PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 – 11 marca 2018

NIEDZIELA – 4.03.2018 – III Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Lidę Lauterbach, Małgorzatę, Herberta Bartoszek, Annę, Teodora Lauterbach, 7 synów, Karolinę Lauterbach, Sebastiana Wróbel, Franciszka Botor, Mariana Wyrobek, Annę, Jana, Aleksandra Janakowskich, ++ z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące,

10.30 Za ++ Wiktora, Bożenę, Gertrudę, Jana Dylus, Marię, Wiktora, Elżbietę, Gerarda Mijacz, Franciszę Józefa Krzysteczko, Franciszka Rybka, ++ kapłanów i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 50-tych urodzin Ewy Bartnik, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny,

16.30 Z podziekowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla Michała Gajda z okazji 10. rocznicy urodzin.

PONIEDZIAŁEK – 5.03.2018 – 

6.30 Za ++ Dariusza, Władysława, Piotra, Stanisława, Bronisławę Sarkowicz, Gertrudę, Ottona Bryłka, Andrzeja, Jana Muszalik i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00
1. Za ++ Agnieszkę Morawiec w rocznicę śmierci, męża Jana, syna Gotfryda, ich rodziców, Piotra, Annę, Pawła Nowak, Różę, Jerzego Czech, Annę, Alojzego Niestrój, Adelajdę, Franciszka Musioł, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Gertrudę, Henryka, Stefana Szołtysek, ++ z rodzin Paździor, Herisz, Morawiec, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Małgorzatę, Pawła, Henryka, Różę, Alojzego, Agnieszkę Swoboda, ++ z pokrewieństwa Kołbasko, Stachura, Mucha, Kołodziej i Kowalczyk.

WTOREK – 6.03.2018 – 

6.30 Za ++ Konrada Długaj w 4. rocznicę śmierci, Tomasza, Rozalię Pyka, Konstantego, Zofię Długaj, ++ rodzeństwo.

18.00 Za ++ Elfrydę Kleczka na pamiątkę urodzin, Marię, Teofila Kowol, Jadwigę, Franciszka Kleczka, Annę, Alojzego Niestrój, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Mryka, Józefa Organiściok i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 7.03.2018 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00
1. Za ++ Czesława, Stanisława, Zofię, Monikę Dubiel, Leona, Weronikę, Małgorzatę Słowik, Gerarda Musielak, Helenę, Jadwigę Szynkarczok.
2. Za ++ Emila Kubicki, jego rodziców, rodzeństwo, Agnieszkę Pawła, Anielę, Franciszka Loska, Jana, Kunegundę Hirsz, ++ z rodzin Kowol, Hirsz i Kisiela.

CZWARTEK – 08.03.2018 – 

6.30 

18.00
1. Za ++ Franciszka Strzyżewskiego w rocznicę śmierci, żonę Marię, wnuczkę Dorotę, jego rodziców, rodzeństwo, Henryka Kochut, ++ z rodzin Krzysteczko, Blaszczok, Niestrój i dusze w czyśćcu cierpiace.
2. Za ++ Konrada, Martę Mika, Agnieszkę, Gerarda Mainka, Erwina Kalus, Anielę, Cecylię Kowol, ++ z pokrewieństwa Kowol.

PIĄTEK – 09.03.2018 – 

6.30

18.00
1. Za ++ Jerzego, Annę, Józefa Kowol, Huberta, Józefa, Helenę Piecha, Stefana Krzymyk, ++ dziadków, Józefa Organiściok, Elfrydę Kleczka, Mariana Leszek, Gerarda Nocoń, Bożenę Musiał, ++ z rodzin Kowol, Piecha, Zaczek, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Emanuela, Annę Przybyła, Fryderyka, Jana, Marię Swoboda i ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 10.03.2018 – 

6.30 Za ++ Helenę, Ryszarda, Jadwigę, Martę Matula, 3 synów, Jana Liwa i ++ z pokrewieństwa.

18.00
1. Za ++ Stanisława Wróblewskiego w rocznicę śmierci, rodziców, Martę, Jana, Pawła Musioł, Jolantę Mryka, Mariana Urbańczyk, ks.Henryka Sajdok, ++ dziadków, ++ z pokrewieństwa Musioł, Fajkis, Szołtysek, Mika, Mryka, Żymełka oraz ++ kapłanów.
2. Za ++ Otylię, Roberta Koleczko, Henryka, Krystynę Woźnica, ich rodziców, rodzeństwo, Renatę, Franciszka Sobota, ++ z pokrewieństwa Musioł, Koleczko i Woźnica.

NIEDZIELA – 11.03.2018 – IV Niedziela Wielkiego Postu

8.00 Za ++ Serafinę, Alojzego Długaj, Janinę, Zygmunta Skrzydeł, Krystynę Skrzydeł, Pawła Bartoszek oraz wszystkich ++ z pokrewieństwa Długaj, Skrzydeł i Pawlas.

10.30 Do Miłosierdzia Bożego, MB Nieustającej Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski z okazji 70-tych urodzin Bogumiły Szołtysek, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę dla całej rodziny.

12.00 Za ++ Leona Majowskiego, rodziców, dziadków, Franciszka Mijacz, Mirosława Kowalczyk, Renatę Popek, Roberta Palusińskiego i ++ z pokrewieństwa.

16.30 Za ++ Mariana, Pawła, Magdalenę Wyrobek, Józefa, Magdalenę Niewięć, Sebastiana Wróbel, Jana Gołąb, Irenę Mierzwa, Lidię Lauterbach i dusze w czyśćcu cierpiące.