NIEDZIELA – 11.12.2022 – III Niedziela Adwentu

8.00 Za + Hildegardę Mijacz w 1. rocznicę śmierci, Henryka Musioł i Romana Mijacz.

10.30 Za ++ Marię, Ludwika Skrzypczyk, Zygmunta Mryka, ++ dziadków Skrzypczyk, Kołodziej, Kula, Krawczyk i ++ kapłanów.

12.00 Za ++ górników.

16.30 Za ++ Roberta Długaj, 2 siostry, 6 braci, Zofię, Konstantego, Elżbietę, Waldemara, Kazimierza, Stefana, Gerdę Długaj, Pawła Bednarczyk, Szczepana Achtelik, Anielę, Alfreda, Stefanię, Helenę, Zygmunta, Annę, Stanisława Woźnica, Franciszka, Zygmunta Kowal, Konrada Nocoń, Krystynę, Franciszka Zając, ++ z pokrewieństwa Woźnica, Pyka, Musioł i dusze w czyśćcu cierpiące.