PORZĄDEK NABOŻEŃSTW 5 – 12 luty 2023

NIEDZIELA – 5.02.2023 – V Niedziela Zwykła

8.00 Za + Jana Nieradzik w 1. rocznicę śmierci, ++ z pokrewieństwa Nieradzik, Janoszka, Kurda, Bednar, Wojtasek, Lasota, Tomanek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

10.30 Za ++ Ludwika Skrzypczyk w rocznicę śmierci, żonę Marię, Zygmunta, Roberta, Jadwigę Mryka, ++ dziadków, Adelę, Erwina Franik, ++ z rodzin Polnik, Hanusz, Mryka, Skrzypczyk u dusze w czyśćcu cierpiące.

12.00 Za ++ Wiesława Jaszkowic, Annę, Karola, Romana Roskosz, Teresę, Romana, Marcina Winkler, Genowefę, Zygmunta Szindler, Martę, Ludwika Wróblewski i ++ z pokrewieństwa.

16.30 Do Opatrzności Bożej, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i św. Ojca Pio z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Brosz.

 

PONIEDZIAŁEK – 6.02.2023 – Wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy

6.30

18.00
1. Za ++ Piotra Wójcik w rocznicę śmierci, żonę Martę, Anielę, Józefa, Jadwigę Korol, ++ dziadków, Magdalenę, Wilhelma Włodarz, Jadwigę Helios, Gertrudę, Jana Plewnia, Elfrydę, Rafała Kasperczyk, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Annę, Franciszka, Zygmunta, Mateusza Kowol, rodziców, rodzeństwo, ++ z rodzin Kowol, Długaj, Bednarczyk, Achtelik, Sobota, Dymarz, Badura i ++ z pokrewieństwa.

 

WTOREK – 7.02.2023 –

6.30 Za ++ Annę i Alojzego Niestrój, Otylię i Józefa Pucher, ++ z rodzin Niestrój, Pucher, Musioł, Morawiec i Czech, ++ dziadków, Anetę Waniek, Leona Nocoń, Piotra Nowak i dusze w czyśćcu cierpiące.

18.00 Za ++ Franciszka Bartoszek, żonę i córkę, Zygmunta Górskiego, jego rodziców, rodzeństwo, Agnieszkę Szary, Cecylię, Jerzego Hudak, ++ z pokrewieństwa Bartoszek.

 

ŚRODA – 8.02.2023 –

6.30

17.00
1. Za ++ Różę Kot w rocznicę śmierci, Alojzego, Józefa, Gertrudę, Norberta Kot, Henryka Halasz, Erwina Nocoń, Rudolfa, Edwarda, Leona, Anielę, Wilhelma, Gertrudę Swoboda, Mariannę, Czesława Garus i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ Alojzego Kołodziej w rocznicę śmierci, żonę Marię, Konrada, Monikę Hawełka, dziadków, Agnieszkę, Marię Kołodziej, Wiktora, Agnieszkę Morgała, ++ z pokrewieństwa Kołodziej, Hawełka, Stachura, Kajzer, Swoboda, Długaj, Janota, Luks i Jokel.

 

CZWARTEK – 9.02.2023 –

6.30

18.00
1. Za ++ Wilhelma, Marię, Ignacego Bartoszek, Jana, Andrzeja, Teodora, Paulinę, Hildegardę, Waltera Muszalik, Konrada, Łucję Szołtysek, Wiktora Mazurek, Dariusza, Władysława Sarkowicz, Ulryka Galański, Eugeniusza Niedobecki, Dorotę, Stefana Piesiur, Maksymiliana, Irenę Korkus i ++ z pokrewieństwa.
2. Za ++ rodziców Konrada, Łucję Szołtysek, Jerzego, Ernestynę Szczyrba, Jana Żymełka, ++ dziadków, Franciszka Kozubek, ++ sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące.

 

PIĄTEK – 10.02.2023 – Wsp. św. Scholastyki

6.30

18.00
1. Za ++ Franciszka Rybka w rocznicę śmierci, Jana, Rozalię Rybka, Adama, Katarzynę Szołtysek, rodzeństwo z obu stron, Wiktora, Bożenę Dylus, ++ z rodzin Rybka, Szołtysek, Dylus, Mryka, ++ kapłanów i dusze w czyśćcu cierpiące.
2. Za ++ Różę, Alfreda Mryka, Franciszka Rybka, ++ dziadków, Oswalda Bartnik, Dorotę Mryka, Andrzeja Nowak i ++ z pokrewieństwa.

 

SOBOTA – 11.02.2023 – Wsp. NMP z Lourdes

6.30 Za ++ Henryka Gemander w rocznicę śmierci, Łucję, Benedykta, Marię Szołtysek, Gertrudę, Szczepana, Zygmunta Gemander, Annę Włodarz, Joannę Nocoń, Martę, Wilhelma Rusin, Irenę, Jerzego Omozik, ++ z rodzin Szołtysek, Gemander, Włodarz oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

9.00 W intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.

18.00 Za + Stanisława Dresler.

Po Mszy św.: Chrzest Święty – Franciszek Mańka

 

NIEDZIELA – 12.02.2023 – VI Niedziela Zwykła

8.00 Za ++ Romana Szukała, syna Alojzego, Różę, Adama, Szczepana, Marię, Edmunda, Helenę Szukała, Franciszka, Agnieszkę, Alfonsa, Emanuela, Anielę Macha, Henryka Malik, Alfonsa, Hildegardę Kurpas, Romana, Erykę Macha, ++ z pokrewieństwa Macha i Szukała.

10.30 Za ++ Helenę Biela, rodziców Annę i Franciszka Szołtysek, teściów, Franciszka Botor, Teresę Swoboda, Lidię Lauterbach i ++ z pokrewieństwa.

12.00 Za parafian.

Po Mszy św.: Chrzest Święty – Radosław Piecha.

16.30 Za ++ Emilię, Tomasza, Anielę Kowol, Annę, Andrzeja, Eugeniusza, Teresę, Zofię Kosiński, Łucję Szołtysek, Magdalenę, Benedykta Swoboda, Pawła Bartoszek, Mariana Świerkot, ++ dziadków i ++ z pokrewieństwa.