PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 – 11 lutego 2018

NIEDZIELA – 4.02.2018 – V Niedziela Zwykła

8.00 Za + Marcina Nieradzik na pamiątkę urodzin.

10.30 Za ++ Ludwika Skrzypczyk w rocznicę śmierci, żonę Marię, Zygmunta, Roberta, Jadwigę Mryka, Adelę, Erwina Franik, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Skrzypczyk, Mryka oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ Wilhelma, Marię Rybka, Edwarda, Henryka, Gertrudę Kula, Lidię, Bernarda Gancarczyk, Arkadiusza Falkus, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Kula, Rybka i Szołtysek.

16.30 Do Bożej Opatrzności, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i św. Ojca Pio o błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Marii i Ewalda Brosz oraz wszystkich bliskich.

PONIEDZIAŁEK – 5.02.2018 – Wsp. św. Agaty

6.30 Za ++ Piotra Wójcik w rocznicę śmierci, żonę Martę, ich rodziców, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, Wilhelma Włodarz, Jana, Gertrudę Plewnia, Rafała Kasperczyk, ++ z pokrewieństwa Musioł, Bartoszek, Wójcik, Korol oraz dusze w czyśćću cierpiące.

18.00 
1. Za ++ Leona Szołtysek, Joachima Pyka, Krystynę Skrzydeł, Iwonę Wawoczny, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Pelagię, Jana, Leokadię, Wincentego Musioł, Marię, Wincentego, Rajmunda Adamczyk, dziadków, ks. Bernarda Bartoszek, Romana, Anastazję Bobek, Matyldę, Joachima Kowol, Teresę Kaszek, Szczepana Fojt, ++ z rodzin Adamczyk, Musioł, Bartoszek i dusze w czyśćcu cierpiące.

WTOREK – 6.02.2018 – Wsp. św. Pawła Miki i tow.

6.30 Za ++ Angelę, Emila, Jerzego Piszczelok, Marię, Eryka Spyra, dziadków, Dolores, Gerhata Grześka, Achilesa Związek, Jana Karwat, Pawła Kucjas, Wernera Wochnik, Zygmunta Porembski, Krzysztofa Dobrowolskiego, ++ z pokrewieństwa, ++ sąsiadów, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Konrada Szołtysek, jego rodziców, teściów, Jana Żymełka i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 7.02.2018 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Walentego, Marię Musioł, Szymona Gawlik, Jana, Pawła, Henryka Malik, Matyldę, Pawła Kot, syna Pawła, Ignacego Bartoszek, Karola, Hildegardę Golasik, Stefana Musioł, ++ dziadków, kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Alojzego Kołodziej w 3. rocznicę śmierci, Wiktora, Józefę, Agnieszkę, Marię Kołodziej, Jana, Rozalię, Emilię Stachura, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Stachura, Swoboda, Długaj, Janota, Hawełka i Morgała.
3. Za ++ Różę, Alfreda, Dorotę Mryka, Franciszka Rybka, Oswalda Bartnik, Andrzeja Nowak, ++ dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK – 8.02.2018 – 

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Częstochowskiej, św. Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla solenizantów i całej rodziny.

18.00
1. Za + Arkadiusza Wróbel w 4. rocznicę śmierci.
2. Za ++ Marię, Ludwika Oleks, Zofię, Jana, Czesława Małysiak, Arkadiusza Wróbel, Gertrudę, Józefa Benisz, Danutę, Janusza Bąk, ++ dziadków z obu stron, ++ z pokrewieństwa Bartoszek.

PIĄTEK – 9.02.2018 – 

6.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za odebrane łaski z okazji 80-tych urodzin Doroty Kłos prosząc o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę na dalsze lata życia.

18.00
1. Za ++ Henryka, Krystynę, Tomasza, Matyldę, Joachima Woźnica, Otylię, Roberta Koleczko, Łucję, Alfreda Michalski, Rudolfa Niemiec, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Koleczko i Woźnica.
2. Za ++ Franciszka Bartoszek, żonę i córkę, Józefinę, Bronisława, Krystynę, Joachima Górski, Marię Bartoszek, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak, ++ z pokrewieństwa Pecel i Bartoszek.

SOBOTA – 10.02.2018 – Wsp. św. Scholastyki

6.30 Za ++ Emilię, Tomasza, Anielę Kowol, Annę, Andrzeja, Eugeniusza Kosiński, Łucję Szołtysek, Benedykta Swoboda, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Szołtysek i Kowol.

18.00
1. Za ++ Wiktora, Krystynę, Martę, Agnieszkę Nocoń, Ryszarda, Helenę, Martę, Jadwigę Matula, 3 synów, Pawła, Jerzego, Zofię Woźnica, Horsta, Marię Koim, Henryka Szmit, Prokopa Klimus, Jana Liwa, Łucję, Henryka Labus, dziadków z obu stron, ++ z rodzin Nocoń, Matula i Pasoń.
2. Za ++ Kazimierza, Marię, Antoniego Strojny, Cecylię, Henryka, Marię, Tadeusza Wranik, dziadków, Edmunda Kowol, Annę, Alojzego Kula, Tadeusza Tomann, ++ z pokrewieństwa.

NIEDZIELA – 11.02.2018 – VI Niedziela Zwykła

8.00 Do Miłosierdzia Bożego, NMP z Lourdes jako podziękowanie za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marty Strzoda z okazji 90-tej rocznicy urodzin oraz dla całej rodziny.

10.30 Za ++ Henryka Gemander w rocznicę śmierci, Łucję, Benedykta Szołtysek, Gertrudę, Szczepana Gemander, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa oraz dusze opuszczone.

12.00 Za ++ Wiesława Jaszkowic, matkę Anielę, Annę, Karola, Romana Roskosz, dziadków, Teresę, Romana, Marcina Winkler, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski, ks. Jana Kurpas, ++ z pokrewieństwa.

16.30 Za ++ Marię, Szczepana, Romana, Edmunda, Helenę Szukała, Sylwestra, Gertrudę, Julię, Genowefę, Agnieszkę, Alfonsa, Romana Mijacz, Teresę, Ewalda Hynisz, Eryka Szołtysek, Bernarda Pyka, Zygmunta Mika, Leokadię, Wincentego Musioł, Martę, Alojzego Keler.