PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 4 -11 sierpień 2019

NIEDZIELA – 4.08.2019 – XVIII Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Elżbietę, Henryka, Rafała Stalica, Bernarda, Alfreda, Adolfa, Marię, Leokadię, Marcina Wilk, Franciszkę Macha, Gertrudę Kraiński, Tomasza Mryka, Małgorzatę Kruszyna, Agnieszkę Nocoń, Piotra, Jadwigę Drobik, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

10.30
1. Do Opatrzności Bożej w duchu wdzięczności za trud wychowania w intencji rodziców Łucji i Michała Foks oraz Agnieszki i Jarosława Czapelka od nowożeńców Barbary i Adama.
2. Za + Teresę Matula w 1. rocznicę śmierci.

16.30 Za ++ Marię Szołtysek w rocznicę śmierci, męża Gerarda, rodziców i dziadków, siostry Anielę i Elfrydę, szwagrów Roberta i Rajmunda oraz ++ z pokrewieństwa.

PONIEDZIAŁEK – 5.08.2019 – 

18.00
1. Za + męża Józefa Organiściok, ++ rodziców, dziadków z obu stron, Stefana Krzymyk, Huberta Piecha, Józefa Kowol, Elfrydę Kleczka, Bożenę Musiał i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za + mamę i babcię Marię Siedlecką w 8. rocznicę śmierci oraz za rodzinę Magiela o zdrowie i błogosławieństwo Boże.

WTOREK – 6.08.2019 – Święto Przemienienia Pańskiego

6.30 Za ++ Fryderyka Swoboda w rocznicę śmierci, Jana, Marię Swoboda, Emanuela, Annę Przybyła i ++ z pokrewieństwa.

ŚRODA – 7.08.2019 – 

8.00 O Boże błogosławieństwo w intencji seniorów, emerytów i rencistów.

17.00 Za ++ rodziców Wilhelma, Franciszkę Malik, Ernesta, Martę Słupik, Wandę, Gerarda Szołtysek, Józefa, Mariana Krawiec, ++ dziadków, Romana Bartoszek, Benedykta Kupka, Alojzego Winkler, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Łukwiński, Kot, Pyka, ++ z pokrewieństwa i ++ kapłanów.

CZWARTEK – 8.08.2019 – Wsp. św. Dominika

18.00 Za + Marię Jachnik w 7. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Jachnik, Rajca, Kot, Swoboda, Nieradzik, Cyroń i dusze w czyśćcu cierpiące.

PIĄTEK – 9.08.2019 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)

18.00 Za ++ mamę Anielę Romik na pamiątkę 80-tych urodzin, ojca Zbigniewa, brata Grzegorza, ojca Emila Piszczelok oraz ++ z pokrewieństwa.

SOBOTA – 10.08.2019 – Święto św. Wawrzyńca

6.30 Za ++ Władysława, Łucję Kołodziej, Gertrudę, Henryka, Edwarda Kula, ++ dziadków, Marię, Ludwika Skrzypczyk, Alojzego Paździor, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Kula, Szołtysek, Fajkis i ++ kapłanów.

18.00 Za ++ Agnieszkę, Jana Morawiec na pamiątkę urodzin, syna Gotfryda, Jerzego Czech w rocznicę śmierci, żony Różę i Kornelię, Piotra, Annę, Pawła Nowak, ++ z rodzin Niestrój, Musioł, Morawiec, Paździor, Herisz, ++ dziadków, Leona Nocoń, Anetę Waniek, Roberta Kaplik, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.

NIEDZIELA – 11.08.2019 – XIX Niedziela Zwykła 

8.00 Za + Grzegorza Krzysteczko na pamiątkę urodzin, ++ rodziców Anielę i Henryka oraz + Benedykta Nocoń.

10.30 Za + Magdalenę Włodarz w 30. dzień po jej śmierci.

16.30 Za + Karolinę Lauterbach w rocznicę śmierci, ++ z rodzin Lauterbach i Galwas oraz dusze w czyśćcu cierpiące.